Latest Comments
Wednesday, January 1, 2014


Ngũ Niên Sách 2008-2013

Thôngbáo đặtcọc order mua sách Bựa Ngũ Niên.

Khi nhận đủ 299 order (MOQ), Trung Tướng mới in sách. Nếu không có đủ order, kếhoạch xuấtbản sẽ bị hủy, khoản deposit này sẽ được hoàntrả.

Có ba lựachọn: sách bìa da giấy kinhthánh vellum (leather hardcover book), sách bìa da giấy kinhthánh kèm chứngthư và bản mềm (leather hardcover book full option), sách bìa carton giấy carbon (paper hardcover book).

Sách dày 650 trang, kíchthước 10x15cm, in mực đen, font Tahoma cỡ 7 hoặc 8, có búttích của Trung Tướng và sốhiệu sách ở trang 1.

Giá một cuốn bìa da giấy kinhthánh là $48.85.

Giá một cuốn bìa da giấy kinhthánh kèm chứngthư là $68.85.

Giá một cuốn bìa da giấy kinhthánh kèm chứngthư và bản mềm là $108.85.

Giá một cuốn bìa carton giấy carbon là $35.85.

Tiền cọc tươngứng là $8.85, $18.85, $5.85. Sách kèm chứngthư và kèm bản mềm yêucầu deposit ngang nhau. Giá trên chưa gồm phí shipping cost.

Deposit for printed book


Package option:
Book register number:


Hình chụp bản bông (proof printing):Order listings

Danhsách đăngký mua sách Bựa Ngũ Niên Chọnlọc 2008-2013

Số đã đặt cọc: 299 (100% có chủ)

Sốhiệu & Tên & Loại sách

#001  Vip  {LC&C}
#002  Toi_vua [1]  {LC&C}
#003  Toi_vua [2]  {LC&C}
#004  lam (Maria Lam Khe FB)  {LC}
#005  baominh [1]  {LC&C}
#006  Mít  {LC}
#007  Ton Dong [1]  {LC}
#008  0 (...820148@gmail..)  {Paper}
#009  Blue8819  {LC}
#010  ironcrossfreedom [1]  {LC&C}
#011  Thieu Soai  {LC}
#012  Vamp-kid  {LC}
#013  Bon chen  {LC}
#014  Meomeo (Thuy Raugi FB)  {LC&C}
#015  Khanh Toan Luong [1]  {LC}
#016  Sói Xám  {LC}
#017  (...giang69@yahoo..)  {LC}
#018  binh tran  {LC}
#019  Mr Lee  {Paper}
#020  ironcrossfreedom [2]  {LC&C}
#021  Chi Sinhf Vuong  {LC&C}
#022  Chó [2]  {LC}
#023  Ja  {LC&C}
#024  Saigon Catinat  {LC}
#025  Khanh Toan Luong [2]  {LC}
#026  To Nga (...ad98@gmail..)  {LC}
#027  Lý Toét [2]  {Paper}
#028  Don Chun  {LC}
#029  Manga  {LC}
#030  Bộng Mỡ  {LC&C}
#031  Ngau Pín for his friend  {LC}
#032  Tacdatacvang  {LC}
#033  Lang Thang  {LC&C}
#034  manfromrussia [1]  {LC&C}
#035  Hoa vang (by Chuoi)  {LC}
#036  tieu thithi  {LC}
#037  Nam Van  {LC}
#038  Tu Vu (...aic@gmail..)  {LC}
#039  Ba Bích (by Chuoi)  {LC}
#040  Tướng Khoái (by Chuoi)  {LC}
#041  Lý Toét [1]  {LC&C}
#042  XâyxậpZì  {LC&C}
#043  Meo hoang  {Paper}
#044  mylee  {LC&C}
#045  manfromrussia [2]  {LC&C}
#046  Hugh [2]  {LC}
#047  Lằng Nhằng  {LC}
#048  MrSimacai  {Paper}
#049  Hồng Quân  {Paper}
#050  Gaugau Gau  {LC}
#051  mientai haylua  {LC}
#052  Hugh [3]  {LC}
#053  Hoai Mien  {LC}
#054  King Filter  {LC}
#055  Ankihu BAM  {LC}
#056  bom bia  {LC}
#057  Pao Vangz  {LC&C}
#058  Kao nguyen [1]  {LC}
#059  Kao nguyen [2]  {LC}
#060  Miêu Nữ  {LC}
#061  Thi Thuy Linh Nguyen FB  {Paper}
#062  Chó [3]  {LC}
#063  3Anna  {LC}
#064  Jade Ng [1]  {LC}
#065  Song Moc  {LC&C}
#066  Bĩnh bầu  {LC}
#067  Hugh [4]  {LC}
#068  Cậu Hai  {LC}
#069  Huy Go (Kiasu)  {LC}
#070  Trần Đần (...quy77@gmail..)  {LC&C}
#071  Điệp Liên Tú  {LC}
#072  lau ngudai  {LC}
#073  Thanh So (...vquang@yahoo..)  {LC}
#074  Đời Culi  {LC&C}
#075  gialang  {LC}
#076  ngắn đuôi Con mèo  {LC}
#077  Rô xinh  {LC}
#078  thì Bựa Bựa (by Chuoi)  {LC}
#079  Fort Minable  {LC}
#080  Deobietj  {LC}
#081  quancu  {LC&C}
#082  Thanh Nghiem (by Chuoi)  {LC}
#083  gioăng  {LC&C}
#084  CủChuốiTây  {LC&C}
#085  Khoai  {LC}
#086  Tùng Lốp  {Paper}
#087  cunconbkhp (...bkvnf@yahoo..)  {Paper}
#088  Dad Nguyen  {LC}
#089  dozer Bull  {LC}
#090  long  {LC&C}
#091  Chó [1]  {LC}
#092  master  {LC}
#093  caikhi  {LC}
#094  Nguyen Sang  {LC}
#095  Rốt  {LC}
#096  Ngau Pín  {Paper}
#097  cu Tí (...nvt4@gmail..)  {LC}
#098  jerrylouis  {LC}
#099  Ech ngoi day gieng  {LC}
#100  Thang Le [1]  {LC}
#101  Bát Giới  {LC}
#102  Sất  {LC&C}
#103  A Choen  {LC}
#104  Hugh [5]  {LC}
#105  Sư Tổ (...minh1991@gmail..)  {LC&C}
#106  I Vy  {LC}
#107  Trịnh Tiến Bình (by Don Chun)  {LC}
#108  Ong Tre  {LC&C}
#109  daubac vodanh  {LC}
#110  Toilatao (by Chuoi)  {LC}
#111  QueHanoi (by Chuoi)  {LC}
#112  teoem (...quang@yahoo..)  {LC}
#113  Mót Ị  {Paper}
#114  Hanh Ngoc  {Paper}
#115  Jade Ng [2]  {LC&C}
#116  Vua Bịp (...htd@gmail..)  {LC}
#117  Con Cam  {LC}
#118  Son Pham (by Chuoi)  {LC}
#119  babyblue (...ocbao@gmail..)  {LC&C}
#120  cao.boi.tejas  {Paper}
#121  Chep Chep Chep  {LC}
#122  (...hcu@yahoo..)  {Paper}
#123  comat [1]  {LC&C}
#124  (...nguyent@hotmail..)  {LC&C}
#125  Gấu và Sóc Nâu  {LC&C}
#126  Netizen  {LC&C}
#127  Bùi Dũng FB  {LC}
#128  Anh Già (by Chuoi)  {LC&C}
#129  cun con lon ton  {LC&C}
#130  frank fantom  {Paper}
#131  Catbuper  {LC}
#132  Maria  {LC&C}
#133  Anh Chí (...saiko@gmail..)  {Paper}
#134  Nguyễn Chí Long FB  {LC&C}
#135  Đông Tư  {LC}
#136  do bo phe cu  {LC}
#137  Liu Tiu  {LC&C}
#138  (...huydang@gmail..)  {LC}
#139  bethoong  {LC}
#140  loki (...canh@gmail..)  {LC}
#141  Nhat Linh [1]  {LC}
#142  (...enlo2000@yahoo..)  {LC}
#143  Nguyen Nguyen Tran  {LC&C}
#144  Pepsti (by Chuoi)  {Paper}
#145  vangson.donkey  {LC}
#146  vô ngã (...kieule@yahoo..)  {LC}
#147  Khuong Duc [2]  {LC&C}
#148  (...huybinh1@gmail..)  {LC}
#149  (...nebulas@gmail..)  {LC}
#150  letai (by Chuoi)  {LC}
#151  Thien Di  {LC&C}
#152  Gió  {LC&C}
#153  (...dinh8@gmail..)  {Paper}
#154  (...emtrai@gmail..)  {LC}
#155  Phuong Duong  {LC}
#156  Mu Sic SG (by Cho)  {LC}
#157  Mu Sic SG for Chu Chu (by Cho)  {Paper}
#158  (...lethu6872@gmail..)  {LC}
#159  Trung Úy (...uy29@gmail..)  {LC}
#160  Tuong Can  {LC&C}
#161  Monsoon Tran  {LC&C}
#162  Dũng Hoàng Anh  {LC&C}
#163  Thang Le [2]  {LC&C}
#164  Thanh Le (...1175@gmail..)  {LC}
#165  Tam Bat Dinh (by Chuoi)  {LC}
#166  Hugh [6]  {LC}
#167  leanh dang  {LC&C}
#168  Phonghip  {LC&C}
#169  GaTay (by Don Chun)  {Paper}
#170  Thang Le [3]  {Paper}
#171  Nhat Linh [2]  {LC&C}
#172  Hugh [7]  {LC}
#173  ngoan (Son Ngoc)  {LC}
#174  (...ngs@hotmail..)  {LC&C}
#175  van chinh nguyen (by Chuoi)  {LC}
#176  (...phanminh@gmail..)  {LC}
#177  something good (by Linh Le)  {Paper}
#178  adam (...duy9@gmail..)  {LC}
#179  Day-dreaming  {LC}
#180  (...ntd@yahoo.com.vn)  {Paper}
#181  Bien Man  {LC&C}
#182  KPAnh (Mualaux)  {LC&C}
#183  Đào Mỏ (by Chuoi)  {LC}
#184  Alimare Rose Blossom FB  {LC&C}
#185  quang (...quanghuy@gmail..)  {LC}
#186  BlackOwl  {LC}
#187  HuongdieuHN  {LC&C}
#188  Cờ Lôn  {LC}
#189  tania ozawa  {LC}
#190  (...linh1@yahoo..)  {LC}
#191  Lisieux  {LC}
#192  Đôn Lò (by Chó)  {LC}
#193  an nam mit (...luong@yahoo..)  {LC}
#194  Nguyen Minh Quan (Bia333) [1]  {Paper}
#195  RedArrow (by Chuoi)  {LC&C}
#196  Pantalon IV  {LC&C}
#197  Sergei Novosky (...giti@yahoo..)  {LC}
#198  Tuonglai513  {LC}
#199  gõ đầu trẻ  {LC&C}
#200  Son Le Ngoc (...son@dobla..)  {LC&C}
#201  bus zus  {LC}
#202  (...thanh912@gmail..)  {LC}
#203  Nguyen Minh Quan (Bia333) [2]  {Paper}
#204  Khuong Duc [1]  {LC}
#205  Lục Huyền Cầm Thủ  {LC}
#206  Nhân còi (...nhan@gmail..)  {LC&C}
#207  sputnik Anna  {LC}
#208  Quang Luu (...wangpp@gmail..)  {Paper}
#209  MaDog (...anhbn@gmail..)  {LC}
#210  Kha Ngu (replaced Tam Sau)  {LC}
#211  Raul (...manh@gmail..)  {LC}
#212  Long Phan FB  {LC&C}
#213  Hugh [8]  {LC}
#214  đầu tôm  {LC}
#215  Danh Ẩn (...anh710@gmail..)  {LC}
#216  (...huy@yahoo..)  {LC}
#217  Hugh [9]  {LC}
#218  dienbienphu win  {LC&C}
#219  (...ngnn@gmail..)  {LC}
#220  Krishna (by Chó)  {LC}
#221  Gai Ngoan (...bac1988@gmail..)  {LC&C}
#222  Tom Tom (...ocnguyen@yahoo..)  {LC}
#223  Con Kiến (...hai312@gmail..)  {LC&C}
#224  Hoai Thy Tran FB (by Chuoi)  {Paper}
#225  AIVANHO (by Chuoi)  {Paper}
#226  Ngỗng Béo (by Chuoi)  {LC}
#227  Chó [4]  {LC}
#228  Bần Nông Lừa (by Netizen)  {LC&C}
#229  Chó [5]  {LC}
#230  Chó [6]  {LC}
#231  Chó [7]  {LC}
#232  Chó [8]  {LC}
#233  (...bxd@gmail..) [1]  {Paper}
#234  comat [2]  {LC}
#235  Hóng  {LC}
#236  Vuong Nghia (by Chuoi)  {LC}
#237  Adagio  {LC}
#238  Kheo Leo  {LC}
#239  Trinh Phong Thien (by Chuoi)  {LC}
#240  Chó [9]  {LC}
#241  Merkava  {LC&C}
#242  Hugh [1]  {LC}
#243  Hugh [10]  {LC}
#244  HOTMAN  {LC}
#245  Chó [10]  {LC}
#246  Miumiu (by Chuoi)  {LC&C}
#247  Lua Rat  {LC}
#248  Truc Bui (...truc@gmail..)  {LC}
#249  Hoang Van Do (...hv@hd..)  {LC}
#250  leloi  {Paper}
#251  Xachien Nguyen  {LC}
#252  PaChi  {LC&C}
#253  Thai Son Vo (...oanacc@yahoo..)  {LC}
#254  Phong Vân  {LC}
#255  cafecafao  {LC&C}
#256  Ton Dong [2]  {LC}
#257  Thich Bao Hiem  {LC&C}
#258  Italiano  {LC}
#259  Chó [11]  {LC}
#260  (...bxd@gmail..) [2]  {LC}
#261  Paktran76 (by Chuoi)  {Paper}
#262  Minh Dam Le  {LC&C}
#263  HappyHeart (...fhf@gmail..)  {LC}
#264  Lười Mèo  {LC}
#265  tmtung2001  {LC&C}
#266  Mark Nguyen (...salon@gmail..)  {LC}
#267  Cò Con  {LC&C}
#268  Hung Bui (...bm06@gmail..)  {Paper}
#269  Cuongtran Tran (Con Lat Dat)  {LC}
#270  Duy Hieu (…duyhieu@gmail..)  {LC}
#271  Po Tam  {LC}
#272  (...mta@gmail..)  {LC&C}
#273  Ba Lap (...en1978@gmail..)  {LC&C}
#274  Hugh [11]  {LC}
#275  (...lyhpc@gmail..)  {LC}
#276  Hugh [12]  {LC}
#277  Xoong Thủng  {LC&C}
#278  Hoàng Còi (by Chuoi)  {Paper}
#279  Vu Van Oai FB  {LC}
#280  baominh [2]  {LC}
#281  Ottawa  {LC&C}
#282  Simacai  {LC&C}
#283  alex xander (...h1808@gmail..)  {LC}
#284  Lít Delete  {LC&C}
#285  Anh Văn (...model@yahoo..)  {LC&C}
#286  QUANRE17  {LC&C}
#287  Trà Trảm Mã (by Chuoi)  {Paper}
#288  Ông Bò He He  {LC&C}
#289  David Nguyen  {LC&C}
#290  TNK (...khang@gmail..)  {LC}
#291  Son Vo (…sontq@yahoo..)  {Paper}
#292  thangquan (by Chuoi)  {LC&C}
#293  (...bxd@gmail..) [3]  {LC&C}
#294  Daddy (...thang@yahoo..)  {LC&C}
#295  Danco  {Paper}
#296  Suapa (...anh@gmail..)  {Paper}
#297  LNVT  {LC}
#298  Nguoi Ha Loi  {LC}
#299  pe^te^211  {LC}Page:


2 comments:Trần Đần said...
This comment has been removed by the author.
Hà Xuân said...
Share this post please batoong


Post a Comment