Latest Comments
Friday, March 1, 2013


FCSQ: Female-side Compatible Sex Quotient (Tươngthích Lồn)

FCSQ: Female-side Compatible Sex Quotient (Tươngthích Lồn)

An Hoang Trung Tuong
*Khoa-học 2013-03-01 03:18:00

Tươngthích Lồn


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Mời văncông buzzus kiểmtra chỉsố tươngthích lồn FCSQ (gồm Dual FCSQ, FCSQ Deviation, FCSQ Pair) của mình và bạn-tình, bằng form phía dưới.

Các cô chọn thôngsố thíchhợp, rồi bấm nút Calculate FCSQ. Kếtquả FCSQ (tiếng Mẽo) xuấthiện tứcthì.

Nếu muốn bói chitiết cuộcsống tìnhdục thôngqua FCSQ, các cô cốpbết kếtquả gửi Trung Tướng.

Nếu muốn kiểmtra chỉsố tươngthích buồi MCSQ của mình và bạn-tình, mời vào Paibox.

Để nắm vững các kháiniệm trước khaithác FCSQ Form, mời đọc kỹ phần Appendix.

Tránh dungtục bài-biên, Trung Tướng không minhhọa như thônglệ.

FCSQ Form

Đặctrưng Bướm Hiệntại aka Điểm Bướm (Cunt Existing Quotes)

Bướm Trước Bướm Giữa Bướm Sau
Bướm Mẩy Bướm Bình Bướm Lép
Bướm Vông Bướm Mít Bướm Tre
Bướm Thụt Bướm Hé Bướm Lòi
Bướm Trơn Bướm Phẳng Bướm Sần
Bướm Quang Bướm Thưa Bướm Rậm
Bướm Đỏ Bướm Trắng Bướm Đen
Bướm Đứng Bướm Trái Bướm Phải
Bướm Ướt Bướm The Bướm Khô
Bướm Rộng Bướm Khít Bướm Chật
Bướm Sâu Bướm Đủ Bướm Nông
Bướm Nồng Bướm Ngái Bướm Hoi
Bướm Chua Bướm Tanh Bướm Mặn
Bướm Nước Bướm Thịt Bướm Gỗ

Đặctrưng Bướm Kỳvọng aka Điểm Thích Bướm (Cunt Expecting Quotes)

Bướm Trước Bướm Giữa Bướm Sau
Bướm Mẩy Bướm Bình Bướm Lép
Bướm Vông Bướm Mít Bướm Tre
Bướm Thụt Bướm Hé Bướm Lòi
Bướm Trơn Bướm Phẳng Bướm Sần
Bướm Quang Bướm Thưa Bướm Rậm
Bướm Đỏ Bướm Trắng Bướm Đen
Bướm Đứng Bướm Trái Bướm Phải
Bướm Ướt Bướm The Bướm Khô
Bướm Rộng Bướm Khít Bướm Chật
Bướm Sâu Bướm Đủ Bướm Nông
Bướm Nồng Bướm Ngái Bướm Hoi
Bướm Chua Bướm Tanh Bướm Mặn
Bướm Nước Bướm Thịt Bướm Gỗ

Appendix: Tinhhoa Sếch (Trích)

(I) Sếch Cơcấu

Trung Tướng địnhnghĩa, cơquan sếch là bộphận cơthể bấtkỳ thamgia hànhvi sếch.

Ngoạithất Ông Người có 2 cơquan sếch chuyêndụng. Ở đànbà là Bướm (Trung Tướng gọi Thớt, giàhói gọi Âmhộ hoặc Âmmôn hoặc Cửa-mình, nhândân gọi Lồn hoặc Củ-lồn hoặc Đầu-lồn). Ở đànông là Chim (Trung Tướng gọi Kèn, giàhói gọi Dươngvật hoặc Dươngcụ hoặc Hạbộ, nhândân gọi Buồi hoặc Củ-buồi hoặc Đầu-buồi).

Ngoài Bướm và Chim, ngoạithất Ông Người còn nhiều cơquan sếch khác, tuy không chuyêndụng, như Vú, Mông, Bẹn, Đít, Cà, Nách, Rốn, Mồm, Lưỡi, Răng, Tai, Mũi, Cằm, Chân, Đùi, Tay, Khuỷu, etc.

Nộithất Ông Người cũng có 2 cơquan sếch chuyêndụng. Ở đànbà là Khe (giàhói gọi Âmđạo, nhândân gọi Lỗ-lồn). Ở đànông là Bìu (giàhói gọi Ngọchành, nhândân gọi Hòn-dái).

Bìu trông như hàng ngoạithất, nhưng thuộc hạngmục nộithất.

Tửcung đànbà không phải cơquan sếch chuyêndụng. Nó là cơquan sinhsản chuyêndụng, và là cơquan sếch nghiệpdư.

Ngoài Khe và Bìu, nộithất Ông Người còn nhiều cơquan sếch không chuyêndụng khác, như Xương, Tủy, Lòng, Dạ, Gan, Thận, Lách, Tụy, Tim, Phổi, Bọng-đái, Buồng-trứng, etc.

(1.1) Bướm & Khe

::Tổngquan::

Nếu không mắc dịtật hay bệnh kinhniên truyềnnhiễm gây kíchcỡ hìnhdạng bốcục mầusắc mùivị.. bấtthường, Bướm phânloại theo 14 tiêuchí.

(i) Theo vịtrí miệng Bướm: Bướm Trước, Bướm Giữa, Bướm Sau.

(ii) Theo độ-dầy mặt Bướm: Bướm Mẩy, Bướm Bình, Bướm Lép.

(iii) Theo độ-rộng môi Bướm: Bướm Vông, Bướm Mít, Bướm Tre.

(iv) Theo độ-dài lưỡi Bướm: Bướm Thụt, Bướm Hé, Bướm Lòi.

(v) Theo độ-mịn da Bướm: Bướm Trơn, Bướm Phẳng, Bướm Sần.

(vi) Theo mậtđộ lông Bướm: Bướm Quang, Bướm Thưa, Bướm Rậm.

(vii) Theo mầu lòng Bướm: Bướm Đỏ, Bướm Trắng, Bướm Đen.

(viii) Theo hướng Khe Bướm: Bướm Đứng, Bướm Trái, Bướm Phải.

(ix) Theo độ-nhầy Khe Bướm: Bướm Ướt, Bướm The, Bướm Khô.

(x) Theo độ-mở Khe Bướm: Bướm Rộng, Bướm Khít, Bướm Chật.

(xi) Theo độ-sâu Khe Bướm: Bướm Sâu, Bướm Đủ, Bướm Nông.

(xii) Theo mùi Bướm: Bướm Nồng, Bướm Ngái, Bướm Hoi.

(xiii) Theo vị Bướm: Bướm Chua, Bướm Tanh, Bướm Mặn.

(xiv) Theo độ-nhậy củ Bướm: Bướm Nước, Bướm Thịt, Bướm Gỗ.

::Chúgiải::

(i) Các tiêuchuẩn Rộng, Chật, Sâu, Nông chỉ mang-tính tươngđối.

Khi sếch, nếu Chim đút lút Bướm ăn vào tửcung khoảng 1 inch (2.5cm), ta nói Bướm Đủ. Chim chưa ăn tửcung, ta nói Bướm Sâu. Ngược Bướm Sâu, là Bướm Nông.

Vậy Bướm rộng/chật/sâu/nông tùy Chim nhỏ/to/ngắn/dài, rất tươngđối.

(ii) Bướm Trước là kiểu Bướm nhândân gọi Lồn Lộthiên. Nó nổi thùlù ngay bụng. Bướm Sau, đươngnhiên, ngược Bướm Trước, mọc sát lỗ-đít, kínđáo giấudiếm. Bướm Giữa, đươngnhiên, chẳng Trước chẳng Sau.

Bướm Vông là kiểu Bướm có môi (labia-majora, giàhói gọi Môi-lớn, nhândân gọi Cánh-lồn) rộng và dài, trông giống lá cây vông. Có môi hẹp hơn, là Bướm Mít, giống lá cây mít. Có môi hẹp nhất, là Bướm Tre, giống lá cây tre.

Bướm Thụt là kiểu Bướm có lưỡi (labia-minora, giàhói gọi Môi-bé, nhândân gọi Ghe hoặc Hột-le) thụt trong môi, nhìn từ ngoài không thấy.

Mộtsố đànbà bẩmsinh Bướm Thụt, lưỡi nhỏ-xíu. Mộtsố chủđộng phẫuthuật xén lưỡi, thành Bướm Thụt.

Ngược Bướm Thụt, là Bướm Lòi. Đànbà Bướm Lòi sởhữu lưỡi bướm thòi xa khỏi môi, thậmchí chục phântimét. Nửa Thụt nửa Lòi, là Bướm Hé, lưỡi bướm mấpmé môi.

Bướm Thụt vệsinh và thẩmmỹ, nhưng Trung Tướng không khuyên các cô phẫuthuật nhé.

Bướm Đứng là kiểu Bướm có Khe đổ hướng chínhdiện. Most bướm đànbà Đứng, tuynhiên không ít đốitượng Khe lệch trái (Bướm Trái) hoặc lệch phải (Bướm Phải).

Các kiểu Bướm khác dễ hìnhdung.

(iii) Biết Bướm bạn-tình chínhxác thuộc loại nào, cũng-như biết chínhxác bạn-tình thích loại Bướm nào, là một phongcách Sếch Tinhhoa. Nhờ đó, các cô sẽ luôn triểnkhai thànhcông đấupháp sếch phùhợp.

Chảhạn, nếu bạn-tình Bướm Sau, thì các cô cần năngnổ sếch Ông Chó (Doggy Style Sex), còn nếu bạn-tình Bướm Lòi, thì các cô cần tránh sếch Mồm (Oral Sex), trừphi được yêucầu.

Tươngtự, nếu bạn-tình thích Bướm Vông, thì các cô cần sếch Ông Ếch (Froggy Style Sex), để bướm các cô trông mênhmông hơn, còn nếu bạn-tình thích Bướm Thưa, các cô cần Đi Oách (*1).

(iv) Trung Tướng phátminh Chỉsố Sếch Tươngthích FCSQ (Female-side Compatible Sex Quotient) nhằm đo độ tươngthích sếch của một đànbà tới một đànông (hoặc đànbà, whoever).

FCSQ tínhtoán giảndị như sau:

Trên 14 tiêuchí phânloại Bướm, các cô tự xét Bướm mình loại nào, và chấm-điểm. Loại No1 chấm 1 điểm, loại No2 chấm 2 điểm, loại No3 chấm 3 điểm. Cộng tất lại, ra Điểm Bướm (Cunt Existing Quotes).

Vídụ, Bướm các cô loại: Giữa Mẩy Vông Hé Sần Rậm Trắng Đứng Ướt Khít Đủ Ngái Tanh Nước.

Điểm Bướm các cô bằng: 2+1+1+2+3+3+2+1+1+2+2+2+2+1 = 25.

Rồi các cô hỏi bạn-tình thích Bướm loại nào, và chấm-điểm yhệt, ra Điểm Thích Bướm (Cunt Expecting Quotes).

Vídụ, chồng các cô thích loại: Trước Mẩy Vông Thụt Trơn Thưa Đen Đứng The Khít Đủ Hoi Mặn Nước.

Điểm Thích Bướm chồng các cô bằng: 1+1+1+1+1+2+3+1+2+2+2+3+3+1 = 24.

Nếu Điểm Thích Bướm trùng Điểm Bướm (aka Dual FCSQ equals zero), hehe chúc-mừng chúc-mừng, các cô và chồng tươngthích sếch 100%. Cuộcsống sếch các cô mỹmãn.

Nếu Điểm Thích Bướm chênh Điểm Bướm dưới 7 đơnvị, hehe ôkê ôkê. Cuộcsống sếch các cô ổnthỏa.

Nếu Điểm Thích Bướm chênh Điểm Bướm 7-14 đơnvị, hehe bìnhtĩnh bìnhtĩnh, tìm hướng điềuchỉnh. Cuộcsống sếch các cô trụctrặc.

Nếu Điểm Thích Bướm chênh Điểm Bướm quá 14 đơnvị, hehe chia-buồn chia-buồn. Cuộcsống sếch các cô thấtbại.

Nữa, nếu Điểm Thích Bướm trội hơn Điểm Bướm, các cô (đànbà) sẽ ngoạitình mạnhmẽ hơn. Ngược-lại, chồng các cô sẽ ngoạitình hơn.

(Mời đọc tiếp trong all Paiboxes)

(@2008)

(*1) Đi Oách: Một phóngsự của Trung Tướng. Mời gúc tự.2923 CommentsPage:


4 comments:Trần Thúy said...

sac macbook chinh hang said...

Hà Xuân said...

Shop Mua Bán Sản Phẩm Decalsaigon said...
Share this post please batoong


Post a Comment