Latest Comments
Sunday, November 17, 2013


Money of future (Tiền của maisau)

Money of future (Tiền của maisau)

An Hoang Trung Tuong
*Kinh-tế 2013-11-16 17:00:00

Tiền của maisau


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


WHAT IS MONEY: TIỀN LÀ GÌ?

Thưa văncông xuchiêng. Dear soutien-amateur fellows.

Trung Tướng nhắc một phần của bài học về tiền trong sách Fast-MBA:

Tiền là gì mời văncông xuchiêng địnhnghĩa.

Tiền có các chứcnăng chính:
(i) đánhgiá,
(ii) lưuthông,
(iii) dựtrữ,
(iv) thanhtoán.

Chứcnăng đánhgiá, aka thước đo giátrị, khỏi cần thảoluận. Một con xe giá 10 triệu Cụ, hay một quả nhà giá 10 triệu Tơn, đó là những đánhgiá, dùng tiền.

Chứcnăng lưuthông, aka phươngtiện lưuthông, là chứcnăng quantrọng nhất của tiền. Các cô đem 20,000 con xe bán lấy tiền, rồi đem tiền mua 1 quả nhà, đó là những lưuthông.

Vì chứcnăng lưuthông là quantrọng cănbản, nên tiền càng lúc càng tậptrung cho chứcnăng này, mà nhạt mẹ các chứcnăng khác.

Chứcnăng dựtrữ, aka phươngtiện cấttrữ, ngược mẹ chứcnăng lưuthông. Tiền không mang ra chợ tiêupha sắmsửa, mà nhét vào tủ, hay chôn gậm giường.

Chứcnăng thanhtoán, aka phươngtiện thanhtoán, là hệquả của chứcnăng lưuthông và chứcnăng đánhgiá. Nhândân trả lương nhau, đóng thuế, vaymướn nợnần, etc, đều bằng tiền, đó là những thanhtoán.

Nếu không có tiền, mọi hoạtđộng kinhtế của các cô ngưngtrệ, aka chết, bởi không tồntại đánhgiá, lưuthông, dựtrữ, thanhtoán. Các cô thành những ông bò. Bò cần cỏ và chuồng. Bò đéo cần tiền.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


PRIMITIVE DECENTRALIZED MONEY: TIỀN TỰDO NGUYÊNTHỦY

Nguyênthủy, tiền sửdụng tựdo, không qua các trunggian pháthành chảdụ ngânhàng.

Chúng chínhxác là tiền tựdo nguyênthủy, primitive decentralized money.

Nhândân tự thỏathuận với nhau lấy gì làm tiền: vỏ sò, thúng thóc, cục vàng. Tiền càng chuẩn khi chúng càng khó kiếm và càng được đámđông rộngrãi chấpnhận.

Những món sò, thóc, vàng, etc đó, thựcchất là những tàisản các cô kiếm bằng bùhôi laođộng và mánhkhóe doanhthương. Chúng đơnsơ nhưng côngchính, và đặcbiệt vữngbền.

Giátrị của sò, thóc, vàng cóthể giảm hay tăng tùy mứcđộ khanhiếm và thôngdụng, nhưng khôngthể xuống zero. Các cô vác một thúng thóc sang Mexico, nó vẫn là một thúng thóc, không giống tờ 500K polymer Ông Cụ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


CENTRALIZED MONEY: TIỀN TRUNGƯƠNG TẬPQUYỀN

Thờigian trôi thờigian trôi. Các lãnhchúa thay nhau chiếm quyền điềukhiển nhândân. Họ nhậnthức rằng, tiền tựdo nguyênthủy kìmhãm họ.

Nếu đánh thuế 1 triệu côngdân bằng thóc, lãnhchúa sẽ nhập-kho mỗi năm 1 triệu thúng thóc. Quá nhọcnhằn và thậmchí vôdụng. Thu và giữ thóc đã nhọc 2-3 phần, giàu bằng thóc còn nhọc 10-15 phần.

Đánh thuế bằng vàng không chắc hiệuquả hơn, bởi vàng hữuhạn. Nếu lượng vàng trong nhândân đạt 1 triệu lạng, thì lãnhchúa khôngthể giàu vượt 1 triệu lạng.

Và lãnhchúa sángtạo ra tiền trungương tậpquyền, centralized money.

Là thứ tiền các cô đang tiêu.

Tiền đó do lãnhchúa độcquyền pháthành, qua ngânhàng hay khobạc trungương, in trên mảnh giấy xanh hay đồng xu nhôm trắng, và lưu trong máytính.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Khi vuivẻ, lãnhchúa in tiền vừa đủ, tiền của các cô đứng giá, các cô cũng vuivẻ. Khi đấy, tiền mạnhmẽ như vàng.

Lúc chánchường túngkém, lãnhchúa in tiền nhanh như wanking (aka thủzâm), tiền của các cô mất giá, hànlâm gọi là lạmphát (aka pháthành thừa), các cô vỡ mẹ mồm xuchiêng. Lúc đấy, tiền mongmanh hơn khói.

Ngày WW2 chưa chínhthức khaitrương, bên Áo hay Hung có những tỷphú hóa thành hànhkhất chỉ sau 1 đêm, khi tiền họ bị lãnhchúa hạ giá 1 triệu lần. RIP các anh.

Vậy, tiền trungương tậpquyền là quà của lãnhchúa, đéo phải quà của văncông xuchiêng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


MODERN DECENTRALIZED MONEY: TIỀN TỰDO HIỆNĐẠI

Thờigian trôi thờigian trôi. Văncông xuchiêng nhậnthức rằng, họ nên quay lại thuở kinhtài nguyênthủy, nơi tiền bùhôi họ không dễ bị cướpđoạt bởi lãnhchúa tay to, không dễ bị quảtang bởi côngan chim bé, không chịu giớihạn của địalý và chínhtrị, không chịu ảnhhưởng của chinhchiến và thiêntai.

Và nhất là, không cần bọn trunggian mặt cặc.

Họ muốn một thứ tiền bềnvững như vàng, nhưng nhẹ hơn, tiện hơn, kín hơn, và không hữuhạn.

Cái gì của thếgian không hữuhạn?

Vậtchất ảo (cyberspace) không hữuhạn.

Và tiền tựdo hiệnđại khaisinh, trong khônggian vậtchất ảo, thứ vậtchất đo bằng bytes và bits.

Tiền tựdo hiệnđại cũng có đúng bốn chứcnăng tiền hoànhảo, nhưng:
(i) không có trunggian pháthành,
(ii) không có ngânhàng điềuphối,
(iii) không dễ kiếm bằng bùhôi,
(iv) nhưng cóthể kiếm bằng bùhôi.

Bốn đặctính trên chính là các đặctính của vàng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


BITCOIN, THE MONEY OF FUTURE: BITCOIN TIỀN CỦA MAISAU

Năm 2008, thiêntài ảo Satoshi Nakamoto sángtạo vàng điệntử Bitcoin (BTC), tiênphong tiền tựdo hiệnđại.

Trung Tướng gọi Satoshi là thiêntài ảo, bởi Nakamoto không phải tên anh ấy. Nó là một nickname. Như Trung Tướng, Satoshi vĩđại nhờ thànhtựu nickname. Cóthể, anh ấy chết lâu rồi, và tangma anh ấy không một người thamdự, quantrọng đéo gì.

Satoshi tạo 50 BTC đầutiên, và tung vào thịtrường.

Nguyêntắc kiếm Bitcoin BTC khá giảndị. Các cô thamgia một chợ Bitcoin (kêu là blockchain) trên mạng internet, rồi bật máytính chạy phầnmềm kiếm Bitcoin chuyêndụng do chợ cungcấp hoặc các cô tự setup. Phầnmềm này sẽ âmthầm giải các bàitoán matrận (puzzle) của chợ.

Giải xong một matrận, các cô kiếm (tạo) được 50 BTC.

Hànhvi giải matrận kêu là đào mỏ (mining).

Máytính đào mỏ chuyêndụng kêu là máy đào (bitcoin miners) hay máy băm (bitcoin hash).

Côngnghệ đào mỏ chuyêndụng gồm hai nhánh: ASIC và GPU.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Các bàitoán matrận của các chợ blockchain được sinh tựđộng bởi chính phầnmềm giải chúng. Chúng khó tới nỗi một máytính phổthông phải nhai vài năm mới xong một bài. Người (aka máytính) giải xong một bài sẽ có ngay bài khác cho nhândân khác cùng đào.

Tiền BTC của các cô không save tại máychủ, không mướn ngânhàng mẹ nào. Chúng nằm luôn trong máytính các cô. Mạng máytính nganghàng (peer-to-peer) của anhem Bitcoin sẽ ghi sốdư tàikhoản (balance) và các giaodịch (transaction) của các cô, tươngtự hệthống Bittorrent. Tintặc hacker không chọc nổi mạng lưới sâu và rộng kinhkhủng này.

Bitcoin trưởngthành mãnhliệt. Nếu năm 2009, một BTC chỉ có giá $0.7, thì nay đã $400. Lãnhchúa Germany đã chínhthức côngnhận Bitcoin. Các đạigia mạng như Baidu, Reddit, Wordpress, etc, đã thành chợ blockchain. Giaodịch của chợ trứdanh Blockchain.info đã lên 30 tỷ Tơn.

Lãnhchúa USA và Japan quantâm Bitcoin cũng.

Và đây là tàikhoản Bitcoin của Trung Tướng:

1Atxzu1c1hRhXp31LBAt6tRSi9uBkwKRSq

Nếu ngại đào mỏ, các cô cóthể mua Bitcoin tại các chợ blockchain hay Bitcoin broker, hoặc làm thuê cho Trung Tướng, đong tiền của maisau.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(@2013)981 CommentsPage:


7 comments:sac macbook chinh hang said...

Unknown said...

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Blogger said...

Did you consider using the ultimate Bitcoin exchange service - YoBit.

de phong trung quoc said...

Blogger said...

BitKong is a verifiably fair online bitcoin game.

DON'T Forget: Claim free bitcoins every 10 minutes from the free btc faucet.

Blogger said...

Easy CRYPTO multicurrency mining software & 1-click graphic miner.

Start mining effectively with your computer or smartphone. Download MINERGATE.
Share this post please batoong


Post a Comment