Latest Comments
Wednesday, May 9, 2012


Thang Dinh vs A Buffalo (Thăng Đinh vs Ông Bò)

Thang Dinh vs A Buffalo (Thăng Đinh vs Ông Bò)

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2012-05-09 09:52:00

Thăng Đinh vs Ông Bò


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Trung Tướng chửi con nôngdân Thăng Đinh nhẽ hơi nhiều. Nhưng hôm-nay không-thể nhịn đá cỏn thêm phát nữa hehe.

Trung Tướng phán đã lâu lắm, rằng Thăng Đinh biết cứt gì về kinhtế vĩmô. Điềuhành tuốt cả hệthống giaothông vậntải quốcgia với chiếnthuật điềuhành một chiđoàn thanhniên và một côngty vốn rót tự trên Jời hahaha nể phết.

Giờ thì Lá Cải chínhthức cồngphơm, hehe, thất-thu thuế nhậpkhẩu ôtô & linhkiện ôtô riêng cho 4 tháng đầu 2012 của Xứ Lừa đã đạt 4,500 tỷ Cụ (4,500,000,000,000 ui đông zero quá Trung Tướng chóng mẹ mặt). Lýdo: Thăng Đinh dựkiến thu 3,000 tỷ Cụ tiền thuế giaothông mỗi năm từ ôtô cánhân. Mời gúc.

Thuế giaothông chưa kịp thu 10 đồng, thuế nhậpkhẩu đã mất mẹ 15 đồng. Thăng Đinh giỏi vãi. Đấy chưa thèm tính các khoản thiệthại của các ngành côngnghiệp & dịchvụ phụtrợ (như caosu, kính, điện, xăng-dầu, bảotrì sửachữa, vươnvươn) & liênđới (như vậntải hànghóa & hànhkhách, dịchvụ côngcộng, vươnvươn).

Thăng Đinh thu 3,000 tỷ/năm tiền thuế giaothông làm gì? Đéo phải để giảm kẹt-xe. Cái này Trung Tướng chứngminh rồi. Hehe cỏn thu để xây hoànhtráng trụsở 10,000 tỷ, và đổ vào Vinalines 100,000 tỷ. Mời gúc.

So nôngdân Thăng Đinh với một ông bò thì cũng không lươngthiện (xét ở phía ông bò), nhưng các cô cũng nên ngó:


Image designed by Bua Ta


Tại 13 tiêuchuẩn, Thăng Đinh hơn Ông Bò 2 điểm: có xe-hơi ("private car") và mặc comlê ("suit & tie").

Họ (Thăng Đinh & Ông Bò) tươngđương nhau 2 điểm: cùng có nhà riêng ("own home") và bốn-chân ("4-legs").

Còn-lại, hehe, Thăng Đinh thua Ông Bò toàndiện. Điểnhình là Thăng Đinh không có Buồi To ("big pennis"), Tai Dài ("long ears"), Đuôi ("tail"), Não ("brain"). Và đặcbiệt Thăng Đinh không có khảnăng Ăn Cỏ ("grass eating") lẫn Kéo Xe ("cart towing"). Ngoài thế, phân Thăng Đinh không hữudụng ("no useful dung").

(@2012)

Tag: Đinh La Thăng, Bộ-trưởng Giao-thông Vận-tải, Văn-công Đầu Bò, Bò, Con Bò, Ông Bò256 CommentsPage:


2 comments:Hà Xuân said...

Trần Thúy said...
Share this post please batoong


Post a Comment