Latest Comments
Sunday, September 12, 2010


Cross Toe boot-up technology

Cross Toe boot-up technology

An Hoang Trung Tuong
*Lịch-sử 2010-09-12 16:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Côngnghệ vẽvời Giao Chỉ

Quãng 19 Tám Mấy, Hà Nội Bảotàng có trưngbầy một khảocổ kỳkhôi.

Ấy là mớ trangphục hầu như nguyên vẹn của một cặp nhẽ vợ chồng quýtộc Lừa cậnđại, cỡ cuối 17xx đầu 18xx, lứa Hương Hồ Ru Nguyễn, moi từ mộ chung hai đứa vùng Sơn Tây, Trung Bắc Bộ (*).

Đồ nữ gồm áo dài lụa tằm mầu nhờnhờ thêu hoa dây hồnghồng, khăn lĩnh bịt tóc mầu nâunâu, khăn tay cũng lụa tằm thêu hoa dây, xàcạp, trâm sừng, dao cau, lược bí, vòng đá, gương đồng, linhtinhbeng.

Đồ nam gồm áo dài mầu đenđen thêu chữ Vạn, khăn đóng cũng đenđen, khăn tay trơn, thắtlưng lụa, ống điếu ngà, can mây, đĩa mực, xúcxắc, quân cờ, linhtinhbeng.

Không xìlíp xuchiêng quần trong quần ngoài.

Không giầy không dép.

Trung Tướng chưởi, mẹ cụ mình chả giầy vớ đéo gì nhở.

Hướngdẫnviên Trung Tướng, Cửnhân Sử Loeng Loeng, bẩu, em tưởng anh quantâm món khác, héhé.

Trung Tướng bẩu, cụ mình dâm vãi mía, bốn ngàn năm tồngngồng chả áo lót quần lót, tốc phát tỉn nhau như thằnlằn dế nhái. Anh biết rùi. Anh lạ quả thếkỷ 19 vưỡn đéo cụ nầu chơi thử nhát dép lê.

Loeng Loeng bẩu, Cha Đắc Lộ truyền giáo mạn Trung Kỳ, biên bấucấu về Tòa Thánh, kể xứ Cochin vui như phết, Chúa đón quốckhách cứ chân đất lạchbạch lạchbạch lạchbạch. Da chân Giao Chỉ dầy hơn da giầy hehe Giao Chỉ ứa cần giầy.

Trung Tướng bẩu, gianghồ đồn Quang Trung cỡi voi đi trận cũng chân trần?

Loeng Loeng bẩu, Chân Trần Đánh Trận là đặcsản thiệnnghệ malanh vôđối, anh hông biết à?

Trung Tướng cười hehe hehe. Anh biết đéo. Anh tưởng Tay Trần Bốc Mắm mới đặcsản?

***

Quãng 19 Chín Mấy, Trung Tướng quay lại Hà Nội Bảotàng.

Trangphục quýtộc Lừa 17xx vưỡn còn, dưng lòi thêm yếm cộc, quần đùi, và, hếhế, hai đôi hàisảo.

Trung Tướng chưởi, mẹ bọn nầy bịpbợm bịpbợm.

Hướngdẫnviên Trung Tướng, Thạcsĩ Sử Luôm Luôm, bẩu, đồ xịn nó bán sạch rùi anh ơi. Dỏm hết đấy.

Trung Tướng bẩu, dỏm cũng cần tí phần trăm thật chứ. Đào đéo đâu Lừa hàisảo?

Luôm Luôm bẩu, sang coi Tầu nó xài gì thì ướm các cụ mình xài nấy.

Trung Tướng bẩu, vướnđề các cụ đếch xài giầy hài ủng guốc everything cô ơi.

Luôm Luôm thắcmắc, là sâu?

***

Là sâu là sâu. Mười mấy năm, nửa thếhệ, Sử Lừa đã kịp điềmnhiên vẽvời tiềnbối.

Nửa thếhệ nữa, sẽ không có Tiếnsĩ Sử nầu nhớ quýtộc Lừa 18xx vưỡn đéo xỏ dép lê.

(@2009)

(*) Hương Hồ Ru Nguyễn: Tức Hương Hồ Xuân và Ru (Du?) Nguyễn, hai thinhân Lừa lìutìu 17xx 18xx, bạn thân Trung Tướng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Côngnghệ: (Công nghệ).
- Vẽvời: (Vẽ vời).
- Bảotàng: (Bảo tàng).
- Trưngbầy: (Trưng bầy).
- Khảocổ: (Khảo cổ).
- Kỳkhôi: (Kỳ khôi).
- Trangphục: (Trang phục).
- Quýtộc: (Quý tộc).
- Cậnđại: (Cận đại).
- Nhờnhờ: (Nhờ nhờ).
- Hồnghồng: (Hồng hồng).
- Nâunâu: (Nâu nâu).
- Xàcạp: (Xà cạp).
- Linhtinhbeng: (Linh tinh beng).
- Đenđen: (Đen đen).
- Thắtlưng: (Thắt lưng).
- Xúcxắc: (Xúc xắc).
- Xìlíp: (Xì-líp).
- Xuchiêng: (Xu-chiêng).
- Hướngdẫnviên: (Hướng dẫn viên).
- Cửnhân: (Cử nhân).
- Quantâm: (Quan tâm).
- Tồngngồng: (Tồng ngồng).
- Thằnlằn: (Thằn lằn).
- Bấucấu: (Bấu cấu).
- Quốckhách: (Quốc khách).
- Lạchbạch: (Lạch bạch).
- Gianghồ: (Giang hồ).
- Đặcsản: (Đặc sản).
- Thiệnnghệ: (Thiện nghệ).
- Malanh: (Ma lanh).
- Vôđối: (Vô đối).
- Hàisảo: (Hài sảo).
- Bịpbợm: (Bịp bợm).
- Thạcsĩ: (Thạc sĩ).
- Thắcmắc: (Thắc mắc).
- Thếhệ: (Thế hệ).
- Điềmnhiên: (Điềm nhiên).
- Tiềnbối: (Tiền bối).
- Tiếnsĩ: (Tiến sĩ).

***

328 Comments: Page 1 2Page:


2 comments:sac macbook chinh hang said...

Unknown said...
Share this post please batoong


Post a Comment