Latest Comments
Sunday, May 13, 2012


Money, loyalty, and patriotism (Tiềnbạc, lòng trungthành, và tinhthần áiquốc)

Money, loyalty, and patriotism (Tiềnbạc, lòng trungthành, và tinhthần áiquốc)

An Hoang Trung Tuong
*Kinh-tế 2012-05-13 03:00:00

Tiềnbạc, lòng trungthành, và tinhthần áiquốc


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Cuối tuần tới, tên khổnglồ côngnghệ Facebook sẽ thựchiện cú IPO khổnglồ nhất lịchsử côngnghệ & tàichính thếgiới, trịgiá ướctính 100 tỷ Ông Tơn (*1).

Đúng lúc này, con Saverin Eduardo, côngdân Ba Tây từ 1982, thườngtrúnhân Hoa Kỳ từ 1993, một trong bốn sánglậpgia Facebook, khẳngkhái hehe tuyênbố từbỏ cả quốctịch [gốc] Ba Tây lẫn quốctịch [phụ] Hoa Kỳ, để xin quốctịch [đểu] Tân Gia Ba (*2). Thế mới tài.

Ba Tây và/hoặc Hoa Kỳ tệ lắm với Saverin chăng? Không chắc. Tại Ba Tây, pama Saverin từng là cựphú. Và dù Saverin từng bị gianghồ Ba Tây dọa bắtcóc thời 199x (x<3), thì cỏn vẫn kịp kiếm 300,000 Tơn tiền đầutư vào thịtrường dầumỏ nơi đó, khi cỏn vẫn đang tuổi nhiđồng. Hoàntoàn không tồi. Còn Hoa Kỳ với Saverin ra sao? Hehe Trung Tướng nghĩ các cô có-thể hỏi thằng Gúc.

Hiện Saverin nắm 4% cổphần Facebook. Sau IPO, số cổphần đấy xấpxỉ 4 tỷ Ông Tơn. Nếu khưkhư quốctịch Ba Tây, Saverin sẽ được đảmbảo quyềnlợi nạp 15% Thuế Tưbản cho Brasilia, hehe tươngđương 600 triệu (*3). Còn nếu đuađòi quốctịch Hoa Kỳ, Washington thậmchí véo của cỏn căng hơn vài nấc (*4).

Vấnđề đây, Tân Gia Ba không đánh Thuế Tưbản.

Vĩnhbiệt Ba Tây hồnnhiên nhé. Vĩnhbiệt Hoa Kỳ hảohán nhé. Anh chuồn. Chào Tân Gia Ba mếnyêu. Tiềnbạc, lòng trungthành, và tinhthần áiquốc, 3 kháiniệm ý vừa không tươngxứng, vừa không tồntại songsong ngoài cộngđồng Dothái (*5).

May quá, Xứ Lừa chúng-ta cũng không chơi Thuế Tưbản, các cô ạ.

(@2012)

(*1) Facebook: Côngty mạng xãhội lừngdanh, sánglập năm 2004 bởi 4 sinhviên đạihọc XYZ làng Cambridge Mẽo, với gần 1 tỷ tínđồ tại năm 2012. Facebook đong lãi 1 tỷ USD trên doanhsố 3.7 tỷ tại năm 2011, chủyếu từ quảngcáo.

IPO: Aka Initial Public Offering, tức "bán côngty ra nhândân". IPO của Facebook dựkiến mở ngày 18 tháng Năm 2012, với giá dựkiến 35 USD/cổphiếu. Sau IPO, Facebook có giá quãng 100 tỷ USD, và các sánglậpgia Facebook dứtkhoát thành siêu-tỷphú.

Ông Tơn: Aka USD, aka Mẽo Kim, thuậtngữ Bựa 200x.

(*2) Bốn sánglậpgia Facebook là Mark Zuckerberg (1984, Mẽo Dothái), Dustin Moskovitz (1984, Mẽo Dothái), Chris Hughes (1983, Mẽo Dothái), và Eduardo Saverin (1982, Brazil Dothái).

Ba Tây: Aka Brazil, quốcgia Mẽo Latinh.

Hoa Kỳ: Aka US, aka Mẽo, quốcgia da-trắng thượngđẳng Bắc Mẽo.

Tân Gia Ba: Aka Singapore, đảoquốc tíhon Đông Nam Á.

(*3) Thuế Tưbản: Aka Capital Gains Tax, thuế đánh trên tàisản sinh lời nhờ mua giá rẻ. Thựctế, các sánglậpgia Facebook hầu-như chả mất cent nào cho đống cổphiếu của chúng. Thật gato quá.

Brasilia: Thủđô Ba Tây.

(*4) Washington: Thủđô Hoa Kỳ.

(*5) Cả bốn sánglậpgia Facebook đều Dothái.85 CommentsPage:


1 comment:Blogger said...

Ever wanted to get free Twitter Followers?
Did you know that you can get these ON AUTOPILOT AND TOTALLY FREE by using Add Me Fast?
Share this post please batoong


Post a Comment