Latest Comments
Thursday, February 17, 2011


Self-war

Self-war

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2011-02-17 08:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Tựchiến

Tựchiến, hay self-war, là một thuậtngữ thuần-Bựa, một kháiniệm thuần-Bựa, chếtậu bởi Trung Tướng Kèn To Khủng.

Nếu chiếttự kiểu Tầu, Tựchiến là Chiến Tranh Tự Thân hẽhẽhẽ.

Các cô, lũ con Lừa, sẽ hỏi, tựchiến, hay chiếntranh tựthân, cụtỷ là cái gì là cái gì?

Các cô hãy tìm một tổ kiến vàng thật đôngđúc, rót vầu nó chút nước lã.

Các cô sẽ thấy các ông kiến trong tổ bầnthần ít giây, nghenghe ngóngngóng, chừng như để phánđoán độ phứctạp của tìnhhuống, rùi tiếptục sinhhoạt bìnhthường. Nước lã, nói chung, hiếm bao giờ là tácnhân của bikịch.

Các cô hãy tìm một tổ kiến vàng khác, vẩy vầu nó chút đường phèn.

Các cô sẽ thấy các ông kiến linhđộng mau chóng, híthít hưởihưởi, chừng như để xácđịnh quymô của tìnhhuống, rùi chen nhau chiachác lợitức bấtngờ. Đôi lúc có những vụ giànhgiật gianmanh, nhưng không quá đỗi bikịch. Đường mật, nói chung, chỉ là tácnhân của bikịch lìutìu.

Các cô hãy tìm một tổ kiến vàng thứ ba, rỏ vầu nó chút dầu hôi hẽhẽ.

Các cô sẽ thấy các ông kiến tứcthì rốiloạn. Không còn những nhịnnhường điềmđạm. Không còn cả những kiềmchế đồngbào. Một côngtrường cướp-giết-hiếp trụsinh hùngvĩ hoànhảo, không thể ngăn cản. Bikịch.

Tựchiến đấy hehe.

***

Có cách nầu chống tựchiến không?

Không. Trung Tướng bẩu, lửa tựchiến đã mồi, thì càng dập càng lan, cho tới khi tàn. Tựchiến bùng không chờ tuyêncáo, không dụng võtrang. Không tiềntuyến. Không hậuphương. Không tướngquân. Không chínhủy. Không cách nầu giải nổi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

***

Xứ Lừa đang nằm đâu trên bảnđồ tựchiến thếgiới?

Nằm trungtâm hẽhẽ.

Lạmphát 100% một năm. Lương tháng côngnhân đủ tiêu 5 ngày. Tiền thuế chiếm 40% giá mọi mặt hàng dândụng..

Dầu hôi đã đổ trúng tổ Lừa hehe.

Tựchiến thôi đĩt mẽ đĩt mẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(@2011)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Tựchiến: (Tự chiến).
- Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
- Kháiniệm: (Khái niệm).
- Chếtậu: (Chế tậu, Chế tạo).
- Chiếttự: (Chiết tự).
- Chiếntranh: (Chiến tranh).
- Tựthân: (Tự thân).
- Cụtỷ: (Cụ tỷ, Cụ thể).
- Đôngđúc: (Đông đúc).
- Bầnthần: (Bần thần).
- Nghenghe: (Nghe nghe).
- Ngóngngóng: (Ngóng ngóng).
- Phánđoán: (Phán đoán).
- Phứctạp: (Phức tạp).
- Tìnhhuống: (Tình huống).
- Tiếptục: (Tiếp tục).
- Sinhhoạt: (Sinh hoạt).
- Bìnhthường: (Bình thường).
- Tácnhân: (Tác nhân).
- Bikịch: (Bi kịch).
- Linhđộng: (Linh động).
- Híthít: (Hít hít).
- Hưởihưởi: (Hưởi hưởi, Ngửi ngửi).
- Xácđịnh: (Xác định).
- Quymô: (Quy mô).
- Chiachác: (Chia chác).
- Lợitức: (Lợi tức).
- Bấtngờ: (Bất ngờ).
- Giànhgiật: (Giành giật).
- Gianmanh: (Gian manh).
- Lìutìu: (Lìu tìu).
- Tứcthì: (Tức thì).
- Rốiloạn: (Rối loạn).
- Nhịnnhường: (Nhịn nhường, Nhường nhịn).
- Điềmđạm: (Điềm đạm).
- Kiềmchế: (Kiềm chế).
- Đồngbào: (Đồng bào).
- Côngtrường: (Công trường).
- Trụsinh: (Trụ sinh).
- Hùngvĩ: (Hùng vĩ).
- Hoànhảo: (Hoàn hảo).
- Bikịch: (Bi kịch).
- Tựchiến: (Tự chiến).
- Tuyêncáo: (Tuyên cáo).
- Võtrang: (Võ trang, Vũ trang).
- Tiềntuyến: (Tiền tuyến).
- Hậuphương: (Hậu phương).
- Tướngquân: (Tướng quân).
- Chínhủy: (Chính ủy).
- Bảnđồ: (Bản đồ).
- Tựchiến: (Tự chiến).
- Thếgiới: (Thế giới).
- Trungtâm: (Trung tâm).
- Lạmphát: (Lạm phát).
- Côngnhân: (Công nhân).
- Dândụng: (Dân dụng).

***

519 Comments: Page 1 2 3Page:


2 comments:sac macbook chinh hang said...

Jessy Tik said...
Share this post please batoong


Post a Comment