Latest Comments
Saturday, May 26, 2012


Online Payment (Thanhtoán Trựctuyến)

Online Payment (Thanhtoán Trựctuyến)

An Hoang Trung Tuong
*Kinh-tế 2012-05-26 02:21:00

Thanhtoán Trựctuyến


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Bài #1: Paypal

Để mua & bán hànghóa & dịchvụ trong Quán Bựa nói-riêng và trên mạng Internet nói-chung, các cô cần lựa cho mình một phươngthức thanhtoán trựctuyến phùhợp.

Hiện có rất nhiều phươngthức thanhtoán trựctuyến của nhiều nhà cungcấp khác nhau, mỗi thứ đều có ưu/nhượcđiểm khó đánhgiá hơn-thua, nhưng Trung Tướng recommend các cô dùng Paypal.

Paypal khaisinh năm 1998 bởi một-số nhà đầutư Hoa Kỳ, và tháng Mười 2002 thì sápnhập vào eBay, hãng thươngmại điệntử hàng-đầu thếgiới, với giá 1.5 tỷ USD. Tới nay, mọi giaodịch mua/bán qua eBay đều dùng Paypal. Thunhập năm 2011 của Paypal đạt 4.4 tỷ USD.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Để dùng Paypal, các cô phải:

(1) Đăngký một tàikhoản Paypal tại trang-chủ www.paypal.com. Bước này chỉ mất 5 phút.

Note: Thằng Paypal cực bẳn-tính hợmhĩnh, nên Trung Tướng khuyên các cô phải khai thôngtin cánhân thật trungthực chínhxác, nếu không muốn tựdưng bị nó đuổi thẳng cổ, hoặc khóa tàikhoản, hoặc cấm chuyển/nhận tiền, hoặc thậmchí xóa sạch everything, mà các cô không-thể kiệntụng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(2) Nếu muốn bán something online và thu tiền trên mạng, thì sau-khi có tàikhoản Paypal, các cô có-thể login và đăngký tàikhoản ngânhàng (Bank Account) của mình với Paypal. Tàikhoản ngânhàng này các cô dùng để rút tiền từ Paypal về quê tiêuxài vungvít. Phí rút tiền hiện khoảng 60,000 VND/Transaction.

Note: Các cô phải khai chínhxác tàikhoản ngânhàng, vì Paypal không cho các cô sửa thôngtin đã post. Đừng quên mã SWIFT của ngânhàng nhé.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(3) Nếu muốn mua something online và trả tiền trên mạng (vídụ mua sách Bựa hoặc thamgia Paid Box), thì mời các cô login Paypal và đăngký thẻ thanhtoán của mình. Các cô có-thể dùng thẻ tíndụng (Credit Card) hoặc thẻ trả-trước (Debit Card) đều OK. Trung Tướng đã giảng về hai loại thẻ đó nhiều lần, vui-lòng sợt lại Bựa Archive.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Sau-khi đăngký thẻ thanhtoán, các cô phải đợi Paypal verify thẻ mất vài ngày. Nó sẽ charge thẻ của các cô 2 USD làm chứng (rồi nó trả, chứ không lấy của các cô đâu bọn bầntiện). Qua độ 1-2 ngày, các cô phải phone ngânhàng pháthành thẻ mà hỏi nộidung charge tiền của Paypal. Nộidung đấy chẳng có đéo gì, ngoài một con số bébé kiểu như "9847" hoặc "1571" etc. Các cô ghi-nhớ con số ý, để điền bảng-khai và hoàntất đăngký thẻ theo đúng yêucầu.

Khi các cô mua hàng trên mạng và đồng-ý thanhtoán bằng Paypal, thì thằng Paypal sẽ nã thẻ các cô vừa đăngký.

Note: Paypal charge thử 2 Tơn của các cô nhằm khẳngđịnh các cô không xài thẻ "chùa" aka ăn-cắp. Nếu các cô xài thẻ chùa, hậuquả sẽ khônlường.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Tạm thế, là các cô đã sẵnsàng muamua bánbán online như các con-buôn netters sành-điệu.

Các cô cứ thànhthục Paypal đi, Trung Tướng sẽ hướngdẫn tiếp các cô đủ mẹo Paypal Guru, như mở Shopping Cart (aka Giỏ Hàng), làm Merchant (aka Môigiới Ảo), đong eBay, và cả Development Tricks.

(@2012)

Tags: thanh-toán trực-tuyến, thẻ tín-dụng, thẻ ghi-nợ, thẻ trả-trước, đăng-ký sử-dụng paypal, tài-khoản ngân-hàng, mua-bán online, mua hàng, mua sách điện-tử.254 CommentsPage:


1 comment:sac macbook chinh hang said...
Share this post please batoong


Post a Comment