Latest Comments
Sunday, April 29, 2012


Liberation (Giải-phóng)

Liberation (Giải-phóng)

An Hoang Trung Tuong
Truyện-dài 2012-04-29 15:18:00

Giải-phóng

Phần một: Nam Kỳ sụp-đổ

(Part one: Fall of the South)Cuối tháng Ba 1975, tìnhhình Nội Chiến bỗng trở-nên đặcbiệt phấnkhích (*1). Bộđội Bắc Kỳ ngoạm từng khúc từng khúc Nam Kỳ với hầu-như không-một phảnkháng. Chỉ bằng lụcquân, aka bộbinh & pháobinh & thiếtgiáp, chúng đã đánh bọn Ngụy, gồm cả hảiquân & khôngquân, chạy bẹp đuôi như-thể được cấp ngựa phi miễnphí, và ngựa ngửa đếch biết cách xoay đầu hehe (*2). Trung Tướng cảmtưởng, rằng các chú lính Ta aka Bắc Kỳ chỉ cần vác dao-phay hoặc thậmchí gạch-cục rượt chân-đất, thì lính Ngụy aka Nam Kỳ đã quẳng súng giật lon vứt Jeep, chạy tòi mẹ hết cơm/phở chưa tiêu khỏi thựcquản đạitràng (*3).


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Thằng Calumhô, sếp-sòng Pa Trung Tướng, sai nhânviên dựng hai tấm bảng-tin ngấtngưởng ở hànhlang cơquan, ngay trước cửa hộitrường, theo đúng chỉđạo từ Thànhủy & Trungương. Một bảng kê dọc, trên dán bảnđồ [toàn] Xứ Lừa vằnvèo hình ông giun chầu cứt, gọi là Bảng Đứng Sabàn (*4). Bảng kia kê ngang, trên dán lịch ngày-tháng kẻ khung, gọi là Bảng Nằm Tiếnđộ. Bộđội [Bắc Kỳ] chiếm xong vùng [Nam Kỳ] nào, thì thằng Malinbô, chánhvănphòng cơquan, có tráchnhiệm tô đỏ vùng đó nơi bảng Sabàn bằng phấn thạchcao. Còn hàng ngày, thậmchí hàng giờ, thì thằng Facămđô, bíthư thanhniên, có tráchnhiệm cậpnhật thôngbáo chiếnsự nơi bảng Tiếnđộ bằng Cửu Long mực sẫm (*5).

Bảng Sabàn đỏ dần đỏ dần. Bọn Pa Trung Tướng, cả thằng Calumhô, vui lắm. Chúng bỏ tuốt mẹ mọi công-việc thườngnhật, quanhquẩn đợi thằng Facămđô hóng radio rồi bôi-vẽ ngược-xuôi bảng Tiếnđộ. Những quả mặt giàhói hyvọng căngthẳng đầnđộn luôn khiến Trung Tướng thươnghại caycú. Chúng hyvọng đéo gì một tổquốc hoangtàn bomđạn, sau suốt 30 năm đâm-chém tậntình?

Chiềuchiều, bọn mậudịch Sở Thươngnghiệp đẩy tới cổng cơquan một téc bia-hơi trăm lít, bán phânphối giá 2 hào một ca, kèm một quẩy giá hào rưỡi (*6). Pa Trung Tướng mua 2 ca bia, nhưng nănnỉ mấy mẹ mậudịch để y chỉ phải kèm 1 quẩy. Đó hầu-như là một tàinăng thánhthót ngọtngào. Pa bú một ca, dành ba anh-em Trung Tướng một, thêm quẩy. Trung Tướng xúc thìa đường-kính pha ca bia, bú ực-ực-ực 2/3, rồi nhường con Trung Tá mới thằng Trung Úy. Hai em Trung Tướng bầnnông rất, chúng bú mỗi đứa một hụm, rồi tranh nhau cắn quẩy ôi, rồi cãi nhau lảmnhảm lảmnhảm, hệt hai dân-nghiện chuyênnghiệp.

Ngày nọ cuối tháng Tư, đang bú dở ca bia 2 hào mậudịch, Trung Tướng nghe thằng Malinbô gào, giảiphóng rồi giảiphóng rồi giảiphóng rồi. Nó cầm lọ mực đỏ đổ mẹ tưới nửa dưới Sabàn, quết tay toetoét. Bọn Pa Trung Tướng túa khỏi các chồng-đống vănkiện và các khay trà loãng, khóc tutu tutu. Bộđội [Ta] đã chiếm nốt Saigon. Hura. Ngụy thua. Nam Kỳ sụp-đổ.

Pa ôm anh-em Trung Tướng, nghẹn giọng, thằng Trung Tướng mới thằng Trung Úy, các con thoát lính rồi đấy (*7).

(Còn tiếp)

(@2006-2007)

(*1) Nội Chiến: Tức cuộc-chiến 20 năm 1955-1975 giữa hai miền Nam & Bắc Lừa (aka Nam Kỳ & Bắc Kỳ), tiêutốn lượng thịt Lừa nhiều hơn tổng tấtcả các vụ sátsinh Lừa suốt lịchsử ngàn năm.

(*2) Ngụy: Là cách gọi thânmến chínhthể Nam Kỳ, bởi chínhthể Bắc Kỳ, trong suốt mùa Nội Chiến, và nhiều nhiều thậpkỷ sau đó.

(*3) Ta: Aka Bắc Kỳ. Trung Tướng biên bài từ nhãnquan một Bắc Kỳ Nhân chânchính. "Ta" means đốilập "Ngụy".

Jeep: Xe-hơi thôngdụng của bộđội Ngụy thời Nội Chiến.

(*4) Bảng-tin: Aka Bulletin-board, phươngtiện truyềnthông đặchiệu Bắc Kỳ 195x-198x.

Sabàn: Cách gọi không chínhxác, nhưng vẫn hay được bọn Bắc Kỳ dùng, thế mới tài.

(*5) Cửu Long: Tên một hãng côngnghệ vĩđại Bắc Kỳ 195x-198x, chuyên sảnxuất mực-viết, bút-máy, nhãn-vở.

(*6) Bán-phânphối: Tức bán với sốlượng hạnchế, phươngthức thươngmại trứdanh XHCN.

Bán-kèm: Cũng là một phươngthức thươngmại trứdanh XHCN, nhằm chống nạn đầucơ các mặt-hàng phânphối. Hàng bán-kèm thường không có liênquan gì tới hàng bán-phânphối. Vídụ lụa may quần kèm diêm hoặc tăm, thịt lợn kèm bíttất.

Quẩy: Aka Bánh-quẩy, một loại bánh-rán Bắc Kỳ, xuấtxứ Tầu. Bú bia với quẩy thì cũng giống cắn thịt lợn với bíttất vậy.

(*7) Thoát Lính: Mơước vĩđại nhất của phụhuynh Bắc Kỳ thời Nội Chiến, là các con mình "thoát lính". Vì sợ Trung Tướng không-thể thoát lính, Pama đã đẻ thêm thằng Trung Úy, kém Trung Tướng 8 tuổi, dù y vấp giankhó muônvàn.523 CommentsPage:


3 comments:Unknown said...

Jessy Tik said...

Trần Thúy said...
Share this post please batoong


Post a Comment