Latest Comments
Monday, August 2, 2010


Tenez-la pour le temps passé

Tenez-la pour le temps passé

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2010-08-02 06:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Tenez-la pour le temps passé. Touchez-la pour mon temps passé.

Cho những tháng ngày qua

Tenez-la pour le temps passé

(1)

Trung Tướng nói, này Bắp Ngô, 14 tuổi anh yêu Oanh Oanh.

Gái nói, Mối Tình Đầu?

- Không. Mối tình thứ tư? Hay thứ sáu? Hay thứ chín? Anh chả nhớ.

- Có sếch?

- Có.

- Hehe anh nhẽ phải vầu tù.

- Chị ý vầu mới đúng.

- Là sâu?

- Oanh Oanh 28 tuổi.

- Ối giời.

- Dieu la bénisse.

- Hàngxóm?

- Hàngxóm. Một chồng, hai con. Chồng 31 tuổi, Đạiúy Quâncảnh. Oai như trùm chứng bigiờ. Tuầntuần xítđờca chở từ Quânkhu về. Con một đứa bẩy tuổi học lớp Hai một đứa ba tuổi quấn anh lắm.

- Chị ý gạ?

- Không. Anh gạ.

- Mười bốn gạ cô hăm tám? Hahaha.

- Ừa. Chị ý tắm ở bếp. Anh tốc cửa xem. Rùi sếch.

- Liêntục liêntục liêntục?

- Anh đoán thế.

- Bâu lâu?

- Chừng hơn năm.

- Bị pháthiện?

- Chồng Oanh Oanh nghi chị ý cặp papa anh.

- Hahaha. Hahaha. Hahaha.

- Tẩn tơibời. Oanh Oanh chiển nhà.

- Sau gặp nữa hông?

- Không. Chị ý đong thằng khác.

(2)

Trung Tướng nói, này Bắp Ngô, 8 tuổi anh yêu Kim Kim.

Gái nói, đã Mối Tình Đầu chưa?

- Chưa. Ơn Chúa. Hehe.

- Có sếch?

- Sếch khô thôi.

- Hông lãngmạn mấy.

- Lãngmạn phết đấy.

- Hôn? Ôm? Sờmó các cái?

- Ừa.

- Hôn nút lưỡi? Ôm siết?

- Ừa.

- Lại hàngxóm?

- Không. Côgiáo.

- Côgiáo dậy anh á?

- Tấtnhiên.

- Lại 28 tuổi?

- Không tới. Hăm bốn.

- Chồng Trungúy Lụcquân? Hahaha.

- Chưa chồng.

- Một con? Hahaha.

- Chưa con.

- Bâu lâu?

- Chừng nửa năm.

- Bị pháthiện?

- Không. Kim Kim hủhóa Hiệuphó. Hai đứa bay luôn.

- Sau gặp nữa hông?

- Không. Ne jamais. Mais je veux.

(3)

Trung Tướng nói, này Bắp Ngô, 5 tuổi anh yêu Măng Măng.

Gái nói, đíchthị Mối Tình Đầu.

- Chưa. Ơn Chúa. Hehe.

- Có sếch?

- Có.

- Măng Măng 20 tuổi? Hahaha.

- Tám tuổi.

- Ối giời. Có sếch?

- Mmm.

- Có sếch?

- Có.

- Bâu lâu?

- Một lần.

- Là sâu?

- Bọn anh đi núi mới pama. Hai đứa trốn vầu hang. Suốt chiều.

- Làm tình?

- Ừa.

- Làm tình?

- Ừa?

- Cóc tưởngtượng được. Làm tình? Cửi hết quầnáo?

- Ừa. Như người nhớn.

- Avec succès?

- Non. Anh quá bé. J'étais trop petit.

- Bị pháthiện?

- Pama tìm bắt. Vụt bétnhè.

- Sau gặp nữa hông?

- Không. Hehehe. Anh còn chưa biết tên chị ý. Măng Măng là tên phịa. Hehehe.

(4)

Trung Tướng nói, này Bắp Ngô, em yêu anh chứ?

Gái nói, yêu cực.

- Em muốn thấy anh hàng ngày chứ?

- Muốn cực.

- Anh hơn em 16 tuổi, khó không?

- Anh vưỡn khỏe mà.

(5)

Trung Tướng nói, này Bắp Ngô.

Gái nói, gì anh?

- Mình cưới nhé?

- Pour qui? Même à ma mère tu es encore trop vieux.

(@2010)

Ghichú

Bắp Ngô: Nhânvật chính trong bài Tình Đầu (Le Premier Amour).

Các câu tiếng Pháp trong bài chibộ hỏi thằng Gúc. Trung Tướng không dịch.

Thờigian và sốmá trong Văn Bựa chỉ nhằm dẫn ý và không nhấtthiết khác sựthực.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Hàngxóm: Neighbor (Hàng xóm).
- Đạiúy: Captain (Đại úy).
- Quâncảnh: Military police (Quân cảnh).
- Bigiờ: Now (Bi giờ).
- Tuầntuần: Every week (Tuần tuần).
- Xítđờca: Sidecar (Xít-đờ-ca).
- Quânkhu: Military Zone (Quân khu).
- Liêntục: Continously (Liên tục).
- Pháthiện: Find out (Phát hiện).
- Papa: Father (Pa-pa).
- Tơibời: Volcanicly (Tơi bời).
- Lãngmạn: Romantically (Lãng mạn).
- Sờmó: Lovely touch (Sờ mó).
- Côgiáo: Female teacher (Cô giáo).
- Tấtnhiên: Of course (Tất nhiên).
- Trungúy: Lieutenant (Trung úy).
- Lụcquân: Army (Lục quân).
- Hủhóa: Outlawed fucking (Hủ hóa).
- Hiệuphó: Vice principal (Hiệu phó).
- Đíchthị: Exact (Đích thị).
- Pama: Parents (Pa ma).
- Tưởngtượng: Imagine (Tưởng tượng).
- Quầnáo: Clothes (Quần áo).
- Bétnhè: Hardly (Bét nhè).
- Nhânvật: Figure (Nhân vật).
- Chibộ: You comrades (Chi bộ).
- Thờigian: Time (Thời gian).
- Sốmá: Numbers (Số má).
- Nhấtthiết: Mandatory (Nhất thiết).
- Sựthực: Truth (Sự thực).

***

35 Comments: Page 1Page: