Latest Comments
Thursday, April 4, 2013


Fast MBA: 1st Season Coming (Fast MBA: Khóa Một)

Fast MBA: 1st Season Coming (Fast MBA: Khóa Một)

An Hoang Trung Tuong
*Giáo-dục 2013-04-04 09:49:00

Khaitrương Khóa Một Fast MBA

Mời văncông đã đăngký thamgia khóahọc Fast MBA No1 thanhtoán họcphí để chươngtrình đẳngcấp của chúngta được bắtđầu.

Các cô cóthể thựchiện thủtục thanhtoán online tại trang Thamgia Fast MBA hoặc Mua Hàng Quán Bựa.

Các cô cũng cóthể chọn hìnhthức thanhtoán trọngói (Course Full Tuition) hoặc từngphần (Module Partial Tuition) tùy điềukiện & sởthích.

Nếu thanhtoán trọngói, các cô sẽ được mời nhậphọc luôn, đúng lịch khaigiảng. Trườnghợp thanhtoán theo họcphần (Module), các cô sẽ nhận thôngbáo nhậphọc lúc họcphần tươngứng triểnkhai.

Trung Tướng sẽ liêntục cậpnhật khóabiểu & thờibiểu để các cô tiện cânnhắc & thaotác.

Khaigiảng: 11/4/2013

Chúc các cô sảngkhoái & thànhtựu.

Fast MBA Online Course Highlights


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(1) Fast MBA là gì?

Fast MBA là chươngtrình đàotạo MBA (Master of Business Administration, aka Caohọc Quảntrị Kinhdoanh) cấptốc & trựctuyến, được thiếtkế & xâydựng bởi An Hoàng Trung Tướng Kèn To, chuyêngia kinhtài No1 Lừa đcm hehe đéo nổ, sau vôsố năm ròngrã vậndụng lýthuyết quảntrị hànlâm vào thựctiễn kinhdoanh gianghồ đadạng & giankhổ của Người.

Họcviên Fast MBA sẽ được nạp kiếnthức 100% tươngđồng các chươngtrình MBA For Professionals của Tây Lông, nhưng với quỹ thờigian & tiềnbạc nhỏ hơn rất nhiều, và đặcbiệt, với phongcách Thuần Bựa.

Họcviên Fast MBA không bắtbuộc tốtnghiệp đạihọc, chỉ cần hiểu kháiniệm khaicăn bậc-hai, biết nhẩm giátrị trungbình cộng, thêm chút tiếng Mẽo cănbản, kỹnăng sơcấp soạn bảngtính Excel, và thóiquen tìmkiếm Google, đạikhái thế.

Khẩuhiệu Fast MBA: Xứngđáng Hàng Xu.

Fast MBA slogan: Worth All Pence.

(2) Fast MBA Mụctiêu

Fast MBA phụcvụ các đốitượng: người khởinghiệp dũngcảm & chínchắn, người mongmuốn & chuẩnbị thăngtiến hoặc độtphá, người quảnlý & lãnhđạo bậnbịu chưa kịp trangbị kiếnthức chuẩnmực giáokhoa hoặc nhậnthấy mình còn thithoảng lúngtúng bỡngỡ thiếusót sơsểnh, người nghiêncứu kinhtài chuyênnghiệp, người giảngdạy MBA, người vânvân.

Fast MBA cungcấp cho họcviên không chỉ kiếnthức đơnthuần, mà cả các côngcụ, các kinhnghiệm, các khuônmẫu, các thủthuật, các mánhlới, nhằm giúp họ tránh tốiđa rủiro sảnxuất & thươngmại, đồngthời tậndụng mọi cơhội thànhcông.

Fast MBA kỳvọng họcviên ápdụng lýthuyết sáchvở ngay và luôn, thậmchí từ những bàihọc đầutiên.

(3) Fast MBA Phươngpháp

Fast MBA đảmbảo chắcchắn "học đến giỏi mới thôi".

Fast MBA không chạy-đua thànhtích, không gòbó thờigian, không rườmrà lòngthòng vôbổ, không sáorỗng phứctạp căngthẳng, không chịu sứcép nào.

Giảngviên & họcviên Fast MBA sẽ chưởi nhau như chó, để ngộ mọi vấnđề, mổxẻ mọi ngócngách. Tấtcả câuhỏi phải được giảiđáp. Tấtcả thắcmắc phải được thanhtoán sòngphẳng, kểcả thắcmắc ngớngẩn.

Kiểmtra & sáthạch kiếnthức sẽ tiếnhành thườngxuyên, bằng các hìnhthức trắcnghiệm, vấnđáp, bàitập, và thuhoạch địnhkỳ, thôngqua blogging, email, chat.

(4) Fast MBA Degree

Họcviên tốtnghiệp Fast MBA sẽ nhận Thẻ Tốtnghiệp thayvì Diploma. Thẻ này do An Hoàng Trung Tướng pháthành & bảomật. Các họcviên có quyền từchối Thẻ Tốtnghiệp, nhưng Trung Tướng chânthành khuyên các cô không nên làm vậy.

Ai muốn Diploma mời thảoluận riêng.

(5) Fast MBA Nộidung

Fast MBA cănbản gồm 7 họcphần chính (Basic Module) với 36 họcphiên (Session), và 1 họcphần thưởng (Bonus Module) với 2 họcphiên.

(5.1) Các họcphần chính

1. Kinhtếhọc Ứngdụng (Applied Economics): 6 họcphiên.

Các họcphiên cover các vấnđề: Quyluật Cung-cầu, Hànhvi Tiêudùng, Hànhvi Doanhnghiệp, Cạnhtranh & Độcquyền, Thịtrường Yếutố Sảnxuất, Vaitrò Chínhphủ, Thunhập Quốcdân, Chínhsách Tàikhóa, Chínhsách Tiềntệ, IS/LM, Chukỳ Kinhdoanh, Lạmphát & Thấtnghiệp, Kinhtế Mở & Kinhtế Thếgiới, etc.

2. Quảntrị Marketing (Marketing Management): 5 họcphiên.

Các họcphiên cover các vấnđề: Marketing Hiệnđại, Marketing Khảosát, Marketing Quảntrị, Thươnghiệuthuật (Branding).

3. Kếtoán Quảntrị (Managerial Accounting): 6 họcphiên.

Các họcphiên cover các vấnđề: Chiphí, Giáthành, Lợinhuận, Địnhgiá, Ngânsách, Đầutư, Phântích Báocáo, Tráchnhiệm Quảnlý, etc.

4. Tàichính Doanhnghiệp (Corporate Finance): 6 họcphiên.

Các họcphiên cover các vấnđề: Chứngkhoán & Thịtrường, Thuế, Báocáo Tàichính, Địnhchế Tàichính (Financial Institution), Derivative, Địnhgiá Tàisản, Chiphí Vốn (Cost of Capital), Quyếtđịnh Đầutư, Quảnlý Vốn Lưuđộng, Phântích Tàichính, etc.

5. Quảntrị Dựán (Project Management): 5 họcphiên.

Các họcphiên cover các vấnđề: Tíchhợp Dựán, Phạmvi Dựán, Thờihạn Dựán, Chiphí Dựán, Chấtlượng Dựán, Nhânlực Dựán, Liênlạc Dựán, Rủiro Dựán, Muasắm Dựán, etc.

6. Kếhoạchhóa Chiếnlược (Strategic Planning): 4 họcphiên.

Các họcphiên cover các vấnđề: Môhình Chiếnlược Doanhnghiệp, Phântích Cạnhtranh, Quảntrị Rủiro, Kinhdoanh Quốctế, etc.

7. Hànhvi Tổchức (Organizational Behaviour): 4 họcphiên.

Các họcphiên cover các vấnđề: Cốtlõi Hànhvi Tổchức, Quảntrị Nhânsự Doanhnghiệp, Phongcách Doanhnhân (Entrepreneurship), Kỹnghệ Lãnhđạo (Leadership), etc.

(5.2) Họcphần thưởng

8. Côngnghệ Thôngtin Sơyếu (Business IT Essentials): 2 họcphiên.

Các họcphiên cover các vấnđề: Hệthống Côngnghệ Thôngtin Doanhnghiệp, Bảomật Mạng (Networking Security), Marketing Trựctuyến & Diđộng (Online & Mobile Marketing), Điệntoán Mây (Cloud Computing), etc.

(5.3) Ngônngữ sửdụng

Fast MBA sửdụng cùnglúc tiếng Bựa và tiếng Mẽo. Tiếng Bựa dành cho chuyểntải & tiếpnhận thôngtin, tiếng Mẽo dành cho tracứu & thamkhảo.

(6) Fast MBA Họcphí

Họcphí Fast MBA cóthể thayđổi tùy thờiđiểm, cóthể thanhtoán từng họcphần. Mời tìmhiểu tại trang Mua Hàng Quán Bựa hoặc Thamgia Fast MBA.

(@2013)

Tags: đào-tạo mba online trực-tuyến cấp-tốc.1126 CommentsPage:


3 comments:sac macbook chinh hang said...

Trần Thúy said...

Shop Mua Bán Sản Phẩm Decalsaigon said...
Share this post please batoong


Post a Comment