Latest Comments
Sunday, September 7, 2014


Marketing presents (Marketing giớithiệu)

Marketing giớithiệu

Zì trích giớithiệu tới các cô một đoạn trong bài học Marketing Research thuộc họcphần Applied Marketing Science, khóatrình Fast MBA 2014.

Mời văncông thamkhảo.

Session 2.4: Marketing nghiêncứu

(2.4.4) Marketing questionnairing

§[2.4.4.1]

Bảng-hỏiđáp (questionnaire) là côngcụ thuthập thôngtin nghiêncứu marketing phổbiến nhất.

Như này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Bảng-hỏiđáp có-thể do người-được-hỏi tự điền thôngtin, vídụ survey-form tại website hay email, hoặc do người-hỏi điền giúp, vídụ survey qua phone hay gặp phỏngvấn.

Bảng-hỏiđáp có-thể dùng hìnhthức đánhdấu lựachọn (ticking style) hoặc viết-chữ (filling style, or writing style) hoặc hỗnhợp phatrộn cả-hai.

Đây ticking questionnaire:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Đây filling questionnaire:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Lựachọn-đánhdấu (options) trong bảng-hỏiđáp có-thể thuộc dạng 2-option (yes-no style, or closed style) hoặc multi-option (sốlượng lựachọn không hạnchế).

Đây yes-no questionnaire:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Đây multi-option questionnaire:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Lựachọn-đánhdấu cũng có-thể thuộc dạng đơnkiến (single-choice) hoặc đakiến (multi-choice). Yes-no questionnaire chính là một dạng hỏiđáp đơnkiến đơngiản.

Đây single-choice questionnaire:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Đây multi-choice questionnaire:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Bảng-hỏiđáp viết-chữ có-thể thuộc dạng tựdo (open-ended style) hoặc thangbậc (scaled style) và cấpđộ (ranked style).

Bảng-hỏiđáp thangbậc dùng nhằm đánhgiá nhiều tiêuchí của cùng một đốitượng, còn bảng-hỏiđáp cấpđộ dùng nhằm đánhgiá nhiều đốitượng theo cùng một tiêuchí.

Đây open-ended questionnaire:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Đây scaled questionnaire:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Đây ranked questionnaire:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Cả người-tiêudùng lẫn người-điềutra marketing hiệnđại đều thích ticking yes-no questionnaire, cănbản do dễ tưduy và dễ thựchiện, lại dễ xửlý trên máytính.

Tuynhiên thựcsự bảng-hỏiđáp sometimes cũng phứctạp:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


§[2.4.4.2]

Chứcnăng của bảng-hỏiđáp (questionnaire function) cơbản gồm:
(i) cungcấp cho người-được-hỏi những nhậnthức rõràng về câuhỏi và cả sảnphẩm đang làm điềutra,
(ii) độngviên người-được-hỏi mongmuốn hợptác, gây cho họ những tintưởng và thiệncảm,
(iii) kíchthích những trảlời có giátrị nộitâm và ýtưởng, hoặc dễdàng xửlý,
(iv) thểhiện những hướngdẫn cho người-được-hỏi về cáchthức trảlời,
(v) bốtrí khoahọc và thẩmmỹ các vấnđề cần điềutra.

§[2.4.4.3]

Quytrình thiếtkế bảng-hỏiđáp (questionnaire design process) cơbản gồm 8 bước:
(i) xácđịnh dữkiện đặctrưng,
(ii) xácđịnh quytrình hỏiđáp,
(iii) đánhgiá nộidung câuhỏi,
(iv) xácđịnh phạmvi trảlời,
(v) xácđịnh cách diễnđạt câuhỏi,
(vi) xácđịnh cấutrúc bảng-hỏiđáp,
(vii) xácđịnh đặcđiểm lýtính của bảng-hỏiđáp, vídụ bốcục, trangtrí, thẩmmỹ,
(viii) thửnghiệm, kiểmtra, phácthảo.

Cấutrúc bảng-hỏiđáp (questionnaire sequence) thường gồm:
(i) phần dẫndắt,
(ii) phần điềukiện,
(iii) phần ấntượng,
(iv) phần đặctrưng,
(v) phần nhânkhẩuhọc,
(vi) phần cámơn và hậutạ.

Phần dẫndắt: nhằm gây quanhệ và thiệncảm.

Phần điềukiện: nhằm phânloại người-được-hỏi và gom đốitượng thíchhợp.

Phần ấntượng: nhằm kíchthích nộitâm và ýtưởng của người-được-hỏi.

Phần đặctrưng: nhằm thuthập những thôngtin quantrọng nhất.

Phần nhânkhẩuhọc: nhằm tìmhiểu và môtả người-được-hỏi.

Phần dẫndắt của bảng-hỏiđáp có-thể là một slogan, một camkết, hoặc đơngiản một câu chàomừng nhãnhặn, cũng có-thể là những câuhỏi mang tính thămdò xãgiao, như "bạn tên gì", "số phone của bạn".

Phần điềukiện của bảng-hỏiđáp có-thể gồm những câuhỏi ngangngược như "bạn họ gì", "bạn nghề gì", "bạn bao tuổi", "giớitính của bạn".

Phần ấntượng của bảng-hỏiđáp có-thể là vài thứ ngộnghĩnh như "bạn có thích xài condom thủytinh không", "bạn có phiền nếu chúng tôi phỏngvấn bạn tại côngty không".

Phần nhânkhẩuhọc của bảng-hỏiđáp có-thể là "bạn quê đâu", "nhà bạn mấy người", "vợ bạn nghề gì".

Các phần cấutrúc của bảng-hỏiđáp không buộc phải nằm đúng trìnhtự và táchbạch (trừ phần dẫndắt và phần cámơn), mà chúng có-thể phânbổ thoảimái, miễn đạt được mụcđích thôngtin.

Mời gúc thamkhảo và thảoluận.

(2.4.7) Bàitập

[1] Dựng các bảng-hỏiđáp nhằm điềutra baoquát các sảnphẩm quantrọng của chính côngty các cô, theo mọi tiêuchí, qua mọi phươngtiện media, bằng mọi phươngpháp.

[2] Cũng yêucầu above, nhưng với 10 sảnphẩm hànghóa hoặc dịchvụ tùychọn, trong 10 lãnhvực khác nhau.

[3] Giảđịnh kếtquả của câu [1] và rút kếtluận kinhdoanh.
Page:


886 comments:1 – 200 of 886   Newer›   Newest»
Dân Hà Tĩnh gộc said...

[si="6"]ô có bài rồi kìa, chuyển sới đi 2 thằng già lồn.

đụ mạ marketing hay làm hàng thì anh tĩnh ka ka trùm mẹ.
[/si]

Travis Hawk said...

Địt mẹ con tĩnh câm cái mồm bam đi đồ con lợn thiến. Mà hôm nay đéo nầu cô bam nhạt như nước ốc thế, nhẽ hết diệu uống rồi hả?

Vầu bam đê các cô mlt.

Xoong Thủng said...

Theo yêu cầu của Lyly kiều diễm

Spam ảnh body

[Img=http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/150691_4365938026339_2007211050_n.jpg]

Hình minh họa không nhất thiết phải khác với thực tế he he

Lão Bựa said...

Cu Tĩnh nùn nghe đây. Chuyện đấy nhạy cảm bỏ bu, kể kể cái điếu gì? Mấy anh em nhà bọn bỏn cũng là học sinh trường Trỗi với Lão. Địt cụ nhà cu đã nghe tên trường của Lão chưa thế? Đèo mẹ.

Travis Hawk said...

Kể đi lão bựa, bón tí bựa vầu trong văn là câu chuyện từ nhại cảm chuyển sang hài hước ngay và luôn.

Anh Gia said...

HẾ HẾ!

Bài kiểu nài A NGU và NẢN dất, dcm.

A thuê một vài con lìu tìu not"lìutìu" mần vụ vủ. A cũng đíu biết cỏn nàm ra sâu, tháng nầu A thu về ít dcm A xẻo dái. Hò hờ!

Chính quyền, đoàn thể, khách khứa cắn bú etc nà việc của A.

DKM NGU CHỈ NÀM DC CÓ VẠI!

KHÀ KHÀ.

Thap Tam Ca said...

@ Anh Già
A biên cồng về trung thu mặt nạ hay vãi đái.

Đù má, "Chính quyền, đoàn thể, khách khứa cắn bú etc nà việc của A." khoe khéo thế?hế hế

Travis Hawk said...

Moa cũng hay nhận được bảng khảo sát như này, nhiều nhứt là khi đi hội thảo hoặc qua mail, đa số moa đánh lụi cho có rồi bố phắng.

Cũng có thể đéo phải những thứ mình quan tâm. Mà hội thảo ở lừa moa thấy toàn dân đến hóng hớt mới cả chực ăn buffet là nhiều thế mới tài dcm.

Ngơ Ngác said...

Năm nay ăn trung thu lớn luôn, hiếm hoi lắm mới được bà Zì bả khen, bình thường bả toàn chửi em xà xã xà xã hong à her her her her
Đậu má con lợn Tĩnh bam như phá mả, type xong cái cồng hết mẹ qota làm chị phải câm nín đợi sang bài mới bốt.

Dân Hà Tĩnh gộc said...

[si="6"]bảng khảo sát ni, nói cho nhanh là một dạng trưng cầu dân ý để cải thiện dịch vụ khách hàng, hoặc điều nghiên trước khi tung ra sản phẩm/dịch vụ mới.

anh tĩnh thời còn làm doanh nghiệp thấy hiệu quả là không cao như hốc đĩ vừa sủa, nhưng nỏ làm nỏ được.

vì đụ mạ kinh doanh mà nỏ điều nghiên khách hàng để biết học thích chi ghét chi thì ăn cứt hết, như thằng tướng từng làm vụ survey cuối 2009 để phục vụ bựa viên tốt hơn.

đụ mạ thằng mô thích thì coi lại bài bựa survey. đụ mạ mà thằng năm lét, thằng tây, thằng phấu lặn mô mất tăm rồi bây?
[/si]

Lão Bựa said...

@cô Hốc: Chuyện kể theo văn bựa Lão đang phải học mụ Zì mãi chưa xong. Địt cụ con mụ Zì biên duyên thế che hết cả mặt trời.

Chuyện cũng nhạy cảm và chưa xin phép thằng bẹn nên không có dám biên. Cô thông củm.

Nhân đây Lão cũng nhắc thằng cu Tĩnh phát. Ở ẩn mà bia gụ mí gái gú phò phạch sáng đêm thì lọa nhể. Thêm nữa lại còn fashion nữa thì tu hú àh?

ĐKM, nhẽ cu Tĩnh có chân quan trọng trong hội tín ngưỡng của lừa nhể. Đèo mẹ.

Travis Hawk said...

Khó gì đâu lão, cứ thêm lồn buồi mới cả địt đéo vầu tự dưng nó duyên đcm thế mới bựa.

VodkaWhisky said...

ĐCM hóa ra quán có hơn 1 anh Lìu tìu à? Đéo biết anh nào là đại ca của tôi nhỉ?

Nhỡ mà tôi nhầm anh nọ với cô kia thì các anh đừng chửi tôi nha, tôi cứ xin lỗi phát cho nó đoàng hoàng

Lão Bựa said...

@cô Hốc: Chưa xin phép khổ chủ thì đưa info lên không ổn. Thôi Lão out mẹ.

Travis Hawk said...

Lão cứ thay đổi tên nhân vật hoặc viết trại đi, ví dụ anh Tấn thì viết anh Toong. Địt mẹ moa đồ lão đéo biết, làm hàng để khích con Tĩnh thôi.

VodkaWhisky said...

Lìu Tìu said... (4941)

Ở thớt cũ anh nói rất chuẩn về vụ phát triển, đcm, ngày tôi dậy thì đói như ông chó. Ăn thì ngày ấy cũng no cái bụng đấy nhưng đéo có chất nên chỉ lúc là đói, đcm lúc đéo nào cũng nghĩ tới có gì bỏ vào mõm. Thế nên tôi cũng chỉ được 1m7.

ĐCM hôm nào rảnh tôi biên về những quả đói khát của tôi cho cacc nghe, đcm sợ khiếp

Thap Tam Ca said...

@ Vốt ka,
Cô dựa vào tem phiếu, đù má. Hoặc hehe, máy cô ko thể thấy được tem phiếu. Biết đéo đâu đc nhể

Già Không Đều said...

Ở đây có con nào liên quan đến bọn AC Nielsen hay TNS aka Kantar Media không?

Già Không Đều said...

Hùi tụi Unilever hay P&G mới vô Lừa, cộng với mấy tụi bia, rượu, thuốc lá lúc đó cũng hay bỏ tiền điều nghiên thị trường, hành vi tiêu dùng ...nhiều con sinh viên năng động đi mần thêm nghề " đi phỏng vấn theo bảng câu hỏi" đcm kiếm ngon phết, rồi ra trường cũng mở mang nhiều cơ hội.

Con Hiến ở Trường MRT Nguyễn Trọng Tuyển là đệ Anh, nổ xí xi rứa thôi là hoành rùi Tỉnh nhà quê nhỉ?

Già Không Đều said...

Marketing là cuộc sống!

Cái cặt gì cũng liên quan đến Marketing hết, nới cho nhanh.

Anh chỉ nói ngắn gọn rứa thôi, đéo nói nhiều.

Con nào nổ tiếp đi, nghe tào lao Anh nhảy vô chửi liền đéo tha hehe

Già Không Đều said...

Ví dụ, bọn Sơn Nippon đã bỏ tiền ra để có được nghiên cứu kết luận rằng, ở Hà Nội, phụ nữ chọn mua sơn nội ngoại thất hơn là đàn ông, dù đàn ông là người đứng ra lo việc xây nhà xây cửa.

Vậy là bỏn xây dựng kế hoạch MRT quánh vào nhóm phụ nữ quan trọng này.

Nhìn xem, đcm bán sơn đi show mông, thế mới tài.

[img=http://www.vnecon.vn/data/attachments/7/7457-1e3fa7e2cb66bef05e3102d5bb0046ff.jpg]

Thap Tam Ca said...

@ Anh Già Đều
Lù má, "nghe tào lao Anh nhảy vô chửi liền" cầm đao to để chém mà nói ngắn gọn thế trời.

Tôi chả biết gì, ngoài gần đây có đọc 1 chút về điều tra thị trường của goldsun media hình dư do TNS làm. Nói chung rất hấp dẫn hehe mặc dù tôi chả hiểu giề mấy.

Già Không Đều said...

@ Con Tam ca:

Anh hù cho vui í mà.

Goldsun có vốn của đồng chí rễ con 3 Dũng đó, con Trung Hà dân Toán cũng mon men xí chân vô đây nữa.

Đọc và hiểu cho được một báo cáo của TNS hay Nielson, đòi hỏi một tư duy kha khá đó, nhiều con nhìn vào thấy tối thui, nhưng những con có chút kinh nghiệm sẽ rút ra những điều bổ ích từ những con số thống kế hết sức giá trị và thú vị này.

Già Không Đều said...

Bọn TNS luôn có một danh sách các "đáp viên" thuộc đủ thể loại thành phần, mỗi khi cần là à lố mời cộng tác.

Nhiều khi đéo làm gì nhiều, xài thử hàng mẫu đã đời, xong trả lời tụi đặt câu hỏi theo questionaire có sẵn, rồi nhận bì thư đi zìa.

Nghĩ cũng sướng!

MBTradingVN said...

ối giời ơi, thời nào rồi mà còn làm bản khảo sát market kiểu này vậy trời????

Bọn silicon valley đã phát minh ra máy đọc não từ lâu, khách hàng khảo sát sẽ đeo cái mũ vào...dự liệu lưu dưới dang big data sẽ được phân tích tất cả nhu cầu sở thích của người được khảo sát...sau đó tùy từng sản phẩm sẽ bán kết quả nghiên cứu cho các công ty khác nhau...

Già Không Đều said...

Con Trading nổ máy đọc não tiếp xem nào?

Đcm nghe choáng cả váng!

Thap Tam Ca said...

Ờ lù má, nổ đi về máy đọc lão (not Lão Bựa)đi. hehe

Thap Tam Ca said...

Cứ nghĩ đến chuyện chọn mẹ nó mẫu, rồi dí máy vào đầu mấy con. ấn nút phát ra mẹ kết quả đéo chệch đi đâu đc mà sướng quá đi.

Thap Tam Ca said...

Tôi có ý tưởng lấy mẹ cái mái đó, dí mẹ vào đầu Zì vĩ đại. Xong, coi như mình gần vĩ đại.

dinh nguyen said...

Hành vi đánh qua loa vào bảng hỏi đáp của con Hốc là khá phổ biến ở lừa, làm giảm hiệu quả của phương pháp, cách tiếp cận của nó luôn có vấn đề bởi xung đột vào lợi ích của người được hỏi( thời gian) vậy nên phải có quà và khung thời gian để người được hỏi toàn tâm toàn ý vào bảng..điều tra!

MBTradingVN said...

Có gì lạ đâu lão già không đều(chắc chim lão này héo mẹ rồi) he he he

Giống như co sỡ dữ liệu của FB chẵng hạn, lão từng like cái gì, hay vô đâu xem, kết hợp với profile của lão nó đã có kêt quả khảo sát rồi...

Tụi Silicon Valley (hình như có một thằng góc Viẹt tưng làm cho Nasa làm trong đây) làm ra một cái mũ đọc não người...công ty này hình như đang được tài trợ bởi Intel Venture và Google Venture...đây là hai công ty con hoạt động như một quỹ đầu tư mạo hiểm của Intel và Google

An Hoang Trung Tuong said...

Con Chết Đinh đi mây về jó ít thôi địt con mẹ. Suốt ngày toàn mơtưởng kiếm vài trăm ngàn tơn mỗn tháng mà đéo fải bỏ ra xu mẹ nào. Gòi cỡi xe Cherokee đi chăn trâu mới thăm lúa trên thảonguyên Bắc Ninh địt con mẹ.

Zững cái cơbản như questionaire biên trên jấy còn chưa thạo, thì lấy cái cặc ra mà làm questionaire bằng mũ điện chụp vào đầulâu. Chụp vào lồn cụ nhà cô ý mà chụp.

Nghiện Lồn said...

[si="5"][co="#0000FF"]hehe... Số Anh nhọ thật các cô..., vừa mới xem tử vi cho hai nhi đồng của cô Chính phẩm thì dính rắc rối liền... chắc từ nay về sau đéo dám xem cho ai nữa...

Anh và Nàng đang vui vẻ thì nãy sinh xung đột... và mấy ngày liền đéo nói với nhau câu nào, dù cho sáng nào cũng gặp mặt... hehe...

Cô Lão bựa có hay gặp các tình huống xui xẻo sau khi xem tử vi cho các con bựa vậy không?[/co][/si]

An Hoang Trung Tuong said...

Lại thảoluận về thờitrang và gu thờitrang.

Thời thiênđàng Backycho, có một zạng thanhniên được nhânzân gọi tên là [fo: color="#FF0000"]Côngtử Nhấtbộ[/fo], zịch sang tiếng Mẽo là Singlecostume Noble Guy.

Đó là zững thanhniên có bộ cánh (costume) gất đẹp, zưng chỉ mỗn một bộ zuynhất. Ban ngày ziện bộ cánh cảnh đi chơi, thì tối zìa nhà fải jặt ngay và fơi cấptốc bên cửasổ, để sáng hôm sau zận tiếp.

Sự này không mới, trong lịchsử xứ Lừa các cô từng có anh Chử Đồng Tử, vốn được nhânzân Backycho fong làm Thánh, cũng là Côngtử Nhấtbộ. Thậmchí hai cha con anh Tử chỉ có một bộ costume zuynhất, một quả khố zây, nghĩa là anh Tử còn chưa tới bậc Côngtử Nhấtbộ, chỉ đạt bậc Côngtử Bánbộ (Halfcostume Noble) thôi.

Nhân đây nói luôn, xứsở ngàn năm túngbấn của các cô đéo jấu đi đâu được cái sự hènmọn khốnkhó. Fong mẹ cả một Côngtử Bánbộ làm Thánh, thì đủ biết sứcvóc của zântộc này.

Glory King said...

Con mặt lồn Nghiện Lồn xem tử vi trên Gúc thì xui xui cái địt lồn mà bổ nhà cô ý con thần quynh hãm lồn.

An Hoang Trung Tuong said...

Bộ cánh của các côngtử nhấtbộ Backycho thiênđàng thường là:

- Một quần vải tútsi hay saviốt nhập của Đông Âu, may ống tuýp, ngắn đến mắtcá chưn. Quần nài thường mào xám nhạt, để fânbiệt với đẳngcấp côngnhân Backycho quần xanh sĩlâm aka dark-blue vốn chiếm 99.99% zânsố.

Quần quẩn thường có 3 túi chìm, không có ly fía trước, và may cực bó. Người đeo quần quẩn thường fô cả cụm buồi trông gất khêugợi. Đôi khi chúng ta còn nhiền gõ cả zững hòn zái đói ăn bé teo của nó.

- Một áo sơmi trắng cổ ve zài và vạt cong, zài tay, thường không có túi. Áo nài mào trắng jống áo của đẳngcấp côngnhân, zưng khác ở cái cổ ve zài và cái vạt cong, luôn bỏ ngoài quần, fủ ngoài cặp mông tíhon.

Áo ảo cũng may cực bó, kêu là chiếtly. Người đeo áo ảo thường fô mẹ tuyềnbộ hơn ba chục nhánh xương sườn zù nó đã nhồi thêm một áo thun balỗ aka mayô fía trong.

An Hoang Trung Tuong said...

Quay về trước thời thiênđàng, Backycho cũng đã có côngtử nhấtbộ. Zưng côngtử nhấtbộ thời thởi luôn fải có một thứ đặcbiệt, đó là [fo: color="#FF0000"]jày jôn[/fo]. Đôi khi côngtử nhấtbộ thay jày jôn thành [fo: color="#FF0000"]jày đơculơ[/fo].

Ngoài jày, côngtử nhấtbộ Backycho trước 1954 cũng chỉ có một quần Tây vải láng chất tuýtsi (hay tuýtsi fa len) và áo sơmi vải bôbơlin trắng. Khác thời thiênđàng, quần và áo thời nài gộng lùngbùng.

Jày jôn là jày mào vàng. Chữ jôn là chữ gốc tiếng Fáp "jaune". Nhânzân trungliu không baogiờ zám đeo jày jôn, vì đó là đặcquyền của đẳngcấp quýtộc.

[img=https://img1.etsystatic.com/028/0/7222521/il_340x270.550373791_a36s.jpg]

Ông cụ cũng đeo jày jôn, zững khi nào không nủi hấng đủi thành zép caosu.

Jày đơculơ là jày hai mào (two-color shoes). Chữ đơculơ là chữ gốc tiếng Fáp "deux-couleur". Hai mào đó thường là đen và trắng, hoặc đen và vàng. Có khi mào đen thay bằng mào nâu sẫm.

Ông cụ cũng thích đeo jày đơculơ, zững khi cụ củ không đeo jày jôn và không nủi hấng đeo zép caosu.

[img=http://2.bp.blogspot.com/-gQKDkj-vryg/T5-eGVU7ZTI/AAAAAAAAADI/QUnvjjtnjNQ/s1600/657px-Spectators.jpg]

An Hoang Trung Tuong said...

Đơculơ của anh ý 1945

[img=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10411163_1700790353478658_3454312318907002076_n.jpg?oh=003e4243ac92bd39e3cfc04db06c9146&oe=54989441&__gda__=1418241400_3c450ceb000b26e1ee5cdf4103b283a0]

Bazi Lốp said...


Cụ đĩ thế cơ hả Zì?

Giày đơ cu lơ bên pháp này giờ là 1 dạng retro, chỉ có mấy ông già đẹp lão đi, mà tuyền ông kiểu chơi trống bỏi aka đĩ hi hi.

Bọn tinti cũng có nhưng hiếm, thường là bọn sang bận suit hoài cổ cũng, kèm quả mũ phớt.

Nói chung giày giảy là đĩ.

Kể ra ông Cụ cũng biết cắn chơi phết.

6 son said...

Có Cô nào đọc "Đèn Cù" chưa?

6 son said...

Zì chém tí về Đèn Cù đi Zì ui. hehehe.

An Hoang Trung Tuong said...

Bazi Lốp said... [fo: color="#FF9966"](39)[/fo]

Ông cụ không đĩ, mà là cụ của cụ của đĩ. Đĩ như Zì còn fải vái ông cụ nhiều boong.

Bazi Lốp said...


À quên nhìn ảnh ông Cụ 1945 lại nói chuyện đeo tất khi dận giày Tây.

Nhẽ chỉ có đàn ông xứ Lừa và anh Michael Jackson bạn Zì là đi tất trắng với giầy Tây.

Bên Tây này KHÔNG BAO GIỜ có nha.

Tất trắng chỉ đi với giày thể thao.

Bọn Tây có rất nhiều cách phối màu tất với đồ, nhưng nếu không biết thì cứ chơi tất CÙNG MÀU QUẦN là an toàn nhất.

An Hoang Trung Tuong said...

Thôi chém thờitrang nhẽ đủ gòi, jờ chém vào bài học nào.

Marketing Nghiêncứu (aka Marketing Research) là khoahọc fụcvụ hoạtđộng marketing.

Muốn mần marketing, mà đéo nắm được các nguyêntắc marketing nghiêncứu, thì chỉ có cắn cặc.

Như tên gọi, Marketing Nghiêncứu chuyên làm nhiệmvụ nghiêncứu các hànhvi tiêuzùng và các sắcthái thịtrường, gòi từ đó đúcgút zững chiếnlược cho hoạtđộng marketing.

Marketing ở đây thường là marketing zoanhnghiệp. Còn marketing chánhtrị, marketing xãhội, etc, Zì chưa bàn.

Bazi Lốp said...


Hành vi đeo tất trắng với giày Tây của giai Lừa có từ khi nào vậy Zì?

Nhẽ từ thời thiên đàng?

An Hoang Trung Tuong said...

Để nghiêncứu hànhvi tiêuzùng, bọn mần marketing có nhiều cách, mà cách cănbản nhất là làm bảng câuhỏi aka questionnaire, như trong bài jớithiệu này.

Trên có con lợn nào fátbiểu, zằng cỏn mần questionnaire bị nhânzân (Lừa) jảnhời lungtung thế là kếtquả hỏng bét đó?

Đúng là con não lợn. Con lợn điên. Cỏn chắcchắn chưa baogiờ mần marketing nghiêmtúc.

Khoahọc marketing liênkết chặtchẽ mới khoahọc thốngkê, nên zững sailệch như con lợn thảoluận đó thuộc về cái gọi là sai-số.

Saisố trong thốngkê là chiện đươngnhiên. Và khoahọc thốngkê có zững fươngfáp để loại mẹ các saisố ý.

An Hoang Trung Tuong said...

Một thunhập nhớn của thằng Fây và thằng Gúc là bán zữliệu tiêuzùng.

Zữliệu tiêuzùng của nhânzân là jì, lếu không fải là các kếtquả của các bảng câuhỏi của thằng Gúc thằng Fây.

Chúng không đưa ra hẳn một questionnaire cụtỷ cho các cô jảnhời, như trong bài học của Zì, mà chúng đưa các questionnaire biếnzạng, zưới nhiều hìnhthức khác nhau.

Một cú zi chuột ngang mànhình, một cú click chuột bângquơ, một fiếm gõ vuvơ, đều là các jảnhời của các cô trong zững bảng câuhỏi kínđáo của thằng Fây thằng Gúc.

Zững câu jảnhời đó, zất maymắn, thường là thật, và có ýnghĩa cực quantrọng cho thôngtin marketing nghiêncứu.

An Hoang Trung Tuong said...

Zì ở đẳngcấp trên các cô nhiều boong. Zì đút buồi vào mồm các cô. Zì đi sáu múi.

Anh Gia said...

HỀ HỀ!

A tuyển một thằng làm thị trường, hehe dcm. Cỏn tự giới thiệu bibo-bala một hồi, A lim dim ga điều chăm chú, đếu thuốc hồng gực xả những vồng xoáy lãng đãng lên trần nhà.

Rút cục A hỏi đúng một câu: ok, vại chú E coi dư A đang nà khách, hãi thử thuyết phục A móc xèn mua hàng chú E sem sâu!

Dkm đái có phẩy nà cách ko BM mờ A thái hiệu quả dư cặc!?

KHÀ KHÀ!

Anh Gia said...

ĐỊT MẸ, sâu A thái giống cái bảng của bọn lấy í kiến về dvhcc(dịch vụ hành chính công) quá, đèo mẹ!

An Hoang Trung Tuong said...

Anh Gia said... [fo: color="#FF9966"](49)[/fo]

Con lợn nhầm marketing mới bán hàng (sales) gòi địt cụ con điên.

Anh Gia said...

HẢ??? DKM, ĐÉO PHẨY NÀ MỤC ĐÍCH NHƯ NHAU À?

Đuỵt cụ BM! mao mao khai sáng A cái.

SÁU MÚI CẶC GÌ GIỜ NÀI! DCM

nhudaubuoi_tb said...

Bài mới rồi ah, hôm nay anh đọc được một bài viết về năng lượng mới, chi bộ vào thảo luận cái xem thế nào, anh thấy cũng hay phết.

Năng Lượng Mới

MADONNALILY - MADONNALILY said...

Lìu Tìu said... (4947)
@Lily: Anh đang chờ con Zì sâu cái bo đì mà cỏn suốt ngày khoe đi 6 múi lên để anh đú theo đây.
------------
Zì bốt đầy lần trên mạng rồi, Tìu (not anh Lìu Tìu cộng sự Zì) sợt cái là ra luôn. Show giùm luôn nè[(o)]:
[img=https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10388122_283319251850409_2322290048029442782_n.jpg?oh=ad5b44ce2069f740470235635a3577a4&oe=54A2A906]
[img=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10314681_273865582795776_3409588337532947738_n.jpg?oh=72f473c5138ca7571b01ef1c3056f91d&oe=5496230C&__gda__=1419730868_3ccf4ec7f6775da523c2fe2107984bf3]

Anh Gia said...

HÃ HÃ! LI UI!

Qủa đó lâu gòi, bai giờ chắc giống ông cụ ở hềnh trước nếu cởi chần, hệ hệ!

Ngơ Ngác said...

Ti hồng như gái trinh luôn nha hế hế hế hế bánh bèo quá đê, chị Ly kiếm được nhiều hàng độc ghê chứ em muốn kiếm cũng có ra đâu.

Glory King said...

Con Bín đao địt mẹ con Bín đao vào đây chơi.

Lìu Tìu said...

"anh tĩnh thời còn làm doanh nghiệp thấy hiệu quả là không cao như hốc đĩ vừa sủa, nhưng nỏ làm nỏ được.

vì đụ mạ kinh doanh mà nỏ điều nghiên khách hàng để biết học thích chi ghét chi thì ăn cứt hết" @Tĩnh

Con này nói hay nhở, câu trước đá câu sau.

MADONNALILY - MADONNALILY said...
This comment has been removed by the author.
MADONNALILY - MADONNALILY said...
This comment has been removed by the author.
MADONNALILY - MADONNALILY said...
This comment has been removed by the author.
Lý Toét said...

Bazi Lốp [fo: color="#FF9966"](45)[/fo]  

[fo: size="5" face="" color="#009966"] [/fo]Có đấy, Tùng Lốp.

[im]https://lh3.googleusercontent.com/-5WM8nbTM61o/VAwXQ_fztVI/AAAAAAAAECw/Ro4RWuPxr58/w165-h250-no/Hildreth.jpg[/im]

Tha cho nó đi, thằng này người Mẽo.

MADONNALILY - MADONNALILY said...

You raise me up - West Life

[youtube=http://youtu.be/HWr-H_Aswd4]

Khi anh nản lòng, và tâm hồn, thật rã rời
Khi khó khăn đến và trái tim nặng trĩu
Khi đó, anh bất động và chờ đợi ở đây trong thinh lặng
Cho tới khi em đến và ngồi một lát với anh

Em nâng đỡ anh, vì vậy anh có thể đứng trên những đỉnh núi
Em nâng đỡ anh, để anh có thể đi trên biển, giữa trời giông bão
Anh mạnh mẽ khi anh được dựa vào đôi bờ vai em
Em nâng đỡ anh, anh hơn cả chính mình
------------
***Và bản dịch dành cho những người coi bài này là thánh ca:

"Khi con nản lòng, và tâm hồn, thật rã rời
Khi khó khăn đến và trái tim nặng trĩu
Khi đó, con bất động và chờ đợi ở đây trong thinh lặng
Cho tới khi Người đến và ngồi một lát với con

Người nâng đỡ con, vì vậy con có thể đứng trên những đỉnh núi
Người nâng đỡ con, để con có thể đi trên biển, giữa trời giông bão
Con mạnh mẽ khi con được dựa vào đôi bờ vai Người
Người nâng đỡ con, con hơn cả chính mình"

(Lời dịch nhặt trên mạng)

Bazi Lốp said...


Aha, Mụ Lý Toét đã trở lại rồi.

Mụ khỏe chứ?! Đận vừa rồi mụ bận việc gia đình phỏng?!

Cho tôi gửi lời thành kính phân ưu nha.!

MADONNALILY - MADONNALILY said...

@ Nhắn bạn Bố Bựa - đang bị khóa nick:

Đề nghị bạn bỏ cái trò lôi hình từ nhà riêng của Ly về Quán post nha. Nếu Ly thích, Ly sẽ tư tay post, không cần bạn phải làm giùm. Tks.

Nếu bạn cũng là fan của Zì, Ly post lại cho bạn lời nhắn nhủ này của Zì - nhân vụ lộn xộn liên quan đến một nick vào tháng 6 năm 2013. Bạn Bố Bựa đọc kỹ nhé:
-------------------
An Hoang Trung Tuong said... (426)

Đcm ở đời đã bấtlương gòi thì lên mạng cũng nên có títẹo lươngthiện chứ.

19 June 2013 11:19:00 GMT+7

6 son said...

Bài.

Ngày ngảy còn đi mần nhà nước.
Cổng cơ quan có cái quán cắn, quán quản là nơi chúng tui thường xuyên tụ họp nhậu nhẹt.
Chủ quán là Vàng Xon đã từng mần ở thương nghiệp, chuyên môn chính là nấu cắn ở cửa hàng cắn nhà nước thời thiên đàng.
Chủ quán là 1 Vàng Xon khéo léo, thừa sự tinh zanh ma trong vẫn đề mần ma-kết-tinh aka thị trường.
Tôi nhớ câu cửa miệng của Vàng Xon là khi tui zả tiền là Vàng Xon hay zú lên:
- Ối zời ơi tiền to quá.....
Hôm đưa tờ 100k thì Vàng Xon cũng zú; Ối zời ơi tiền to quá.....
Hôm đưa tờ 20k thì Vàng Xon cũng zú; Ối zời ơi tiền to quá.....
Câu cẩu nom có vẻ thanh đạm nhưng hiệu quả zất!
Các bàn Bần Lâm đương cắn kế bên sẽ tạm zừng cắn vài zây, và trong lòng thầm thán phục và lòng bẩu lòng; người zời đới, tiêu tuyền tiền to, hehe.
Câu cẩu khiến cho tui zả tiền mà trong lòng vô cùng phấn khởi cũng, tui bước za khỏi quán với tư thế ngẩng cao đầu.

Lý Toét said...

Bazi Lốp [fo: color="#FF9966"](64)[/fo]

Cảm ơn các bạn Bựa; cảm ơn anh Chuối và anh Cò Con

Lý Toét said...

Đây cũng là một hình thức phiếu điều tra Thiên Đàng

[img=https://lh4.googleusercontent.com/-tsdytz73yR4/VAweH_VT8SI/AAAAAAAAEDE/NYbaniU_pcc/w372-h495-no/So-gop-y.JPG]
(tư liệu nguỵ tạo, không phải thật)

Làm gì có KTTT thời Thiên Đàng, phỏng. Nên số liệu trong cuốn sổ này có tác dụng marketing việc khác. Lao động tiên tiến hay Chiến sĩ thi đua, phỏng.

Lý Toét said...

Đối với DN nhỏ, đừng xem Phiếu điều tra là trò sến. Chẳng hạn, giao gà sơ chế deliveri

Ông/bà mua gà ở Chợ/Siêu thị/mang tận nhà/Quê gửi ra

Ông/bà dùng bao nhiêu con gà trong 1 tháng 1/2/3/khác

Ông/bà thường dùng thịt gà theo các dạng Luộc/Rán/Hầm

Ông/bà thường dùng thịt gà tại Nhà/Nhà hàng/Quán phở

Ông/bà thích gà loại nào Gà Ta (nuôi)/Gà Công nghiệp/Gà đặc sản

etc

Từ đó rút ra xu hướng tiêu thụ của quần chúng (mà ta đang khảo sát).

Phong Ky said...

Toét cũng lên ah. Vui nhỉ.

Cuối tuần nhọc nhằn tiếp lãnh tụ. Như đã hứa, dù mụ Zì đã trồi lên. Đại ca Trăm Xanh chắc khó qua khỏi dù Mẽo đã tận tình chăm sóc.

Vài con chốt sẽ lên đường khi pháo mã xe đã áp sát Ngôi Vương. Tài chính ổn, vẫn ổn như thường.

Cu Tĩnh cứ nổ, Bựa Lão cứ chửi và cha No sẽ tiếp tục những vần thơ vô nghĩa....

Thằng Pín hãy quay về những câu chuyện trong sáng thủa thiếu thời và Zì với áng văn bất hủ, cuộc sống cứ tiếp diễn. Chẳng ai còn nhớ đến chúng mình, những thằng vớ vẩn với những com men vô nghĩa.

Anh say quá, chúng mày ah.

Lý Toét said...

Hôm trước anh Chuối có phát biểu: "80% ngân sách giáo dục dùng để trả lương".

Hiện, Tổng chi NSNN là 800 ngàn tỷ, trong đó chi GD 20%. Vậy quỹ lương cho ngành Giáo là 120 ngàn tỷ.

Toàn ngành Giáo hiện có 19 ngàn người.

Vậy, anh nên có nhời cải chính.

MBTradingVN said...

Nhân bác Lý có ở đây cho hỏi, Đèn Cu ra đời có phải là để dọn đường dư luận để giải phóng miến đất đắt nhất thủ đô không bác?

Lý Toét said...

MB,

Chuyện trà dư tửu hậu. Tuy nhiên, Trần Đĩnh là người chấp bút cuốn hồi ký "Bất Khuất" của Nguyễn Đức Thuận khiến độ trung thực của cuốn Đèn Cù bị giảm.

Khi nào bạn thấy xuất hiện giá xăng dầu cạnh tranh, đó là dấu hiệu thay đổi.

MBTradingVN said...

Cảm ơn bác Lý, chắc phải chờ quốc hội Mỹ cho phép can thiệp trở lại Đông Dương thôi bác nhỉ he he

Phong Ky said...

Cô chuối chẳng cần cải chính gì cả. Mụ Toét gúc sai số liệu rồi. Cô Chuối bập thẳng thừng cho Anh.

An Hoang Trung Tuong said...

WW3 đã khaitrương được khá lâu gòi mà chưa có đập nhao tỏnglực cũng buồn nhẻ.

Zì từng zựbáo quý 3 hoặc 4 niên nai sẽ có, zưng nhẽ Zì đoán nhầm mẹ. Mấy vụ liềutiều ở Trung Đông, Đông Âu, sẽ không đạt tầm tỏnglực.

Địt cụ chúng nó đánh mẹ nhao luôn đi cứ zằnzứ mãi.

Chào mừng mụ Toét Hói đã xong việc jađình và jở lại Quán. Chúc mụ bìnhan lắngđọng tâmhồn.

Lý Toét said...

Phong Ky  [fo: color="#FF9966"](75)[/fo]
Nhẽ nhầm thật. Phải từ 500 ngàn đến 1 triệu mạng.

Lý Toét said...

An Hoang Trung Tuong [fo: color="#FF9966"](76)[/fo]

Thành Zì

Lý Toét said...

WW3 xảy ra, nhẽ Nước Mẹ có ưu thế nhất. Từ khủng hoảng 2008 đến nay, Nước Mẹ tung tiền mua nguyên vật liệu tích đầy kho. Châu Âu chỉ giàu về tài chính, nguyên vật liệu chẳng có gì.

An Hoang Trung Tuong said...

Quảđất thời 1933-1938 cũng tươngtự chúng ta vài năm nai. Nhânzân toàncầu nín thở chờ đập nhao.

Các tỷphú lo move xèng sang nơi antoàn. Các trẹophú lo đủi xèng thành kimcương vàngngọc.  Các ngànphú trămphú đến côngtrường kiếm cắn túctắc biếngnhác và chưởi đời từ sáng tới đêm.

Các zoanhnghiệp đéo bán được hànghóa zịchvụ và lõm vỡ mồm. Các chánhphủ tayto zầmzập mua võkhí tàubè, zựtrữ xăngzầu kimloại, và chia fe tụ fái, lên kếhoạch chiếnlược bímật và côngkhai. Các chánhphủ taybé zúmzó tiềm đạica tàitrợ.

Ông cụ thì chui mẹ về một làng quê hẻolánh Nga Sô, cưới một em thônnữ, và sinhnở bébi.

Ông cụ khôn lỏi đéo chiệu được nhẻ. Lếu ga trận cùng hồngquân như Kim Béo, thì zanhtiếng sẽ vanglừng zưng khảnăng tèo cũng cao.

Phong Ky said...

Tôi ko muốn xúc phạm, nhưng thấy Mụ Zì với mụ Toét bàn về WW 3 mà cưoif vãi đái.

Làm quoái gì có chuyện đó. Nếu ai ơ quán này đã từng mang tiền sang Thuỵ gưi và nghe bọn bỏn tư vấn thì thấy thông tin ấm ớ nhường nào.

Hàng ngàn tỷ đô vẫn đang đầu tư về CN mới, úng nhau thế chó nào được, vớ vẩn.

An Hoang Trung Tuong said...

Con Kỳ câm mồm đi.

WW3 đã khaitrương gòi, chỉ chưa đến jaiđoạn tỏnglực thôi.

Muốn tỏnglực, các tayto fải có cớ.

Còn xèng thì lúc đéo nào chả vậnđộng. Không có chiếntranh hay có thì cũng vậy.

Phong Ky said...

Cái này thì tôi phải bật. Mụ định nghĩa sao về W W 3 ?

Bắn nhau đùng đoàng, máy bay rợp trời? Còn khuya.

Nếu Mụ có cách giải thích khác, tôi đợi Mụ nói đó.

Củ ChuốiTây said...

He he. Mụ Toét.

Theo số liệu thống kê của bộ Dục

Tính đến năm 2013

Cả nước có: 847.752 giáo viên phổ thông.

Ngân sách chi là: 170.000 tỷ đồng.


An Hoang Trung Tuong said...

Phong Ky said... [fo: color="#FF9966"](83)[/fo]

Ngày đó sẽ không xa nữa. Đó là chắcchắn. Còn đánh ở đâu thì Zì đéo biết, nhẽ quanhquanh châu Á các cô thôi.

Củ ChuốiTây said...

Giáo viên mầm non: 244.478

Giáo viên TCCN: 18.302


Vậy tổng lượng giáo viên ở Lừa > 1,1 trẹo mạng.

Đông kinh hoàng. Đcm.

Phong Ky said...

Các quỹ đầu tư mạo hiểm được dự báo vẫn tăng đầu tư trong 5 năm tới, vàng trong 6 tháng trở lại ổn định từ 1200-1300$ aou. Tăng trưởng tại thị trường Mẽo, Âu Châu, Nhật Hàn vẫn tốt trong trung hạn. Lý do gì nhỉ...

Phonghip said...

Em thích chiến tranh

Đéo nói nhiều
Địt mẹ con chói lói !

An Hoang Trung Tuong said...

Bọn VC aka đầutư mạohiểm zững ziệp nài càng fải kiếm chỗ đầutư nhiều hơn bìnhthường, đồ con lợn điên Kỳ nhớ chưa. Trước WW2 cũng ychang vậy khác đéo jì.

Không đầutư chiasẻ gủigo, thì đem xèng đi đâu? Nhỡ đem sang đúng một nước thamchiến (và thua trận hoặc làm chốt thí) thì sao? Quỹ nào cũng cả trăm tỷ tơn, không đầutư thì làm đéo jì?

Lếu maymắn trúngmánh, thì thắng to luôn, chảzụ bọn đầutư vào Mẽo hay Anh thời trước WW2.

MBTradingVN said...

Tôi đồng ý với mụ zì là không khí chiến tranh đã rất gần rồi...nghĩ đến ngày quần chứng Lừa vùng lên xử anh em quan lại như cách bọn hồi giáo ISIS làm là tôi không nhịn được cười...

Nước mẹ tích trữ nguyên vật liệu nhiều nhưng vấn đề là tiếp tế vận chuyển ra sao...giống như đế quốc Nhật, do không thể tiếp tế dầu cho các tàu chiến ở vùng viễn Đông mà cuối cùng phải thua quân đồng minh...tàu chiến Anh Mỹ cứ canh tàu dầu của Nhật mà bắn thôi...

MBTradingVN said...
This comment has been removed by the author.
An Hoang Trung Tuong said...

Còn zựbáo của các kinhtếgia thì nghe cho vui thôi nhớ chưa con Kỳ điên. Chúng mà zựbáo luôn đúng thì làm đéo jì có kinhtế thịtrường.

Zựbáo mà đúng được 50% là ngon gòi.

Phong Ky said...

Mụ nói chung chung bỏ xừ, tôi đếch tin. Chẳng có lý gì cả.

Lý thuyết kinh tế mới coi ông người là cỗ máy tiêu thụ chẳng lý gì đi hủy diệt. Xung đột sắc tộc thì vẫn diễn ra như vốn dĩ.

Núc thì để khoe mẽ. Tèo vài em thì truyền thông be be như tận thế đến nơi, nước mắt rớt ngang cùng ngõ hẻm word.

Tóm lại, thuyết âm mưu đuối rồi.

MBTradingVN said...

Bọn kinh tế gia mà dự đoán như Phong Ky nói thì nên làm ngược lại...

An Hoang Trung Tuong said...

Các thếlực ngoàiluồng như IS hồigiáo sẽ nủi lên ở hàngloạt quốcgia trong thờigian gần. Đó là chắcchắn.

IS chỉ là cái vỏbọc, ychang quốctế cộngsản thời WW2. Trọngtâm vưỡn là âmmiu zành chánhquyền của các anhem bầnnông, như Ông Cụ khi xưa. Các cô còn lạ đéo jì nữa mà thắcmắc.

Phong Ky said...

Con triết đinh tắt loa đi, đừng a dua.

Mụ Zì nói 89 tôi ko ưng, chứng tỏ Mụ hiểu sai về quỹ đầu tư Mạo Hiểm. Mụ Toét xác nhận cho tôi một cái.

An Hoang Trung Tuong said...

Con Kỳ ngu nhở? Học ở đéo đâu ra thế?

Chúng đánh nhao để chia lại quyềnlực, vì các quyluật kinhtế và xãhội đã bếtắc đéo có cách jì sửlý.

Chảzụ Lừa các cô, thịtrường đấtđai đã đến ngưỡng mà đéo ai chịu nủi nữa, kể cả bọn có xèng lẫn bọn túi nhẵn thín.

Bọn có xèng (có đất) thì đéo bán được cho ai. Bọn đéo có xèng thì chỉ nhằmnhằm mót lấy một cục. Quốcgia thì đéo có tàinguyên để bán và fáttriển.

Muốn thayđủi, thì chỉ có cách đập đi làm lại. Mà muốn đập đi, fải lợizụng chiếntranh hay cáchmạng.

Zì đã jảng mấy lần gòi còn jì đồ con lợn.

An Hoang Trung Tuong said...

Địt mẹ con Kỳ chứ Zì làmviệc với VC Mẽo từ 1997 mà Zì nói sai mới cô về đầutư mạohiểm hả.

MBTradingVN said...

Tôi đọc tin từ các manager của Hedge Fund mấy năm nay rồi

Cô phongky này tin những gì tụi nó nói ra là thật ah??? khi nó nói thị trường có thể phát triển lên một mức nào đó có nghĩa là nó đang rút củi đáy nồi...cô ra ngoài kinh doanh thì cô có nói thật những gì mình đang làm không????

MBTradingVN said...
This comment has been removed by the author.
Dân Hà Tĩnh gộc said...

[si="6"]thằng ky ky im mỏ đi sủa ngu như con lợn thiến, ngồi im nghe anh tĩnh ra lời chỉ thị.

đụ mạ mi không đọc các cồng bài trước anh tĩnh giảng về băng đảng ngân hàng rốt chiu à con óc giun óc gián?

đụ mạ chiến tranh đã, đang và sẽ luôn cần thiết trong bâu giời này vì bản chất con người là tư hữu và quyền lực, đéo yên được đâu, nhớ chưa đồ con lợn sủa đổng.
[/si]

MBTradingVN said...

Cần phân biệt giữa Venture Fund với Hedge Fund nha...còn mutual fund thì không có gì bàn, nó tương đối an toàn hơn hai cái trên..

Venture fund là đầu tư mạo hiểm vào doanh nghiệp starup hoặc các doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường..

Hedge fund là các quỹ chuyên đánh nhanh rút gọn trên thị trường chứng khoán...về tầm nhìn, nhanh nhại thì quản lý của Hedge fund là thông minh nhất

Dân Hà Tĩnh gộc said...

[si="6"]về cơ bản thì đụ mạ thế giới lâu ni có bâu giờ thôi tiếng súng? chỉ có là quy mô như nầu thôi, phỏng thằng kỳ? lục lại trí nhớ trong củ sọ hình con lợn xem.

nhưng đận này, như 2 cuộc ww trước đó, âu châu vưỡn là điểm nóng vì răng? tự giả lời đi con đầu bò.

thằng máy bay im mỏ khép chưng vầu đi, đọc ba tờ bấu lá cải ti ta ti toe anh đéo ưa.
[/si]

Phong Ky said...

Mụ đừng nóng, Mụ nghĩ mình Mụ làm chắc.

Mụ biết những thằng nào góp tiền vào quỹ Mạo Hiểm?

Trước War Irac 1, tôi dự ko dưới 10 paty cho đóng quỹ đầu tư thị trường mới nổi, kết thúc thì sao? Một số 0 tròn chĩnh.

Trước biến cục cứt bọn có xèng bỏ một đồng. Nhưng thú thực vì lý do nào đó thằng bạn tôi đầu tư vàng kỳ đó lỗ sặc máu. Đến giờ tôi vẫn tiếc mãi.

An Hoang Trung Tuong said...

Bọn nào tuyêntruyền sẽ đéo có chiếntranh chưntai nữa là bọn mỵzân bốláo, hoặc bọn theo chủnghĩa khôngtưởng.

Chả baogiờ hết chiếntranh chưntai, aka chiếntranh tỉn nhao cậtlực bằng súngống.

Đéo có thứ chiếntranh kinhtế tiềntệ nào thay được bomđạn.

Đó là lýzo mà mọi quốcgia đều fải chạyđua chiếntranh. Từ bétẹo vài trẹo zân như Sìngapore, tới nghèo mốc đít như Lừa các cô. Bọn đông xèng thì mua tàongầm của Mẽo máybay của Anh. Bọn hẻo xèng thì mua ngưlôi của Tào tênlửa của Ấn. Bọn điênđiên khùngkhùng như Bắc Hàn thì tự mần đạibác. Bọn tựhào tôngzật như các cô thì thủzâm áiquốc ngútngàn.

Dân Hà Tĩnh gộc said...

[si="6"]tĩnh ca cầu mong sau cho nó có chiến tranh sớm để đục hết mẹ đám con lừa bần nông xứ ni, anh chán lắm rồi.

đụ mạ đục tụi bắc kỳ chó trước tiên, quân chó đểu.
[/si]

tran truong said...

Các Bựa cứ bật mụ Trung Tướng cật lực cật lực vầu!

Để màn cặc gì?

Để mụ mủ xòe ra zững nội zung hai ho cho tui hóng hớt, chứ màn chi nữa!

Nhân lúc mụ mủ on nhiều để tạ tội, thì anh iêm tội gì không bật như tôm tích hả?[.O.]

Zưng mờ bật kiểu ngón trỏ trái nhẫn phím CTRL là hem ổn òi[(o)], vì khi đóa mụ mủ hướng dẫn cho Anh Gìa điếc mái tính hihi

Dân Hà Tĩnh gộc said...

[si="6"]thằng máy bay trading khép mỏ đi, biết chi về quỹ đầu tư mà sủa rứa mi?

thông minh hay không là do lãnh tụ doanh nghiệp, là người cầm trịch lái tầu, đụ mạ liên quan chó chi đến loại hình quỹ đầu tư?

tụi lãnh tụ doanh nghiệp nỏ biết cách để thu hút người tài về công ty mình làm à? hay chúng chỉ đầu tư tiền nớ, mặc mẹ nó ra răng thì ra?

nói như mi mấy làm trong venture fund toàn mấy thằng đầu đất hãm lồn à? đúng là con đầu bò, nhìn thấy cái lựu đạn là anh thấy chán mẹ.
[/si]

Dân Hà Tĩnh gộc said...

[si="6"]thôi tĩnh ca tắm rửa đái ỉa rồi đi uống riệu với mấy thằng đệ đã, hôm nay liên hoang trung thu, đụ mạ chưa chi xe pháo bấm còi inh ỏi.

tụi bây liệu hồn cả mỏ, nói năng vớ vẩn anh tát cho rụng răng. anh cút, đéo chào.
[/si]

MBTradingVN said...

Cu Tỉnh, ở tầm tụi nó ngu hay khôn thì chỉ nhích nhau có 95-100 thôi chứ có phải như trời vực đâu he he he

Cu cứ lấy mụ zì làm chuẩn, có thể thấy mụ zì khá thông minh, sâu sắc, vẹn toàn, thì một trader của Goldman sach phải hơn mụ ấy 100 lần, trader tài năng và lâu năm của Goldman sach sẽ trở thành một chức vụ gọi là Partner(giống như văn phòng luật sư) thì trình phải hơn mụ zì gấp 1000 lần

MBTradingVN said...
This comment has been removed by the author.
Phong Ky said...

Cô Tĩnh phê diệu rồi thì ngồi im tôi nhờ.

Tóm lại là sao? Quỹ mạo hiểm gần như chỉ dành cho các tay to thôi, và chỉ phát triển nếu trong trung hạn ổn định. Khi DN nó đầu tư ổn, nó bán cổ phần ngay khi kỳ vọng lãi đạt được.

Tương lai mà bất ổn thì quên đi. Quỹ mạo hiểm khác cơ bản với các quỹ khác. Dừng ở đây Zì nhẻm.

An Hoang Trung Tuong said...

Con Tĩnh nhầm gòi đó

Bọn Venture là bọn liềulĩnh, cắn zày, thamlam, máome bạtmạng, hơi khùngđiên chút. Trong kinhtế nhânzân gọi chúng là [fo: color="#FF0000"]bọn Thích Gủigo[/fo]. Bọn nài càng lao vào chỗ nhiều gủigo chúng càng khoái.

Bọn Venture thường quyếtđịnh đầutư theo hứng. Chúng mà thích thì địt mẹ cả thếgiới đi ngược lại chúng vưỡn làm. Lýthuyết kinhtế của bọn nài kêu là kinhtếhọc chuẩntắc.

Bọn Hedge là bọn hànlâm sổsách, tínhtoán kỹcàng, zưng cũng sẵnsàng liều khi đã quyếtchí. Nhânzân kinhtế gọi bọn nài là [fo: color="#FF0000"]bọn Không Sợ Gủigo[/fo].

Bọn Hedge thường quyếtđịnh đầutư theo các nguyêntắc khoahọc và có đầu có đũa. Lýthuyết kinhtế của bọn nài kêu là kinhtếhọc thựcchứng.

Còn các bọn đầutư tàichánh khác (như Mutual Fund) là bọn jà zái non hột hoặc cò con, cũng thamlam tíđỉnh zưng lại chắccú cẩnthận. Chúng cần antoàn là trên hết. Nhânzân kinhtế gọi bọn nài là [fo: color="#FF0000"]bọn Sợ Gủigo[/fo].

Sợ Gủigo thì chỉ có theo đóm cắn tàn thôi. Zưng mà yêmtâm hehe đéo baogiờ chết.

An Hoang Trung Tuong said...

Con Kỳ chuyên làmviệc mới mấy bọn đầutư lìutìu mà tưởng chúng là Venture, vízụ bọn IDG. Bọn nài sang Lừa khá sớm, quãng đầu 2000.

Zưng địt mẹ con Kỳ, VC aka Venture Capitalist aka Đầutư Mạohiểm thì khác hẳn.

Bọn VC đạibàng sẵnsàng bỏ xèng vào zững nơi mà đéo ai nghĩ tới, với zững khoản xèng khủnglồ, và chấpnhận lõm trong hàng chục năm hoặc thậmchí thua vĩnhviễn. Tỷnhư Yahoo đầutư 1 tỷ Tơn cho Alibaba niên 2003.

IDG là bọn cò con, một zạng Mutual Fund. Bọn này chuyên đầutư vào các xínghiệp mới nổi hoặc có triểnvọng zưới tên các côngty ma đăngký ở thiênđàng thuế Virgine Islands or the like.

Khi ngắm thấy có lãi chútđỉnh, chúng bán luôn cái côngty ma đó cho thằng khác.

Đó là cái mà con Kỳ đéo biết. Lừa các cô chỉ mò đến tầm đó thôi.

Lão Bựa said...

Ơ! Địt cụ cu Tĩnh vẫn lảm nhảm hử. Không về vét máng ở nhà đi. Liên tha liên thiên như thằng điên.

Tuyền thông minh đột xuất. Đòm phát lại nghĩ ra chuyện linh tinh. Ở ẩn mà như này hại não zất. Tiên nhân con lợn thiến óc cào cào châu chấu chứ.

Người ta cái gì cũng tỏ tường thì hiểu biết sâu xa thế đéo. Ngủ đi cu. Đèo mẹ.

An Hoang Trung Tuong said...

Bọn SoftBank của Nhật là bọn VC nủi nhất ở Châu Á các cô. Tên chínhxác là SoftBank Capital, bộphận đầutư của tậpđoàn SoftBank.

Tên là SoftBank zưng chúng đéo fải là ngânhàng nha hehe.

Con chủ SoftBank từng trởthành người jàunhất thếgiới (chưa chínhthức) với tàisản lên tới ngót 200 tỷ tơn.

Zưng đến niên 201x (cách nai vài năm), cỏn chỉ còn nhõn hơn một tỷ. Năm nay thì cỏn lại khá gòi, quãng vài chục tỷ.

Đấy mới là nhà đầutư mạohiểm chânchính.

SoftBank chính là cổđông lớn nhất của Alibaba hiệntại. Cỏn mua cả fần của Yahoo để vượt qua Yahoo. Với chừng 40% jì đó.

Đận tới Alibaba IPO với thịgiá chừng 180 tỷ tơn, thì con SoftBank sẽ có trên trăm tỷ chỉ trong Alibaba.

An Hoang Trung Tuong said...

Sosánh độ jỏi của Venture và Hedge như con Chết Đinh là cực ngu, chấngtỏ đéo biết cặc jì về tàichính.

Mỗi bọn có một nguyêntắc hoạtđộng khác nhao. Thằng nào jỏi hơn thì jàu hơn. Chứ so khơikhơi thế đéo nào được.

An Hoang Trung Tuong said...

Thực ga jỏi mới zốt trong nghề tàichính cũng đéo quantrọng mấy. Các chính là sự nhạycảm, và độ liềumạng. Mỗi quyếtđịnh chỉ ziễn ra trong vài chục jây.

Cần thằng jỏi thì đi thuê, khó đéo jì.

Phong Ky said...

Tôi đã bảo thôi rồi, Mụ gồng làm gì nhỉ.

Mụ đưa VD của hai thằng cùng ngành đầu tư lẫn nhau thì CM được cái gì? Mụ đưa được VD khác hay ho hơn ko?

Nói cái gì mà cả quán dễ hiểu ý. Tìm hiểu con Alan Phan đóng quỹ đầu tư Trung Của những năm 90 thì biết.

Nói những cái cao xa thì Chứng minh thế đếch nào được.

An Hoang Trung Tuong said...

Con Kỳ câm ngay mồm đi. Lại jống con Ca gòi đó. Chỉ làm ngứa tai Zì. Đọc thì không kỹ, cãi như fá mả.

An Hoang Trung Tuong said...

Vậy thôi nhé bọn con lợn. Zì đi sáu múi.

MBTradingVN said...

Khoan đã zì ơi! Không nên quan hệ vào ngày trăng tròn...coi chừng thành ma sói!!

Già Không Đều said...

Zì đánh giá bọn DFJ Vinacapital thế nào?

MBTradingVN said...

Đó như là một muatual fund có ăn phí hàng năm của thằng tóc đuôi gà thôi...thắng thua gì không cần biết, hàng năm tao cứ ăn 5% của 50triệu usd chẳng hạn he he...tiền của nó biết đâu là từ tiền bán dầu của của ISIS gửi cho nên thua 10-30% vẫn ok...

MBTradingVN said...

Hỗm nay có ai thấy em Hồng Vàng đâu không nhỉ? Zì đã trở về mà không thấy ẻm vào ti toe vấn an gì hết he he

Lão Bựa said...

Mụ Zì cãi đéo lại với bọn bỏn nên lặn mẹ. 6 múi hay 10 múi thì làm cặc gì. Cãi nhau ra ngô ra khoai chứ. Đèo mẹ.

Lý Toét said...

Quỷ (quỹ) ma mà làm gì. Cứ tập trung vào cái Ngân sách giáo dục mà múc.

Chỉ tính riêng tiền lương, bình quân mỗi đầu Giáo trên trăm trẹo/năm.

Bộ Đội Bắn Đòm said...

Lão bựa said... 126

Có ccc ý mà sáu mới cả tám múi. Chắc mụ mủ đang gúc miệt mài miệt mài.

Anh lạ đéo khà khà

Bộ Đội Bắn Đòm said...

Chào Các Mác Toét, phải chăng việc nhà đã đi vào ổn thoả. Chào mừng quay giở lại quán. Chúc quan anh bình an mọi nhẽ

Day-dreaming said...

Lật lại cồng bài cũ mới thấy tư vấn của anh Già trống bỏi (không đều). Cảm ơn anh nhé.

An Hoang Trung Tuong said...

Côngnghệ chiếntranh

Chiếntranh xưanay vưỡn vậy. Hai hoặc nhiều bên đập nhau để jành quyềnlợi. Quyềnlợi này đôikhi nhỏbé vớvỉn, tỷ như một con liềnbà, một chỗ ngồi họp, một tiếng nói trong cộngđồng. Zưng thường nó là quyềnlợi vậtchất trầmtrọng. Tỷ như một caonguyên, một vùng bểcả, một mỏ vàng, hoặc một vịtrí chiếnlược.

Quyềnlợi đó gọi là chiếnlợifẩm.

Chiếnlợifẩm không chỉ là caonguyên, bểcả, mỏ vàng, hay vịtrí chiếnlược, mà còn thường đèo thêm nhiều thứ khác, kể cả zững con liềnbà, hay zững chỗ ngồi họp.

Thời hiệnđại, chiếnlợifẩm có thêm tiềnmặt, vàngbạc đáquý, đồ bảovật quốcja, tácfẩm nghệthuật, thịtrường tiêuthụ hànghóa, và quyền lập chánhfủ aka chifối chánhtrị.

Vậy nên khi đập nhau aka tiếnhành chiếntranh, các bên thamja đều cố thắng. Lếu thấy đéo thắng được, thì xin mẹ làm em, aka chưhầu. Còn lếu sứcvóc ngangngửa, thì fải tỉn nhao tóe máu ở chiếntrường, cho đến khi ngãngũ.

Khi thắng, các cô sẽ có tấtcả. Tai Lông kêu là [fo: color="#FF0000"]the winner takes it all[/fo]. Một thànhngữ ngàn năm tuổi.

Khi thắng, các cô chắcchắn sẽ có lãi, cho zù ném baonhiêu xèng vào chiếntranh đi chăng nữa.

Sau WW2, fe đồngminh họp nhau suốt mấy năm để fânchia chiếnlợifẩm từ fe trục. Thật là xứngđáng quá đi.

Peter the First, lãnhtụ Nga Ngố xaxưa, từng bảo với một láibuôn, mày quăng 1 rúp vào thươngtrường, lãi baonhiêu?

Láibuôn nói, em lãi 4 rúp.

Peter bảo, còn anh, ném 1 rúp vào chiếntranh, anh lãi 100 rúp.

Day-dreaming said...

Giờ phải tha cho Zì chứ. Zì dẫn sáu múi đi ngắm moon từ bên kia bán cầu chớ.

Bắt nguồn từ nước mẹ mà vào Lừa rằm trung thu thành cục cứt. Cả năm ko gặp mặt hỏi thăm. Vớ ngày nhét nhau mấy cái bánh ăn càng ngày càng chán. Búp cặc (@Zì) thì a dua ngó ngoáy đi xin tiền...

Chúc cacc, chúc quán tết đoàn viên ấm áp.

Day-dreaming said...

Ôi nhầm à. Zì đây rồi.

Các kiểu đi với boots ngắn ZÌ bốt em thích cực. Sẽ biến sở thích thành hopej với vóc dáng mình. Chúc Zì tết đoàn viên ý nghĩa nhé.

MBTradingVN said...

Phụ nữ nào đi boot tôi thấy cũng đẹp, nhất là mấy cô bận cái quần xà lỏn với đôi boot thì hấp dẫ hết sức...

Đi boot rất đa dạng, nếu nghèo có thể mua đôi boot bằng cao su đen của mấy chị bán cá, bận với quần jean dài cũng đẹp...

An Hoang Trung Tuong said...

Nước Mẽo chi 30 tỷ tơn vào chiếntranh vùng Vịnh lần nhất 199x, zưng chúng hạchtoán thành mẹ 60 tỷ. Sau đó, chúng thu lại 120 tỷ ziêng từ xèng góp bạc của các đồngminh. Lãi mẹ gấp bốn nhẻ. Lếu tính số chínhzanh, thì gấp đôi.

Đấy là chưa kể việc chúng đớp được hầunhư toànbộ các hợpđồng zầumỏ (kiếnthiết, xâyzựng, khaithác, và kinhzoanh) của đám Trung Đông từng suýt bị anh Saddam thôntính, suốt hai chục năm gòi. Nhẽ số này tới cả trăm tỷ nữa.

Nhiền chung cứ có chiếntranh thì sướng lắm. Nhất là với bọn tayto. Vì tayto thì khảnăng thắng hầunhư tuyệtđối.

Đến chiếntranh vùng Vịnh lần hai 200x, bọn Mẽo khoe chúng tốn 700 tỷ tơn. Có con cặc ý. Nước Mẽo hay nước đéo nào thì cũng luôn nhậpnhèm trong chiếntranh. Các cô khi bắn nhau có đếm số đạn ra khỏi nòng súng không? Có cái con cặc.

Chúng đéo zám khoe chifí nhỏ hơn số thựctế, vì như thế chúng đéo xin được tàichính. Zưng khoe to hơn là chiện quá thường. Trong chánhtrịhọc có hẳn lýthuyết cho lãnhvực nhạycảm này.

Vậy sau cuộc chiến ý bọn Mẽo thu được baonhiêu? Hẳnnhiên là lãi gòi, bọn con lợn điên ạ. Không có lãi thì đánh nhau làm lồn jì hả buồi.

An Hoang Trung Tuong said...

Day-dreaming said... [fo: color="#FF9966"](133)[/fo]

Zì thành em.

Nhớ là đừng nghe tưvấn của em Ngác Caonguyên nha em hehe. Cứ nghe Zì mà chơi. Mà chả cần nghe Zì, cứ xem Jessica Alba mặc thế nào thì em mặc thế đó.

Jessica cũng bé tẹo gày nhom, za nâu bóng.

Glory King said...

Xin Zì giảng tiếp. Vậy thân phận con Lừa quốc nội như chị và con Híp thì sẽ làm gì khi WW3 xảy ga, hở Zì?

An Hoang Trung Tuong said...

Quần jeans, ủng za, kiếng mát, yêu không:

[img=http://cdn1-public.ladmedia.fr/var/public/storage/images/look/toutes-les-news-look/photos/looks-de-star-focus-sur-l-impressionante-collection-de-jeans-slim-de-jessica-alba-428199/looks-de-star-focus-sur-l-impressionante-collection-de-jeans-slim-de-jessica-alba-428223/5220825-1-fre-FR/Looks-de-star-focus-sur-l-impressionante-collection-de-jeans-slim-de-Jessica-Alba-!_portrait_w674.jpg]

Jeans rách, ủng thấp, áo hippi lùngbùng, càng yêu hehe:

[img=http://cdn2-public.ladmedia.fr/var/public/storage/images/look/toutes-les-news-look/photos/looks-de-star-focus-sur-l-impressionante-collection-de-jeans-slim-de-jessica-alba-428199/looks-de-star-focus-sur-l-impressionante-collection-de-jeans-slim-de-jessica-alba-428214/5220771-1-fre-FR/Looks-de-star-focus-sur-l-impressionante-collection-de-jeans-slim-de-Jessica-Alba-!_portrait_w674.jpg]

Vọng Khát said...

Tối nay bên em một số chỗ cũng tổ chức tưởng nhớ tết trung thu cho trẻ con. Dán quảng cáo tại các siêu thị Châu Á, e cũng nhận được lời mời dẫn bé bi đi trung thu mà 3 mẹ con ở nhà đi caffe ăn kem cho sướng.
Trung thu chả có mẹ gì hay ho hết. Múa may một chút, bố mẹ thì đánh chén góp xèng. Túm lại là nhạt nhẽo, vô vị.
Bọn tây cũng có hội rước đèn ông sao độ tháng 10 gì đó, bọn trẻ con đc cô giáo tổ chức cho ở trường vui và văn hóa hơn nhiều.

Ngày bé trung thu với em là báo khẩu cho trưởng thôn, xong 6h chiều ra sân kho nhận oản xôi. Tối thì bơm xăng vào xilanh nằm trên nóc cổng phun đèn ông sao. Nghĩ lại thấy ngu ko tưởng ! Hehe

Mít said...

Đèn Cù, đoạn liên quant đến Bất Khuất - sách Cách Mạng sến chưa đọc - buồn cười bỏ mẹ. Mụ tác giả kể lại chuyện khi chiến sĩ ta bị cam Nguỵ tẩn (qua loa của chiến sĩ ta), cam gầm gừ, đại khái, đấy là chúng tao chưa ác bằng thằng Lý Bá Sơ của chúng mày đâu, chúng tao học từ thằng thẳng đấy.

Tác giả nhận xét - hoá ra tẩn tù là bộ môn nghệ thuật và khoa học với thực dân đế quốc, với quốc gia với việt cộng truyền lại cho nhau.

Chết cười. hố hố

(Mama Mít có một bô lão giai từng nằm phơi dế ở Lý Bá Sơ năm nầu. Vện y - VS Nụi RIP, kể với Mít bà bả đã hối lộ một bà con trong họ để thả đi trong đêm. Tên này sau bị tèo - không rõ lí do. Không biết trại Lý Bá Sơ này có phải là trại Đầm Đùn - một ấn phẩm Nguỵ đồ truỵ (nhời đảng) Mít đã có dịp đọc vào thời Thiên Đàng không ta?)

An Hoang Trung Tuong said...

Jessica cứ đeo quần jeans là mặc ủng za nhẻ

[img=http://static1.puretrend.com/articles/3/44/24/3/@/395679-jessica-alba-porte-le-jeans-un-peu-637x0-3.jpg]

[img=http://www.gotceleb.com/wp-content/uploads/celebrities/jessica-alba/jeans-candids-in-west-hollywood/Jessica%20Alba%20in%20blue%20jeans%20pants%20in%20West%20Hollywood-01.jpg]

Vọng Khát said...

Nói đến Boot thì chị Day lên chọn đôi có đế cao 1 chút, quần jean bó sát nhét ống vào trong cổ boot sẽ ăn gian đc chiều cao hơn nhiều mà nhìn dáng lại thanh mảnh điệu đà.
Màu đen và màu nâu với ít chi tiết rườm rà là 2 màu dễ phối với quần áo nhất.

6 son said...

Nói về đi bốt lại bùn cừi.
Năm nẳm tui iu 1 Vàng Xon Nụi gốc nghệ an.
Vàng Xon cũng đéo lùn lắm, cỡ 158cm.
Za trắng thì khoai tây còn gọi bằng cụ.
Trắng không tì vết, trắng không nám, trắng đến nao lòng.
Vàng Xon khoái đi Bốt zất!
Nhưng bắp chân to quá, đến đoạn bắp là za sức kéo mãi mí lên, hehehe.

Dân Hà Tĩnh gộc said...

[si="6"]thằng thiếu mầy theo thằng tướng bâu nhiêu năm rồi mà hỏi ngu hè?

đụ mạ niếu có chiến tranh thì tìm đường bưng cặc mà phắn chứ còn làm chi nữa. phận tụi bây là con sâu con kiến, biết chi mà ti toe.

tủ lạnh quyết hết, chúng theo phe nầu cũng nỏ đến phần tụi bây chọn lựa. nên tự lo cho cái thân đi nhế.

niếu có chiến tranh, mà hotspot lại ngay indochina này nữa thì tụi bây chỉ có đi lính mòn đít, đụ mạ ko đi lính thì lên nóc tủ mà đếm chuối.

nước ni là phận chư hầu, lại nằm ngay vùng nóng, trước sau chi cũng thành nồi lẩu cho mấy thằng đế quốc nó quậy. be prepared.

anh chỉ đạo rứa thôi, anh tĩnh hoành lại cút đi uống riệu ngắm trăng đã, đéo chào.
[/si]

6 son said...

Đi bốt thì đi ở BKC cũng chỉ mùa đông thui.
Mùa nầy đi nó bắt mẹ vầu sở thú,hehehe.

Vọng Khát said...

Anh Són có boot cao gót cổ chỉ cao trên mắt cá chân thôi và cổ boot làm rộng, lắc cổ chân thoải mái. Khí hậu chỗ anh đi đôi đó hợp hehe

An Hoang Trung Tuong said...

Thằng thắng trận trong chiếntranh được nhiều thế, thì thằng thua trận thế nào?

Thì fải mất hết số xèng mà thằng thắng thu được, chứ sao nữa. Các cô nghĩ xèng tựzưng sinh ra trong chiếntranh à?

Nước Iraq, với trữlượng zàumỏ đứng thứ hai quảđất, mà sau 2 cuộc chiến kiệtquệ đéo gượng được.

Xèng của chúng fải chuyển qua Mẽo jả chiếnfí aka thanhtoán chiếnlợifẩm, chứ sao nữa.

Các cô thấy chưa, khi đánh nhau, muốn sướng là fải thắng. Tấtnhiên chưa nói đéo jì đến xươngmáu nhânzân nhẻ. Cái này để lúc khác.

Mà muốn thắng, thì fải là tayto, hoặc là đệ của tayto.

Các cô có ai là đạica tayto, mà suốt ngày các cô đòi đánh nhau mới Tào? Lấy lồn mà đánh hả buồi? Các cô biết các cô từng đánh Tào (1979) đánh Mẽo đánh Fáp bằng jì không? Hay các cô nghĩ chính mình đã là tayto?

Mít said...

Đèn Cù, nhẽ không đắt khách theo kiểu sách của Osin vì các câu chuyện Thiên Đàng Bắc Lừa nó không relevant và relating (and touching a nerve) với bọn phản động dư những chuyện cướp, giết, hiếp sau '75 ở Namkycho.

Đêm qua dí sách í vầu mũi chúng, cả bàn chưa ai nghe đến tên. Trừ Pa Mít, cơ mà y cũng chưa đọc.

Mít đồ rằng bọn 1.5v còn mù tịt nữa. hehe

Dân Hà Tĩnh gộc said...

[si="6"]anh định đi mà thấy thằng sáu ỉa són sủa ngu nên anh tĩnh ka ka lại nán lại chửi phát.

rứa mi coi cái hình thằng tướng nó bốt là mùa đông hay mùa hè? mang giày mang vớ, thì bốt cao cổ hay thấp cổ có khác chi nhau niếu là hàng xịn?

bộ nó không có lỗ thông khí dưới cái đế dày tốt (hàng xịn) để tụi mi nóng chưn hôi chưn hả thằng óc gián?

chưa đi bốt lần mô thì đừng có phán 4lăngnhăng, còn nếu gúc thì gúc cho kỹ rồi sủa, nhớ chưa con lợn thiến.
[/si]

Mít said...

Nói đến WW3, các mụ nên đọc thơ của bạn Yeats, The Second Coming (nhẽ TT nên giảng một bài về đề tài The Second Coming theo cách nhìn của bọn Do Thái in context of WW nhẻ)


THE SECOND COMING

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: a waste of desert sand;
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Wind shadows of the indignant desert birds.

The darkness drops again but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?

An Hoang Trung Tuong said...

Các em vàngson Lừa đừng mặc ủng cổ quá cao nha. Con Són biết đéo jì mà thò mũi vào lồn hả buồi?

Mặc ủng cổ quá cao ở Lừa trông khá điệuđà, không hợp mới cộngđồng, khi vào nhà ngườita thì cũng khó tháo. Mặc ủng Dr Martens cổ qua mắtcá là được gòi được gòi.

Như hình em Selena đeo quần sóc bò mặc Martens đó.

Mặc ủng za chả nóng đéo jì cả. Địt mẹ con nào há mồm nói mặc ủng nóng Zì khóa mẹ mõm 2 ngày vì tội ngu còn thích zí mõm vào lồn. Bọn đó thì mặc tông lào cũng nóng địt cụ bọn bầnnông.

Zì quanh năm mặc ủng, zù sang Fi Châu hay Ấnđộ hay Trung Đông.

Mít said...

Thôi tới giờ đi đú đởn với bọn phản động rồi. Xi u ôn lây-tơ. *laugh*

An Hoang Trung Tuong said...

Ủng như này thôi nha các vàngson. Já chỉ hơn trăm tơn một ông. Cùng lắm 200 tơn.

Selena của Zì đây:

[img=http://1.bp.blogspot.com/-3JrIjp6WCCI/UQfPtFeyuEI/AAAAAAAAFTQ/mBlyS5_SkVo/s1600/Zendaya+Dr+Martens+Pink.png]

Anh Gia said...

HỆ HỆ!

Đuỵt cụ BM! Oánh nhao nếu muốn sướng thì phải thắng!?

HÃ HÃ! ĐOẢNG NOÃNH ĐẠO BẦN NÔNG ĐI HẾT THẮNG LỢI NÀI ĐẾN THẮNG LỢI KHÁC, ĐÓ THÂY.

Ở LỪA XƯỚNG GẤT RỒI, CC KÊU CA ĐÉO...

HỀ HỀ!

An Hoang Trung Tuong said...

Nài thì A Chấu mỏngmanh:

[img=http://stealherstyle.net/wp-content/uploads/2012/06/carly-rae-jepsen-dr-martens.jpg]

Tintin yêukiều:

[img=http://cdn02.cdn.justjaredjr.com/wp-content/uploads/headlines/2012/09/carly-rae-jepsen-this-kiss-video-set.jpg]

Sexy vôđối:

[img=http://3.bp.blogspot.com/-7Hscn1Cl1LI/Ua-boqIlT8I/AAAAAAAAB-w/HuKQNs_15LA/s1600/miley-cyrus-flower-crop-top-05_large.JPG]

An Hoang Trung Tuong said...

Đeo quần skinny legging zận ủng cũng là một xìtai Zì yêu. Nhớ là ủng fải chọn cỡ to hơn cỡ thường zùng 1 boong nha, thế mới cátính:

[img=http://images2.chictopia.com/photos/Views/8875890305/dr-martens-boots-sheinside-coat-bershka-jeans-zara-sweater-zara-scarf_400.jpg]

Bazi Lốp said...


Lại ủng mí bốt nữa à?!

Các vàng son thử nghe Zì 1 lần coi sao.

Tôi từ ngày nghe Zì mua bốt di thử giờ tôi chán mấy thể loại giầy bệt đế thấp rồi. bận vào cứ thấy lùn lùn sao í.

Chỉ cần mua 1 đôi mà mình cho là đẹp, rồi dận vài lần là
quen ngay.

Nóng hay bức chỉ là cảm tính, ngày xua tôi làm lốp cả ngày dưới trời nắng chang chang, trong gầm xe Công hầm hập hầm hập mà dận giày bảo hộ da suốt ngày có sao đâu.

An Hoang Trung Tuong said...

Nuột đéo nhiện được buồi ạ:

[img=http://www.celebritystyleguide.com/images/items/Alba7highwaist.jpg]

Lại Jessica nữa nè:

[img=http://www.starstyle.com/jessica-alba-out-new-york-pic47354.jpg]

Ủng đế cao đây, zưng trông như cặc. Zì khuyên nghiêmtúc các em không nên chọn ủng đế cao. Thích cao thì đi zép cao gót cho xong:

[img=http://stealherstyle.net/wp-content/uploads/2010/09/dmheel.jpg]

MBTradingVN said...

Em Ngác cao nguyên tôi nghĩ mang đôi này là hợp nhất...nhìn là biết đến từ núi rừng rùi he he


[img=http://www.incrediblethings.com/wp-content/uploads/2014/05/all-snake-cowboy-boots.jpg]

An Hoang Trung Tuong said...

Lại một ông sao vàngson Holywood nữa mặc ủng Doc nam, loại mũi thép (steel-toe), cỡ to hơn bìnhthường 1 boong. Trông yêu đéo nhiện được buồi ạ:

[img=http://foreverafashionista.files.wordpress.com/2013/12/back-to-school-miley-cyrus-drmartens1.jpg]

Bazi Lốp said...


Tôi cho nhi đồng nhà tôi mang boot từ bây giờ nuôn.
Các cô vàng son nhìn bố con cháu có iu Hem, hí hí.

[img=https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-0/10698634_334583290044374_3532087400441715805_n.jpg?oh=2e57fe1244f34aa0b46e066a1902e3bc&oe=549E7EAF&__gda__=1418051622_21db393f967faf74c2fdf8a625c100ba]

An Hoang Trung Tuong said...

Lừa đây nhẻ hehe trông ngon fết:

[img=http://a9.vietbao.vn/images/vn905/Thoi_Trang/50917795_1-miley-cyrus.jpg]

[img=http://media-cache-ak0.pinimg.com/236x/26/73/fa/2673fa682a7c0e5b93d974fe93e92bd8.jpg]

An Hoang Trung Tuong said...

Tóm lại không nghe Zì thì chỉ có cắn cứt thôi buồi ạ

Vọng Khát said...

Zì ơi, ủng bệt nhìn năng động mặc với váy hay leging sexy thật nhưng phù hợp với ng cao ráo chút thôi.
Chân vs lừa hầu như bị cong, ống đồng ngắn đi ủng bệt vậy rất mất dáng. Cao trên 1m65 ko nói nha.

Ủng đế cao cổ trên m 65 gót nhọn sexy tôn dáng cực kì luôn.
Vs đi giày đó cứ gọi là mông chót vót lắc như nhảy lambada hehe

hungminh bui said...

Zì ơi!
A định nghe Zì, mần 1 đôi Dr cổ cao đi mùa đông, zưng cơ mờ đế kếp, đi zời tuyết trơn vãi mả.

Mần sao zờ Zì ơi?

Xin Zì tư vấn cho a fát.

Ngơ Ngác said...

Ối zời ơi con bé váy hồng không phải Sel Zì ngẫn ơi, con bé đấy cũng đóng sitcom Disney nhưng hoàn toàn không phải Sel hố hố hố buồn cười mụ này quá đê.
Uh các chị đừng nghe em, cứ theo style sao hoả của Zì là mốt luôn, style tới nóc luôn nhớ her her her her.

Tiên nhân thằng Lốp con yêu đéo chiệu được, cả thằng bố cũng her her her her

An Hoang Trung Tuong said...

Em Khát toàn fán cảmtính, không ổn. Bảnthân em chưa mặc bốt (hoặc không thuộc loại mà em nói không mặc được bốt đế thấp), cũng chưa thấy ai thấp mặc bốt, thì sao đoán mò vậy?

Em hãy chụp một người thấp mang bốt mà trông quá tệ đi. Từ đó các vàngson khác sẽ tính. Nhớ chụp đúng tỷlệ.

Selena cao 1m60, mặc bốt thấp bìnhthường. Côngnương Diana cao 1m82, lại mặc guốc cao 12cm. Có sao đâu.

Các bébi tươitắn Zì bốt hình chả có em nào cao quá 1m50, thì sao?

Em này cao baonhiêu mà em bảo không mặc bốt đế thấp được:

[img=http://media-cache-ak0.pinimg.com/236x/4e/80/8e/4e808e3851c69d2a547e9cabff43add2.jpg]

An Hoang Trung Tuong said...

Rồi gái mặc jày thểthao thì sao? Jày thểthao đế còn thấp hơn đế của các loại bốt đế thấp nhất.

Thế họ đều fải cao trên 1m65 hết à?

Vấnđề là sự hàihòa, cânđối, cách fối màu, cách chọn záng.

Chứ fán nhõn một câu thấp zưới 1m60 không mặc bốt được là Zì chê.

Ngơ Ngác said...

Sel cao 1m65 bà ngoại ơi, 1m65 là cao rồi, 1m60 là trung bình, em cũng 1m60 nhưng hông to đâm nhìn người bị lùn đi.

An Hoang Trung Tuong said...

Con Buồi trước mặc jày jì mà không trượt, jờ chơi jày đế kếp lại trượt hả?

Cô có điên không? Hay trước chuyên mặc jày đinh sắt?

Ủng Martens trên đế có luôn zòng chữ "chống trượt" đó đọc chưa? Nhất là loại steel-toe.

An Hoang Trung Tuong said...

Ngơ Ngác said... [fo: color="#FF9966"](169)[/fo]

Đến 18 tuổi em ý mới cao 1m65, mà đó cũng là nghển lên để đo.

Khi đóng Disney sitcom, em ý 1m55 thôi.

Glory King said...

Đẹp không? Em Miley yêu của chị Lói

[img=http://www.quattrocento40hertz.it/wp-content/uploads/2014/01/miley_cyrus_wrecking_ball.jpg]

Ngơ Ngác said...

Còn cố cãi khi đóng sitcom ẻm cao 1m55, Zì nói chuyện ở thế kỷ này dùm em đi Zì, nói là nói chiều cao hiện tại chứ, Sel mà 1m60 thì chắc thằng nhóc Justine nhõn 1m50.

An Hoang Trung Tuong said...

Ngơ Ngác said... [fo: color="#FF9966"](173)[/fo]

Zì vửa gúc rồi, khi đóng Disney zững fin đầu Selena cao có 1m50 thôi sorry không fải 1m55.

Ngơ Ngác said...

Zì toàn lấy hình gần đây của ẻm để minh hoạ mà lôi chuyện hồi ẻm đóng sitcom ra kể, dễ thương ghê mợi.

An Hoang Trung Tuong said...

Đây Selena hồi đóng sitcom mặc ủng thấp của em Ngác đây (cái em xách túi đó, hông fải em zắt tay em ý):

[img=http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/06/25/article-2347778-1A7D7AC9000005DC-194_634x853.jpg]

An Hoang Trung Tuong said...

Đây nữa nè, chưa tới 1m50 nhé em Ngác vừa lòng chưa:

[img=https://s3cdn-lookbooknu.netdna-ssl.com/files/looks/medium/2012/10/01/2547741_01102012.jpg?1349085548]

An Hoang Trung Tuong said...

Chết cười mới các cô cãi Zì thế nào được mà cãi. Thôi Zì đi sáu múi tộ sư bố her her her her.

Ngơ Ngác said...

Nói chung bà ngoại thích country girl style thì cũng coi như là tân tiến hợp thời gòy nhưng mà lúc nào cũng tha theo đôi boot everywhere thì wải chè lắm ngoại ơi.
Em thì thích mang boot với legging, mùa thu đông trên em lạnh nên tha hồ diện, bây giờ săn boot là vừa, vào mùa mắc mà ở Lừa muốn kiếm một đôi bôt vừa ý rất khó, tới lúc cần mới tìm thì đéo ra đâu.

hungminh bui said...

Những mùa đông trước a tuyền mặc Cat (có mùa thì Bata) Zì ơi, cơ mờ là đế kếp nên lội tuyết trơn trơn là.

Xưa a cũng mặc Dr rồi, cơ mờ ko fải zầy đông.

Thành Zì, tuần tới a đi mò mẫm mần đôi cho mùa đông nài.

Tao latao said...

Ngác đeo legging nà đơi có phải:

[youtube=http://youtu.be/8gcjIirebGg]

Tao latao said...

Ui nhầm òi. Legging nà thế nài thì đeo cái đéo chạ được cứ gì bốt:

[youtube=http://youtu.be/x3PSkG4yk5I]

Vọng Khát said...

Zì có vẻ nhầm nhọt giữa dễ thương, vừa mắt hay nhìn được với đẹp thì phải . hehe

Em ko bảo cao m50 ko đc đi boot bệt, mà nói đi boot cao chút sẽ tôn dáng hơn đúng ko ?

Bây giờ cũng em jessica của Zì nhưng Zì post cái hình em ấy đi boot cao đến mắt cá chân đế cao lên đơi cho mọi người xem. Xem cái nào khiến em ấy nhìn đẹp hơn, phong cách hơn . Nếu mọi ng bảo xấu em sẽ ngậm loa lại và ko bật Zì nữa .

Lại nói chiều cao với thời trang , cùng kiểu boot bệt đó Zì so kate Holmes với Jes của Zì xem em Jes có thua đứt ko ? Zì bảo thủ đếu chịu được, chiều cao là 1 lợi thế để mặc quần áo cho đẹp ko cần bàn cãi.

Nữa là gái Việt thường thua gái Tây mấy điểm là : vai nhỏ, hông nhỏ, chân ko thẳng, mông thường hơi xệ dẫn đến tỉ lệ chiều dài chân so với lưng hoặc bằng nhau hoặc ngắn hơn( ko phải tất cả nhưng đa số nhé) . 1m50 với đặc điểm đó bé loắt choắt mà Zì xui đi boot cho to vào, hầm hố vào. Có thể nhìn thì cá tính nhưng đẹp ko ? Chân bé đi cái xuồng đó nhìn giống con Mickey maus,lấy vị dụ ngay quả giầy UGG. Hehe

Chiều cao của em thì Zì chắc chỉ hơn em vài cm thôi nhá. Nên em hay dậm thể thao, hoặc boot thì 3 4 cm,thường thì là boot cao hẳn lên đầu gối cho cái chân nó dài.Hehe em yêu Zì thế !

Lão Bựa said...

Cu Tĩnh câm mẹ mõm đi. Ở ẩn trên lúi cao mà thời trang, ăn nhậu, gái mú etc. Gòi bị mụ béo tống cổ ra khỏi nhà nằm hotel.

ĐKM. Nổ nó vừa phải thôi. Ở ẩn thì chỉ cần cái khố như Lão nè. Bia gụ xong về nhà lôi vện ra vén khố làm mẹ mấy nhát. Ngon như... gì thì tự nghĩ hay gúc đi. Đồ con lừa. Đèo mẹ.

Lìu Tìu said...
This comment has been removed by the author.
Lìu Tìu said...

[si="5"]MADONNALILY - MADONNALILY said... (54)

Quá thất vọng với con Zì! Đéo hiểu cỏn suốt ngày khoe đi 6 múi là đi tập để lấy 6 múi hay đi để thằng 6 múi nó tập trên bo đì cỏn.

[img=http://i32.photobucket.com/albums/d4/kienlion/body.jpg]

Quả này Zì để anh làm personal trainer cho Zì nhể?

Zì ơi, chim có ưng chưa thì tặng cho anh cái tem phiếu bé ngoan đê. Dạo này anh đang bị bệnh thích tất cả, thích từ gay cho đến les, thi thoảng đá qua cả bottom, còn gái thì vưỡn chén đều đây!

[/si]

Ngơ Ngác said...

Zì đi 6 múi là đi sờ chim con vện 6 múi chứ không phải đi gym nha tộ sư bố cái nhà anh Tìu ngon cơm ghê her her her. Zì cũng là người chứ phải thánh đéo đâu mà thập toàn thập mỹ, có những lúc bả ngẫn hay có những chỗ bả không đẹp càng làm bả trở nên gần gũi và đáng iu, có gì đâu mà thất vọng chứ cái tộ sư bố nhà anh 6 múi her her her.

Ngơ Ngác said...

Con Khát lừa kiều ở lỗ nào mà biên tiếng Tai sai tè le bai? Trình tệ hơn con Pín nữa.
Chị xài 3G không tiện coi clip con Tao bốt nhưng mà nhiền qua thì mấy gái đó bận skinny jeans không phải legging nha con điên, các cô càng bôi thì chị càng bóng dìm thể lồn nào được her her her her.

6 son said...

Con Tĩnh đầu lâu bổ luống chải zầu Dừa kia, hehee.
Theo Voi zít bã mía vớ vỉn.
Mặc zề đeo zề còn phù hợp mí hoàn cảnh mí công việc nữa nha, hehee.
Đụ mẹ, tui xuốt ngày chổng đít cuốc nương, thì có zó lồn mà mát được ủng.
Rùi đi đi lại lại mần xe ôm kiêm bốc vác ở Nụi mùa nầy, đeo bốt có mà chân khác đéo luộc.

MADONNALILY - MADONNALILY said...

Lìu Tìu said... (186)

[(o)]Nghe hỏi về vụ 6 múi thế này la biết đ.c Tìu hoặc là mới đọc Quán, hoặc là đọc Quán không kỹ nhé.

Xin thưa, giữa năm 2013, Zì đã bố cáo với toàn thể thiên hạ Bựa rằng: Người đã chuyển giới thành công, và đối tác của Zì từ đó bắt đầu là 6 múi da nâu.

Cho nên, cũng không cần phải thất vọng đâu, hehe. Ảnh Ly post đó là ảnh cũ lúc chưa chuyển giới, chứ giờ Zì xinh gái thế này này rồi nè. Nhìn có yêu hông nào? [(o)]

P/s: Bản quyền thuộc về họa sĩ Nốp trứ danh của Quán nhé.
[img=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/11298_324627351052932_7090370282047043801_n.jpg?oh=70a06211b5f39ae619177faa0ec53504&oe=54A0C723&__gda__=1419037534_3e6755093cfa36417ebe0f9331cf585e]
[img=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10671335_324627377719596_7790016279425581764_n.jpg?oh=5ec54edeb53879ecdfeb45b42ad3ed86&oe=548401E3&__gda__=1419934555_ddd7b21aa5d2a31531b183ba223c7bb2]

6 son said...

Vọng Khát.
Chúc em trung thu vui vẻ.
Trên anh cũng mát thật, nhưng mà anh cũng cứ quần ngố áo 2 zây em ợ,
Chân thì chân đất cho nó gần gũi thiên nhiên,hehehe.
Các Bẹn ợ.
Thi thủm các bẹn nên đi chân đất 1 thời zan.
1 ngày nên để ít nhất cho chân tiếp xúc trực tiếp mí đất ít nhất nửa zờ đồng hồ.
Tốt lắm đới, không thuốc nào lại được đâu.

Ngơ Ngác said...

Bộ hồng tiếm đi ủng da chuẩn bà ngoại nhà em gòy, xinh gái ghê chị Ly her her her.
Tìu Tìu Ngác nghe Zì nói kèn bả mét rưỡi lận, nổ thấy ghek ha Tìu ha, hổng mấy mình cũng khoe lên cho bả ngán chơi Tìu her her her her.

MADONNALILY - MADONNALILY said...

Vọng Khát said... (183)
----------
Hehe, ừa, Ly công nhận vụ này. Zì yêu cực đoan, thích cực đoan vậy đó. Trong tâm tưởng Zì, nhẽ VS Lừa cô nào cũng chuẩn như Gái Tai Lông ấy, hehe.

Mặc gì thì mặc, cũng phải phù hợp với điểm yếu điểm mạnh trên cơ thể mình. Tất nhiên, hãy cứ thử đã, khi chưa thử thì đừng vội phủ nhận, đừng vội tự ti.

Nhưng có một thực tế là: người ta mặc đẹp, chưa chắc mình đã mặc đẹp.

Mà thôi, kệ cho Zì mơ mộng đi. Ở đời ai cấm ước mơ [(o)]. Ly cũng mong đến một ngày tất cả Gái Lừa cũng đủ chuẩn thể hình Gái Tai Lông để có thể mặc đẹp thiệt đẹp như hôm này Zì đang mong muốn.

Dân Hà Tĩnh gộc said...

[si="6"]tĩnh ka ka hoành đã uống riệu về rồi đây đụ mạ bây chầu anh chưa hè? cả lũ im mỏ lồn hết đi (trừ các em gái), ngồi im nghe anh chỉ đạo sáng.

hôm nay là tết trung thu
bác hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

rứa là 1 cái tết trung thu nữa lại đến trên quê hương chúng ta. trung thu là tết thiếu nhi, cũng là dịp để cả nhà sum vầy, quây quần bên nhau ăn bánh ngắm trăng, trò chuyện đời chuyện người.

sáng nay đệ anh bên tầu có gọi điện gửi lời thăm hỏi. hôm nay dân tầu được nghỉ làm vì trung thu là lễ lớn của bọn hấn, quả là một quốc gia văn hóa, viên mãn.

trước khi chỉ đạo, anh tĩnh thay mặt đảng ủy gửi lời chúc thân ái đoàn kết đến chi bộ, chúc chi bộ ăn trung thu vui, khỏe, lành mạnh, để tiếp tục học tập, làm việc và lao động tốt, góp phần xây dựng tổ quốc giầu mạnh.

đụ mạ thằng mô cười anh tát vỡ a lô.
[/si]

MADONNALILY - MADONNALILY said...
This comment has been removed by the author.
No said...

Cha khen Hoàng tướng kiên cường nghiệp giáo hóa. Cỏn nhọc lòng biên với văn phông đầy ắp ý nghĩa, diễn đạt gọn gàng, dùng nhiều động từ.

Điểm yếu nhất của súc sinh là diễn đạt yếu. Cha vừa chấm 1000 bài thi vầu chủng viện, nhận thấy Đọ các con gất kém cách trình bày>

Các con hãy học cỏn zưng không sao chép.

Zưng HT ngày càng cằn lừa ưa nặng, cỏn ko tránh khỏi thói gông gài phản khoa hộc! Đó là chất Đọ nhầy nhọ khó lạt phai.

Vừa gồi Bê Đọ nhờ cha phản biện bài cải huấn, cha thấy bỏn văn phông hao hao gống Hoàng Tướng.

Cha bảo, Bê các con qua Tào mà học cách bỏn chiền thông hiệu quả.

Hoàng tướng nhọc nhằn, đến vô bổ bởi súc sinh chậm giác ngộ.

Nhưng ko sao, bạn cha các sứ đồ năm xưa chật vật dựng lên các tháp chuông, lùa súc sinh cuối tuần vào thỉnh giáo. Nỗi vất vả của Hoàng tướng được Jao hội ghi nhận!

Phaolo Trang

Dân Hà Tĩnh gộc said...

[si="6"]anh tĩnh tiếp tục kể chuyện buổi sáng trung thu, anh bàn vài cồm mênh về trẻ em xứ an-nam.

trẻ em như búp trên cành
biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan.

lời dạy ôn cụ trong sáng, giản dị. con nít lớp 1 lớp 2 là cái tuổi học nhận thức chứ không phải học trí thức, chính vì vậy đừng ép con cái học hành nhiều ở lứa tuổi ni.

quan trọng hãy cho chúng chơi thể thao, học 1 môn chất nghệ (nhạc, họa), rèn luyện ngoại ngữ và học bơi thật sớm.

trẻ con ở các xứ âu châu như đức, thụy sĩ đã được học bơi từ năm lên 4. đến năm lên 6 chúng có thể lặn sâu xuống đáy đại dương hoặc vượt biển atlantic, anh tĩnh không hề thấy làm lạ.
[/si]

Dân Hà Tĩnh gộc said...

[si="6"]tối đi làm về, tụi bây hãy dành thời gian chơi với con. chỉ nên cho chúng xem hoạt họa, bằng tiếng ăng lê.

ngoài ra, hãy cho chúng ngủ riêng và ngủ sớm, trước khi ngủ hãy đọc cho chúng nghe một câu chuyện cổ tích. anh tĩnh đang bàn với trẻ em 5,6 tuổi thôi nhé, tức là tuổi bắt đầu vô lớp 1.

đi học ở trường, ko nên áp đặt chúng học giỏi mà nên hướng cho chúng làm lãnh đạo, luôn xung phong trong các hoạt động, đánh nhau càng tốt.

ăn uống thì không nên ép uổng, tọng cho đầy dạ dày, mà nên để cho chúng tự lập, nhưng cũng phải hướng cho chúng thói quen ăn uống khoa học, ăn nhiều rau củ quả, nhớ chưa.

việc học nhiều chơi ít như hiện nay ở xứ ni, làm 80% trẻ mắc chứng tăng động lơ lễnh, tiếng ăng lê là ADHD, là chi tự gúc.

anh tĩnh đọc báo thấy thương chúng vô cùng. đã không được quyền chọn nơi sinh ra, thì hãy để cho chúng được quyền ăn, chơi, ngủ, học hành theo cách chúng muốn và sống cuộc đời của chúng, một cách tốt đẹp, tự do và trọn vẹn.

đó là thông điệp hết sức giản dị mà anh tĩnh muốn gửi tặng tụi bây, bọn con lợn điên hay sủa đổng, trong buổi sáng trung thu đẹp giời hôm nay.
[/si]

Dân Hà Tĩnh gộc said...

[si="6"]anh tĩnh tiếp tục kể chuyện.

tối qua anh tĩnh đi uống riệu với thằng đệ ruột, hấn đang làm bầu xô trong giới sâu bít vịt.

hấn kể rằng tụi ca sĩ, người mẫu, diễn viên, đụ mạ nói chung mà sâu vịt phải làm việc rất chăm chỉ, tập luyện liên tục mới có được miếng cơm bỏ vô mỏ.

dĩ nhiên, với văn hóa 1000 đời, việc quan hệ mối lái để promote là điều không thể tránh khỏi. nhưng để thành công, nhứt quyết phải làm việc trâu bò.

nhân dân đọc báo, thấy toàn ăn ngon mặc đẹp, diện xe xịn, tưởng bọn chúng suốt ngày nằm ngửa nằm nghiêng vưỡn có tiền, dè bỉu chê ai, khinh thường...đó hấu như là một sự gato không hề nhẹ.

đệ anh tĩnh kể chuyện con hâng đàm. đụ mạ trước cỏn làm nghề cắt tóc ở nẽng, đệ anh đã từng cắt quán đó. hấn kể thằng chó đó mê ca hát, nó líu lo cả ngày như con chim ko biết mệt.

rồi khi đi làm ca sĩ, nó tập luyện liên tục, 14 tiếng mỗi ngày, hát, nhảy, nghe nhạc, học nhạc lý, chạy sô...quần quật 10 năm giời như thế, mỗi ngày như một, thì trước sau chi cũng thành công.

đó là những cái mà quần chúng ngu muội ko bao giờ thấy được, ngoài sự hào nhoáng, giầu có, vì chúng chỉ nghĩ đến tiền, với sự tham lam nhưng lại lười như hủi.

vậy nên, bọn con lợn, hãy chăm chỉ như con ong, ngày đêm miệt mài làm việc đọc sách, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm, một ngày đẹp giời tụi bây sẽ đổi đời.

đó là thông điệp thứ 2 cũng hết sức giản dị, mà anh tĩnh muốn gửi đến tụi bây nhân mùa trung thu. đụ mạ nhớ lời anh nghe bọn con lợn thiến.
[/si]

Dân Hà Tĩnh gộc said...

[si="6"]thôi đụ mạ anh tĩnh thay áo quần lên núi uống riệu đã, chút anh về chỉ đạo tiếp.

anh cút, đéo chào.
[/si]


«Oldest ‹Older   1 – 200 of 886   Newer› Newest»

Share this post please batoong


Post a Comment