Latest Comments
Tuesday, January 18, 2011


Dog story [2.1]

Dog story [2.1]

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2011-01-17 18:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Chiện Chó [2]

(Bài trước chỗ nầy)

Chiện No2

Hồi 20 Lâu Rùi, vì một chút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm.

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu Thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*). Nước ổng đặc như thể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thối tuyệtđối (**).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng phó phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dầy mầumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau mồm tốt bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp diêm 45m2 ba tầng một tum chung tường áp mái. Ấmcúng và nhạtnhẽo. Đặctrưng Lừa.

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sát nách phải Trung Tướng là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Con cháu Mấu Bướm không sống cùng hai đứa nó, langbạt miền vượn nào xa lắc, thithoảng mới đáo viếng dăm hôm.

Sát nách trái Trung Tướng là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít to bành toácngoác. Con Phá Trán một giai nhớn một gái bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở tóc cua quần thủng mặt cângcâng (***). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, răng lợi gá niềng nong lủngcủng.

Trung Tướng không ưa xómláng. Bỏn cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm chân, vầng tối nay nóng kinh (****). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột vòm. Bọn trộm cắt mẹ cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn cưới, giữa chạngvạng chiều (*****).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rùi vợ thằng Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó.

Ông chó thằng Mấu Bướm là chó ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng cháy, bốn mắt, bốn huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc.

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn mắt bốn huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn.

Trung Tướng bẩu, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm bẩu, chó ta cần gì tên.

Trung Tướng chắt lưỡi gọi, chặc chặc chặc, đúng kiểu gọi chó của bầnnông. Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười bẩu, rồi, tên nó là Tặc Tặc.

Tặc Tặc được nết ít sủa đêm, nhưng mất dạy vôđối. Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy. Sáng lạnh xoắn dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, Trung Tướng, chú xin lỗi, để chú hót, để chú hót.

Trung Tướng bẩu, cô chú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong mới thả chứ.

Mấu Bướm vửa cạo cứt Tặc Tặc vửa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xin lỗi, chú xin lỗi.

Trung Tướng bẩu, chú lau nước dùm cháu nhế, hôi lắm ạ.

Răn đe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Thằng Phuồi quê đâu mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra Thủđô hành nghề vớt chó, từ 199x.

Vai khoác cái bao dứa, nách kẹp chiếc móc sào, vợ chồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười hai tháng một năm, cầncù như chuột chù.

Mỗi ngày không bể mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày chơi tận 8 ông. Đó không phải xác chó rớt sông chết đuối, mà xác chó nuôi của dân Thủđô chết già chết bệnh, và được Thủy Táng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm.

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rùi phân loại 1-2-3 theo độ tươi độ béo, rùi tung vầu thịtrường.

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán thịt chó Thủđô hảohạng. Giá chó Phuồi Nhật Tân quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn đùi bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì. Hằng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc chi?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ cóc côngnhân, giá giao ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ.

Chó loại 3 Phuồi hehe chén.

(Dừng chờ thamluận và câu vìu)

(@2008)

(*) Phố Xưa: Tức City's Ancient Quarter, một địadanh trìutượng của Thủđô Vănvật.
Văn Điển: Một khu thama kiêm thải rác ngoạiô Thủđô Vănvật.

(**) Simacai: Một thịtrấn Bắc Cực, rất xa Thủđô Vănvật, nủitiếng bởi món đặcsản thắngcố (Lồn Ngựa) Hở Mông.

(***) Trường Mở: Một thuậtngữ giáodục rất trìutượng của Xứ Lừa Ngàn Năm Vănhiến.

(****) Làm Chân: Ý gạ sang nhà thamgia một chân đánh bạc.

(*****) Rim Lùn: Tức xe máy mác Dream của Lào, tàisản quýtộc Lừa 200x.
Bose Siêu Trầm: Tức loa Super Bass mác Bose của Tầu, tàisản quýtộc Lừa 200x.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Éole: (Éo le).
- Tàichính: (Tài chính).
- Dinhcơ: (Dinh cơ).
- Điềuhòa: (Điều hòa).
- Duynhất: (Duy nhất).
- Thươnghiệu: (Thương hiệu).
- Thủđô: (Thủ đô).
- Hắcín: (Hắc-ín).
- Nguyênchất: (Nguyên chất).
- Thắngcố: (Thắng cố).
- Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
- Viênchức: (Viên chức).
- Quốcdoanh: (Quốc doanh).
- Hạlưu: (Hạ lưu).
- Đươngnhiệm: (Đương nhiệm).
- Hồihưu: (Hồi hưu).
- Tổngcôngty: (Tổng công ty).
- Lìutìu: (Lìu tìu).
- Mầumỡ: (Mầu mỡ).
- Gốcgác: (Gốc gác).
- Quêmùa: (Quê mùa).
- Kỹsư: (Kỹ sư).
- Cửnhân: (Cử nhân).
- Trìđộn: (Trì độn).
- Caucó: (Cau có).
- Tọcmạch: (Tọc mạch).
- Bủnxỉn: (Bủn xỉn).
- Ấmcúng: (Ấm cúng).
- Nhạtnhẽo: (Nhạt nhẽo).
- Đặctrưng: (Đặc trưng).
- Hẻolánh: (Hẻo lánh).
- Langbạt: (Lang bạt).
- Thithoảng: (Thi thoảng).
- Toácngoác: (Toác ngoác).
- Sinhviên: (Sinh viên).
- Cângcâng: (Câng câng).
- Phátdục: (Phát dục).
- Tintin: (Tin tin).
- Lủngcủng: (Lủng củng).
- Xómláng: (Xóm láng).
- Giaothiệp: (Giao thiệp).
- Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
- Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
- Đốidiện: (Đối diện).
- Chạngvạng: (Chạng vạng).
- Bànghoàng: (Bàng hoàng).
- Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp).
- Huyềnđề: (Huyền đề).
- Trưởngthành: (Trưởng thành).
- Lộcngộc: (Lộc ngộc).
- Dãman: (Dã man).
- Bầnnông: (Bần nông).
- Xunxoe: (Xun xoe).
- Vôđối: (Vô đối).
- Chìnhình: (Chình ình).
- Cuốngcuồng: (Cuống cuồng).
- Toalét: (Toa-lét).
- Phântrần: (Phân trần).
- Khậtkhưỡng: (Khật khưỡng).
- Giađình: (Gia đình).
- Thủđô: (Thủ đô).
- Xuôixuôi: (Xuôi xuôi).
- Ngượcngược: (Ngược ngược).
- Cầncù: (Cần cù).
- Thủđô: (Thủ đô).
- Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
- Thịtrường: (Thị trường).
- Trungtâm: (Trung tâm).
- Hoạtđộng: (Hoạt động).
- Hăngsay: (Hăng say).
- Thủđô: (Thủ đô).
- Hảohạng: (Hảo hạng).
- Kýlô: (Ký-lô).
- Bạcnhạc: (Bạc nhạc).
- Tiêuthụ: (Tiêu thụ).
- Thắcmắc: (Thắc mắc).
- Côngnhân: (Công nhân).
- Thamluận: (Tham luận).
- Địadanh: (Địa danh).
- Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
- Vănvật: (Văn vật).
- Thama: (Tha ma).
- Ngoạiô: (Ngoại ô).
- Thịtrấn: (Thị trấn).
- Nủitiếng: (Nủi tiếng).
- Đặcsản: (Đặc sản).
- Thắngcố: (Thắng cố).
- Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
- Giáodục: (Giáo dục).
- Trìutượng: (Trìu tượng, Trừu tượng).
- Vănhiến: (Văn hiến).
- Thamgia: (Tham gia).
- Tàisản: (Tài sản).
- Quýtộc: (Quý tộc).

***

930 Comments: Page 1 2 3 4 5Page:


3 comments:Unknown said...

Hà Xuân said...

Jessy Tik said...
Share this post please batoong


Post a Comment