Latest Comments
Sunday, May 29, 2011


Where's Ong Cu gone?

Where's Ong Cu gone?

An Hoang Trung Tuong
*Kinh-tế 2011-05-28 17:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Ông Cụ đi đâu?

2011 là một năm mệtnhọc túibụi, Simacai các cô ạ.

Hiểnnhiên Trung Tướng đang nói về tìnhhình kinhtế Lừa.

Lạmphát 4 tháng đạt 40%, nóng nhất trong hơn hai thậpkỷ. Lãisuất huyđộng Ông Cụ của các ngânhàng thươngmại lên tới 20%, cao nhất trong hơn hai thậpkỷ. Cô Jầu vừa tung 20,000,000,000,000 Ông Cụ (đông zero chóng mẹ mặt) mua Ông Tơn cả tỷ (*).

Theo lôgích kinhtài, nhẽ Ông Cụ phải nhiều như bươmbướm?


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng không hiahia, các doanhnghiệp Lừa vẫn không có Ông Cụ.

Đến xó nào các cô cũng thấy CFO Lừa thanvan như ông ngan, rằng thiếu tiền quá em thiếu tiền quá (**).

Vậy Ông Cụ đi đâu?

Trung Tướng phán, Ông Cụ đi qua Tầu.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

***

Năm 2010, kimngạch thươngmại Lừa Tầu chạm đỉnh 27.33 tỷ Ông Tơn, tăng 28% so 2009. Số nài hiahia đươngnhiên chưa cộng tiền buôn tiểungạch và buôn lậu, bằng quãng 1/4 thế nữa.

27.33 tỷ Tơn giaothương Lừa Tầu ý, gồm 7.30 tỷ xuấtkhẩu và 20.03 tỷ nhậpkhẩu, tạo ra một khoản thâmhụt -12.73 tỷ Tơn, nhỉnh hơn chút so với tổng thâmhụt thươngmại Global Lừa (-12.35 tỷ), tươngđương 12.5% GDP.

Các cô, Ông Cụ đi đâu?

Sang 2011, giaothương songphương Lừa Tầu tiếptục tăngtrưởng phimã, trungương ước đạt 30 tỷ Tơn.

Nhưng mới gần hết tháng 5 hiahia, quầnchúng đã chơi 17 tỷ, xong mẹ 57% sựnghiệp.

Và riêng tháng 5 nài, thâmhụt Simacai buônbán China đã 1.7 tỷ (Tơn, not Cụ).

Tại sao Ông Cụ trôi tuồntuột qua Tầu?

Tại bởi buônbán với Tầu đang ngon vãi muống. Xâydựng, vậntải, chứngkhoán, và cả hiahia đấtcát, đều không đọ nổi.

Ngon như nào? Trung Tướng sẽ kể sau. Các cô giờ chỉ cần biết, mỗi tối, cứ 15 phút, lại có một chuyến Lạng Sơn Express rú máy thẳng hướng Quảng Châu.

Nó chở ai, đi đâu?

Nó chở Ông Cụ, đi Tầu.

(@2011)

(*) Cô Jầu: Đươngkim Thốngđốc Ngânhàng Quốcgia Lừa, hay gì? Trung Tướng hehe biết đéo.

(**) CFO: Là Giámđốc Tàichính Doanhnghiệp, hay gì? Trung Tướng hehe biết đéo.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Mệtnhọc: (Mệt nhọc).
- Túibụi: (Túi bụi).
- Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
- Tìnhhình: (Tình hình).
- Kinhtế: (Kinh tế).
- Lạmphát: (Lạm phát).
- Thậpkỷ: (Thập kỷ).
- Lãisuất: (Lãi suất).
- Huyđộng: (Huy động).
- Ngânhàng: (Ngân hàng).
- Thươngmại: (Thương mại).
- Lôgích: (Lô-gích).
- Kinhtài: (Kinh tài).
- Bươmbướm: (Bươm bướm).
- Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
- Thanvan: (Than van).
- Kimngạch: (Kim ngạch).
- Thươngmại: (Thương mại).
- Đươngnhiên: (Đương nhiên).
- Tiểungạch: (Tiểu ngạch).
- Giaothương: (Giao thương).
- Xuấtkhẩu: (Xuất khẩu).
- Nhậpkhẩu: (Nhập khẩu).
- Thâmhụt: (Thâm hụt).
- Tươngđương: (Tương đương).
- Songphương: (Song phương).
- Tiếptục: (Tiếp tục).
- Tăngtrưởng: (Tăng trưởng).
- Phimã: (Phi mã).
- Trungương: (Trung ương).
- Quầnchúng: (Quần chúng).
- Sựnghiệp: (Sự nghiệp).
- Buônbán: (Buôn bán).
- Tuồntuột: (Tuồn tuột).
- Buônbán: (Buôn bán).
- Xâydựng: (Xây dựng).
- Vậntải: (Vận tải).
- Chứngkhoán: (Chứng khoán).
- Đấtcát: (Đất cát).
- Đươngkim: (Đương kim).
- Thốngđốc: (Thống đốc).
- Ngânhàng: (Ngân hàng).
- Quốcgia: (Quốc gia).
- Giámđốc: (Giám đốc).
- Tàichính: (Tài chính).
- Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).

***

685 Comments: Page 1 2 3 4Page:


3 comments:Trần Thúy said...

Unknown said...

Hà Xuân said...
Share this post please batoong


Post a Comment