Latest Comments
Sunday, September 5, 2010


Who's Zhao Wang Who's Zheng Nu Wang? (#1)

Who's Zhao Wang Who's Zheng Nu Wang? (#1)

An Hoang Trung Tuong
*Lịch-sử 2010-09-04 19:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Ai Triệu Vương Ai Trưng Vương?

Zhai N'guyen, bạn thân Trung Tướng, một vănnhân Lừa mê chínhtrị, nhiều trăm năm trước đã biện trong sách Ping Wu Da Gao nủitiếng câu nầy:

Tự Triệu Đinh Lý Trần chi triệu tạo ngã quốc,

Dữ Hán Đường Tống Nguyên nhi các đế nhất phương

To Ngo dịch:

Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập,

Cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương

Các bác hói mần sử Lừa tưngbừng tán vã, rầng Zhai khẳngđịnh quốcgia Lừa đã hoànhtráng từ Triệu Tám Hoánh, sáu ngàn năm mẹ, chả khác mẹ Tầu mẹ, haha.

Triệu ý là Triệu nầu?

Các hói bẩu, là Triệu Đà, tức Triệu Vũ Đế, Zhao Wu Di, hay Nam Việt Vũ Vương, Nan Yue Wu Wang. Thế nó mới xứng đứng sánh Hán ở vế kia của câu, tươngtự Đinh, Lý, Trần sánh Đường, Tống, Nguyên, hehe.

Ui khátvọng tiệnmọn đồ con lừa. Có nhấtthiết buộc bố mình phải già ngang bố thằng hàngxóm vậy hông Zhai?

Cô Zhai, Trung Tướng chắcchắn, nhét nhà Triệu vầu Ping Wu, đơngiản vì niêmluật khắtkhe văn thể Cáo.

Còn các hói, Trung Tướng chắcchắn, tung họ Triệu như một kỳ bùa, đơngiản vì nết National Wanking bấthủ.

Triệu ý là Triệu nầu?

Trung Tướng bẩu, là Triệu Đà, Zhao Tuo, đươngnhiên, hehe.

Mời các cô gúc Zhao Tuo, hehe.

Vướnđề chỗ, Triệu Đà là Lừa chó đâu.

Tượng Triệu các cô thấy hình trển, là quả dựng tại Thạch Gia Trang, thủphủ châu Hà Bắc nước Tầu, cách Lừa nhiều ngàn câylômếch, xa hơn cả Bắc Kinh Sểng Hổi.

Côngnhận rùi nhế, Triệu không phải Lừa.

Sâu Zhai nhậnvơ vôduyên vãi đạn?

À, do Triệu từng mần vua Âu Lạc, Xứ Lừa thuở manrợ.

Tư Mã Thiên chép trong Sử Ký, rầng Triệu lobby các Tộc Trưởng Âu Lạc mà được nghiệp bávương, bụp phát vung xiền nên Nam Vũ Đế. Hehe té ra lobby là vănhóa cổtruyền tôngdật mẹ.

Dưng các hói Lừa đéo nghe. Bỏn khăngkhăng cãi Triệu lừa cưới bé gái cô An, vua Âu Lạc, tên Mỵ Châu, cho bé giai mình, tên Trọng Thủy. Lại lừa An cho Thủy ở rể, rùi nháy Thủy ăncắp hàng nóng của An, rùi nướng An thơmlừng như hotdog hehe.

Trung Tướng điềunghiên tộcphả Triệu, chả bé đéo nầu tên Trọng Thủy, lấy vợ Lừa, tựvẫn dưới giếng. Cônglao nhường bấy, đéo gì bị xóa mẹ danh háhá.

***

(Ngừng câu vìu theo tậpquán)

(@2009)

Zhao Wang: King Zhao, Triệu Vương.

Zheng Nu Wang: Queen Zheng, Trưng Nữ Vương.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Vănnhân: (Văn nhân).
- Chínhtrị: (Chính trị).
- Nủitiếng: (Nủi tiếng).
- Tưngbừng: (Tưng bừng).
- Khẳngđịnh: (Khẳng định).
- Quốcgia: (Quốc gia).
- Hoànhtráng: (Hoành tráng).
- Tươngtự: (Tương tự).
- Khátvọng: (Khát vọng).
- Tiệnmọn: (Tiện mọn).
- Nhấtthiết: (Nhất thiết).
- Hàngxóm: (Hàng xóm).
- Chắcchắn: (Chắc chắn).
- Đơngiản: (Đơn giản).
- Niêmluật: (Niêm luật).
- Khắtkhe: (Khắt khe).
- Bấthủ: (Bất hủ).
- Đươngnhiên: (Đương nhiên).
- Vướnđề: (Vướn đề).
- Thủphủ: (Thủ phủ).
- Câylômếch: (Cây-lô-mếch).
- Côngnhận: (Công nhận).
- Nhậnvơ: (Nhận vơ).
- Vôduyên: (Vô duyên).
- Manrợ: (Man rợ).
- Bávương: (Bá vương).
- Vănhóa: (Văn hóa).
- Cổtruyền: (Cổ truyền).
- Tôngdật: (Tông dật).
- Khăngkhăng: (Khăng khăng).
- Ăncắp: (Ăn cắp).
- Thơmlừng: (Thơm lừng).
- Điềunghiên: (Điều nghiên).
- Tộcphả: (Tộc phả).
- Tựvẫn: (Tự vẫn).
- Cônglao: (Công lao).

***

252 Comments: Page 1 2Page:


1 comment:Unknown said...
Share this post please batoong


Post a Comment