Latest Comments
Tuesday, September 11, 2012


Captain Tonkin (Đạiúy Bắckỳ)

Captain Tonkin (Đạiúy Bắckỳ)

An Hoang Trung Tuong
*Lịch-sử 2012-09-10 23:41:00

Đạiúy Bắckỳ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Sử Lừa vốn ngàn năm ngậpngụa những bấtcông vĩđại thôthiển, nhưng bấtcông ngớngẩn nhất phải là trườnghợp bộđội Nguyễn Tri Phương.

Phương xuấtthân hènmọn và thấthọc, nhưng lằngnhằng thế đéo nào bụp phát được vua Lừa Minh Mạng đềbạt lãnhtụ ở tuổi 20+.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Suốt một đời lãnhtụ dài tới nửa thếkỷ, bộđội Phương không đạt bấtcứ một côngtrạng tíchcực nào, dù kinhtế hay quânsự, khoahọc hay nghệthuật, kể-cả mần thơ, thànhtựu ngộnghĩnh nhất của thiêntài Lừa ever.

Các cô lũ văncông búdù hẳn sẽ sốc lòi mắm khi Trung Tướng tiếtlộ, rằng Phương chính là thốngchế chỉhuy quânđội Lừa đánh ba trận lớn nhất thếkỷ XIX, và hehe, thua mauchóng nhạtnhẽo cả ba, thế mới tài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Trận #1, Phương đánh liênquân Pháp Tây tháng 9/1858 tại Đà Nẵng.

Bọn Pháp & Tây tậptrung 5 tầu-buồm với chừng 100 bộđội chínhquy (80% lêdương Africain) và 500 dânquân (aka con-buôn & nôlệ có võtrang hàng-nóng) tấncông thành Đà Nẵng của Phương với chừng 5,000 bộđội dõng (aka lính triềuđình) và 3,000 dânquân (aka cam tựvệ).

Đươngnhiên Phương thua lần #1. Đà Nẵng tantành thấtthủ. Phương bị vua Lừa Tự Đức giáng-chức, phóng xuống bộđội lìutìu.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Trận #2, Phương lại đánh liênquân Pháp Tây, tháng 10/1861, tại Sài Gòn.

Tại-sao Phương đang từ bộđội lìutìu sau trận Đà Nẵng bỗngdưng phục-chức thốngchế, ngồi ghế tưlệnh Sài Gòn? Thì Trung Tướng hehe chịu. Nguyênthủ Lừa xưa-nay không chỉ đầnđộn hoặc lẩmcẩm, mà còn bếtắc và liềulĩnh.

Trận này bọn Pháp & Tây tậptrung gần 1,000 dânquân tấncông 20,000 dõng của Phương cốthủ trong thành Gia Định (aka Sài Gòn cổ).

Đươngnhiên Phương thua lần #2. Em-ruột Phương hysanh hoànhtráng phết. Phương lại bị giáng-chức, phóng xuống bộđội lìutìu once more.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Trận #3, hehe chết cười, Phương đánh Pháp only, tháng 11/1873, tại Hà Nội.

Tại-sao Phương đang từ bộđội lìutìu sau trận Sài Gòn bỗngdưng phục-chức thốngchế, ngồi ghế tưlệnh Hà Nội? Thì Trung Tướng hehe vẫn chịu.

Trận này bọn Pháp phái đạiúy Phan Ngạc Nhiên (Francois Garnier) đem 10 bộđội thựcdân tinhnhuệ quyết đánh-úp thành Hà Nội của Phương. Con Nhiên hehe mất-dạy đã thuê thêm chừng 150 dânquân từ đám nhânviên lâula của thươnggia Jean Dupuis, nhằm trúng tờmờ sáng ngày 20/11/1873, tẩn Hà Nội.

Phương lúc ý đang say ngủ, cùng vỏnvẹn 7,000 dõng, 300 súng hỏamai, 20 súng đạibác (aka thầncông), thì chống thế đéo nào được 10 bộđội Tây Lông chuyênnghiệp và 150 dânquân cônđồ thiệnchiến?

Đươngnhiên Phương thua lần #3. Mất đúng một giờ, con Nhiên chiếm xong thành Hà Nội, đòm chết Lâm Phòmã (con-ruột Phương), bắt-sống 2,000 dõng Bắc Kỳ, gồm cả Phương.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Đánh ba trận, thua tannát cả ba, mỗi trận thua Vua mất một phần to lãnhthổ, nhưng Phương vẫn được bọn Lỗ Đít catụng vinhquang. Lý đéo gì vậy?

Câu trả-lời dành cho các cô lũ văncông búdù. Bởi bài-biên này không nện vào bộđội Phương, mà vào Đạiúy Bắckỳ.

Các cô thấy rồi, Đạiúy Bắckỳ là con Phan Ngạc Nhiên.

Con Nhiên là bộđội khiến Trung Tướng kinh nhất. Hơn cả những Kutuzov hay Napoleon. Tuổi 30+, con ý dám mang lèotèo 10 chiếnsĩ đi chinhphạt hẳn một hoàngtriều. Đánh 2,000 dõng Lừa thành Ninh Bình, con ý chỉ cần thậmchí 6 tay-súng, và 30 phút.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Nhưng vấnđề không ở chỗ Đạiúy Bắckỳ giỏi hơn Napoleon. Vấnđề ở chỗ Bắckỳ đã hânhoan đầuhàng Đạiúy.

Nhândân Lừa, nếu được tựdo lựachọn, cũng không ngu rất, có phỏng?

(@2011)


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net
379 CommentsPage:


3 comments:Trần Thúy said...

Unknown said...

Jessy Tik said...
Share this post please batoong


Post a Comment