Latest Comments
Wednesday, September 29, 2010


Guan Shi Si

Guan Shi Si

An Hoang Trung Tuong
*Lịch-sử 2010-09-29 14:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Quán Sứ Tự

Văn bia Quán Sứ Tự ghi chùa chủa lậpdựng vầu đâu thếkỷ 15. Văn bia nầy bảnthân dựng vầu 19xx. Hehe nên Trung Tướng mặcđịnh không phải Quán Sứ 500 tuổi, dù cũng muốn.

Như mọi Chùa Lừa truyềnthống trước 18xx, Quán Sứ bẩmsinh xây gạch lợp rạ. Rạ không bền bằng ngói, dưng mát hơn, duyên hơn, dễ bảotrì hơn, và đặcbiệt, rẻ hơn. Bigiờ giảdụ Cung Đại Hội mới Lăng Ông Cụ lợp rạ, thì quả kiếntrúc Đại Lừa quá ấntượng quá ấntượng.

Đến đời Ánh Nguyễn, Quán Sứ bị ngói hóa. Từ đấy, nó 5 lần bị trùngtu.

Lần trùngtu gần nhất, đỉnh tamquan Quán Sứ được đắp nổi dòng slogan bấthủ DÂN TỘC, ĐẠO PHÁP, VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. Chiện xẩy vầu 198x (x=1), sau Đạihội I Tăng Giáo Tuyền Lừa, và Quán Sứ bị tái-chỉđịnh làm trụsở trungương Tăng Phái.

Hehehe độcđáo vôđối. Chưa một motto tônggiáo nầu phithường đến thế. Tínngưỡng nằm dưới Tôngdật, Thểchế Chínhphủ nằm dưới cùng. Threesome vãi mật. Sướng nhế.

Đáng tiếc, tầm 200x slogan ý bị đục bỏ. Trung Tướng không hiểu nguyêndo.

***

Như mọi Chùa Lừa truyềnthống, Quán Sứ có tiềnđường thờ Phật, hậuđường thờ Thánh, hữuđường thờ Thần, tảđường thờ Ma.

Phật Thần Ma đâu đâu cũng một, còn Thánh của Quán Sứ khá bốc. Là Minh Không thiềnsư, tức Lý Quốc Sư.

Minh Không sinhthời vôngần nổibật bởi vai quốcphẩm của Ngài.

Minh Không đoạt vai ý nhờ quả chữa bịnh Hóa Hổ cho Hoán Lý Dương, tức Lý Thần Tông Hoàngđế.

Bịnh Hóa Hổ ykhoa gọi là bịnh Nấm Lang Ben. Nói Vua mắc langben nhẽ hơi nhậycảm, nên Sử chép Hoán Hóa Hổ. Thânthể loanglổ như hổ kinh bỏ mẹ.

Minh Không chữa búp phát Hoán khỏi ngay hehe, dadẻ lại nuột như bánh.

Vua hết xấu giai, thì tôi thành Thánh.

Và được phụng thờ.

Nơi Quán Sứ Tự.

Gúc nầu các cô mời mời.

(@2010)

Tàiliệu thamkhảo: Tựdo tônggiáo ở Đại Lừa là một chínhsách nhấtquán.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Lậpdựng: (Lập dựng).
- Thếkỷ: (Thế kỷ).
- Bảnthân: (Bản thân).
- Mặcđịnh: (Mặc định).
- Truyềnthống: (Truyền thống).
- Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
- Bảotrì: (Bảo trì).
- Đặcbiệt: (Đặc biệt).
- Bigiờ: (Bi giờ).
- Giảdụ: (Giả dụ).
- Kiếntrúc: (Kiến trúc).
- Ấntượng: (Ấn tượng).
- Trùngtu: (Trùng tu).
- Tamquan: (Tam quan).
- Bấthủ: (Bất hủ).
- Đạihội: (Đại hội).
- Chỉđịnh: (Chỉ định).
- Trụsở: (Trụ sở).
- Trungương: (Trung ương).
- Độcđáo: (Độc đáo).
- Vôđối: (Vô đối).
- Tônggiáo: (Tông giáo).
- Phithường: (Phi thường).
- Tínngưỡng: (Tín ngưỡng).
- Tôngdật: (Tông dật).
- Thểchế: (Thể chế).
- Chínhphủ: (Chính phủ).
- Nguyêndo: (Nguyên do).
- Tiềnđường: (Tiền đường).
- Hậuđường: (Hậu đường).
- Hữuđường: (Hữu đường).
- Tảđường: (Tả đường).
- Thiềnsư: (Thiền sư).
- Sinhthời: (Sinh thời).
- Vôngần: (Vô ngần).
- Nổibật: (Nổi bật).
- Quốcphẩm: (Quốc phẩm).
- Hoàngđế: (Hoàng đế).
- Ykhoa: (Y khoa).
- Langben: (Lang ben).
- Nhậycảm: (Nhậy cảm).
- Thânthể: (Thân thể).
- Loanglổ: (Loang lổ).
- Dadẻ: (Da dẻ).
- Tàiliệu: (Tài liệu).
- Thamkhảo: (Tham khảo).
- Tựdo: (Tự do).
- Chínhsách: (Chính sách).
- Nhấtquán: (Nhất quán).

***

84 Comments: Page 1Page:


2 comments:Hà Xuân said...

Hà Xuân said...
Share this post please batoong


Post a Comment