Latest Comments
Sunday, May 19, 2013


Dog story (Chuyện chó) #2

Dog story (Chuyện chó) #2

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2013-05-19 11:23:00

Chuyện No2


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Hồi 20-lâu-rồi, vì mộtchút éole tàichính, Trung Tướng đảo dinhcơ về Xóm Liềm, quận Mới, rời downtown nhiều dặm (*1).

Xóm Liềm tọa cạnh sông Liềm, ông sông nước đặc nhất Trung Tướng từng sờ-ngửi ever, là kênh điềuhòa duynhất chuyên tải cứt và rác thươnghiệu thủđô từ Phố Xưa ra Văn Điển (*2). Nước ổng đặc nhưthể được chế bằng hắcín nguyênchất trộn thắngcố Simacai, thốitha tuyệtđối (*3).

Khẩu Xóm Liềm toàn viênchức quốcdoanh hạlưu, tầm trưởng-phó-phòng cả đươngnhiệm cả hồihưu một tổngcôngty lìutìu không dày màumỡ, gốcgác quêmùa, những kỹsư cửnhân trìđộn caucó tọcmạch bủnxỉn mau-mồm tốt-bụng. Nhà Xóm Liềm toàn condo hộp-diêm 45m2 ba-tầng một-tum chung tường liền mái, ấmcúng và nhạtnhẽo, đặctrưng Lừa (*4).

Nhà Trung Tướng đeo số Bốn, dẫy Đê, hẻolánh phết.

Sườn phải Trung Tướng, là nhà thằng Mấu Bướm, số Năm.

Mấu Bướm già lắm, nhẽ đã 65-67, hoặc hơn. Vợ nó cũng 62-63, hoặc hơn. Concháu Mấu Bướm không sống cùng hai-đứa nó, langbạt miền vượn nào xa-lắc, thithoảng mới đáo-viếng dăm hôm (*5).

Sườn trái Trung Tướng, là nhà thằng Phá Trán, số Ba.

Phá Trán trẻ hơn Mấu Bướm, nhẽ 40-42. Vợ nó đít bành toácngoác. Con Phá Trán một giai-nhớn một gái-bé. Giai tên gì chả nhớ, sinhviên Trường Mở, tóc cua quần thủng mặt cângcâng (*6). Gái tên Trảng Đoàng, tuổi phátdục tintin, rănglợi gá niềngnong lủngcủng (*7).

Trung Tướng không ưa xómláng. Chúng cũng. Giaothiệp suốt ngày nhảmnhí: dạ bác cơm chưa ạ, ừa chú rỗi qua anh làm-chân, vầng tối nay nóng kinh (*8). Nhảm tuyệtđối.

Bữa nọ, nhà thằng Quái Mán đốidiện Trung Tướng bị đột-vòm (*9). Bọn trộm cắt cửa nó, dắt mẹ một con Rim Lùn với một quả loa Bose Siêu Trầm, trúng lúc Quái Mán nó chở vợ đi ăn-cưới, giữa chạngvạng chiều (*10).

Xóm bànghoàng liền mấy tuần, rồi vợ Mấu Bướm lên chợ Bưởi, xách về một ông chó (*11).

Ông chó của Mấu Bướm là chó-ta 100%, loại xơi cứt chuyênnghiệp, lông vàng-cháy, bốn-mắt, bốn-huyềnđề, đã trưởngthành lộcngộc (*12).

Mấu Bướm khoe, Trung Tướng, chó chú bốn-mắt bốn-huyềnđề, khôn dãman, phải nó trông nhà mới ổn (*13).

Trung Tướng hỏi, nó tên gì, chú?

Mấu Bướm đáp, chó-ta cần-gì tên (*14).

Trung Tướng chắt-lưỡi gọi, chặc-chặc-chặc, đúng kiểu gọi chó bầnnông (*15). Ông chó ngoáy đuôi chạy xunxoe. Trung Tướng cười, ok, tên nó Tặc Tặc.

Tặc Tặc được-nết ít sủa đêm, nhưng mấtdạy tuyệtđối (*16). Ổng toàn nhằm thềm Trung Tướng ỉa bậy đái bậy (*17). Sáng lạnh xoắn-dái bật cửa đi đong tiền, đã đụng chìnhình thỏi cứt dài đen-thủi.

Trung Tướng gào, cô Mấu Bướm, con Tặc Tặc cô ỉa kín cửa cháu rồi.

Mấu Bướm tay dao tay chổi cuốngcuồng nói, chú xinlỗi, chú xinlỗi, để chú hót, để chú hót (*18).

Trung Tướng nói, côchú phải nhốt nó toalét, chờ nó ỉa xong, mới thả chứ.

Mấu Bướm vừa cạo cứt Tặc Tặc vừa phântrần, nó ỉa đái lúc nào chú biết đâu, chú xinlỗi, chú xinlỗi.

Trung Tướng nói, chú lau nước dùm cháu nhé, hôi lắm ạ (*19).

Rănđe thế, nhưng khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng lại đụng ông cứt dài đen-thủi.

***

Riết Trung Tướng quen thằng Phuồi.

Phuồi quê mạn Thanh Hóa Ninh Bình, kéo cả giađình ra thủđô hànhnghề vớt chó, từ 199x (*20).

Vai khoác cái bao-dứa, nách kẹp chiếc móc-sào, vợchồng Phuồi xuôixuôi ngượcngược hai mé sông Liềm, tám giờ một ngày, bảy ngày một tuần, bốn tuần một tháng, mười-hai tháng một năm, cầncù như chuột-chù (*21).

Mỗi ngày không bể-mánh, nhà Phuồi vớt ngon 2-3 xác ông chó chưa quá ươn, có ngày tận 8 ông (*22). Đó không phải xác chó rớt sông chết-đuối, mà xác chó-nuôi của dân thủđô chết-già chết-bệnh, và được thủytáng hồnnhiên bằng cách quẳng mẹ xuống somewhere tiện đường, như sông Liềm (*23).

Xác chó vớt về, Phuồi tuốt muối rửa kỹ, rồi phânloại 1-2-3 theo độ-tươi độ-béo, tung vào thịtrường (*24).

Chó loại 1 Phuồi đưa tới trungtâm chó Nhật Tân, nơi hoạtđộng hăngsay 40 quán chó thủđô hảohạng (*25). Giá chó Phuồi quãng 15-20 ngàn Ông Cụ một cân kýlô, bằng 1/3 thịt lợn-mông bạcnhạc, bằng 1/4 thịt chó xịn Việt Trì (*26). Hàng ngày Nhật Tân tiêuthụ năm trăm ông chó, độn vài ông Phuồi thế, ai thắcmắc?

Chó loại 2 Phuồi đưa tới các chợ-cóc côngnhân, giá giao-ngay 10-15 ngàn Ông Cụ, bằng 1/2 lợn Tai Xanh hoặc lợn Đóng Dấu, không tệ (*27).

Chó loại 3 Phuồi hehe chén (*28).

***

Trung Tướng hỏi Phuồi, mầy kiếm ngày nhiêu?

Phuồi nói, thì đấy, ngày em đơm mười-lăm-hai-chục ki, được trăm, trăm rưởi (*29).

Trung Tướng nói, mầy có đánh-bả, câu-chích thêm gì không?

Phuồi nhòm Trung Tướng, nói, hôm nào đói-đói cũng phải làm-tí chứ bác (*30).

Trung Tướng nói, địt mẹ có ông kễnh cứ ỉa nhà anh ghét đéo chịu, mầy làm không?

***

Khuya khậtkhưỡng về, Trung Tướng đụng Mấu Bướm bó-gối ngồi thấtthần trước cổng Xóm, mặt xị đầnđộn.

Trung Tướng chào, chú thểdục muộn thế, cô đâu ạ (*31).

Mấu Bướm nói, Tặc Tặc đi-mất rồi, Trung Tướng.

Trung Tướng cũng ngạcnhiên, sáng còn thấy chú dong nó mà?

Mấu Bướm nghènnghẹn nói, hồi trưa nó đớp mẩu giò, chú vụt cho phát, vào mõm, giờ nó ăn giò đâu nữa, đâu nữa (*32).

Trung Tướng nói, chú tìm loanhquanh chưa?

Mấu Bướm nói, chú tìm dọc sông, khắp phố, hỏi chuộc cả thằng Phuồi (*33).

Trung Tướng giậtmình, và tự trấnan, chắc thằng Phuồi không khai gì, không khai gì, đcm thằng Phuồi.

Vợ Mấu Bướm khóc một ngày, hai ngày, ba ngày. Trung Tướng hoangmang phết. Nó vác vàngtiền đốt mịtmù, khấn oangoác những lời độcđịa caynghiệt daidẳng, nện mõ lốccốc lụccục từ 4h00 tới 23h30 (*34).

***

Thằng Phuồi không khai gì với Mấu Bướm, nhưng gặp Trung Tướng bảo, Trung Tướng em xin ba trăm (*35).

Trung Tướng hỏi, gì thế?

Phuồi nói, em túm con chó, nó nhay cho phát, tiêm mất mẹ trăm rưỡi, bán con chó trên Nhật Tân, quán đau-bụng tére, phạt mẹ em trăm rưỡi (*36).

Trung Tướng chửi Phuồi thằng vôdụng thằng ngớngẩn, nhưng vẫn thẩy nó ba trăm ngàn Ông Cụ, cấm nó luloa manhđộng.

***

Hết tuần, thằng Phá Trán đèo con Trảng Đoàng lên chợ Bưởi, híhoáy tha về một ông chó.

Ông chó của bốcon Phá Trán là chó-ta 100% cũng, xơi cứt chuyênnghiệp cũng, không-tên cũng, nhưng còn thơngây ấutrĩ, khá láucá.

Trảng Đoàng chăm ông lắm, ngàyngày tắmgội chảichuốt, thịtthà bơsữa phonglưu.

***

Sang tháng, một khuya Trung Tướng khậtkhưỡng về, bỗng sồngsộc một mùi váng-khẳm.

Trung Tướng gào, anh Phá Trán, chó anh ỉa kín cửa em rồi, địt con mẹ.

(@2008)

(Chúgiải & khảobiên & minhhọa xem trong Paibox)269 CommentsPage:


1 comment:sac macbook chinh hang said...
Share this post please batoong


Post a Comment