Latest Comments
Monday, October 8, 2012


Hey ya gold (Vàng ơi)

Hey ya gold (Vàng ơi)

An Hoang Trung Tuong
*Kinh-tế 2012-10-07 17:00:00

Vàng ơi


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Vàng thựctế chỉ là một kimloại mầu, không quá hiếm trên quả-đất các cô. Về độ đắtđỏ, vàng thua xa kimcương, nọc-rắn, đồ-cổ, nhiều nguyêntố hoặc hợpchất khác, nhưng vượt xa vỏ-sò, da-bò, lá-đa, và nhiều lìutìu thường-gặp khác. Về côngdụng, vàng không hơn nhôm, sắt, gỗ, nhưng hơn hẳn óc Lừa mạng Lừa.

Đéo hiểu tự bao-giờ, vàng được quầnchúng nơinơi dùng để địnhgiá và thanhtoán khi mua-bán hànghóa vậtphẩm dịchvụ, đảmnhận chứcnăng tiền thay những lá-đa da-bò vỏ-sò. Rồi tiền-giấy khaisinh và pháttriển, vàng vẫn được dùng như một bảochứng tiền, đôi-lúc thay luôn tiền.

Đến tận chỗ này, vàng vẫn là một kimloại mầu đủ hiếm trên quả-đất, với trọnvẹn chứcnăng hữuhình của ổng.

Khi tiền của một chánhphủ lìutìu khan-thiếu, bởi lắm lýdo chínhđáng và không chínhđáng, các lãnhtụ in mẹ thêm tiền. Giấy thì lãnhtụ thiếu đéo gì, có phỏng? Lạmphát bắt-đầu.

Nhưng khi tiền của một tay-to, như Mẽo hoặc EU, khan-thiếu, thì các lãnhtụ đẳngcấp lại đéo muốn mình lạmphát khốcliệt như quân lìutìu. Chúng bèn in chút-xíu tiền thôi, còn hehe chúng "in" vàng instead, thế mới tài.

Đến chỗ này, "vàng" không còn là một kimloại nữa, mà là một trong 3 món sau.

(1) Vàng vậtchất or vàng vậtlý (Physical Gold). Đây là vàng thật, thứ kimloại các cô yêumến, nguyêntố #79 của Bảng Tuầnhoàn Hóahọc, kíhiệu Au.

Lượng vàng vậtchất toàn quả-đất các cô, không kể số vẫn vùi dưới mỏ, hiện đạt quãng 170,000 tấn, tươngđương quãng 10,000 tỷ Ông Tơn, bằng quãng 2/3 thunhập một năm nước Mẽo.

Vàng vảng chủyếu nằm mẹ trong đồ trangsức, quãng 90,000 tấn (52%). Các ngânhàng quốcgia giữ 30,000 tấn (18%). Vàng traođổi, như vàng-thỏi vàng-xu vàng-miếng etc, chiếm ít hơn tẹo (16%). Các ngành côngnghiệp thì ngốn 20,000 tấn (12%).

Như-vậy, lượng vàng-tiền (aka vàng-coi-như-tiền) của quả-đất các cô chưa đạt tới 60,000 tấn, tức 3,500 tỷ Ông Tơn, tròmtrèm thunhập một năm nước Đức.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(2) Vàng-giấy or chứngchỉ vàng (Gold Certificates). Đây là vàng do các lãnhtụ, đẳngcấp-or-not, in ra, để quầnchúng xài thay vàng vậtchất, vốn cồngkềnh và dễ mất-cắp. Thựcchất ổng là 100% giấy.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Về nguyêntắc, các cô có-thể đổi vàng-giấy lấy vàng-kimloại đút túi, bấtcứ lúc nào, bấtcứ tại đâu. Nhưng đúng thế không? Hehe Trung Tướng giảithích sẽ, trong Paibox only.

Các lãnhtụ đẳngcấp in vàng-giấy thểthức nào? Trung Tướng giảithích sẽ, trong Paibox too.

Thờiđiểm nào vàng-giấy phải chết? Trung Tướng giảithích sẽ, trong Paibox again.

Trên các chợ vàng quốctế, các cô đang buôn vàng-giấy, chứ moi cặc ra vàng xịn aka vàng-kimloại nhé.

Vì là giấy, nên giátrị vàng-giấy đươngnhiên có xuhướng biếnthiên kiểu chùi-đít. Tộinghiệp các cô.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Lượng vàng-giấy hiện lưuhành khắp quả-đất các cô là nhiêu? Hehe Trung Tướng biết đéo, đấy hẳn là bímật tuyệtđối, nhẽ Chúa cũng chả biết. Trung Tướng chỉ chắcchắn, số vàng-giấy các cô đang tiêu vượt rất xa 3,500 tỷ Ông Tơn. Riêng volume chợ vàng London đã 5,500 tỷ Ông Tơn mẹ (*1).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(3) Vàng-số or vàng-ảo (Digital Gold or Cyber Gold).

Vàng-giấy hoạtđộng mạnhmẽ đến-nỗi hehe ổng đẻ mẹ ra vàng-số. Đạikhái, vàng-số là vàng-giấy vôhình, là con-hoang của vàng-giấy, nghĩa-là vàng chỉ tồntại trên máy-tính và mạng máy-tính hehe thế mới tài.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Khác vàng-giấy hữuhình, vàng-số có-thể pháthành bởi anybody. Không cần in bằng máy chuyêndụng và gán serial-number, càng không cần đào mỏ hay lọc quặng, không bị hạnchế về quyphạm phápluật hoặc nănglực sảnxuất, vàng-số của các cô sẽ đá vàng-vậtchất xuống mẹ hố-xí.

Một mùa kia, Trung Tướng pháthành vàng-số cũng. Trung Tướng hehe hứa, mỗi cồng Bựa sẽ nhận một "ao" vàng, còn mỗi đăngký Bựa sẽ hưởng một "chỉ". Phê không văncông?


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(Mời đọc tiếp trong all Paiboxes)

(@2012)

(*1) Sosánh: Tiền-mặt Ông Tơn đang lưuhành 900 tỷ.

(Sticked) Shit-corp Sitemap 2012/10/192918 CommentsPage:


2 comments:Hà Xuân said...

sac macbook chinh hang said...
Share this post please batoong


Post a Comment