Latest Comments
Wednesday, November 10, 2010


Luas car pricing tragedy (#1)

Luas car pricing tragedy (#1)

An Hoang Trung Tuong
*Kinh-tế 2010-11-10 16:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bikịch giá xehơi

Giá xehơi Lừa chẳng phải rẻ nhất dưng cũng chưa phải đắt nhất quảđất.

Sau đây là bảng bán lẻ một con Honda Accord 2.4AT tại vài quốcgia tiêubiểu:

*Myanmar: 290,000 Tơn.

*Singapore: 140,000 Tơn.

*Lừa: 71,000 Tơn.

*Indonesia: 47,000 Tơn.

*Mẽo: 24,000 Tơn.

Vưỡn còn 2 nhà bán Honda đắt hơn Lừa hehe, là Sing mớicả Miến. Lừa chỉ đứng hàng 2nd Runner-up. Xe Lừa bằng 1/2 Sing. Xe Sing bằng 1/2 Miến. Xe Miến bằng 12 xe Mẽo. Xe Mẽo bằng 1/3 xe Lừa.

Bọn Sing chủtrương đủn giá xehơi lên Jời vì điềukiện địalý. Đất Sing 700 cây vuông, dân Sing 4.5 trẹo, mậtđộ 6.5 Ngàn Chó/Cây. Quảtình nó không có nhiều lựachọn lýtưởng (*).

Bọn Miến lại chủtrương đủn giá xehơi lên Jời không vì điềukiện địalý. Đất Miến 680,000 cây, dân Miến 55 trẹo, mậtđộ 80 Lợn/Cây, ngangngửa Malaysia.

Bọn Miến đủn giá xe vì các lãnhtụ Miến đéo muốn Lợn cỡi xe. Đận rồi qua Miến, Trung Tướng ghé một Car Showroom ở Yangon Downtown, con xế xịn nhất trỏng là Nissan Super Saloon 1987, còn nguyên hầuhết mọi bộphận chỉ thiếu gạt-nước mớicả seat-belt mớicả logo mớicả kèn, treo giá 46,000,000 Kyat.

46 trẹo Kyat bằng nhiêu?

Theo tỷgiá yết tại sânbay quốctế Yangon, 46 trẹo Kyat bằng 7 trẹo Tơn (@K6.51/USD). Dưng theo tỷgiá yết tại mồm thằng tour-guide của Trung Tướng, 46 trẹo Kyat bằng 50 ngàn Tơn (@K920/USD). Trung Tướng dĩnhiên hưởng tỷgiá Tour-guide nầy, lãi 150 nhát hehe hệt Thiênđàng.

À các cô đừng nghĩ Miến nó hiếm xehơi gấp bốn năm lần Lừa thế, thì Lợn Miến tuyền cỡi xemáy nhế.

Trung Tướng đã bẩu lãnhtụ Miến đéo muốn Lợn cỡi any xe mà. Chạy xemáy ở Yangon và các thànhphố Miến nhớn khác đắc tội nặng như cướp giết hiếp, bắn bỏ luôn.

Ngoài xehơi, lãnhtụ Miến còn đéo muốn Lợn chơi cả dững thứ như computer (một con Desktop Celeron D kèm CRT Monitor giá 1,300 Tơn), mobile-phone (một quả GSM Sim giá 1,700 Tơn), và hehe, internet (một giờ vầu Mạng giá 4 Tơn).

Các cô nghe thế đủ hiểu địnhhướng kinhtế Miến chưa? Địnhhướng thế thì hehe, quảtình giá xehơi Miến cũng không có nhiều lựachọn lýtưởng, giống Sing thôi.

Vậy giá xehơi Lừa ra sao ra sao?

(Dừng bốt câu mẹ vìu)

(@2010)

(*) Chínhsách hạnchế xehơi của Sing cũng là một nguxuẩn, Trung Tướng sẽ trìnhbầy sau.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Xehơi: (Xe hơi).
- Quảđất: (Quả đất).
- Quốcgia: (Quốc gia).
- Tiêubiểu: (Tiêu biểu).
- Mớicả: (Mới cả).
- Chủtrương: (Chủ trương).
- Điềukiện: (Điều kiện).
- Địalý: (Địa lý).
- Mậtđộ: (Mật độ).
- Quảtình: (Quả tình).
- Lựachọn: (Lựa chọn).
- Lýtưởng: (Lý tưởng).
- Ngangngửa: (Ngang ngửa).
- Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
- Hầuhết: (Hầu hết).
- Bộphận: (Bộ phận).
- Tỷgiá: (Tỷ giá).
- Sânbay: (Sân bay).
- Quốctế: (Quốc tế).
- Dĩnhiên: (Dĩ nhiên).
- Thiênđàng: (Thiên đàng).
- Xemáy: (Xe máy).
- Thànhphố: (Thành phố).
- Địnhhướng: (Định hướng).
- Kinhtế: (Kinh tế).
- Chínhsách: (Chính sách).
- Hạnchế: (Hạn chế).
- Nguxuẩn: (Ngu xuẩn).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Gạt-nước.

***

673 Comments: Page 1 2 3 4Page:


2 comments:Hà Xuân said...

Jessy Tik said...
Share this post please batoong


Post a Comment