Latest Comments
Tuesday, August 24, 2010


Zhuangzu

Zhuangzu

An Hoang Trung Tuong
Du-ký 2010-08-24 14:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Choang Tộc

Hè 200 Mấy Trung Tướng lượn bộ qua Côn Minh.

Như đi Đà Lạt.

Xe cua vòngvèo vòngvèo. Khí giời mát dần mát dần. Côn Minh cao 2km lận.

Rừng đẹp mỹmãn.

Đẹp hơn Đà Lạt much.

Bỗng xe đụng vùng nọ đồi trọc bơphờ đỏ. Thunglũng tànphế âmhoang. Nhưthể vửa động đất. Hay xơi bom nuke.

Trung Tướng bẩu, địtmẹ, khu nầy bạcnhạc vầy ta?

Thằng đốitác Vú Vú bẩu, Choang Tộc đấy.

Trung Tướng bẩu, làng Choang? Hay gì?

Vú Vú bẩu, bọn Choang. Ngangngạnh bấthủ.

Trung Tướng bẩu, hehe, nhândân, kể anh chiện Choang.

***

Bọn Choang sống đó đã bốn ngàn niên. Cóthể sáu ngàn. Cóthể mười.

Tổ bọn bỏn là Lộc Tục, chắt của Thần Nông Viêm Đế.

Lộc Tục là ai? Thần Nông là ai? Các cô vui lòng hỏi Thằng Gúc.

Trước 197x, Choang tuyền leo đèo lội ruộng chân trần, không ủng giầy dép guốc. Ngón chân Choang, bởi thế, tõe như ngón chân cò. Tầu Già kêu Chân Giao Chỉ.

Giao Chỉ là ai? Các cô vui lòng hỏi Thằng Gúc.

Choang Giao Chỉ sinhsôi hiềnlành, trungtín, cảtin, liềulĩnh, ngangngạnh. Bốn ngàn niên rùi. Tám ngàn niên rùi.

Bụp phát 199x Trungương chủtrương mở Côngtrường, ngay làng Giao Chỉ (*).

Chủtrương ý rõ đúngđắn. Choang chỉ cần bán đất, dời nhà vô sâusâu, bám Côngtrường, đủi nghiệp nông-lâm thành dịchvụ.., là thoát lội ruộng leo đèo, phonglưu rủngrẻng.

Dưng không, Choang tuyênbố giữ đất ôngcha tới kiệtcùng sinhphận, vạn vạn niên dài.

Vú Vú hỏi, đất ôngcha là đéo?

Trung Tướng chả biết. Trung Tướng có cha, có ông, dưng chả hưởng đấtđai gì bỏn.

Vú Vú bẩu, anh cũng đéo có đất, ôngcha hay non-ôngcha.

Thươnglượng, đàmphán, dọanạt, đều bếtắc. Và Choang rào làng. Khángchiến. Máy ủi bị đốt dưới núi. Thươnggia bị tẩn giữa đường. Khángchiến.

***

Trungương thiếu chó chỗ mở Côngtrường, dưng phảnkháng của Choang khiến Các Anh ứcchế.

Làng Giao Chỉ tứckhắc được côlập. Nước cắt. Điện cắt. Điệnthoại cắt. Diđộng cắt. Mọi ngả vầu-ra bịt. Bốn ngàn bộđội Hồ Nam vây Choang 24/24 (**).

Trungương hạn Choang đầuhàng một tuần.

Ba tuần. Một tháng. Hai tháng. Choang tửthủ.

Vây tròn ba tháng, đạibác Hồ Nam nhận lệnh xóa Giao Chỉ.

Liền ba tháng, sơnpháo 75, trọngpháo 105, cối 120.. giã Choang như giã chả. Không cm2 Giao Chỉ nầu không nhừ đạn. Đến ông ruồi ông rận cũng chẳng toàn thây.

***

Trung Tướng hỏi, mấy niên rùi?

Vú Vú bẩu, chục niên mẹ.

Trung Tướng bẩu, rốtcuộc, Choang Tộc diệt, Côngtrường vong?

Vú Vú bẩu, đéo phải việc anh mới mầy, hehe.

(@2009)

(*) Trungương: Tức trungương Tầu.

(*) Hồ Nam: Quânkhu Hunan.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Vòngvèo: (Vòng vèo).
- Mỹmãn: (Mỹ mãn).
- Bơphờ: (Bơ phờ).
- Thunglũng: (Thung lũng).
- Tànphế: (Tàn phế).
- Âmhoang: (Âm hoang).
- Nhưthể: (Như thể).
- Địtmẹ: (Địt mẹ).
- Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
- Đốitác: (Đối tác).
- Ngangngạnh: (Ngang ngạnh).
- Bấthủ: (Bất hủ).
- Nhândân: (Nhân dân).
- Cóthể: (Có thể).
- Sinhsôi: (Sinh sôi).
- Hiềnlành: (Hiền lành).
- Trungtín: (Trung tín).
- Cảtin: (Cả tin).
- Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
- Ngangngạnh: (Ngang ngạnh).
- Trungương: (Trung ương).
- Chủtrương: (Chủ trương).
- Côngtrường: (Công trường).
- Đúngđắn: (Đúng đắn).
- Sâusâu: (Sâu sâu).
- Dịchvụ: (Dịch vụ).
- Phonglưu: (Phong lưu).
- Rủngrẻng: (Rủng rẻng).
- Tuyênbố: (Tuyên bố).
- Ôngcha: (Ông cha).
- Kiệtcùng: (Kiệt cùng).
- Sinhphận: (Sinh phận).
- Đấtđai: (Đất đai).
- Thươnglượng: (Thương lượng).
- Đàmphán: (Đàm phán).
- Dọanạt: (Dọa nạt).
- Bếtắc: (Bế tắc).
- Khángchiến: (Kháng chiến).
- Thươnggia: (Thương gia).
- Phảnkháng: (Phản kháng).
- Ứcchế: (Ức chế).
- Tứckhắc: (Tức khắc).
- Côlập: (Cô lập).
- Điệnthoại: (Điện thoại).
- Diđộng: (Di động).
- Bộđội: (Bộ đội).
- Đầuhàng: (Đầu hàng).
- Tửthủ: (Tử thủ).
- Đạibác: (Đại bác).
- Sơnpháo: (Sơn pháo).
- Trọngpháo: (Trọng pháo).
- Rốtcuộc: (Rốt cuộc).
- Quânkhu: (Quân khu).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

- Nông-lâm: (Nông lâm).
- Non-ôngcha: (Không ông cha).
- Vầu-ra: (Vầu ra).

***

276 Comments: Page 1 2Page:


1 comment:Jessy Tik said...
Share this post please batoong


Post a Comment