Latest Comments
Wednesday, September 1, 2010


Maestro

Maestro

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2010-08-31 18:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bậc Cao Thủ

Thằng Tee Mee Kau là đệ Trung Tướng.

Tee Mee Kau kinhdoanh ngạch hóachất và cầmđồ. Chinhánh Kau & Co rải khắp Bắc Bộ, tiềntủng nó linhđình, phonglưu mẹ bátngát.

Thân cao ngực dầy, mắt mũi sinhđộng, chim to dái to, Tee Mee Kau hút gái đặcbiệt.

Dưng tìnhduyên nó không suônsẻ.

Bốn lần bỏ vợ, vốnliếng Tee Mee Kau haohụt đông phết.

Trung Tướng bẩu, địtmẹ, Tee Mee Kau, mầy đatình thế, cưới vợ đéo? Chơi. Rùi phắn. Rùi chơi. Rùi phắn. Cưới cưới chó?

Tee Mee Kau bẩu, anh yêu nó, nó yêu anh. Thì cưới.

Trung Tướng bẩu, con Tee Fee mầy yêu nó nó yêu mầy hông?

Tee Fee là vợ cả Tee Mee Kau.

Tee Mee Kau bẩu, yêu. Yêu trángkiện đoànghoàng. Dưng anh yêu con Tee See hơn.

Tee See là vợ hai Tee Mee Kau.

Trung Tướng cười haha, xong mầy yêu con Tee Thee hơn nữa?

Tee Thee là vợ ba Tee Mee Kau.

Tee Mee Kau bẩu, ừa, anh yêu con Tee Foo nhất.

Tee Foo là vợ tư Tee Mee Kau.

Trung Tướng cười hahaha, ối địtmẹ, Tee Mee Kau, anh cá mầy sắp cưới con Tee Faa.

***

Nói như Thần.

Tee Mee Kau báo Trung Tướng dự cưới Tee Faa.

Tee Faa 29 tuổi, cựu model, con hoặc cháu một đạigia Hải Phòng. Tài thật.

Tee Mee Kau bẩu, Trung Tướng mầy mừng anh đi. Tee Faa lộnglẫy như hoàngphi từbi như thisĩ hehe miễn chê miễn chê.

Trung Tướng bẩu, Tee Foo giảiquyết nầu? Mất nhiêu?

Tee Mee Kau bẩu, như thường, nửa thôi.

Trung Tướng bẩu, nửa thôi nửa thôi địtmẹ mầy vĩđại caothủ. Anh bắtchước mầy chắc cút mẹ lên Hòa Bình giồng ngô chăn nghé lâu rùi.

Tee Mee Kau bẩu, nửa cơsản đầutư cỡ Tee Faa, mầy nghĩ đắt? Rẻ quá rẻ.

Đám cưới Tee Mee Kau Trung Tướng đếch dự. Phần vì nó cưới mãi dưới Hải Phòng, phần vì dự cưới kiểu đó tốn mồi bỏmẹ.

***

Bặt mấy mùa không thấy Tee Mee Kau báo cưới thêm vợ, cũng không gặp. Trung Tướng thực lòng mừng nó.

Bụp phát Trung Tướng đụng việc với Tee See, vợ hai Tee Mee Kau.

Tee See bẩu, Trung Tướng biết chiện bạn anh chưa?

Trung Tướng bẩu, ai?

Tee See cười hichic, giảvờ khéo nhở, Tee Mee Kau bạn thân anh ý.

Trung Tướng bẩu, sao?

Tee See bẩu, khánhtận rùi. Tee Faa nó vét nhẵn rùi. Giờ còn độc con Hiace ghẻ chạy Thanh Hóa Nam Định (*).

Trung Tướng lắpbắp, Tee Mee Kau? Nó? Caothủ?

Tee See cười ròn, caothủ dắm. Giai lơ hết thời.

Trung Tướng ngắcngứ tiễn Tee See đằmthắm cỡi S500 bên thằng boy trẻ vâm như lựuđạn (**). Sâu anh bâu năm không đoán ra, hử mầy, Tee Mee Kau Chim To, bạn anh?

(@2009)

(*) Hiace: Mác xe van 16 chỗ bìnhdân của hãng Toyota Nhựt Bẩn.

(**) S500: Mác xe sedan caocấp của hãng Mercedes Nhật Nhĩ Man.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Kinhdoanh: (Kinh doanh).
- Hóachất: (Hóa chất).
- Cầmđồ: (Cầm đồ).
- Chinhánh: (Chi nhánh).
- Tiềntủng: (Tiền tủng).
- Linhđình: (Linh đình).
- Phonglưu: (Phong lưu).
- Bátngát: (Bát ngát).
- Sinhđộng: (Sinh động).
- Đặcbiệt: (Đặc biệt).
- Tìnhduyên: (Tình duyên).
- Suônsẻ: (Suôn sẻ).
- Vốnliếng: (Vốn liếng).
- Haohụt: (Hao hụt).
- Địtmẹ: (Địt mẹ).
- Đatình: (Đa tình).
- Trángkiện: (Tráng kiện).
- Đoànghoàng: (Đoàng hoàng).
- Đạigia: (Đại gia).
- Lộnglẫy: (Lộng lẫy).
- Hoàngphi: (Hoàng phi).
- Từbi: (Từ bi).
- Thisĩ: (Thi sĩ).
- Giảiquyết: (Giải quyết).
- Vĩđại: (Vĩ đại).
- Caothủ: (Cao thủ).
- Bắtchước: (Bắt chước).
- Cơsản: (Cơ sản).
- Đầutư: (Đầu tư).
- Bỏmẹ: (Bỏ mẹ).
- Giảvờ: (Giả vờ).
- Khánhtận: (Khánh tận).
- Lắpbắp: (Lắp bắp).
- Ngắcngứ: (Ngắc ngứ).
- Đằmthắm: (Đằm thắm).
- Lựuđạn: (Lựu đạn).
- Bìnhdân: (Bình dân).

***

91 Comments: Page 1Page: