Latest Comments
Thursday, November 28, 2013


Applied marketing (Marketing ứngdụng) #2

Applied marketing (Marketing ứngdụng) #2

An Hoang Trung Tuong
*Kinh-tế 2013-11-27 23:00:00

Thôngbáo triểnkhai họcphần FMBA Kếtoán Quảntrị


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Lớp Fast-MBA Khóa Một đã hoàntất họcphần No2 Marketing Ứngdụng, và chuẩnbị triểnkhai họcphần No3 Kếtoán Quảntrị (Managerial Accounting), trong tuần tới.

Văncông nào đã thanhtoán họcphí cho họcphần Accounting vuilòng thuxếp thờigian để họctrình diễnbiến xuônxẻ. Thư mời Invitation Letter sẽ được gửi đến các cô soon sau vài ngày nữa.

Trung Tướng trích đây một đoạn từ bài #2 của họcphần Marketing Ứngdụng. Mời văncông thamkhảo.

Marketing Ứngdụng

Dr. Hoàng An, a.k.a An Hói


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Session 2.2: Triểnkhai sảnphẩm

(2.2.3) Địnhgiá sảnphẩm

§[2.2.3.5] Chiếnlược giá hỗnhợp

Chiếnlược giá hỗnhợp là chiếnlược địnhgiá ápdụng thoảimái trong các chiếndịch marketing.

Chiếnlược giá hỗnhợp thường gồm vôvàn thủđoạn:
(i) địnhgiá đẳngcấp (prestige pricing),
(ii) địnhgiá bánkèm (bundle pricing),
(iii) địnhgiá lãnhtụ (leader pricing),
(iv) địnhgiá nhửmồi (decoy pricing),
(v) địnhgiá ngưỡngcửa (limit pricing),
(vi) địnhgiá cứacổ (predatory pricing),
(vii) địnhgiá bỏbom (high-low pricing),
(viii) địnhgiá tùytâm (PWYW pricing),
(ix) địnhgiá biếuthêm (freemium pricing),
(x) địnhgiá lẻ (odd pricing),
(xi) địnhgiá tróichân (captive pricing),
(xii) địnhgiá thiêuthân (optional pricing),
(xiii) địnhgiá ănké (by-product pricing),
(xiv) địnhgiá chuỗi (line pricing),
(xv) etc.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Các trò địnhgiá đẳngcấpđịnhgiá bánkèm văncông đã nghiêncứu tại họcphần Kinhtếhọc Ứngdụng.

Mời đọc-lại và gúc tiếp.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá lãnhtụ là trò đặt giá vài món hàng thật rẻ (vídụ kem răng, dao cạo, giá thậmchí bằng zero) nhằm câu khách mua các món hàng oách hơn (vídụ rượu whiskey, bánh gatô, thậmchí tủlạnh) bày trong cùng shop.

Các món hàng rẻrúng bấtngờ đó gọi-là hàng lãnhtụ (leader) hoặc lãnhtụ tèo (loss-leader), có tráchnhiệm chèolái tưtưởng nhândân.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá nhửmồi là trò bán hai món hàng phẩmchất tươngđương với giá lệch nhau, hoặc hai món hàng phẩmchất lệch nhau với giá tươngđương.

Chảdụ bọn Apple bày bán iPhone3 giá $100, iPhone5 giá $900, còn iPhone4S giá $800.

Nhândân sẽ tậptrung mua món hàng chúng khoái mà bỏqua món nhửmồi.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá ngưỡngcửa là trò mamãnh của bọn đạibàng. Chúng đặt giá bán hàng thấp hơn cả giá hòa-vốn của phầnđông doanhnghiệp, buộc đám còcon phải chùn chân khi muốn thamgia thịtrường.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá cứacổ cũng là chiêu tốngkhứ đám nghiệpdư nontơ khỏi thịtrường giàlão thâmniên, tươngtự thủđoạn địnhgiá ngưỡngcửa của đạibàng.

Chảdụ bọn chủ motel Gialam thỏathuận giá phòng thốngnhất 30,000/giờ. Mức giá mùncủi này khiến các motel tậptọng azua méo mẹ mồm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá bỏbom là trò đặt giá bán danhnghĩa cao hơn hoặc bằng giá của đốithủ, nhưng thựctế lại bán giá thấp hơn, thôngqua các mánh khuyếnmãi như coupon, thưởng bonus, tặng quà, etc.

Giá bỏbom đơngiản là trò đánh-lạc-hướng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá tùytâm (pay what you want, aka PWYW) là trò khiêukhích kháchhàng muốn trả baonhiêu tùytâm, thậmchí đéo trả cũng không sao.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá biếuthêm là trò phổbiến trong thịtrường hànghóa vôhình & kỹthuậtsố. Chảdụ phầnmềm hoặc dịchvụ dùng thử 30 ngày.

Mấy món dùng thử miễnphí đó gọi-là hàng biếuthêm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá lẻ là trò giảnđơn nhưng khá hiệunghiệm. Đạikhái thayvì ghi giá $10 các cô ghi mẹ $9.99. Trò này khiến kháchhàng có cảmgiác mua rẻ hơn chút, và không nỡ lèonhèo.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá tróichân là trò đặt giá cao cho các sảnphẩm bổsung hoặc thànhphần độcđắc của một sảnphẩm mà kháchhàng đã mua.

Sảnphẩm kháchhàng đã mua đó gọi-là hàng tróichân.

Chảdụ bọn Ferrari tính giá $10,000 một lần bảotrì xe Ferrari chínhhãng, mà kháchhàng khó (hay không thích) tiếnhành nơi khác.

Hoặc bọn Nikon bán ốngkính Nikon (camera lens) đắt gấp năm củ máyảnh (camera body).

Đcm nghe như lừađảo nhẻ văncông.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá thiêuthân tươngtự địnhgiá tróichân, là trò đặt giá thật hấpdẫn cho sảnphẩm chính, nhưng chém giá thật cao cho các sảnphẩm bổsung hoặc phụtùng thaythế.

Các sảnphẩm bổsung thaythế đó gọi-là hàng tựchọn (optional product) aka thiêuthân.

Chảdụ bọn Canon bán dàn laser printer giá nhõn $20, nhưng khi xài hết mực các cô sẽ phải mua riêng ốngmực Canon Cartridge giá $40.

Hoặc bọn kinhdoanh mobile thường bán smart phone với giá tượngtrưng $10, rồi ép các cô chơi gói cước hàng tháng $50 hoặc $100.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá ănké là phươngthức đặt giá bán các sảnphẩm thứcấp hay dẫnxuất của sảnphẩm chủlực.

Các sảnphẩm thứcấp dẫnxuất đó gọi-là hàng ănké aka sảnphẩm phụ (by-product).

Chảdụ các cô kinhdoanh chõng thì tựdưng dôi mẹ phoibào và mạtcưa. Các sảnphẩm phátsinh này bán giá đéo nào chả được.

Nói vậy nhưng khi sảnphẩm thứcấp có giátrị tươngđối lớn, thì giá bán chúng sẽ tácđộng mạnhmẽ đến giá bán sảnphẩm chủlực, giúp doanhnghiệp tăng rõràng khảnăng cạnhtranh.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Địnhgiá chuỗi là trò đặt giá rànhmạch cho các sảnphẩm thuộc một chuỗi (product line) nhằm mụcđích địnhhình chấtlượng và/hoặc chứcnăng của chúng trong tâmtưởng kháchhàng.

Chảdụ bọn BMW bán chuỗi xe 3-series gồm 316, 318, 320, 323, 325, 328. Sáu con này hầunhư ychang, chỉ hơi khác về dungtích máy, nhưng con 328 đắt gấp rưỡi con 316, bỗngdưng đẳngcấp cao hẳn trong mắt nhândân.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(@2012)1874 CommentsPage: