Latest Comments
Sunday, March 9, 2014


Following cops (Theo chân hìnhsự)

Following cops (Theo chân hìnhsự)

Sweet Hoy
Phóng-sự 2014-03-08 22:00:00

Trích Ngũ Niên Sách 2014

Theo chân hìnhsự

Chú Bựa là chú Trung Tướng.

Là chú họ, Bựa không già hơn Trung Tướng mấy. Lắm bận nhỡ mồm, Trung Tướng toàn kêu y bằng mày, xưng anh. Bựa không phiền.

Bựa học trường cảnhsát Suối Hai đâu quãng 197x, xong về Tỉnh Lẻ làm hìnhsự (*0.1). Mấy chục năm múc nhau với tộiphạm đủ dạng đủ cấp, Bựa không dính nhát đạn đường dao nào của bọn bỏn, mà toàn bị đồngđội làm thịt, đủ ngón đủ bài (*0.2).

Bựa được đềbạt sếp hìnhsự Tỉnh Lẻ cũng lâu rồi (*0.3).

Loạt phóngsự này của Trung Tướng chép từ những cú rong chơi cùng Bựa.

À quên, Bựa giàu khỏi tả, sởhữu vài biệtthự rộng như dinh thượngthư, xepháo gáigung nhiều khỏi tính.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Theo chân hìnhsự No1: Đánh Hôi

Kếtluận trước, là, đánh Lừa mà không bị đánh lại, không bị xét tội, thì sướng vôhạn vôtận. Chibộ cứ hỏi các chú Bộ Đội Bắn Đòm, lâm trận dữ như thú, xiên đồngbào đồngloại chả áynáy, đủ rõ (*1.1).

Lần nọ, Bựa túm được một thằng hiếpdâm trẻcon. Thằng này mới bị bắt quảtang bịt mồm tìm cách tỉn một bé mười-sáu tuối trong nhà-xí côngcộng, chứ chưa phá trinh chọc vách gì (*1.2). Nên tả thêm, rằng bé này cao chừng thước sáu lăm, vú dài đoành (*1.3). Sao nó dám khai mười-sáu tuối nhở.

Bựa quăng thằng hiếpdâm vào phòng trakhảo luôn (*1.4). Trung Tướng gọi thằng này là thằng Hiếp. Lưu-ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa, và không nhấtthiết khác tên thật.

Đội hìnhsự, bảy tám gã Tay To, gồm cả sếp Bựa, nhao nhao đấm đá thằng Hiếp như đấm đá đống rơm đống cát, như không đấm thì không yêu Ông Cụ, như không đá thì không biết dùng những chân Lừa vào việc mẹ gì (*1.5).

Trung Tướng thì cứ gót giày da dộng xuống thằng Hiếp, huỵch huỵch huỵch huỵch huỵch huỵch, không đếm baonhiêu phát, không ke trúng khoanh nào (*1.6). Một hồi mới nhớ có con côn nhịkhúc đút cốp Uây Tàu (*1.7).

Trung Tướng lôi con côn vụt thằng Hiếp búp búp búp búp búp búp. Bựa quát, khéo vỡ dái làm biênbản phiền đấy (*1.8). Trung Tướng nói yêntâm cháu đập kêu cục cục cục. Chắc Trung Tướng đập toàn trúng xương thằng Hiếp.

Độ ba bốn phút, thằng Hiếp nằm ngayđơ, máu tuôn tóeloe. Bựa chửi ầm, ai bảo chúng mày đánh chảy máu, ngu như lông lồn.

Một Tay To chạy xách xô nước toalét. Vèo cái, thằng Hiếp được tráng sạch bong, chỉ còn rỉ dăm vệt máu.

Sau không thấy vụ này đăng báo phát tivi, cũng không thấy xử (*1.9). Trung Tướng hỏi Bựa thằng Hiếp ra sao. Bựa chả nhớ thằng Hiếp thằng nào. Trung Tướng nói, cái thằng hiếp con bé trong nhà-xí, mình quật nảy tưngtưng đó đó. Bựa chịu, không nhớ. Ngày đục chục Lừa, thì nhớ thế chó (*1.10).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Theo chân hìnhsự No2: Đặctình

Một bận Bựa tựdưng phôn Trung Tướng, hỏi mày dạo này đong tiền thế nào, xôngxênh không.

Trung Tướng nói cháu đong tiền như đánh dậm, bữa dày bữa mỏng, khủnghoảng lắm (*2.1).

Bựa nói, hay mày làm đặctình cho chú, xong có ngay chục giấy xài nhòe (*2.2).

Trung Tướng hỏi, là sao?

Bựa giảithích, đạikhái Trung Tướng vào vai một đạigia trẻ thủđô, xuống Tỉnh Lẻ làmăn với đốitượng nghivấn của thằng bạn Bựa bên cảnhsát kinhtế, xong lừa tròng nó cho bọn Bựa tóm (*2.3).

Bựa nói, mọi khoản ănchơi của mày chú lo hết, xong việc đếm Ông Cụ lận lưng (*2.4).

Đắnđo đéo gì nữa, Trung Tướng trựcchỉ Tỉnh Lẻ, phi luôn.

Gặp Trung Tướng, thằng Phò cảnhsát kinhtế bạn thân Bựa nói, mày xong quả này trong một tháng, thì anh thêm mày năm giấy, là mười-lăm giấy, okay.

Trung Tướng hỏi, tiền tiêu, tháng baonhiêu?

Thằng Phò đáp, hai triệu tiêu vặt, ănnhậu baonhiêu thanhtoán bấynhiêu, một con Crown Royal Saloon, tàixế riêng, vét Boss, kiếng Armani, bút Mont Blanc, cặp Samsonite (*2.5).

Trung Tướng hỏi, phòphạch, thì sao?

Thằng Phò nói, coi như tiền nhậu. Nhưng hai tháng không xong, thì mày cút, đéo xu nào nhé.

Trung Tướng đồng-ý.

Đốitượng của thằng Phò là một lãothành gộc, cựu cam gộc, đươngkim tỉnhủyviên, đươngkim giámđốc một Sở gộc, quen thân ông nội Trung Tướng (*2.6). Theo quyhoạch, Trung Tướng sẽ xin đốitượng cấp tám hécta đất xây một xínghiệp chếbiến thủysản, xong tặng nó hai trăm năm mươi ngàn Ông Tơn (*2.7).

Ba ngày nằm nhà Bựa nghiêncứu đốitượng, buồn phát ọe, Trung Tướng bảo Bựa, chú có trận hay hay cháu chơi mới (*2.8).

Bựa nói, mày nhớ mụ Nhờn không?

Trung Tướng nói, mụ Nhờn chăn phò Quán Cháy, chú dong cháu chơi mấy lần (*2.9).

Bựa bảo ừa, tối nay bắt, đi không?

Trung Tướng ừa.

Xới phò mụ Nhờn sâu tít trong hẻm 114 Quán Cháy, hoạtđộng từ 1962, sánglập bởi mụ Nhớt mẹ mụ Nhờn, tính ra đã hơn ba chục năm liêntục liêntục liêntục (*2.10). Dân-chơi Tỉnh Lẻ không đứa nào không biết mụ Nhờn. Mụ hồnnhiên vuivẻ, chăn toàn phò lựa nhưng giá bìnhdân, lại có nhiều chiêu marketing thâmhậu, tỷ như free baocaosu, khuyếnmãi chè chén kẹo gum, tỉn hai tặng một (*2.11). Và, oách nhất, là mụ nuôi được cam gộc, khiến dân-chơi luôn thấy antoàn (*2.12).

Thôngthường, cam bọn Bựa muốn tóm một xới phò, thì chỉ cần thôngbáo chủ xới trước dăm hôm, xong căn hẹn đánh xe xuống chõm đíchxác giai trên gái dưới (*2.13). Cực giảndị.

Nhưng tóm mụ Nhờn nhẽ không giảndị thế, nên Bựa phải bầybố như Gia Cát Tàu (*2.14).

Theo quyhoạch, Trung Tướng sẽ cùng toán cam tiênphong của thằng Bửn đệ ruột Bựa xộc vào xới mụ Nhờn bắt phò quảtang. Toán cam hậutống của thằng Tởm cũng đệ ruột Bựa baovây vòng ngoài đềphòng cam của mụ Nhờn đánh-tháo (*2.15). Đạiquân cam của Bựa chờ tiếpứng nếu vỡ trận.

Toán thằng Bửn hóatrang rất nghề, hoặc nhemnhuốc hôihám cộccằn xíchlô xe-thồ bốcvác, hoặc bóngbảy tungtăng thanhnhã kỹsư côngchức sinhviên.

Đúng 18 giờ 18 phút, thằng Bửn búng tay choách choách. Toán Trung Tướng vào xới mụ Nhờn như dân-chơi.

Thằng Bửn đạp một cửa buồng. Cửa như không chốt khóa gì, mở toác (*2.16).

Trong buồng một đôi đang tỉn nhau mêmải mêmải. Con phò nằm phưỡn, dang chân, thằng giai gồng mông thúc kèn ọp ọp ọp (*2.17).

Một cam giơ máy-ảnh, bấm phạch phạch phạch.

Thằng Bửn chửi, địt mẹ ai ở nguyên đấy, côngan đây.

Thằng Tỉn Phò rút kèn. Nó không đeo bao gì, kèn toàn bựa trông khắm quá. Trung Tướng ngứa mắt nhảy phốc tới nó, tung đùi cò giã bịch phát, nó bụm kèn, rống như bác mất (*2.18). Côngnhận đánh Lừa sướng vôtận.

Thằng Bửn chửi, địt mẹ Trung Tướng, không đánh phạm nhé (*2.19).

Chiếndịch thànhcông. Kếtcục nói luôn: vợchồng mụ Nhờn lãnh án bốn năm tù giam, Bựa nhận huychương gì quên mẹ, thằng Bửn lên một sao (*2.20).

Tối ý Bựa mở tiệc mừng. Ngồi bên phải Bựa là thằng Bửn, ngồi bên trái Bựa là, thằng Tỉn Phò.

Giời ạ, nó là đặctình.

Sớm sau, Trung Tướng bảo Bựa, ông cháu đếch cho cháu chơi quả này đâu, chú tìm thằng khác.

Xong bắt ngay xe-đò về thủđô.

May thật, tham ngàn rưởi Ông Tơn nhẽ nghẻo mẹ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Theo chân hìnhsự No3: Tay To Đệ Nhất

Trung Tướng thích gọi cam đệtử chú Bựa là bọn tay-to.

Không đơngiản vì bọn bỏn cơbắp toàn bự như phích Tàu, còn vì bọn bỏn sống anhchị cantrường, chả kinh cái mẹ gì ngoài sếp.

Tay To nhất-hạng của Bựa là thằng Phích. Trung Tướng thân thằng này.

Thằng Phích võnghệ khỏi khen nhé. Thái Cực Đạo, Thiếu Lâm Đạo, Thần Đạo, Nhu Đạo, chả món nào nó không thuầnthục (*3.1). Chồng gạch mười viên, nó chặt phầm phát, nát như cháo hoa. Cây bạchđàn hai tuối, nó đá khực phát, gục như thươngbinh tuột nạng.

Thằng Phích đục Lừa khét-tiếng (*3.2). Phạm hay gianghồ thấy nó thì cứt đái cứ mặcđịnh chảy tètè. Có tên đạibàng Bựa khảo mãi không nhận tội, thằng Phích dọa, cứng họng hả mày, xong nắm sọ, vặn rột phát, hysinh luôn (*3.3).

Một bữa, bọn thằng Phích đá banh phủi, đấu với bọn thằng Chọi (*3.4). Lưu-ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật. Bọn thằng Chọi thực ra chả quen gì bọn thằng Phích, đá cùng sân gạ nhau đấu uống bia thôi.

Thằng Chọi chừng 16 tuối, bé tí, đá hậuvệ.

Thằng Phích đá tiềnđạo.

Hai bên đang hăngsay, thằng Chọi nhỡ chân ngáng thằng Phích ngã quay-cu-đơ, ộc máu mồm. Thằng Phích túm thằng Chọi, vả pạc phát, phòi máu mũi.

Thằng Chọi không khóc không van, chạy thốc vào con hẻm cạnh sân banh. Bọn thằng Chọi ngỡ nó hãi Anh Hình Sự Tay To, không chơi nữa, nên bắt bọn thằng Phích loại bớt một thằng, chơi tiếp.

Ai dè thằng Chọi điếc không sợ đạibác, nó biết thằng Phích Tay To chó đâu. Nhoáng cái, nó chạy thốc ra sân banh, vác một con rựa to ịch, mắt đỏ rực như Lê Văn Tám (*3.5).

Thằng Phích bỏ banh chạy mêman như lên-đồng, thằng Chọi vừa rượt thằng Phích vừa lahét kinhdị.

May cho thằng Phích, sân banh gần một doanhtrại Bộ Đội Bắn Đòm (*3.6). Thằng Phích nhảy ngay vào trạm-gác, nơi có chú bộđội bồng quả AK báng nhựa, trỏ tay kêu, thằng đó chém tôi (*3.7).

Chú bộđội kéo khóa rốp rốp, chĩa súng nhằm thằng Chọi.

Thằng Chọi lởnvởn đàng xa, mồm không ngơi rủaxả thằng Phích.

Thời ý điệnthoại môbai chưa quầnchúng, nên kếtcuộc thằng Phích nhờ chú Bộ Đội Bắn Đòm gọi cho trungđoàn-trưởng, xong nhờ trungđoàn-trưởng gọi cho Bựa (*3.8).

Bựa phái quân cưỡi xe hụ còi phóng tới, đến lượt thằng Chọi chạy mất mặt.

Sau bữa ý, thằng Phích thôi chơi banh.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Theo chân hìnhsự No4: Hiếpdâm

Vừa xuống Tỉnh Lẻ, thằng Chột Ba Hột thôngbáo Trung Tướng, này, thằng Mo Chim To bạn thân mày Búa gọi đấy (*4.1).

Trung Tướng hỏi, tội gì.

Chột Ba Hột nói, hiếpdâm.

Trung Tướng gào, địt con mẹ, cái thằng Mo Chim To ý hiếpdâm mẹ gì. Bọn nào gọi, hìnhsự à, hay điềutra (*4.2).

Chột Ba Hột nói, điềutra.

Trung Tướng nói, không bị tỉn đâu, nhưng anh đéo can được, Mo Chim To ơi Mo Chim To, tội mày quá.

Mo Chim To là giảngviên đạihọc, ẻolả phốppháp, đúngmực điềmđạm. Chim nó to như cây bương, nhưng đốcchứng hoạttinh (*4.3). Yêu vài gái đều thấtbại. Yêu thấtbại đâm ra yếmthế. Gặp gái coro như sâu-đo. Ai kêu nó Chim To nó ức lòi mắt.

Thăm Mo Chim To, Trung Tướng hỏi, đầu đuôi sao?

Mo Chim To bảo nó với thằng Lôi Nhai Xôi với thằng Tấp Cám Hấp cùng chơi con Công Lông Din, tựdưng con Công Lông Din phóng đơn kiện mình nó, tội hiếpdâm.

Con Công Lông Din, Trung Tướng biết, là chủ quán chè Thái Tốc Mái phố Bà Đun Gà, kiêm gái đú, xinh như em Brook Shields bên Beverly Hills, mắt đen như đốt, má lúm như dùi, mày dài như đắp, môi phồng như sưng (*4.4).

Trung Tướng hỏi, tụi mày chơi nó ngoài côngviên à, hay đâu?

Mo Chim To đáp, chơi nhà anh.

Trung Tướng đay, ngu con ơi.

Trung Tướng hỏi, mày chơi nó nhát đầu à, hay sau?

Mo Chim To đáp, anh chơi cuốicùng.

Trung Tướng đay, ngu con ơi.

Trung Tướng hỏi, mày chơi xong nói gì, hay im?

Mo Chim To đáp, anh hôn nó, khen nó xinh.

Trung Tướng đay, ngu con ơi. Thậm ngu con ơi.

Trung Tướng hỏi, nó nói gì, hay im?

Mo Chim To đáp, nó cho anh cái quần con (*4.5).

Trung Tướng đay, ngu con ơi. Ngu đéo nhịn được.

Xong hỏi, mày trả tiền nó không?

Mo Chim To đáp, anh bo năm chục (*4.6).

Trung Tướng nói, ờ, sao nó kiện mày nhở.

Mo Chim To nói, anh biết đéo. Mày hỏi anh Bựa coi có cách gì không?

Trung Tướng bảo chú Bựa.

Qua mấy hôm, Bựa gọi cả thằng Mo Chim To cả Trung Tướng, nói, tội mày nặng đấy, bên điềutra xếp khung 4 năm (*4.7).

Trung Tướng cãi, con Công Lông Din là con phò, tụi nó ba thằng chơi, trả năm chục ngàn.

Bựa quát Trung Tướng, mày câm ngay. Nó khai mày rủ nó, hiếp nó, cướp quần nó, ấn tiền vú nó. Tangchứng đủ. Ba thằng chơi tội gấp ba. Báo đài ngửi thấy thì mày tung bay tà áo tung bay em ơi (*4.8).

Mo Chim To tái ngoẹt, nói, sao giờ, anh?

Bựa nói, giờ còn nhõn cách, mày xúi ông-bà-già vác tráp ănhỏi sang nhà con Công Lông Din, bọn điềutra lấy cớ ép nó bãinại, rút đơn, xong mày lượn mẹ Sài Gòn (*4.9).

Y nhấn thêm, tốn đấy.

Mo Chim To hỏi, nhiêu anh?

Bựa nói, ông XYZ đòi đúng trăm hăm-lăm triệu (*4.10).

Trung Tướng kháy, lẻ thế, trăm rưởi.

Bựa chửi, địt mẹ mày, đùa mày à. Điềutra nó ra giá, địt mẹ mày đố thằng nào bớt một xu.

Kếhoạch thànhcông. Con Công Lông Din được giai ngon ănhỏi. Thằng Mo Chim To sạch nuột bay Sài Gòn.

Qua mấy hôm, Bựa gọi Trung Tướng, dúi năm triệu Ông Cụ.

Trung Tướng hỏi, tiền gì chú?

Bựa cười, tiền thằng bạn mày chứ tiền đéo gì, bà-già nó buôn nhựa, tiền đông như Kinh Kông hố hố (*4.11).

(@2006)

Chúgiải và khảobiên và minhhọa mời đọc trong Ngũ Niên Sách 20144992 CommentsPage:


2 comments:Trần Thúy said...

Chuyên
dán iphone
các loại giá rẻ chất lượng nhất tphcm.

Trần Thúy said...
Share this post please batoong


Post a Comment