Latest Comments
Tuesday, March 27, 2012


Shit-corp Rearrangement (Quán Bựa Cảitạo)

Shit-corp Rearrangement (Quán Bựa Cảitạo)

An Hoang Trung Tuong
Thông-báo 2012-03-27 07:45:00

Để Quán Bựa hoạtđộng nghiêmtúc theo địnhhướng Khai Sáng, Trung Tướng mở loạt trang tưvấn online, gồm:

(1) Tư-vấn Kinh-doanh
(2) Tư-vấn Công-nghệ
(3) Tư-vấn Giáo-dục
(4) Tư-vấn Pháp-lý
(5) Tư-vấn Văn-xã
(6) Tư-vấn Sức-khỏe
(7) Tư-vấn Gia-đình
(8) Tư-vấn Tâm-linh
(9) Tư-vấn Ăn-chơi

Các cô nhìn sang cột bên trái (the left sidebar) sẽ thấy các trang đó.

Từ giờ, nếu các cô cần hỏihan tưvấn nhau về vấnđề gì, thì vào trang tươngứng mà bốt cồng. Các cồng câu-hỏi và trả-lời hayho sẽ được átmiên (aka Admin hehe) đưa lên trang gốc trong một thờigian nhấtđịnh hoặc vĩnhviễn với trìnhtự newest-first.

Trung Tướng đợi ở các cô những tháiđộ và hànhvi côngchính.249 CommentsPage:


2 comments:Unknown said...

Trần Thúy said...
Share this post please batoong


Post a Comment