Latest Comments
Friday, November 23, 2012


Ass Culture (Vănhóa Lừa)

Ass Culture (Vănhóa Lừa)

An Hoang Trung Tuong
*Khoa-học 2012-11-23 13:58:00

Vănhóa Lừa

Bài biên bởi văncông jàhói The Dzuy.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Ass Less Known Facts: Lừa Những Trò Ít Biết

Lừa là súcsinh gầngụi nhândân nhiều hơn nhândân tưởng. Trong tiếng Mẽo, Lừa kêu bằng Ass, gốc chữ Latin Asinus, cũng nghĩa là Cái Đít. Đám hànlâm thích kêu Lừa bằng Donkey.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(1) Nhândân quốctế gọi lừa-mái (female-ass) bằng Jenny, gọi lừa-trống (male-ass) bằng Jack. Jenny cũng là tên vợ Mác Râu. Jack là tên Cướp Bể Caribê. Hiếm súcsinh nào được yêu như thế.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(2) Jenny thainghén tròn 12 tháng và đẻ chỉ một ông Foal, aka mini Jenny hay Jack. Cực hãnhữu Jenny sinh-đôi. Đó hầu-như là một đẳngcấp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(3) Sữa của Jenny giống sữa người nhất, hơn mọi súcsinh ever.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(4) Jenny hay Jack đều thọ tới 50 tuổi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(5) Jenny và Jack buộc sống theo bầy. Họ có-thể sống cùng dê hoặc bò hoặc lợn hoặc Jennies khác Jacks khác. Nếu côđộc, Jenny và Jack sẽ trầmcảm nặngnề.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(6) Jenny và Jack khoái lăn-lộn khi hứng-chí.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(7) Jenny và Jack không thường bị giật-mình như các ông ngựa, cũng không thường tỏ-ra tòmò như các ông dê-dái-thõng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(8) Jenny và Jack mạnhmẽ và thôngminh mọi nhẽ. Jack luôn khỏe hơn một ông ngựa cùng kích-cỡ. Và Jenny có-thể nhớ quêquán hoặc bạnbè tận 25 năm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(9) Trên samạc, Jenny và Jack có-thể nghe tiếng anh-chị Jennies khác Jacks khác từ xa 100Km. Tai Jenny và Jack thật bự quá đi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(10) Chấtliệu da Jenny và Jack khá giống bao-tải, nên họ rất sợ mưa, và nước ngấm vào lòng, khác hẳn các ông ngựa.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(11) Jenny và Jack một bầy thường liếm trangđiểm nhau, như các ông khỉ và vượn và tinhtinh.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(12) Người bị bưởng chết bởi Jenny và Jack mỗi năm đông hơn bởi tainạn hàngkhông.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(13) George Washington là chủ của ông Jack đầutiên sinh trên đất Mẽo.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(@2012)1440 CommentsPage:


2 comments:Trần Thúy said...

Hà Xuân said...
Share this post please batoong


Post a Comment