Latest Comments
Saturday, November 27, 2010


Days counting to WW3 (#1)

Days counting to WW3 (#1)

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2010-11-26 17:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Đếm ngày chờ Thế Chiến

WW3, tức Đệ Tam Thế Chiến, sẽ khaimạc trong không phải vài năm hay vài tháng tới, mà chỉ vài tuần thậmchí vài ngày.

Đã có mộtsố biquan nhậnđịnh WW3 thựctế đang running. Oh yeah, is it not so cute?

Nầu ta điểm các Thế Chiến ever mời mời.

WW1 nổ bởi gato của Hoàngđế Đức Quốc Wilhelm II (aka Cô Vin) tới Hoàngđế Nga Quốc Nikolay II (aka Cô Ních) dù hai cô cổ là bạn thâmgiao.

Vin cho mình bấthủ hơn Ních nhiều bậc dưng đấtcát thì hẻolánh títẻo títẻo. Thêm vụ nuốt Tầu không trôi và vụ cướp Marốc không thành đầu 190x, Vin bốc khùng kiếm cớ tỉn Ních, chia lại Âu Châu.

Cớ bỗng đến rất nhuần hehe. Tháng Sáu 1914, Sử chép Hoàngthân Áo Quốc Franz Ferdinand bị gianghồ đòm chết vì tội lậtlọng trong cú muabán hòn kimcương đắt nhất hoànvũ tại trấn Sarajevo, thủphủ quận Bosnia thuộc Áo. Cô Vin đổ mẹ bọn maphia quýtộc Anh Nga chống lưng cú miusát, xuất liền đại quân múc Bỉ, Lúcxăngbua, Pháp tứcthì. Hehe hànhđộng chả ănnhập đéo gì tuyêncáo. Đám Áo, Thổ, Bun adua luôn.

WW1 trải 4 năm trên 3 châulục Âu Phi Á. Deleted 20 trẹo human Worldwide. Kếtliễu 4 đếchế oaihùng Đức, Thổ, Nga, Áo. Xé nát Âu Châu mịnmàng một thuở.

Áo tantành thành 6 tiểuquốc (Áo, Hung, Tiệp, Balan, Ucờren, và liênbang Slovenia Croatia Serbia). Đức tan thành 8. Thổ mất bố cả tôngtộc lẫylừng Ottoman từng rộng tới 20 trẹo cây vuông (hơn cả Mẽo cộng Tầu 200x). Còn Nga hehe, hứng thảmhọa Ông Nin, trăm năm rùi chưa gượng nủi.

WW1 mần ai lợi? Trung Tướng kể sau.

Tạisâu cô Vin gâychiến mà thua? Hehe tại cổ quá Chất Nghệ. Chữký cổ nè:

WW2 nổ bởi nguyênnhân chả khác mẹ WW1. Điên vì xiền thôi, hehe.

WW2 trải 8 năm trên 5 châulục. Deleted 80 trẹo human Worldwide. Địacầu không xé tan hay dính túm sau nó, mà phân mẹ 2 cực Tây Đông. Lãnh Chiến bắtđầu.

Bằng phép thốngkê giảitích (hehe nổ đấy, sắp Thế Chiến, các cô nổ vôtư), Trung Tướng dựbáo WW3 trải 16 năm trên 6 châulục, tầng đốiliu, tầng bìnhliu, và Mặt Giăng.

WW3 sẽ delete 300 trẹo human Worldwide. Các quốcgia khổnglồ sẽ không bị xé nhỏ hay phân cực như với WW1 WW2, mà bị sốhóa. Mạng Chiến bắtđầu.

Nguyênnhân WW3? Cũng điên vì xiền thôi, hehe.

Trung Tướng phântích nhế.

(Dừng bốt câu vìu)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Khaimạc: (Khai mạc).
- Thậmchí: (Thậm chí).
- Mộtsố: (Một số).
- Biquan: (Bi quan).
- Nhậnđịnh: (Nhận định).
- Thựctế: (Thực tế).
- Gato: (Ga-to).
- Hoàngđế: (Hoàng đế).
- Thâmgiao: (Thâm giao).
- Bấthủ: (Bất hủ).
- Đấtcát: (Đất cát).
- Hẻolánh: (Hẻo lánh).
- Títẻo: (Tí tẻo).
- Marốc: (Ma-rốc).
- Hoàngthân: (Hoàng thân).
- Gianghồ: (Giang hồ).
- Lậtlọng: (Lật lọng).
- Muabán: (Mua bán).
- Kimcương: (Kim cương).
- Hoànvũ: (Hoàn vũ).
- Thủphủ: (Thủ phủ).
- Maphia: (Ma-phia).
- Quýtộc: (Quý tộc).
- Miusát: (Miu sát).
- Lúcxăngbua: (Lúc-xăng-bua).
- Tứcthì: (Tức thì).
- Hànhđộng: (Hành động).
- Ănnhập: (Ăn nhập).
- Tuyêncáo: (Tuyên cáo).
- Adua: (A-dua).
- Châulục: (Châu lục).
- Kếtliễu: (Kết liễu).
- Đếchế: (Đế chế).
- Oaihùng: (Oai hùng).
- Mịnmàng: (Mịn màng).
- Tantành: (Tan tành).
- Tiểuquốc: (Tiểu quốc).
- Balan: (Ba-lan).
- Ucờren: (U-cờ-ren).
- Liênbang: (Liên bang).
- Tôngtộc: (Tông tộc).
- Lẫylừng: (Lẫy lừng).
- Thảmhọa: (Thảm họa).
- Tạisâu: (Tại sâu).
- Gâychiến: (Gây chiến).
- Chữký: (Chữ ký).
- Nguyênnhân: (Nguyên nhân).
- Địacầu: (Địa cầu).
- Bắtđầu: (Bắt đầu).
- Thốngkê: (Thống kê).
- Giảitích: (Giải tích).
- Dựbáo: (Dự báo).
- Đốiliu: (Đối liu).
- Bìnhliu: (Bình liu).
- Quốcgia: (Quốc gia).
- Khổnglồ: (Khổng lồ).
- Sốhóa: (Số hóa).
- Phântích: (Phân tích).

***

902 Comments: Page 1 2 3 4 5Page:


4 comments:Trần Thúy said...

chiêm ngưỡng các mẫu xế mới chạy bằng điện hiện đại
xe điện gấp
siêu nhỏ gọn đa năng xếp gọn dễ dàng và
xe điện cân bằng
giá rẻ thông minh phong cách.

sac macbook chinh hang said...

Mẫu mới của dòng xe siêu nhỏ
xe điện gấp k2
tiện dụng xếp gấp dễ dàng và các chiếc
xe điện cân bằng
giá rẻ thông minh tại shop decalsaigon.

Hà Xuân said...

Jessy Tik said...
Share this post please batoong


Post a Comment