Latest Comments
Monday, March 12, 2012


NOW MOVE: GIÃ-BIỆT ZAHU

NOW MOVE: GIÃ-BIỆT ZAHU

An Hoang Trung Tuong
Thông-báo 2012-03-12 14:00:00

Chuyển nhà khẩncấp:

an-hoang-trung-tuong.blogspot.com

Ngót bốn năm chơi Yahoo, thì Trung Tướng định chuyển nhà khoảng 5 lần. Lần nào cũng nổi điên nổi khùng vì nó.

Thằng Yahoo này có một-số ưuđiểm như nhiều users, kếtnối với YM, giaodiện thânthiện, dễ sửdụng.., nhưng lại có vôsố nhượcđiểm như nhiều lỗi kỹthuật, thiếu các tínhnăng nângcao, bảomật kém, và đặcbiệt hay hỏng nhưng không hề thôngbáo, cũng không hề xin-lỗi.

Mấy lần Yahoo down trước, chibộ đaphần ủnghộ Trung Tướng chuyển Quán, thì Trung Tướng tiếc/ngại mà không chuyển. Nay hehe chibộ đã quen mẹ với sự phò của Yahoo, thì Trung Tướng lại quyếtđịnh chuyển. Đơngiản
Trung Tướng hết mẹ sức chịuđựng rồi.

Blogspot có vài ngón hayho hơn hẳn Yahoo như: có-thể add nhiều tácgiả bốt bài,
có-thể mở nhiều trang độclập, thậmchí có-thể tậndụng AdSense để kinhdoanh. Chứcnăng của Blogspot cũng hơn Yahoo dăm boong. Và quantrọng nhất, Blogspot ít hỏng vặt.

Mọi khiếmkhuyết của Blogspot như không cho tùybiến Font-size, Font-color, nhúng Video, Audio, Image.. thì Trung Tướng đã giảiquyết ổnthỏa. Các cô thử dùng sẽ thấy ổng cũng chả khác Yahoo mấy. Vài ngày là quen thôi.

Nào, hãy bỏ một phút đăngký một tàikhoản Google. Nếu các cô đã xài Gmail thì khỏi cần. Chơi luôn và ngay. Chúng-ta sẽ cùng xây Quán mới.

Quán Bựa Yahoo này sẽ vẫn được duytrì forever. Trung Tướng sẽ không mang các bài cũ sang Blogspot. Các bài-biên sau này Trung Tướng sẽ bốt cả ở đây một copy, để những ai hoàicổ vẫn có dịp tằngtịu cùng Phò Yahoo hehe, nhưng Trung Tướng sẽ không giaolưu anymore.

Mời mời

Click vầu đây để sang Quán Bựa Mới

Mar 12th, 2012


1701 Comments: Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9Page: