Latest Comments
Sunday, March 11, 2012


NOW MOVE (SANG QUÁN MỚI) CIAO YAHOO

Quán Bựa 2008-2012 chínhthức đóngcửa vì anh Yahoo shutdown his blog service.

Trung Tướng thôngbáo dong các cô qua Quán Mới Blogspot. Các bài biên tại Yahoo Blog sẽ được post lại soon, nhưng không kèm comment. Khoái coi comment thì, mời sang Comment ArchiveYahoo ArchiveYahoo Archive Wordpress.

Chúc vuivẻ và thànhcông.
Page:


1 comment:Trần Thúy said...
Share this post please batoong


Post a Comment