Latest Comments
Tuesday, October 23, 2012


Seducing a ghost (Gọi ma)

Seducing a ghost (Gọi ma)

An Hoang Trung Tuong
*Thần-bí 2012-10-23 14:11:00

Gọi ma


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Ma là gì? Trung Tướng sẽ không vội giảng đcmnc, thế mới tài.

Văncông vôthần các cô đasố không tin ma, dù sợ ma lòi pha. Trung Tướng không sợ ma mấy, nhưng tin ma 100%.

Bài đây Trung Tướng hướngdẫn các cô cách dụ ma về nhà mình cưtrú sinhhoạt, như một trảinghiệm huyềnbí.

Nhà có ma sẽ vướng vài bấtlợi, tỷnhư khó đổi chủ (bánchác, chuyểnnhượng, thậmchí cho-thuê), bởi, một ông ma nghiêmtúc thường trungthành, ông ý xuhướng quậy những chủ-nhà sau, nhiều khi rất khốcliệt. Bù-lại, ma-nhà bảovệ chủ mình triệtđể, có-thể tới-mức cựcđoan. Các cô sẽ khỏi lo mất-trộm, tainạn, hoặc cắm-sừng, đạikhái thế. Hãy cânnhắc trước khi thựchành.

Có 3 phươngpháp dụ ma cơbản đã được kiểmchứng: dụ bùa, dụ bái, dụ hình. Trung Tướng sẽ lầnlượt thuyếttrình.

(1) Phươngpháp Dụ Ma Bùa or Dụ Bùa

Thường dângian yểm bùa quanh nhà để trấn/chặn/đuổi ma, hầu ngăn các ông ý không trêutròng pháphách. Các loại bùa thôngdụng gồm:

(1.1) Bùa bài-vong, chuyên dùng đuổi ma/quỷ núp sẵn trong nhà, chảdụ những ông ma do thằng chủ cũ nuôi, rồi khi bán/chuyển nhà hắn quên gọi các ông theo:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(1.2) Bùa yểm-tà or trấn-trạch, chuyên dùng trấn tà/ma/quỷ/quái cho các côngtrình mới xây, kể-cả chùa, đền, đình, miếu:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(1.3) Bùa trấn-tang, chuyên dùng ngăn những ông ma vui-tính ham bắt người búaxua vôtráchnhiệm. Nhà mới chịu-tang thường đánh bùa này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Các bùa trấn-ma thường được dán/treo tại những vịtrí thoángđãng phonglưu quantrọng như ban-thờ, vòm-cổng, xà-ngang, trái-nhà, etc.

Gọi ma bằng phươngpháp Dụ Bùa rất giảndị. Các cô lấy chính mấy bùa đấy (mua ở phố Hàng Mã, hoặc in từ minhhọa của Trung Tướng, có-thể phóng-to thu-nhỏ bao-nhiêu tùy-thích), rồi dán/đính lộn-ngược (upside-down) hoặc úp-mặt (face-off) vào một chỗ kínđáo, như góc-hiên-sau, chấnsong cửa-sổ, vai-giường, lưng-tủ, bồn-cầu, etc. Lúc dán bùa, các cô nhớ vẽ quanh nó một vòng-tròn vôhình xuôi-chiều kim-đồnghồ bằng ngón-út bàn-tay-phải (aka Vòng Ma), và không cần khấn/niệm gì. That's all.

Trung Tướng hứa, các cô sẽ gặp ma sau chỉ 3-4 đêm.

(2) Phươngpháp Dụ Ma Bái or Dụ Bái

(Mời đọc tiếp trong all Paiboxes)

(@2011)1286 CommentsPage:


4 comments:Unknown said...

Jessy Tik said...

sac macbook chinh hang said...

Shop Mua Bán Sản Phẩm Decalsaigon said...
Share this post please batoong


Post a Comment