Latest Comments
Friday, March 30, 2012


The story of St Jong (Thánh Jóng) #3

The story of St Jong (Thánh Jóng) #3

An Hoang Trung Tuong
Bựa-thơ 2012-03-30 00:54:00

(phần trước đây)

Thánh Jóng
(truyện thơ máy, tiếp và hết)

(8) Kinhđô đận đó zậpzồn
Vụ Hoàngtử nhớn kén tìm hônthê
Bạ ai chàng cũng zìm chê
Kìa thì đít tóp kìa thì lệch lưng
Đếch gái nào khiến chàng ưng
Tiểuthư, thụcnữ, cả rừng jainhân

(9) Vua-cha bứcbối bầnthần
Triệu Hoàngtử bảo, khanh cần đứa nao?
Muốn jì nói mẹ một câu
Trẫm điều thịvệ trốc đầu nó lên
Chàng đáp, Ta vốn là Tiên
Ta cần trikỷ tại miền Võ Ninh

(10) Chuyện này jờ rõ linhtinh
Zưng ngàn năm trước lại hình-như không
Hehe Vua cấp thuyền-rồng
Để Hoàngtử kíp ngược sông gặp người
Sáu tháng thuyền mới tới nơi
Quan-quân loan-báo zầm trời (bằng loa)

(11) Jóng đang nằm chõng xó nhà
Bỗng-nhiên nhỏm zậy, như ma, cười-fì
Mẹ Jóng hỏi, có sự jì?
Mà mày bụp-fát biết đi biết đòi?
Jóng rằng, mẹ gọi cho tôi
Cái thằng sứjả ời-ời ngoài kia

(12) Mẹ Jóng hoảng-sợ vãi tè
Chạy đón Hoàngtử zẫn về xem sao
Hoàngtử thấy Jóng vội chào
Caca, Thiếp đợi Ca bao-lâu òi
Na Tra Tháithú trên Jời
Mấy năm đội quả lốt người, mỏi hông?

(13) Jóng rằng, Nàng chớ viểnvông
Đem Ta ngựa sắt, roi đồng, mau mau
Đoạn xin 18 gánh rau
9 nồi cơm tẻ, cắn vèo một hơi
Tứcthì cao mét 70
Nặng 75 ký, hoành ơi là hoành

(14) Xoa rốn, Jóng bảo lũ làng
Các người vui nhé, Ta mần Tiên đây
OK bữa cắn hôm-nay
Tránh ra, ngựa sắt Ta bay, nào nào
Nói xong quất ngựa fi ào
Cùng Hoàngtử lượn qua đèo, mất-tăm

(15) Lũ làng trố mắt nhe răng
Kháo nhau, chắc đúng hai thằng là Tiên
Chúng chuồn đi đánh jặc Ân
Jặc Ân là jặc rất gần nước ta (*)
Jặc Ân hay hiếp đàn-bà
Hay chém con-nít, hay lòe zân ngoan

(16) Chúng vụt jặc gẫy roi đồng
Thì nhổ vôkhối tầmvông vụt bù
Vụt hehe đến mệt-fờ
Jặc chết như vịt trúng mùa độngkinh
Oai-hùng thật jống minhtinh
Của Hollywood mãi bên Hoa Kỳ

(17) Rồi lũ làng zựng đền thờ
Nhớ Jóng một thuở ngáongơ nằm zài
Chuyện này đếch fải chuyện hài
Zưng hưởi thumthủm như đài tivi
Chép bừa, nghe được thì nghe
Không thì cút bố cô về Blah Blah.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net
137 CommentsPage:


1 comment:Unknown said...
Share this post please batoong


Post a Comment