Latest Comments
Saturday, June 7, 2014


NOW MOVE (SANG QUÁN MỚI)

Quán Bựa 2012-2014 gặp lộnxộn và bị anh Gúc khóa.

Trung Tướng bèn dong các cô qua Quán Mới 2014 này. Các bài biên Quán Cũ sẽ được post lại, nhưng không kèm comment. Khoái coi comment thì, mời sang Comment Archive, hoặc tìm click link Comments trong bài.

Chúc vuivẻ và thànhcông.
Page:


3 comments:Đôn Lò said...

Bam 1 phát không bài này đéo ai cồng hehe

Văn dốt Võ dát said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...
Share this post please batoong


Post a Comment