Latest Comments
Wednesday, May 21, 2014


Shit-corp six-year review (Bựa Quán lục-niên báocáo)

Shit-corp six-year review (Bựa Quán lục-niên báocáo)

An Hoang Trung Tuong
Thông-báo 2014-05-21 13:00:00

Bựa Quán lục-niên báocáo


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Nay tròn sáu niên Trung Tướng khaitrương Quán Bựa.

Vài dòng báocáo.

(1) Bựa Thốngkê

Mùa Bựa 2013-2014 đong như này:

Bài-biên mới: 23. Trungbình 15.8 ngày/bài. Giảm quá nặng đcm quá nặng.

Cồng mới: 62,900. Giảm 2,400 cồng so mùa trước. Trungbình 2,700 cồng/bài, hoặc 170 cồng/ngày. Kỷlục 700 cồng/ngày và thườngxuyên 5,000 cồng/bài.

Viều mới: 2,720,000. Trungbình 7,500 viều/ngày. Tăng quãng 10%. Kỷlục 25,000 viều/ngày.

Khách mới: 2,600 con/ngày (aka 945,000 con/năm). Tăng quãng 10%.

Phânvùng địalý khách Bựa như này:

- Lừa: 81%,
- Mẽo Mít: 9.5%,
- Pháp Lốp: 2.5%,
- Nam Dương: 1.5%,
- Đức Sành: 1.0%,
- Úc Điên: 1.0%,
- Canada: 1.0%,
- Nam Hàn: 1.0%,
- Tiệp Bửn: 1.0%,
- Nhật Bửn: 0.5%.

Bựa Lừa, Bựa Mẽo, Bựa Pháp đều tăng, trong khi các Bựa khác giảm. Đặcbiệt bọn Bựa Nam Dương từ đâu ra lắm thế?

(2) Bựa Côngnghiệp

Năm qua Trung Tướng tái-vậnhành dựán in sách Bựa, từng bỏ ngang từ 2010. Đã có tròn 300 văncông đặt mua Bựa Ngũ Niên Sách, bấthủ của muônđời. Khóa Fast-MBA thứ hai cũng đang hoạtđộng nhẹnhàng nhẹnhàng.

Do Paibox chưa đạt số bài camkết (hiện còn thiếu 12 ông), nên Trung Tướng tiếptục mở Paibox cho những cánhân đã đóng phí thườngniên, và chưa thu tiền cho năm mới.

Chúc-mừng Lục Niên Bựa Quán.

(3) Thôngbáo khaigiảng Fast-MBA Khóa III

Khóa III Fast-MBA đã đủ điềukiện khaigiảng, dựkiến vào ngày 31 tháng Năm 2014.

Các văncông sau đã nạp toànphần họcphí:

(04) ...9898@gmail.com,
(03) ...drok@gmail.com,
(02) ...gmta@gmail.com,
(01) ...thao@hotmail.com.

Các văncông sau đã nạp họcphí Economics:

(01) ...acha@gmail.com.

Và các văncông sau đã đăngký dự khóa III:

(27) ...8888@gmail.com,
(26) ...0987@gmail.com,
(25) ...h710@gmail.com,
(24) ...agic@gmail.com,
(23) Pepsti (by Chuoi),
(22) ...dang@gmail.com,
(21) ...nvan@gmail.com,
(20) ...duy9@gmail.com,
(19) ...acha@gmail.com,
(18) ...c.son@dobla.com,
(17) ...c.son@dobla.com,
(16) ...1712@gmail.com,
(15) ...ag28@gmail.com,
(14) ...9iis@gmail.com,
(13) ...rose.vn@gmail.com,
(12) ...19ei@ed.ritsumei.ac.jp,
(11) ...gcg1@gmail.com,
(10) ...nhmt@gmail.com,
(09) Binh Bau (by Chuoi),
(08) ...1808@gmail.com,
(07) ...cbat@gmail.com,
(06) ...ngoi@gmail.com,
(05) ...drok@gmail.com,
(04) ...tuan@gmail.com,
(03) ...gmta@gmail.com,
(02) ...minh@gmail.com,
(01) ...tphu@gmail.com.

Các văncông sau đã đăngký khóa II nhưng chưa kịp thamgia, liệu có muốn join khóa III không ta:

(04) ...an2k@gmail.com,
(03) ...ngnv@gmail.com,
(02) ...hang@yahoo.com (aka Daddy),
(01) ...9999@yahoo.com.

Văncông lưu-ý email trên danhsách là Paypal Account, không phải email đăngký họcviên.

Các cô vui lòng duyệt danhsách, có gì nhầm báo sớm cho Zì đít to kínhyêu.

Giaodịch thanhtoán họcphí được chàođón chínhthức từ hôm nay.

Xin cám ơn và chúc chân cứng đá mềm.

(May 21st, 2014)2951 CommentsPage: