Latest Comments
Tuesday, May 15, 2012


Abbie multiheaded (Abbie đathủ)

Abbie multiheaded (Abbie đathủ)

An Hoang Trung Tuong
*Khoa-học 2012-05-15 15:43:00

Abbie đathủ


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Đathủ, aka Lắm Đầu, tiếng Mẽo Multiheading, tiếng Tây Polycephaly, là một bímật Thiên Chúa.

Không nhiều sinhvật trên thếgian có hơn một đầulâu. Dường-như, khi sángtạo muôn-loài, Thiên Chúa đã xácquyết, rằng mỗi sảnphẩm của Ngài có-thể sởhữu vài chân, vài tay, vài mắt, vài rốn, thậmchí vài buồi, nhưng không nên và được mọc quá một đầu.

Tuynhiên, Thiên Chúa cũng đôi-lúc sơhở. Và không ít cáthể đathủ đã hiệndiện loanhquanh ta.

Trong sáchvở, các cô chắc thườngxuyên gặp các ông rồng, rắn, đạibàng, và đàn-bà, đathủ:


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Còn trong thựctiễn, hay gặp nhất là rùa và rắn đathủ:


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Rùa rắn đathủ hoàntoàn không khácbiệt rùa rắn đơnthủ, trừ việc các ổng có hai (hoặc more) đầulâu. Các ổng cắn/bú/ỉa/đái chuẩnmực, sống thọ, và cũng ranhma phết. Nhândân nói, hai đầulâu của một ông rắn songthủ (Biheaded Snake) thích tranh ăn với nhau, mổ nhau, hoặc thậmchí luôn tìm cách nuốt nhau. Nhưng hehe Trung Tướng chưa chứngkiến.

Cớ-sao tồntại sự đathủ? Bọn già-hói nói, những bàothai chậpcheng, khi thànhhình trong một tửcung chậpcheng, vì những tácđộng chậpcheng, đã chập mẹ vào nhau, chỉ chừa những cái đầulâu. Sai. Vậy dấutích những phần khác của các bàothai đâu?

Trung Tướng thì cho rằng, sự đathủ không giống sự dính-thai. Đathủ phải là Ý Chúa. Một đầulâu bàothai (aka bàothai thiếu tay/chân/bụng/đít/..) đã chọn một bàothai hoànchỉnh khỏemạnh để nươngtựa, và họ đã cùng pháttriển rồi ra-đời. Và Trung Tướng tin rằng, một đathủ chính là một người-vài-đầu, chứ không là vài người chung một thân-mình.

Tháng Ba 1990, Abbie sinhthành.

Nàng là một Đathủ. Một Vàngson Songthủ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(Còn tiếp ở đây)

(@2011)

Tags: người hai-đầu, làm-tình, giao-cấu, giao-hợp, nhiều-đầu, đa-thủ, song-thủ, tam-thủ, một-bướm, một-âm-hộ, một-cửa-mình, tàn-tật, khuyết-tật, dị-dạng.198 CommentsPage: