Latest Comments
Monday, February 28, 2011


Leon Presents

Leon Presents

An Hoang Trung Tuong
Bựa-hình 2011-02-28 10:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Leon Giớithiệu

Sáng nay, Natalie Vàng Son Hollywood đã lãnh một thằng Oscar cho vai diễn Nina của Nàng trong quả phin kinhdị Thiên Nga Đen, thật mượt quá mượt quá.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng hehe nủi mẹ hứng bốt bài giớithiệu Leon.

***

Leon là phin truyện đầutiên Natalie thamgia, mà chơi hẳn vai nữ chính, khi Nàng mới 12.

Vì là phin Non-Mẽo, biênkịch và đạodiễn đều bởi một thằng Non-Mẽo, Leon chả gặt được thànhtích nầu đáng kể. Bọn Mẽo nói chung dìm hàng nhiều lúc thôthiển bỏ mẹ.

Dưng Leon được khángiả toàncầu đánhgiá cao cực. IMDB Voters chấm Leon hạng #34 trên List Các Phin Hay Nhất Mọi Thời, ngangngửa dững Forrest Gump hoặc Toy Story 3.

Cánhân Trung Tướng đánhgiá Leon là phin hànhđộng Crime/Drama khủng nhất ever của điệnảnh Tây Mẽo. Từ ýtưởng kịchbản tới dàndựng, từ casting tới diễnxuất, đều khủng, đến độ thiêntài.

Trong Leon, Natalie nhận vai Mathilda, một bé choaichoai con nhà gianghồ cỏ, bị gianghồ gộc đòm bụp phát chết sạch cả pa, ma, chị gái, em giai, rùi ngẫunhiên lạc vầu chechở của Leon, một sátthủ bẩmsinh chuyênnghiệp già như Napoleon, rùi hehe từng ngày từng ngày thayđủi cuộcđời Chàng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trung Tướng ấntượng nhất quả Mathilda bìnhthản ôm túi sữa & bánh bước qua cửa nhà mình lúc vụ thảmsát đang bùm chíu bùm chíu, đến trước phòng Leon, bấm chuông, lại bấm chuông, rùi mếumáo "Open the door, please, please".

Không xinhxắn xuấtsắc như Selena Gomez hay thơngây tuyệtđối như Dakota Fanning, dưng Natalie cátính đến độ hoànhảo, và hấpdẫn mêmẩn tự tuổi tiền-tintin.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Thôi, Trung Tướng đéo nói nữa, phần các cô thamluận. Mời mời.

Trailer Leon coi tại đây:

http://www.imdb.com/video/screenplay/vi2744254745/

Và đây:

http://www.imdb.com/video/screenplay/vi2896822553/

Trung Tướng chỉ ghét Leon kết không có hậu, đúng trò tởmmửa của bọn Pháp Lợn.

(@2011)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Kinhdị: (Kinh dị).
- Giớithiệu: (Giới thiệu).
- Đầutiên: (Đầu tiên).
- Thamgia: (Tham gia).
- Biênkịch: (Biên kịch).
- Đạodiễn: (Đạo diễn).
- Thànhtích: (Thành tích).
- Thôthiển: (Thô thiển).
- Khángiả: (Khán giả).
- Toàncầu: (Toàn cầu, Tuyền cầu).
- Đánhgiá: (Đánh giá, Uýnh giá).
- Ngangngửa: (Ngang ngửa).
- Cánhân: (Cá nhân).
- Hànhđộng: (Hành động).
- Điệnảnh: (Điện ảnh).
- Ýtưởng: (Ý tưởng).
- Kịchbản: (Kịch bản).
- Dàndựng: (Dàn dựng).
- Diễnxuất: (Diễn xuất).
- Thiêntài: (Thiên tài).
- Choaichoai: (Choai choai).
- Gianghồ: (Giang hồ).
- Ngẫunhiên: (Ngẫu nhiên).
- Chechở: (Che chở).
- Sátthủ: (Sát thủ).
- Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
- Chuyênnghiệp: (Chuyên nghiệp, Chiên nghiệp).
- Thayđủi: (Thay đủi, Thay đổi).
- Ấntượng: (Ấn tượng).
- Bìnhthản: (Bình thản).
- Thảmsát: (Thảm sát).
- Mếumáo: (Mếu máo).
- Xinhxắn: (Xinh xắn).
- Xuấtsắc: (Xuất sắc).
- Thơngây: (Thơ ngây).
- Tuyệtđối: (Tuyệt đối).
- Cátính: (Cá tính).
- Hoànhảo: (Hoàn hảo).
- Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
- Mêmẩn: (Mê mẩn).
- Tintin: (Tin-tin, Teen).
- Thamluận: (Tham luận).
- Tởmmửa: (Tởm mửa).

***

752 Comments: Page 1 2 3 4Page:


2 comments:Unknown said...

Phong cách trẻ trung với
xe điện cân bằng giá rẻ
cực hot cùng với
xe điện bánh to
cực ngầu đang bán tại Decalsaigon

Jessy Tik said...
Share this post please batoong


Post a Comment