Latest Comments
Monday, May 21, 2012


Shit-corp four-year review (Bựa Quán tứ-niên tổng-kết)

Shit-corp four-year review (Bựa Quán tứ-niên tổng-kết)

An Hoang Trung Tuong
Thông-báo 2012-05-21 09:00:00

Bựa Quán tứ-niên tổng-kết

Hôm-nay chẵn bốn năm Trung Tướng khaitrương Quán Bựa bấthủ.

Côngbố ít dòng báocáo.

(1) Bựa Trạngthái

Năm rồi Quán đông hơn ever, hoạtđộng chất hơn too, Trung Tướng khẳngđịnh.

Nhưng nhằm ngày 12 tháng Ba 2012, sau ngót 3 năm 10 tháng Quán tồntại ở Yahoo 360plus Blog, thằng Yahoo Lừa khốnnạn bầntiện đã gây-hấn tànkhốc, buộc Trung Tướng chuyển Quán qua Google Blogspot.

Gần 4 năm sống dưới Yahoo, Quán (cũ) đã đăngtải 337 bài-biên Bựa và 127,000 cồng Bựa (không kể replies), câu thànhcông 5,350,000 viều (aka Pageviews) của 500,000 lượt khách (aka Visitors). Bìnhquân mỗi ngày Quán (cũ) đón 360 khách, với 3,800 viều. Bọn đầu-bò này mỗi ngày cồng bìnhquân 90 nhát, và mỗi bài cồng bìnhquân 375 nhát.

(2) Bựa Thốngkê

Mười tháng cuốicùng ở Yahoo, Quán (cũ) đăng 23 bài-biên, trungbình 13 ngày/bài. Tốcđộ đáng phànnàn.

Bù lại, cồng Bựa đạt 43,750 nhát, tức trungbình 1,900 cồng/bài, hoặc 150 cồng/ngày. Đấy thựcsự là các thôngsố kinhhoàng.

Về viều và khách, Quán (cũ) không có nhiều độtphá, với 2,170,000 tổng-viều và 210,000 tổng-khách sau 10 tháng, tức trungbình 7,400 viều và 710 khách mỗi ngày, tăngtrưởng quãng 40% so 2011.

Sang Blogspot, đến hôm-nay được tròn 70 ngày, Quán (mới) đã nhúcnhắc vài thànhtựu không tồi.

Bài-biên mới: 17. Trungbình 4 ngày/bài. Tăng chútxíu.

Cồng mới: 7,200. Trungbình 420 cồng/bài, hoặc 100 cồng/ngày. Giảm rõrệt.

Viều mới: 320,000. Trungbình 4,500 viều/ngày. Giảm rõrệt, too. Trung Tướng đã phải tăng gấp-đôi tốcđộ bốt bài từ 2 tuần qua. Đòn này đẩy lượng viều/ngày lên 5,500, vẫn thảmhại rất.

Khách mới: khoảng 2,000 con/ngày. Trung Tướng vừa đặt counter từ ngày 16/5, nay đếm được 9,500 con. Nét hơn Yahoo phết.

Phânbổ địalý khách Bựa như sau:

- Xứ Lừa: 73%.
- Mẽo Đếquốc: 6.5%.
- Úc Đại Lợn: 3%.
- Đức Phátxít: 2.5%.
- Hàn Kimchi: 1.5%.
- Nhật Bẩn Lùn: 1.5%.
- Pháp Buồi Ngựa: 1%.
- Bọn khác: 11%.

Năm ngoái Trung Tướng gọi bọn Bựa ý là Simacai Cụt Tai (No Ear Simacai), năm nay đổi mẹ thành Văncông Đầu Bò (Ox Head Amateur). Thế mới tài.

Văncông Đầu Bò 39% xài Firefox, 30% xài Chrome, 11% xài MSIE, 11% xài Safari, 3% xài Opera, và 2% xài Mobile Safari.

Chúng 81% chơi Windows, 5% chơi iPad, 4% chơi Macintosh, 3% chơi iPhone, 2% chơi Android, và 1% chơi Linux.

(3) Bựa Phongthần

Quán (mới) hiện-nay ápdụng chếđộ phongthần chuẩn, bằng cách cấp Thẻ (Card) và Tem (Stamp) cho những Văncông Đầu Bò nổi-bật.

Thẻ Văncông gồm 3 loại: Viếp Đỏ (Premium Red VIP), Viếp Xanh (Standard Blue VIP), Đầulâu (Yellow Skull, aka Nguyhiểm). Icon Thẻ luôn đính cạnh níchnêm trong mỗi cồng Bựa.


Premium Red VIP Card


Các Văncông hiện có thẻ Viếp Đỏ là: Mit Annam, Hoai Mien, Dinhcaochoiloi, Budifa, Lucky, Gia Khong Deu, Caikhi, Alehap, Voong Ngau Pin, Quanre17, DG, Lam Khe, Ctnp123, Chim Chum Chim, King Filter, Nguyen Tinh Te, Ban Nong Lua, Nguyen Soai Giucop, Madonna Lily, Hong Vang.

Bọn này được hưởng nhiều đặclợi của Quán. Rồi chúng sẽ thấy.


Standard Blue VIP Card


Các Văncông hiện có thẻ Viếp Xanh là: Nhat, Tieuthithi, Tung Tung, Pha Dien, Cathnga, Tran, Ly Toet, Thin Dep, Sinbad, Yen Vi, Buavienconjin, Chuankhongcanchinh, Miumiu, Chandoi, Toilatao, Italiano, Sanh, Kan SG, Euro.

Bọn này được hưởng dămba đặclợi của Quán (kém bọn Viếp Đỏ). Rồi chúng sẽ thấy.


Yellow Skull Card


Các Văncông hiện có thẻ Đầulâu là: Thieutatoken, 6 Son, Hung Huc Ca Dem, Cam Cam, Chuc Phuc, Dad.

Bọn này chỉ có một đặclợi, là biên cồng không cần format.

Tem Văncông gồm 11 loại: Tinhhoa, Vàngson, Bầnnông, Giàhói, Tintin, Đạibàng, Mồm-thối, Óc-quất, Lịuđạn, Thần-địt, Đầu-bò. Icon Tem luôn đính sau Thẻ Văncông trong mỗi cồng Bựa. Tem thểhiện đẳngcấp hoặc giớitính của Văncông trên Quán, do chibộ Văncông bìnhbầu và/hoặc Trung Tướng xét chọn. Gianghồ đồn các Tem Thần-địt và Lịuđạn đang nóngbỏng.

Tinhhoa ("Giai Ngon"):


Elite Stamp on Nguyen Tinh Te (Tế Điên).


Vàngson ("Gái Nuột"):


Golden Miss Stamp on Mit Annam (em Mít), Hoai Mien (em Miên), Lucky (em Ky), Alehap (em Hấp), Lam Khe (em Lam), Madonna Lily (em Ly), Hong Vang (em Rốt), Yen Vi (em Vi), Miumiu (em Miu), Euro (em Rô Xinh), Chuc Phuc (em Phúc).


Bầnnông ("Bửn Như Ông Lợn"):


Dirty Farmer Stamp on Budifa (Fa Âmhộ Nhét Lịuđạn), DG (Đóc Ghẻ, or Cậu Vàng), Chim Chum Chim (Thầy Chiếm, or Chiếm Càlăm).


Giàhói ("Đừng Trêu Bố"):


Bald Oldie Stamp on Ly Toet (mụ Toét).


Tintin ("Xin Tha Cháu"):


Teenteen Stamp on Nguyen Soai Giucop (Cốp), Pha Dien (Điền), Tran (Chạn Khắm), Thieutatoken (Tá Kèn).


Đạibàng ("Đếch Sợ Ai"):


Eagle Stamp on Dinhcaochoiloi (Lói Chuột), Chuankhongcanchinh (Chỉnh 2M), Tieuthithi (em Thi Còi), Cathnga (em Nga), Cam Cam (em Cam).


Mồm-thối ("Sủa Đéo Gì Cũng Khắm"):


Smelly Mouth Stamp on Thin Dep (Thìn Đẹp).


Óc-quất ("Ngu Nhất Quả Đất"):


Peanut Brain Stamp on Nhat (Nhất Óc Quất).


Lịuđạn ("Nổ Hơn Súng"):


Grenade Stamp on Sanh (Sành Lan Nhựa).


Thần-địt ("Địt Giỏi Văn Hay"):


Fuck Guru Stamp on Voong Ngau Pin (Bín Nghé), Chandoi (Chân Zòi), Quanre17 (Quấn Zẻ), 6 son (Sáu Són).


Đầu-bò ("Siêu Bảothủ"):


Ox Head Stamp on Gia Khong Deu (Jà Đểu).


Chúc-mừng Tứ Niên Bựa Quán. Hoorah.

(May 21st, 2012)

PS. Nếu lũ Văncông muốn xem lưutrữ Quán cũ, gồm toànthể 337 bài và 127,000 cồng, thì mời vào WordPress Archive. Trung Tướng cám-ơn con văncông Lìu Tìu đã kịp bảoquản everything.206 CommentsPage:


1 comment:Trần Thúy said...
Share this post please batoong


Post a Comment