Latest Comments
Saturday, November 3, 2012


Vulture Culture (Vănhóa Kềnkền)

Vulture Culture (Vănhóa Kềnkền)

An Hoang Trung Tuong
*Khoa-học 2012-11-03 07:27:00

Vănhóa Kềnkền

Bài biên bởi nữ-văncông gộc Pe^te^211. Nguồn thamkhảo: Africa Geographic Blog.

Kềnkền, 6 Trò Ít Biết

By Catherine Sempill on November 2, 2012 in Birds, Wildlife

Nhẽ vì quả đầu-hói như Trung Tướng, kềnkền luôn được bêu-diếu trong sáchvở.

Ổng cũng thường lên phim hoạthình, mang tin xấu hoặc điều rắcrối.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Các ông kền-bạc-đầu và kền-bạc-lưng cắn xác một ông ngựa-vằn tại Vườn Quốcgia Serengeti (Thợ-chụp Judy Beyer)


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(1)

Kềnkền bay kém vì quá nặng. Không dựa các luồng-khí-nóng (warm-air airborne), thì ổng chẳng bay được mấy. Tuynhiên, nếu thuậnlợi, ổng có-thể bay tới 150km.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


(2)

Kềnkền nép nhau để hànhquân và kiếm thức-ăn. Chúng ổng thường ngó nhau, xem có luồng-khí-nóng nào, rồi nhẩy theo, bay ké. Cũng để-ý từng-tí từng-tí tháiđộ các ông khác, hóng thức-ăn đâu.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(3)

Kềnkền có tầm-nhìn gấp 8 các cô. Pha (eyes) ổng rất nhậy với các chuyểnđộng. Ổng có-thể nhìn riêng-rẽ đồngđội đang bay và thảm-cỏ dưới-đất.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(4)

Chỉ một-số kềnkền bờbụi Châu Phi mới là côngnhân dọn-xác chuyênnghiệp. Không giống linhcẩu, các ông này không săn mồi, mà chỉ cắn mồi của thằng khác, hoặc xác độngvật tèo bởi trọng-thương hay tật-bệnh.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(5)

Kềnkền khác-loài thì có mỏ khác-nhau, và sẽ cắn phần khác-nhau trên con-mồi: lòng, bắp, hay thịt-vụn. Tranhgiành thức-ăn, vì-thế, giảm hẳn.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(6)

Kềnkền chia hai nhóm: (i) kềnkền-giới-cũ, thấy ở Phi, Á, Âu Châu, và (ii) kềnkền-giới-mới, thấy ở Mỹ Châu.

Hai nhóm này chẳng có gen quanhệ, nhưng pháttriển những đặcđiểm sinhhọc giống-nhau, tỉ-như dọn-xác.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Bonus: Kềnkền Lừa Bấthủ


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Đéo cần săn mồi, thậmchí đéo cần ra đường, anh vẫn cắn xác thối hehe ngonlành:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Sảnphẩm của anh đây:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(@2012)

(Sticked) Đẳngcấp Văn Bựa & Quán Bựa
(Sticked) Shit-corp Sitemap 2012/10/191032 CommentsPage:


1 comment:Trần Thúy said...
Share this post please batoong


Post a Comment