Latest Comments
Friday, October 29, 2010


The accident [19]

The accident [19]

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2010-10-29 14:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Tainạn [19]

Ba bốn hôm nay dưới Mỹ Đình tổchức quả Hộinghị đéo gì các Nguyênthủ Quốctế kinh lắm kinh lắm.

Suốt ngày xe Cam hụ còi chạy dọc Trần Duy Hưng & Nguyễn Chí Thanh & Kim Mã (ie Hưng Thanh Mã) kinh vãi mắm, 15 phút 1 lượt.

Đéo hiểu các lãnhtụ bàn món gì, start lúc mấy giờ sáng, và stop lúc mấy giờ tối, có họp cùng nhau không, có chén cùng nhau không, mà còi hụ đều như hànhkinh gái trinh, từ 7AM tới 10PM. Đặcbiệt quãng 7PM tới 9PM còi liêntục liêntục liêntục chẳng giây ngừng.

Tuyến Hưng Thanh Mã hầunhư têliệt bởi ngàn ngàn Cam Jaothông, Cơdộng, Khuvực.. vậnhành chằngchịt chằngchịt, trong tiếng còi cào tai.

Vănphòng Trung Tướng nằm chính tuyến tuyển, điên mẹ vì còi.

Trung Tướng đang chưởi địt mẹ thằng nầu hụ còi, thì thằng Chim Bông phone.

Nó hàohển, Trung Tướng Trung Tướng, kíu em.

Trung Tướng bẩu, mả cụ mầy, mầy sao?

Chim Bông giọng líu mẹ, em bị Cam siết rùi.

Trung Tướng bẩu, Diềutra? Hìnhsự? Kinhtế?

Chim Bông bẩu, khồng, Jaothông mới bựa chứ.

Trung Tướng cười háháhá, địt mẹ mầy, sâu bẩu mầy coi Cam Jaothông như cứt như cứt?

Chim Bông kể, hôm qua nó cỡi con Mazda 3 của thằng Mặt Vằn phi đường Phạm Hùng, mải phone cho vện, đéo đểý còi hụ nên đéo tránh, bị xe Cam đặcchủng ép mẹ vầu lề (*).

Nó định chưởi theo thônglệ, thì thấy súngống đằngđằng xungquanh, im mẹ luôn.

Đạitá Jaothông đíchthân bắt nó trình giấymá. Nó vửa đưa, Đạitá cầm cả Liuhành cả Bảohiểm xé choạc choạc choạc, vứt mẹ xuống cống, xong tịch Bằng, lại gọi xe-cẩu kéo mẹ con Mazda Mặt Vằn về Trại IV.

Trung Tướng bẩu, nó mần biênbản hông?

Chim Bông bẩu không.

Trung Tướng bẩu, nó hẹn mầy bâugiờ?

Chim Bông bẩu, nó bẩu 3 tháng nếu bên Kiểmsoát không khởitố.

Trung Tướng bẩu, tainạn rùi con ơi, voi cũng đéo kíu nủi mầy.

Chim Bông bẩu, thế em kiện nó tội hạnhục nhândân, tội sai nguyêntắc, tội hànhhung, được không?

Trung Tướng bẩu, anh đéo giảnhời, mầy hỏi quá khó.

Chim Bông bẩu, em chỉ muốn quậy lấy xe giả thằng Mặt Vằn thôi.

Trung Tướng bẩu, anh thật, mầy chưa ăn đạn banh đầulâu là may rùi, mầy đòi được xe miễn phí anh tìnhnguyện dọn hốxí mầy hai năm, miễn phí.

Chim Bông thềuthào, giờ sao, Trung Tướng?

Trung Tướng bẩu, mầy đợi hết Hộinghị, vác trăm chai lên đây, địt mẹ mầy khôn nhà dại chợ.

Ui địt con mẹ thằng liumanh, khôn nhà dại chợ.

(@2010)

(*) Phạm Hùng: Phố nhớn chạy ngang Cung Hộinghị Quốcgia, Hànội Thủđô Vănvật.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Tainạn: (Tai nạn).
- Tổchức: (Tổ chức).
- Hộinghị: (Hội nghị).
- Nguyênthủ: (Nguyên thủ).
- Quốctế: (Quốc tế).
- Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
- Hànhkinh: (Hành kinh).
- Đặcbiệt: (Đặc biệt).
- Liêntục: (Liên tục).
- Hầunhư: (Hầu như).
- Têliệt: (Tê liệt).
- Jaothông: (Giao thông).
- Cơdộng: (Cơ động).
- Khuvực: (Khu vực).
- Vậnhành: (Vận hành).
- Chằngchịt: (Chằng chịt).
- Vănphòng: (Văn phòng).
- Hàohển: (Hào hển).
- Diềutra: (Điều tra).
- Hìnhsự: (Hình sự).
- Kinhtế: (Kinh tế).
- Háháhá: (Há há há).
- Đểý: (Để ý).
- Đặcchủng: (Đặc chủng).
- Thônglệ: (Thông lệ).
- Đằngđằng: (Đằng đằng).
- Xungquanh: (Xung quanh).
- Đạitá: (Đại tá).
- Đíchthân: (Đích thân).
- Liuhành: (Lưu hành).
- Bảohiểm: (Bảo hiểm).
- Biênbản: (Biên bản).
- Bâugiờ: (Bâu giờ).
- Kiểmsoát: (Kiểm soát).
- Khởitố: (Khởi tố).
- Hạnhục: (Hạ nhục).
- Nhândân: (Nhân dân).
- Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
- Hànhhung: (Hành hung).
- Giảnhời: (Giả nhời).
- Đầulâu: (Đầu lâu).
- Tìnhnguyện: (Tình nguyện).
- Hốxí: (Hố xí).
- Thềuthào: (Thều thào).
- Liumanh: (Lưu manh).
- Quốcgia: (Quốc gia).
- Thủđô: (Thủ đô).
- Vănvật: (Văn vật).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Xe-cẩu

***

313 Comments: Page 1 2Page: