Latest Comments
Wednesday, March 21, 2012


The story of St Jong (Thánh Jóng) #2

The story of St Jong (Thánh Jóng) #2

An Hoang Trung Tuong
Bựa-thơ 2012-03-21 11:39:00

(phần trước đây)

Thánh Jóng
(truyện thơ máy, tiếp)

(6) Cu Mân tứctốc fát-điên
Đuổi vợ thẳng-cánh sang miền Võ Ninh (*)
Vợ Mân từ bấy thất-tình
Longđong hànhkhất chờ sinh con đầu
Thằng-bé thai-nghén kiểu trâu
Mãi 12 tháng mới chầu thếjan

(7) Con Mân tên-tự Cu Jang
Ở nhà gọi "Jóng" cho làng gato (*)
Jóng trông ngoạithất khôingô
Zưng 3 năm chẳng biết hô biết cười
Đặt đâu nằm đấy ngậmngùi
Như củ khoai cháy, buồn ơi là buồn

(còn tiếp)

Ảnh Bonus

Đền thờ Jóng tại trấn Võ Ninh:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Nhà Jóng tại Fò Zõng, Võ Ninh:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Thiênnhiên Võ Ninh:


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Trấn Võ Ninh ngày nay:


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(phần tiếp đây)


647 CommentsPage: