Latest Comments
Tuesday, May 21, 2013


Shit-corp five-year review (Bựa Quán ngũ-niên tổng-kết)

Shit-corp five-year review (Bựa Quán ngũ-niên tổng-kết)

An Hoang Trung Tuong
Thông-báo 2013-05-21 11:00:00

Bựa Quán ngũ-niên tổng-kết


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Nay chẵn năm niên Trung Tướng khaitrương Quán Bựa.

Vài dòng báocáo.

(1) Bựa Thốngkê

Mùa Bựa 2012-2013 đongđếm như này:

Bài-biên mới: 55. Trungbình 6.6 ngày/bài. Giảm nặng đcm giảm nặng.

Cồng mới: 64,500. Trungbình 1,200 cồng/bài, hoặc 180 cồng/ngày. Tăng gần gấp-đôi. Kỷlục 600 cồng/ngày và 4,500 cồng/bài.

Viều mới: 2,450,000. Trungbình 6,700 viều/ngày. Tăng gấp-rưỡi. Đã có thờigian dài đạt trungbình 10,000 viều/ngày. Kỷlục 30,000 viều/ngày.

Đận này viều giảm mạnh, bởi Trung Tướng bận đong xèng chểnhmảng chăm Quán.

Khách mới: 2,300 con/ngày (aka 840,000 con/năm).

Phânbổ địalý khách như này:

- Xứ Lừa: 71%,
- Mẽo Đếquốc: 7.5%,
- Đức Phátxít: 2.0%,
- Úc Đại Lợn: 1.5%,
- Pháp Buồi Ngựa: 1.5%,
- Nhật Bẩn Lùn: 1.0%,
- Bọn khác: 15.5%.

Vậy, Lừa Gộc giảm đọc Bựa quãng 2%, nhưng Lừa Mẽo tăng quãng 1%. Lừa Đức chiếm vịtrí No3 của Lừa Úc. Lừa Hàn chạy mẹ đâu mấttiêu. Các Lừa Nhượctiểu tăng đọc Bựa đángkể.

(2) Bựa Côngnghiệp

Năm qua Trung Tướng đã triểnkhai thànhcông hai dịchvụ không-miễnphí quantrọng, là Mậtthất Paibox và Khóa Fast-MBA đầutiên.

Do Paibox chưa đạt được sốlượng bài camkết (hiệntại còn thiếu 12 bài), nên Trung Tướng vẫn tiếptục mở cho những cánhân đã đóng phí thườngniên, và chưa thu tiền cho năm tàikhóa mới.

Chúc-mừng Ngũ Niên Bựa Quán.

(May 21st, 2013)1032 CommentsPage:


1 comment:sac macbook chinh hang said...
Share this post please batoong


Post a Comment