Latest Comments
Monday, June 25, 2012


Deflation (Giảmphát)

Deflation (Giảmphát)

An Hoang Trung Tuong
*Kinh-tế 2012-06-25 13:45:00

Giảmphát

Trung Tướng vừa thanhtoán 1.6 triệu [Ông Cụ] tiền gửi xe tháng này thay-vì 1.8 triệu tháng trước. Giá xăng/dầu cũng mới giảm 3 nhát liền, chừng 10%.

Trên hànghàng Lá Cải, các cô mấy tuần nay nhẽ toàn đọc những tintức lạcquan, như "chỉsố-giá-tiêudùng CPI lần đầu giảm sau 3.5 năm", hoặc "lạmphát đã xuống dưới 0", vânvân.

Hehe sướng không, văncông?

Sướngsướng cái buồi bống.

Chúng-ta, Trung Tướng & văncông các cô, đang đối-mặt một hìnhthái kinhtế nguyhiểm chẳng kém Lạmphát.

Đó là Giảmphát.

Giảmphát, bọn hànlâm địnhnghĩa, là tìnhtrạng giácả chung (hànghóa & dịchvụ) của nền kinhtế giảm liêntục liêntục.

Giá giảm, thì tốt chứ?

Không. Sorry. Giácả giảm nhờ nỗlực chống lạmphát, aka khửphát (Disinflation), mới tốt. Còn giácả giảm do kinhtế suythoái hay đìnhtrệ, aka giảmphát (Deflation), là nấc cuốicùng của lạmphát, là dấuchỉ của tiêuvong. Ổng báohiệu nền kinhtế các cô đã nằm mẹ đáy vực, chờ ngày tòtetí tòtetí trồi lên nóc tủ ngắm hehe tô cơm quả trấng.

Đơngiản, sức-mua các cô đã kiệtquệ. Cầu (Demand) các cô thảmhại tới nỗi Cung (Supply) các cô kiểu đéo gì cũng tèo.

Là nhà-cungcấp (Supplier), các cô giảm giá bán hàng dưới cả giá-vốn, chịu lỗ nặng, vẫn đéo ai mua, thế mới tài.

Bọn Petrolimex hoàntoàn không muốn giảm giá xăng cho các cô. Ai bắt chúng đâu? Nhưng không giảm, chúng định bán xăng cho chó hay cho ngựa?

Trung Tướng cũng hoàntoàn không đòi giảm tiền gửi xe xuống 1.6 triệu. Nhưng bọn coi-xe tựnguyện giảm, khi lụctục khách chúng chuồn khỏi, tìm những garage bìnhdân xaxa giá 1.2 triệu hoặc thậmchí 1 triệu.

Giácả giảm, đươngnhiên kéo theo sảnlượng (Production) giảm. Sảnlượng kinhtế giảm, hiểnnhiên là chếtchóc.

Các biệnpháp chống giảmphát kinhđiển như bơm tiền, giãn/giảm/miễn thuế, điềuchỉnh lãisuất, đều đang được lãnhtụ Lừa, hoặc âmthầm hoặc rầmrộ, thựchiện.

Cùng với đấy, các thủthuật lèolái truyềnthông truyềnthống cũng đang được lãnhtụ tíchcực triểnkhai: Firewall Blogs, Dânchủ Phongtrào, Biển Đảo..

Ở Lừa, hehe, cái đéo gì mà không giống chuyện đùa?

(June 2012)

Tags: lạm-phát, giảm-phát, khử-phát, hình-thái kinh-tế nguy-hiểm, sản-lượng kinh-tế suy-thoái đình-trệ, bơm tiền, giãn-giảm-miễn thuế, điều-chỉnh lãi-suất, thủ-thuật lèo-lái truyền-thông truyền-thống, phong-trào dân-chủ, biển đảo, cắn lồn bú buồi nhai cặc.146 CommentsPage: