Latest Comments
Thursday, July 26, 2012


Basic pilgrimage (Hànhhương gộc)

Basic pilgrimage (Hànhhương gộc)

An Hoang Trung Tuong
*Du-lịch 2012-07-26 00:00:00

Hànhhương Gộc

(1) Ýtưởng

Sau hơn bốn năm mở Quán Bựa và miệtmài truyềnbá Văn Bựa, Tưduy Bựa, Tinhthần Bựa, Trung Tướng bấthủ quyếtđịnh thựchiện một cú offline vĩđại, nhằm thửthách độ-bựa của lũ bộđội văncông-đầu-bò.

Và một chuyến hànhhương được quyếtđịnh tổchức, trúng một mùa quế-hoa dàodạt dàodạt.

(2) Sứmệnh

Hànhhương, không từngữ nào chọnlọc hơn, là sứmệnh của các cô, lũ văncông-đầu-bò, ít nhất một lần trong đời, về Quế Lâm Ngũ Lĩnh hehe nước Tầu. Các cô sẽ quay-lại nơi tổtiên các cô pháttích ngót 4,000 năm trước, ỉa một bãi, đái vài bãi, và tự hỏi, ta là-ai, ta ở-đâu, ta tại-sao, ta thế-nào.

(3) Kiếntrúc

Chuyến hànhhương vĩđại này khởiđộng nhằm ngày thứ Tư, 19 tháng Chín, 2012 (4 tháng Tám, Nhâm Thìn), và chấmdứt nhằm ngày thứ Hai, 24 tháng Chín, 2012 (9 tháng Tám, Nhâm Thìn). Tổngcộng 6 ngày và 5 đêm.

Xuấtphát: Hanoi (Lừa).

Đích: Quế Lâm (Tầu).

Tăngbo: Hữunghịquan (Tầu), Nam Ninh (Tầu).

Kếtthúc: Hanoi (Lừa).

(4) Lịchtrình

(4.1) Ngày #1 (Wednesday), sáng

7h30 các cô xuấtphát tại 206 Trần Quang Khải, Hanoi (Henei, "河内"), thẳng hướng Hữunghịquan (Youyiguan, "友谊关", "友誼關") cửakhẩu biêngiới Lừa Tầu. Cắn-sáng tựtúc somewhere trên đường nha văncông.

11h30 các cô làm thủtục xuấtcảnh và tăngbo tại Hữunghịquan. Chạy tí cho mát rồi cắn-trưa tại Bằng Tường (Pingxiang, "凭祥") thịtrấn biênmậu Tầu China. 13h00 chạy tiếp đi Nam Ninh (Nanning, "南宁").

15h30 các cô tăngbo tại bến-xe Lang Đông aka Lang Đông Trạm (Langdong Bus Terminal, aka Langdong-zhan, "琅东站") thànhphố Nam Ninh tỉnh Quảng Tây (Guangxi, "广西") để đi Quế Lâm (Guilin, "桂林"). Đừng thắcmắc tại-sao 250Km bên Tầu chạy hết 2 tiếng rưỡi, còn 150Km ở Lừa chạy hết 4 tiếng, thế mới tài. Các cô có-thể cắn/bú tại Lang Đông nếu đói như ông chó. Tận 16h30 xe mới chạy tiếp Quế Lâm.

21h00 các cô xuống xe ở Quế Lâm. Sờ dái coi săn không hehe, sau 14 tiếng phi àoào như ông chuột ghẻ. Yêntâm văncông hehe, xe giường-nằm có toalét, ngồi như tầu-bay TU144, dái bìu các cô vẫn đảmbảo sinhđộng.

22h00 các cô nhận phòng kháchsạn, dạo phố, ngủ, hoặc tỉn phò.

(4.21) Ngày #2 (Thursday), sáng

Các cô phải dậy sớm, để thăm các cứđiểm trứdanh nhất của nộithành Quế Lâm, gồm:

(4.21.1) Dung Hồ & Sam Hồ (Banyan Lake & Cedar Lake, aka Rong-hu & Shan-hu, "榕湖杉湖"), hai trong loạt thắngcảnh Lưỡng Giang Tứ Hồ (The Two Rivers and the Four Lakes, aka Liang-jiang-si-hu, "两江四湖"), đặcsản Quế Lâm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.21.2) Tĩnh Giang Vương Thành (Jingjiang Prince Mansion, aka Jingjiangwang-cheng, "靖江王城"), dinhcơ hoànhtráng của một lãnhtụ nhà Minh (Ming Dynasty, aka Ming-dai, "明代").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.21.3) Độc Tú Phong (Solitary Beauty Peak, aka Duxiu-feng, "独秀峰"), quả núi xinhxinh mỹmãn địaphận Tĩnh Giang Vương Thành.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.21.4) Núi Phục Ba (Fubo Hill, aka Fubo-shan, "伏波山"), nơi cô Mã Viện aka Phục Ba Tướng Quân đổ mẹ mấy tầu ýzĩ tịchthu được ở Giao Chỉ sau cú dẹp-loạn Hai Ông Trưng xuống sông Ly Giang (Li River, aka Lijiang, "漓江"), vì hehe dỗi. Tại đây, mời các cô điềutra về hang Trả Ngọc aka Hoàn Châu Động (Returned Pearl Cave, aka Huanzhu-dong, "还珠洞"), vách Ngàn Phật aka Thiên Phật Nham (Thousand Buddha Crag, aka Qianfu-yan, "千佛岩"), nồi Ngàn Lính aka Thiên Nhân Oa (Thousand Man Pot, aka Qianren-guo, "千人锅"), đá Thử Kiếm aka Thí Kiếm Thạch (Sword Testing Rock, aka Shijian-shi, "试剑石").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.21.5) Núi Điệp Thái (Folded Brocade Hill, aka Diecai-shan, "叠彩山"), leo phòi mẹ dãi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.22) Ngày #2 (Thursday), chiều

Các cô cắn-trưa cấptốc rồi cuốc luôn:

(4.22.1) Côngviên Thất Tinh (Seven Star Park, aka Qixing-yuan, "七星公园"), côngviên lớn nhất Quế Lâm, từng vào cả tiểuthuyết và game và phim, với những món không-thể bỏ-qua như hang Thất Tinh aka Thất Tinh Nham (Seven Star Cave, aka Qixing-yan, "七星岩"), núi Lạcđà (Camel Hill, aka Luotuo-shan, "骆驼山"), cầu Hoa (Flower Bridge, aka Hua-qiao, "花桥"), Zoo (Dongwuyuan, "动物园"), etc.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.22.2) Núi Vòi Voi aka Tượng Tĩ Sơn (Elephant Trunk Hill, aka Xiangbi-shan, "象鼻山"), biểutượng Quế Lâm. Các cô sẽ chui/leo những hang Mắt Voi aka Tượng Nhãn Nham (Elephant Eye Cave, aka Xiangyan-yan, "象眼岩") hay Phổ Hiền Tháp (Puxian Pagoda, aka Puxian-ta, "普贤塔").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.23) Ngày #2 (Thursday), tối

Các cô muốn làm đéo gì thì làm hehe, chảdụ langthang ngắm Lưỡng Giang Tứ Hồ vào đêm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.31) Ngày #3 (Friday), sáng

Các cô phải dậy sớm again, để thăm các cứđiểm trứdanh nhất quanhquanh Quế Lâm, gồm:

(4.31.1) Tĩnh Giang Lăng (Jingjiang Prince Mausoleums, aka Jingjiangwang-ling, "靖江王陵"), mộphần của lãnhtụ Tĩnh Giang.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.31.2) Phố-cổ Đại Thị aka Đại Thị [Vu] Cổ Trấn (Daxu Ancient Town, aka Dawei-guzhen, "大圩古镇"), nơi hehe cụkỵ Trung Tướng và các cô bonchen 2,000 năm trước, mãi đời Tần (Qin Dynasty, "秦").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.32) Ngày #3 (Friday), chiều

(4.32.1) Hang Sáo Sậy aka Lô Địch Nham (Reed Flute Cave, aka Ludi-yan, "芦笛岩"), disản thiênnhiên caođẳng miễn khen.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.32.2) Làng-cổ Giang Đầu aka Giang Đầu Thôn (Jiangtou Ancient Village, aka Jiangtou-cun, "江头村"), xóm xưa ngàn tuổi, đời Tống (Song Dynasty, "宋").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.33) Ngày #3 (Friday), tối

Các cô thảoluận nhóm, về Quế Lâm và những liênquan. Lười thì cắn cứt cắn cứt.

(4.41) Ngày #4 (Saturday), sáng

Các cô sẽ lên thuyền thật sớm, và lội 80Km dọc dòng Ly cốhương, để tới cổ-thành Dương Sóc aka Dương Sóc Huyện (Yangshuo, aka Yangshuo-xian, "阳朔县"). Đừng ngủ-gật, bởi những gì các cô thấy sẽ không-thể quên. Những rặng quế-hoa tám mầu. Những ông vịt-giời bói-cá. Những chỏm núi chỉ mọc trong tranh.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.42) Ngày #4 (Saturday), chiều

Các cô cắn-trưa xong thì giaolưu cấuchí với bọn Tây Mẽo Nhật Hàn ở Phố Tây aka Dương Sóc Tây Nhai (Yangshuo West Street, aka Yangshuo-xijie, "阳朔西街"), mua đồ kỷniệm [dỏm], bú ziệu hànàm [dỏm], hoặc thuê xe-đạp thámhiểm thunglũng [xịn].


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.43) Ngày #4 (Saturday), tối

Mời các cô dự show kịch-đèn dàn bởi con Trương Nghệ Mưu (Zhang Yimou, "张艺谋") bạn thân Trung Tướng, ngay trên sông Ly, mang tên Sửngsốt Cô Ba Lưu aka Ấntượng Lưu Tam Thư (Impression Liu Sanjie Show, aka Yinxiang-liu-sanjie, "印象刘三姐"). Vãi mẹ dắm mới con Miu Trương buồidái.(4.51) Ngày #5 (Sunday), sáng

Các cô sẽ té qua Hưng Bình aka Hưng Bình Cổ Trấn (Xingping Ancient Town, aka Xingping-guzhen, "兴坪古镇"), một tàndư kinhđiển thời Tam Quốc (San-guo, "三国").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.52) Ngày #5 (Sunday), chiều

Các cô rời Dương Sóc về lại Quế Lâm. Có-thể chọn cỡi thuyền again, hoặc bus nếu muốn phi nhanhnhanh. Muộnmuộn thì mò ra Tiểu Hương Cảng (Little Hong Kong, aka Xiao-xianggang, "小香港") sắm quàcáp, hoặc ghé-thăm Khuhọcxá Lừa 195x-196x thuộc trường Đạihọc Sưphạm Quảng Tây (Guangxi-shifan-daxue, "广西师范大学").


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(4.53) Ngày #5 (Sunday), tối

Các cô sẽ tiếptục thảoluận về Quế Lâm và những liênquan. Cắn một bữa ngonngon chia-tay.

(4.6) Ngày #6 (Monday), sáng

Cút con bà các cô khỏi hehe Đất Tổ.

Các cô sẽ lên open-bus chạy Nam Ninh từ bến-xe Quế Lâm, tăngbo ở Nam Ninh chạy Hữunghịquan, tăngbo tiếp ở Hữunghịquan chạy Hanoi.

Bus trả các cô tại điểm xuấtphát, 206 Trần Quang Khải, Hanoi Xứ Lừa.

(5) Kếhoạch

Các cô, văncông-đầu-bò, có-thể chọn 1 trong 3 phươngán hànhhương sau:

(5.1) Đánh-lẻ, aka Ta3lo

Các cô sẽ thuê một côngty lữhành bấtkỳ làm visa China dulịch cánhân (aka Visa Form "L"), hoặc tự làm qua sứquán or lãnhsựquán. Giá hiệntại quãng 70 Tơn (aka USD) cho loại thờihạn 3 tháng, dùng 1 lần.

Các cô sẽ mua vé open-bus chạy-suốt Hanoi Quế Lâm tại 206 Trần Quang Khải, Hanoi. Giá hiệntại 880,000 Cụ (aka VND), bao nước bú, không bao cắn. Trên xe có người chỉđạo các cô tăngbo tại Hữunghịquan và Nam Ninh.

Đừng quên in các địadanh Trung Tướng đã liệtkê trong mục (4) ra giấy, cả tiếng Mẽo cả tiếng Tầu. Muốn tới đâu, các cô chìa giấy ý cho bọn bán vé bus/train/boat, rồi trỏ địadanh. Taxi cũng.

Xuống bến-xe Quế Lâm, các cô nhẩy mẹ kháchsạn Á Đô 168 aka "Á Đô 168 Tửu Điếm" (Guilin Yadu 168 Hotel, aka Guilin-yadou-168-jiudian, "桂林亚都168酒店") to đoànhđoành ngay cạnh, đỡ khối tiền taxi. Giá phòng-đôi ổng quãng 120-140 Mao (aka RMB, tầm 20-23 Tơn), bao cắn-sáng, free wifi, everything.

Kháchsạn 3-sao downtown hợplý có:

(i) Zhongshan Hotel, aka Trung Sơn Đại Tửu Điếm (Zhongshan-dajiudian, "中山大酒店"). Số 2 Zhongshan Central Road (Trung Sơn Trung Lộ, aka Zhongshanzhong-lu, "中山中路").

(ii) Sapphire Hotel, aka Lam Bảo Thạch Đại Tửu Điếm (Lanbaoshi-dajiudian, "蓝宝石大酒店"). Số 9 Xicheng Road (Tây Thành Lộ, aka Xicheng-lu, "西城路").

Kháchsạn 3-sao tại phố-cổ Dương Sóc (nơi các cô ngủ một đêm #4, aka Saturday Night) hợplý có:

(i) Huating Holiday Inn, aka Hoa Đình Giả Nhật Tửu Điếm (Huating-jiari-jiudian, "华庭假日酒店"). Số 73 Pantao Road (Bàn Đào Lộ, aka "Phố Đào Khoằm", aka Pantao-lu, "蟠桃路"), gần bến-xe Dương Sóc.

(ii) Yangshuo River View Hotel, aka [Dương Sóc] Vọng Giang Lâu Tửu Điếm ([Yangshuo] Wangjianglou-jiudian, "阳朔望江楼酒店"). Số 15 Binjiang Road (Tân Giang Lộ, aka "Phố Ven Sông", aka Binjiang-lu, "滨江路"), gần Phố Tây trungtâm nhộnnhịp.

Phụcvụ nhucầu đilại thamquan, nếu các cô đông xèng hoặc đông người, thì thuê mẹ một con minivan của kháchsạn, giá quãng 500-700 Mao/ngày (tầm 80-100 Tơn). Trung Tướng thì khuyên các cô cỡi bus, vừa rẻ vừa thânthiện. Muốn thuê phiêndịch (giá quãng 400 Mao/ngày) kháchsạn cũng OK luôn và ngay.

Chiphí cắn/bú bên Tầu rẻ hơn Lừa nên các cô khỏi lolắng, quãng 50 Mao/ngày nhòenhoẹt.

Chặng ngược Hanoi, các cô sẽ mua vé 2 hoặc 3 nhát tăngbo hehe hơi phứctạp, nhưng giá rẻ hơn chặng xuôi Quế Lâm thế mới tài, tổng hết quãng 250 Mao (tầm 40 Tơn or 800,000 Cụ), trong đó Guilin-Nanning (440Km) 100 Mao, và Nanning-Hanoi (340Km) 150 Mao. Đéo mẹ cước vậntải Lừa đắt gần gấp đôi Tầu.

(5.2) Đánh-nhóm

Theo option này, các cô sẽ ủythác Trung Tướng làm visa, mua vé bus, book kháchsạn, thuê minivan hoặc phiêndịch, etc. Vì không là dân chuyênnghiệp, Trung Tướng sẽ charge của các cô 5% quảnlýphí, chủyếu dành cho bọn kếtoán thaotác chuyển/rút/đổi tiền và xăngpháo.

Để ủythác Trung Tướng làm visa, các cô cần nạp hộchiếu, 4 ảnh chândung nền trắng 4x6, và hehe tiền (70+5% Tơn) cho Mr Búa Tạ trước ngày 5/9/2012.

Để ủythác Trung Tướng mua vé một-chiều Hanoi Guilin (aka chặng xuôi), các cô cần nạp hehe tiền (880,000+5% Cụ) cho Mr Búa Tạ trước ngày 9/9/2012.

Các khoảnmục/hoạtđộng khác thì đụng đến đâu thu đến đấy, bằng tiền Mao. Ai không có nhucầu thì miễn.

(5.3) Đánh-tua

Theo option này, Trung Tướng sẽ thuê một cánhân hoặc đơnvị dulịch chuyênnghiệp triểnkhai exactly tua hànhhương do Trung Tướng thiếtkế trên. Chúng sẽ gửi Trung Tướng báo-giá chitiết sau vài ngày nữa.

Advantages: (i) giá làm visa chỉ 35 Tơn/mạng, (ii) có hướngdẫnviên kiêm phiêndịch hầuhạ A-Z, (iii) nạp tiền một-cục khỏi nghĩngợi.

Disadvantages: (i) tổng-phítổn hơi nặng, dựkiến quãng 6.0-6.5 triệu Cụ/mạng, (ii) cần tậphợp bét nhất 12-15 văncông, (iii) nạp tiền rồi thì buộc phải xơi, dù không thích, (iv) không được trảinghiệm "ta3lo", lần sau thèm hànhhương lại phải mua tua.

Các cô chơi option này, Trung Tướng sẽ charge 4.5% quảnlýphí cho kếtoán.

Yêucầu về thờiđiểm nạp tiền và hộchiếu giống mục (5.2).

(6) Tổngquát

Khi một kếhoạch hànhhương được thốngnhất, các cô sẽ được thôngbáo tiếntrình cụthể qua email. Hai ngày trước voyage, văncông sẽ họp-mặt để nhận hộchiếu, vé bus, và nghe phổbiến hehe nhiệmvụ.

(7) Nhắcnhở

(7.1) Các cô phải đổi tiền Mao để chitiêu bên Tầu China, mang Tơn tiêu bển rất thiệt. Xài không hết thì về bán lại.

(7.2) Các cô phải chuẩnbị ngay và luôn thẻ thanhtoán cánhân, either Credit Card or Debit one.

(7.3) Các cô phải mở ngay và luôn tàikhoản cánhân tại ngânhàng support Online Banking, Trung Tướng recommend ACB. Xèng hànhhương sẽ thu qua lối này.

Hẹn gặp nhé, văncông-đầu-bò, mùa quế-hoa dàodạt.

(Jul 25th, 2012)1346 CommentsPage: