Latest Comments
Saturday, November 17, 2012


Camel Culture (Vănhóa Lạcđà)

Camel Culture (Vănhóa Lạcđà)

An Hoang Trung Tuong
*Khoa-học 2012-11-17 16:54:00

Vănhóa Lạcđà

Bài biên bởi văncông jàhói The Dzuy. Nguồn thamkhảo: Environmental Graffiti.

Lạcđà, 20 Trò Ít Biết

By Michele Collet

Lạcđà không là kiểu súcsinh xinhđẹp. Nhiều nhândân tin rằng chúng bỏn không nên hôn một lạcđà, dù ổng 1-bíu hay 2-bíu hay 0-bíu (bướu). Tuynhiên, không hiếm nhândân vẫn khoái làm việc ý:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(1) Cái tên Lạcđà gốc từ tiếng Arab, nghĩa là Xinhđẹp, thế mới tài.

(2) Bíu lạcđà không chứa nước nor rượu. Ổng toàn mỡ, nhằm điềuchỉnh thânnhiệt. Quầnchúng Nhật đã cảmhứng bíu lạcđà rồi sángchế cái gối buộc sau lưng-áo Kimono.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(3) Lạcđà Phi Châu có-thể nhịn bú nước 3 tháng, bởi hìnhdạng hồngcầu ổng. Những hồngcầu ý hình trái-xoan thuônthuôn, vẫn chẩy tồtồ khi thiếu nước, khác của các cô.

(4) Một ông lạcđà trángniên có-thể bú 40 galông nước liền-lúc, aka bằng mẹ một thùng-phuy.

(5) Thânnhiệt lạcđà daođộng từ 34o ban-đêm tới 41o ban-ngày. Ổng chỉ túa bùhôi khi thânnhiệt quá 41 độ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(6) Bìu-dái lạcđà không trồi khỏi mồm ổng như hình dưới, nhưng đấy là mép ổng khi đạt cực-khoái tìnhdục.

(7) Lạcđà nằm xuống thì ngủ luôn và ngay. Đừng con mặt-buồi nào đánh-thức ổng nếu ổng chưa muốn dậy, kể-cả khi bị xẻo tai.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(8) Môi lạcđà chẻ-đôi giúp ổng dễ cắn cỏ hơn.

(9) Lạcđà có-thể cắn bấtcứ cây-cỏ gai-góc gì mà đéo bị sứt môi, thậmchí xương-rồng tươi.

(10) Lạcđà có-thể đá đủ tám hướng títmù bằng mỗi trong bốn chân ổng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(11) Lạcđà có-thể đóng-chặt lỗ-mũi ổng như các cô đóng cửa-sổ, để tránh gió hoặc cát.

(12) Cấutrúc lỗ-mũi lạcđà giúp ổng ngăn hơi-nước chuồi khỏi, và trả-ngược vào bụng.

(13) Lạcđà có-thể haohụt 25% lượng chất-lỏng của cơthể mà đéo bị khát. Hầu-hết súcsinh chỉ chịu đến ngưỡng 15%.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(14) Lạcđà thuộc dòng nhai-lại như bò, dê.

(15) Cắn cỏ-cây là một cách bú nước của lạcđà.

(16) Lông lạcđà tácdụng phảnchiếu nắng và tản-nhiệt samạc, như kính phảnquang vậy.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(17) Phảnứng tựvệ ưathích của lạcđà là Khạc hehe thế mới tài. Khi bị khiêukhích hoặc ứcchế, ổng ngửa mặt nhổ mẹ lên Jời hàng-đống đờm-dãi và dịch dạdầy mầu-xanh thối-hoăng. Các cô sẽ không-thể quên đcm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(18) Cứt lạcđà cực khô, và làm chất-đốt cực ngon. Ổng cháy như xăng A92. Nước-đái lạcđà đặc như sirô táo.

(19) Lạcđà là súcsinh duynhất được dùng phổthông thay ôtô sau-khi ôtô được phátminh.

(20) Lạcđà từng là bộđội nhà-nghề trong nhiều cuộc-chiến human-based. Có-thể cao tới 3m, nặng cả tấn, chở tốt hàng tạ phụtùng, lại không cắn thịtthà cámú, lạcđà hơn-hẳn Lừa các cô.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(@2012)277 CommentsPage:


3 comments:Jessy Tik said...

Trần Thúy said...

Hà Xuân said...
Share this post please batoong


Post a Comment