Latest Comments
Friday, October 30, 2015


Understanding yield and profit (Quanhệ chiphí-sảnlượng-lợinhuận)

Quanhệ chiphí-sảnlượng-lợinhuận

(trích bàigiảng F-MBA, họcphần ketoan quantri)


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


§[3.3.2.1] Contribution Margin

Lợinhuận trên biếnphí (contribution margin, aka CM), some hànlâm asshole Lừa kêu là sốdư đảmphí, hoặc lợinhuận góp, là hiệusố của doanhthu, và biếnphí, aka chiphí biếnđộng, variable costs.

Chảdụ các cô làm thươngmại, buôn 10 con iPhone giá 200 ôngtơn aka 9 chai ôngcụ, zìa bán giá 11 chai. Thì CM của các cô sẽ bằng 10x(11-9) aka 20 chai.

Nhiều Lừa, khi khởinghiệp, thường nhầm mẹ CM chính là lợinhuận doanhnghiệp, vì chúng quên bà các khoản địnhphí, aka chiphí cốđịnh, fixed costs, như khấuhao, thuê vănphòng, điệnđóm, lương của chính chúng.

CM, sau khi trừ các địnhphí, mới ra lợinhuận thực (aka lợinhuận ròng, aka net profit) của doanhnghiệp.

Chảdụ các cô thuê tiệm phone hết 10 chai/tháng, và tiêupha linhtinh hết 5 chai/tháng nữa. Thì địnhphí thành mẹ (10+5) aka 15 chai. Và lợinhuận ròng của các cô sẽ bằng (20-15) aka 5 chai.

§[3.3.2.4] Operating Leverage

Đònbảy kinhdoanh (operating leverage), hay gọi đủ là chỉsố đònbảy kinhdoanh (degree of operating leverage), là tỷsố của CM và lợinhuận ròng.

Như này:

DOL = CM/NP

{DOL} là chỉsố đònbảy kinhdoanh, degree of operating leverage,
{CM} là lợinhuận trên biếnphí, contribution margin,
{NP} là lợinhuận ròng, net profit, aka operating income.

Áp cho chảdụ above, DOL sẽ bằng 20/5 aka 4 đơnvị.

Biên cách khác thì:

DOL = (R-V)/(R-V-F)

{R} là doanhthu, revenue, aka sales,
{V} là biếnphí, variable costs,
{F} là địnhphí, fixed costs.

Đạikhái, đònbảy kinhdoanh càng lớn, thì khảnăng sinh lợinhuận càng cao, và ngược lại. DOL phải lớn hơn 1.

Đònbảy kinhdoanh có các đặctrưng:

(i) đònbảy chỉ xuấthiện khi CM dương và lớn hơn địnhphí, nghĩa là khi doanhnghiệp có lợinhuận,
(ii) khi CM lớn và địnhphí lớn, thì đònbảy sẽ lớn, và ngược lại,
(iii) những sanpham hoặc doanhnghiệp hoặc bộphận doanhnghiệp có tỷtrọng địnhphí lớn hơn biếnphí, thì thường có đònbảy lớn hơn.

Đươngnhiên, thằng nào có đònbảy ngon hơn, thì nhảy nhanh hơn, bật như tôm tanhtách. Nhưng nếu chả may tèo, thì cũng đau hơn.

Bọn hànlâm phán zằng, chỉsố đònbảy kinhdoanh chính bằng tỷsố của tốcđộ tăng lợinhuận và tốcđộ tăng doanhthu.

Như này:

DOL = CI/CS

{DOL} là chỉsố đònbảy kinhdoanh, degree of operating leverage,
{CI} là tốcđộ tăng lợinhuận, aka % change in operating income,
{CS} là tốcđộ tăng doanhthu, aka % change in sales.

Biên cách khác thì:

CI = CS*DOL

Nghĩa là, tốcđộ tăng lợinhuận bằng tốcđộ tăng doanhthu nhân với đònbảy.

Nếu DOL của các cô bằng 1, aka đéo có đònbảy, thì doanhthu tăng baonhiêu, lợinhuận tăng bínhiêu.

Còn nếu DOL bằng 3, thì cứ thêm 1% doanhthu, các cô lại có thêm 3% lợinhuận.

Áp cho chảdụ above, các cô cứ buôn thêm 1 con iPhone, aka tăng 10% doanhthu, thì lợinhuận lại tăng mẹ 40%.

Note 1: Nếu đònbảy của các cô đang lớn hơn của địchthủ, thì các cô không dứtkhoát phải đua doanhthu với chúng.

Note 2: Thôngthường, khi sảnlượng vượt ngưỡng hòa-vốn {BEQ}, nếu doanhthu tăng dần, thì chỉsố đònbảy sẽ giảm dần, nghĩa là tốcđộ tăng lợinhuận cũng giảm dần. Dĩnhiên đang giảđịnh kếtcấu chiphí doanhnghiệp không thaydoi.

§[3.3.2.7] Income Equations

Sauđây là dăm côngthức cơbản của quanhệ chiphí-sảnlượng-lợinhuận.

I. Sảnlượng nhằm đạt một mức lợinhuận dựtoán:

Q = (FC+NP)/(P-V)

{Q} là sảnlượng dựtoán, estimated production volume,
{FC} là tongcong địnhphí sảnxuất kinhdoanh, fixed costs,
{NP} là lợinhuận ròng dựtoán, net profit,
{P} là đơngiá bán sanpham, product unit price,
{V} là biếnphí đơnvị sanpham, unit variable costs.

Áp cho chảdụ above nhé. Đặng đong lợinhuận 25 chai/tháng, các cô phải bán được từng này con iPhone trong tháng:

Q = (15+25)/(11-9) = 20 con

II. Doanhthu nhằm đạt một mức lợinhuận dựtoán:

R = Q*P

{R} là doanhthu dựtoán, estimated sales revenue,
{Q} là sảnlượng dựtoán, estimated production volume,
{P} là đơngiá bán sanpham, product unit price.

Áp cho chảdụ above nhé. Doanhthu cho 25 chai lợinhuận là:

R = 20*11 = 220 chai

III. Sảnlượng nhằm đạt một mức lợinhuận dựtoán cũng bằng:

Q = (FC+NP)/cm

{Q} là sảnlượng dựtoán, estimated production volume,
{FC} là tongcong địnhphí sảnxuất kinhdoanh, fixed costs,
{NP} là lợinhuận ròng dựtoán, net profit,
{cm} là lợinhuận trên biếnphí đơnvị sanpham, unit contribution margin.

Mời văncông tự áp cho chảdụ above.

IV. Doanhthu nhằm đạt một mức lợinhuận dựtoán cũng bằng:

R = (FC+NP)/CMR

{R} là doanhthu dựtoán, estimated sales revenue,
{FC} là tongcong địnhphí sảnxuất kinhdoanh, fixed costs,
{NP} là lợinhuận ròng dựtoán, net profit,
{CMR} là tỷsuất lợinhuận trên biếnphí.

Mời văncông tự áp cho chảdụ above.

V. Sảnlượng nhằm đạt một mức lợinhuận dựtoán cũng bằng:

Q = R/P

{Q} là sảnlượng dựtoán, estimated production volume,
{R} là doanhthu dựtoán, estimated sales revenue,
{P} là đơngiá bán sanpham, product unit price.

Mời văncông tự áp cho chảdụ above.

Các côngthức trên được gọi là các phươngtrình lợinhuận, aka income equations, or income statement equations.

Đặng tiệndụng nhuậntràng mọi nhẽ, các cô đưa mẹ các phươngtrình lợinhuận vào bảng Excel. Lúc nào cần tínhtoán, thì nhét data, bấm {enter}, và zất ngoan quá, người ơi.
Page:


117 comments:Bà lội chợ Mun said...

@Doang

Chiều nay tui đã mang máy ra tiệm bắt chúng cài lại, tình hình có cải thiện, nhanh hơn nhưng lại gặp vấn đề là vào google không được! Search bất cứ thứ gì nó cũng đòi capcha, gõ capcha tỉ lần nó vẫn bảo vi phạm điều lệ khỉ gì đó. Đã gọi lại cho bên kỹ thuật của bọn bán hàng mà chúng nó chưa trả nhời! Đèo mẹ, điên muốn vứt xừ cái máy đi quá!

BuBua's diary said...

Hay zất quá người ơi!

Dễ hỉu, dễ ápdụng, dễ tiếngtoán, cứ thay sốmá vào là ngonchoét, hahaha.

Làm xong quả bảng excel thì có mờ phán như thần.

Chuẩn Tá said...

Zì biên bài trển hàn lâm nhể, vừa đọc vừa fải liên tưởng đến thực tế kinhdoanh. Ngày càng đi sâu đi sát vào quần í lộn vào kinh tế quản trị . Cô nào mần ăn bài bản mau vào đọc nghiền ngẫm đi. Không tự kinh doanh thì cũng lấy kiến thức đánh giá đối tác, đối thủ. Tôi dân kỹ thuật nhưng xưa cũng tham dự vài dụ án nên cũng học mót ít kiến thức, giờ nạp thêm có dịp làn ăn nhớn

wetblanket said...
This comment has been removed by the author.
Chuẩn Tá said...

Tôi nghĩ cái khó ở đây là sản lượng trên dự toán, dự bán được 20 con /tháng . Nếu tháng đó bán ít hơn thì lõm mất 1 ít. Sản lượng này nếu mơi kinhdoanh nhẽ khó dự.

Là Sao said...

Ref: Chuẩn Tá (5)

Thế mới cần công thức để tính toán khi thay đổi sản-lượng.

Cô giả định sảnlượng 20 con i-phone kếthợp với các thông số biến-phí {VC}, định-phí {FC}, nhuận-ròng {NP}, nhuậ- gộp {CM} để có DOL.

Khi biết DOL càng cao nghĩa là giả định ngon, cố mà đạt sản-lượng đó. Đcm, nhưng giả định quan trọng là {FC} không đổi nha.

Cũng từ thông số DOL có thể lắp nhiều giả định sản lượng khác nhau để tính nhuận-ròng, nhuận-gộp.

Để ý 2 notes của Zì, cũng quan trọng phết. (1) Tính toán đòn-bẩy để ra quyết định kinh doanh; (2) doanh thu càng tăng cao "thông-thường" đi cùng với DOL giảm.

Là Sao said...

Ờ học FMBA thì các cô chịu khó Gúc nhiều nhé.

Bài giảng rất dài và rất tóm gọn, tuy ziên các kiến-thức định-nghĩa đều có thể Gúc dễ dàng.

Anh nghĩ đây là đặc điểm khá riêng của FMBA <<< yêu cầu các học viên phải tự học, đọc nhiều hơn.

Không chịu khó Gúc thì đéo ăn thua đâu nha.

Là Sao said...

À Gúc tiếng ăng-lê nha. Với các thuật ngữ công thức trong FMBA gúc tiếng ăng lê là lên ngay. Đọc khoảng 2-3-4 bài ở trang đầu là chuẩn nuôn.

Đôi lúc cũng có thể gúc tiếng Lừa, nhưng kết quả mong ước là khá hạn chế.

Anh khuyến nghị một tỷ lệ gúc Lừa/Mẽo quãng 1/10 là ngon.

CBDN - CBDN said...

Suốt chiều dài lịch sử 7 năm dựng Quán, dường như đã có tiền lệ, hễ cô Zì bốt bài kinh tài or văn chương kiểu "hàn lâm" là khá ít cồng, có lẽ bởi người thích; or có cảm hứng; or đủ trình thẩm hai món này cho ra tấm ra món, cho đến nơi đến chốn - nhẽ không phải là đa số.

Cơ mà mưa dầm thấm lâu, cô Zì cổ cứ tằng tằng kiên trì kiểu của cổ, kiên định mục đích - con đường của cổ[(-)] .

CBDN - CBDN said...

Halloween tintin tí cho có chút không khí vui vui nào
======================
Từ một "gợi ý" vô tình từ cô Zì khi thuyết minh cho phông chữ Courier...

[img=http://2.bp.blogspot.com/-yQha3xJ5Lh4/VjOShB9n-MI/AAAAAAAAAao/ai3hgJb4WrA/s640/11148580_1514899848830433_2232804927471547021_n.jpg]

... đến phiên bản bí ngô Halloween 2014 của hungminh bui.

[img=http://1.bp.blogspot.com/-QawDYvhzaoY/VjOQ10l8wsI/AAAAAAAAAac/VGfONsAwb8Q/s640/12063590_1514900108830407_7428603701864547088_n.jpg]

Quá là dễ thương, đáng yêu - cả mẫu gốc và phiên bản[;] [;] [;] !


Đoàng said...

Ui em Lội(1), đừng đừng.

Cứ hơi 1 thí vứt thế, chết zân Lừa.

Em ga chưởi chết cụ chúng nó địt mệ chúng mài cắn lùn bà đéo xong.

Đây là hình chại OperaMini để vầu Bựa, còn MB bank là trên G-chrome. ROM v7 vửa ra:

[img=https://goo.gl/photos/vaeRnH2TrgGZUhYw8]

Nhắc lại, nếu chưởi mà chưa được, chưởi phát nữa, cho đệ cầm vầu anh mần jup, 10 phút (nối PC chép hết đồ trong DCIM và Media ra PC, rồi xóa trong đt đi. Thẻ SD cũng). Nếu thàng đệ sáng ý, zại cho trong 2 nốt nhạc là mần tự. Drop @ doangdoangj@gmail.com for detail, phờ-lìz.

Địt cụ thợ Lừa.

Là Sao said...

Zì:

Công thức này anh thấy như lồn: DOL = CM/NP vì đéo nói lên quan hệ giữa NP và CM. Chả dụ: CM cố định, NP tiến dần tới [0] thì DOL tiến dần ra [∞]. Dịch: DOL cực lớn dưng nhuận-ròng như cặc.

Nhẽ phải thế này :
DOL = (R-V)/(R-V-F)

Hoặc thế này:
DOL = %ΔEBIT /%ΔSales, nhẽ ngon hơn.

feelthelove said...

Những dòng máy xách tay thì kinh nghiệm là nên dành cho nam giới và bọn còn tin tin ưa hiểu biết và có thời gian chúng nghịch (và giá cả cũng rất rẻ phù hợp với các đối tượng này)

Liền bà phụ nữ và các đối tượng tương đối có tuổi roài thì không nên, vì không có thời gian và cũng không còn nhiệt huyết để tìm hiểu công nghệ, đến nhắn tin nhiều lúc còn ngại thì nói éo gì đến ROM hay RAM, 3 cái khải niệm đó ngang với nói chiện ở Sao Hỏa mất roài...

Anh Đoàng nên giúp chị Lụi cho đến khi dùng mượt thì thôi, chứ anh đừng hướng dẫn nhiều, Please...

Lần sau mua máy thì chọn loại phổ thông thông dụng, vừa xiền ví dụ như TAM TINH Samsung chẳng hạn, vừa dễ dùng lại lúc vất đi cũng đỡ tiếc xiền (vì không quá đắt)

Là Sao said...

Khi muốn biên các ký-tự toán học thì dùng bảng mã ở đây nhá:

Link of math-symbols

wetblanket said...

mớ kiến thức Zì biên trên đây (nhõn 1 trang)

nhưng ở trường, tôi phải liếm nửa cuốn sách nặng hơn 3 ký lô, kéo xấp xỉ 500 powerpoint slides, thời gian gần 1 tháng và khoảng tiền học phí dcm nhiều hehe đéo dám nói

wetblanket said...

Ref: Là Sao (12)

DOL được tinh gọn từ công thức tổng quát, nhằm tính trực tiếp %ΔNetProfit tương ứng với %ΔSales

hoặc là cô chả hiểu gì
hoặc là tôi chả hiểu cô đang thắc mắc cái gì

dù sao các cô cứ cồng nhiều nhiều về kinh tài là tôi âng, hehe

Martin Bui said...

Chúc ZiLy cùng tuyền thể chi bộ lễ Halloween ấm cúng, Chúa ở bên các bạn.

[img=https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/12189053_10200962024488910_895784133603790696_n.jpg?oh=d1ea27d0ee2c6b27043c688886c2dd63&oe=5685E30A]

Là Sao said...

Ref: wetblanket (16)

có lồn gì mà không hiểu người ơi. Anh chỉ thắc mắc chút cách tắt thế, dễ hiểu nhầm. Vì đéo thấy quan hệ "CM và NP" qua FC (và VC, đéo quan trọng).

Quan hệ thế này, luôn viết kèm nhau:

Degree of operating leverage = contribution margin ÷ profit
Profit = contribution margin – fixed costs

Khi cố định FC khi DOL càng cao thì Profit {NP} càng ngon vì:

CM = DOL * Profit: tức tăng doanh số {ΔCM} 1-phần thì tỷ lệ lợi nhuận {ΔNP} tăng DOL-phần.

Lưu ý: tỷ lệ lợi nhuận ngon khi DOL > 1.

Là Sao said...

Ref: Là Sao (18)

cách tắt = cách viết tắt

khi cố định FC = chả dụ FC ko đổi

Meomeo said...

Chuối ơi, vào đọc Mail của chị nha, chị ko chuyển tiền qua Paypal cho em được, họ nói em chỉ chấp nhận nhận tiền từ trang site của em, và yêu cầu chị hỏi em trang site đó để thanh toán.

Chúc quán có Halloween kinh dị nha.

Đoàng said...

Kinhte học là môn KH xahoi, chớ, k0 phẩy KH chánhsac, các bieuthuc/fươngtrinh, để vuốt cho nó đẹp 1 ý tưởng, or để mô hình hóa.

Nếu hiểu FC là cố định HẲN, cắn cunt, ngaivaluon.

Làm đéo có jảipháp nầu có thứ FC cố định mà jảsử. Phẩy hiểu fixed, là nó k0 tuyếntính aka linear, theo sanluong or zoanhthu, thì được.

Cha zụ, hãng Komexdoang, sx 2000 băngbịtbuom per day, já thuê nhà WC+included fí dọn vệsinh 5 trẹ0 cụ tháng.

Khi tăng sanluong lên 5000 per day, phẩy thuê thêm 20 lừa, bọn vệsinh nó khiếunại liền: anh đéo, chúng mài ị+đái nhiều lên, ít ga phải là 7 trẹo cụ, k0, tự chúng mài dọn lấy.

Đừng mơ màng các phươngtrình sạch đẹp, người ơi. Đó, bài học kanhtehoccubuoi 101 nhậpmôn.

(Tizien, anh vưỡn ủng hộ môhình hóa bằng các phuongtrinh, tmt).

Là Sao said...

Ref: Đoàng (21)

[ss:color: rgb(221, 128, 34); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: large; line-height: 25px; background-color: rgb(255, 255, 255);]Làm đéo có jảipháp nầu có thứ FC cố định mà jảsử. Phẩy hiểu fixed, là nó k0 tuyếntính aka linear, theo sanluong or zoanhthu, thì được.[/ss]

ờ nhẽ thế. hehe.

Văn dốt Võ dát said...

Bài này hay rất quá, người ơi. Đụ mạ, ngày xưa bọn anh chả được học cặc gì về kinh tài, cứ ngamngám có lời là múc. Đụ mạ nhiều lúc vỡ cmn mồm, nhưng đôi khi hehe cũng kiếm được lạng dọi @ Pín mlt.

Là Sao said...

Học phải đi đôi với hành các cô ạ.

Cơ mà đéo có chỗ "hành" thì đành phải "nổ hăng say" cho ló đỡ quên.

Vậy nhẻ. @2-b.

Nắng Chiều Bi Đông said...

Các định nghĩa Hàn lâm được Zì khái quát trơn tru zễ hiểu quá.
Mà đoạn về DOL Zì có nhầm không sao tôi đọc không hiểu lắm,
DOL=CM/NP "Đạikhái, đònbảy kinhdoanh càng lớn, thì khảnăng sinh lợinhuận càng cao, và ngược lại. DOL phải lớn hơn 1."
Tôi thấy DOL phải càng gần 1 thì NP càng gần bằng CM và càng cao chứ Zì. Chả zụ theo cách tính trên thì mấy thằng zịch Vụ có DOL thấp rất.

Nắng Chiều Bi Đông said...

Ngày nào cũng cày như ông chố các anh chị bựa ạ, join PaidBox cả tháng rồi mà còn chưa đọc đc nhiều. hehe
Happy weekend các bựa.
[img=https://lh3.googleusercontent.com/-ZzmHnpmTkv0/VTu1KPwowKI/AAAAAAAADQk/ZL-JPQBE0fA/w730-h487-no/happy-weekend.jpg]

Văn dốt Võ dát said...

Năm 200x anh Zát adua atòng cùng mấy thằng đệ thân tín mở một công ty lìu tìu (not con bựa Tìu) hòng tính kế thoát nghèo. Đụ mạ mật ít ruồi nhiều, mình lại mới mẻ, kiếm ăn nhọc lồn rất, nhiều khi đéo đủ tiền bú hehe rượu chứ đừng nói đến bú ... ồn nghe chửa mấy con bựa mlt.

Đến tận năm cũng 200x nhờ mối quan hệ thì là mà zây cà ra zây muống bọn anh ký được một hợp đồng có doanh thu kha khá tại dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Fồng chó.

Như thông lệ, bọn anh lại chụm đầu vào ngamngám và đưa ra kết luận là công trình sẽ có lãi chút đỉnh, anh em mừng vui rất.

Ngay tối đó anh nhận được fôn của một đại ca có sao có mũ trong ngành ngảnh mời đi uống rượu, đúng hẹn đại ca đến vào thắng vấn đề. Các chú để lại hợp đồng cho bọn anh thực hiện, anh lập tức chồng cho các chú 600T ông Cụ tiền tươi roi rói.

Anh sướng cửng cả buồi vì nghĩ mình có làm cũng đéo thể kiếm được số lợi nhuận như vậy (có tính được đéo đâu mà biết) mà lại mệt cả lồn nhưng vẫn cố kìm cái sự sung sướng lại, nói, anh để bọn em suy nghĩ.

Về nhà tỉnh lại bọn anh đéo sướng nữa, bọn anh quyết định tự mần, có thằng hỏi mần làm đéo, chơi mà vẫn có tiền chả sướng hơn, hay sao. Anh giả nhời mình mần để giữ mối, để tăng kinh nhiệm và đặc biệt là làm đẹp hồ sơ đặng sau này có cái mang đi mà đấu thầu, chứ đéo xin cho mãi được đâu.

Thế là thống nhất, bọn anh mỗi thằng mỗi việc cầy như ông trâu, ông chó một tháng thì xong, tính ra bọn anh lời được hơn tỷ ông Cụ.

Hết chuyện ôn nghèo, kể khổ @ Ngọc Đánh.


.

Là Sao said...

Ref: Nắng Chiều Bi Đông (25)

Công thức DOL=CM/NP Đéo sai đâu cô ơi. Mời xem ở đây DOL.

PS: cồng 18 của anh có đoạn 2 từ dưới lên chưa chuẩn. Please ignore. hehe.

Anonymous said...

Chầu các cô anh lại ngoi lên trong nhọc nhằn đao đớn gòi đai đụ mạ cặc he he đụ mạ con Tĩnh lợn mới con Hốc gang mai chả lí go đéo giề khà khà

Đéo hiểu sao mỗi khi con Zì bốt bài về kinh tài là các cô cứ iêm thiên thiết thiên thiết là sao làm cho anh chả hóng được con cậc giề thế mới phẽo. Ti ziên anh lượng sức mềnh có hạn đéo địch lại các cô nên chỉ hóng lĩnh vực vửc ... he he khó đọc ráng mà đọc @Thiếm Đánh

Địt mẹ nói thì nói về mặt kinh tài anh hóng quán nhiều từ Zì và các cô anh cũng học lỏm được nhều và đã áp dụng được thành công một số trường hợp, cơ mà anh đéo cảm ơn cho nó bựa he he

À, anh chúc Zì và các cô, ti nhiên các vàng son cũng một ha lô win ( anh bần lông đéo biết gõ tiếng tai lông các cô thông cảm ) vui vẻ và gùng gợn

Kính mời các cô tiếp tục nổ về kinh tài nào

[img=http://s5.postimg.org/tbii9uucn/image.jpg]

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Đoàng (21)

Con Đoàng, chưa thànhthạo hànlâm, thì vuôilồng ngậm mẹ cái lũ mùm {mouth hole} của nhà cô lại đi {keep your cunt-mouth hole off}. Kẻo Zì táng chết cụ {make your grandpa's father death} nhà cô bigiờ địch còn mẹ {you motherfucker}.

An Hoang Trung Tuong said...

Chiphí cốđịnh hay biếnđộng, là được đặt tên theo bảnchất của chúng, chứ có theo giátrị, đéo đâu.

Chiphí biếnđộng là các khoản chi trựctiếp tạo nên sanpham. Nó nhớn hay nhỏ tuyệtđối phụthuộc vào sảnlượng của các cô. Chảdụ nguyênliệu và vậttư cấuthành sanpham, nhiênliệu và điệnnăng phụcvụ trựctiếp cho sanxuat, lương zâncông trựctiếp đứngmáy sanxuat, etc.

Chiphí cốđịnh là các khoản chi khác. Nó nhớn hay nhỏ tuyệtđối KHÔNG phụthuộc vào sảnlượng của các cô.

Thường thì, chiphí thuê nhàxưởng là chiphí cốđịnh, zưng khi khoản này phụthuộc vào sảnlượng nhiều hay ít, như trong chảdụ của con Đoàng, thì nó lại được, bê mẹ sang chiphí biếnđộng.

Địch còn mẹ, chứ đéo phải, cứ thuê nhà, thì là chiphí cốđịnh.

Phânbiệt chiphí cốđịnh vs biếnđộng là mấuchốt giúp các cô tánhtoán được quymô sanxuat đặng thu lợinhuận.

Chảdụ, các cô sanxuat tivi, mõn tháng xuất xưởng đúng 1000 con, giáthành mõn con tròn 2 chai ôngcụ. Thì ở đây, chiphí biếnđộng của các cô mõn tháng bằng đúng 2 tỷ ôngcụ. Nghĩa là "biếnđộng" zưng lại không thaydoi cặc gì.

Còn các khoản như chi bánhàng, marketing, côngtác.. của các cô cothe trồisụt zất nhiều hàng tháng, zưng chúng vưỡn là chiphí cốđịnh. Nghĩa là "cốđịnh" zưng lại thaydoi loạn mẹ lên.

vừ a xoắn said...

[si="1"] Bài hai vãi lồng Dì ơi, dù cho kẻ hèn này chưa thấm được ccc gì mấy. Thu xếp đi hặc thôi[/si]

[img=http://lh4.googleusercontent.com/-LIfWacB3nak/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAABU/dSA9SVe37AU/s512-c/photo.jpg]
(Ảnh: Bố mài cắncắp)

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Văn dốt Võ dát (23)

Tưduy "ngamngám là múc" chỉ có hiệuquả trong thời môngmuội, mầncắn đơnsơ như ông zê ông chố.

Càng ngày, kiếmcắn càng khókhăn. Nếu toàn "ngamngám" thì chỉ có mút cặc.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Là Sao (24)

Đúng gòi thưa xuchiêng. Khi chưa "hành" được, thì cứ chém nhiều vào, thậmchí đi giảng bài, dạy học. Cho đỡ quên kiếnthức, đặng khi nào cờ đến tay, thì phất.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Nắng Chiều Bi Đông (25)

DOL nhớn, thường là zo chiphí cốđịnh của các cô nhớn, còn chiphí biếnđộng thì nhỏ.

Khi tỷtrọng chiphí cốđịnh của các cô vượt trội chiphí biếnđộng, thì lợinhuận của các cô sẽ có cơhội càng lúc càng ngonlành. Chỉ cần tăng chút doanhthu (sảnlượng) thôi, thì lợinhuận sẽ tăng nhiều.

Chảdụ nhãnxèng là hoạtđộng của bọn Apple, bán iPhone.

Cái cô nói, là tưduy manhđụng chụpgiật. Thường ápdụng trong thươngmại ngắnhạn. Nghĩa là, lãi zòng càng nhiều thì càng tốt, không quantâm tới đònbảy.

Travis Hawk said...

Sâu lại chưa hành được hả cô Sao Là? Ápdụng các bài biên về tàichính của Zì vầu việc quảnlý xèng nong cánhơn, giađình là 1 cách thựchành tốt nhứt.

Chảdụ cô học bài xèng mặt trước, thì thử ápdụng vầu xèng mặt cánhơn xem sao.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Nắng Chiều Bi Đông (25)

Mấy thằng mần zạchvụ có DOL bé, là zo chúng bánhàng cắn lãi nhớn, chứ không zo tỷtrọng chiphí cốđịnh của chúng nhớn.

Bọn này đéo có đònbảy cặc gì. Chỉ cần có doanhthu, là có lợinhuận. Doanhthu tăng 1, thì lợinhuận cũng tăng 1. Cứ tuầntự mà tiến.

Zưng khi kanhtế khókhăn, hoặc gặp cạnhtranh mạnh, thì doanhthu của chúng sẽ tăng ít, aka lợinhuận cũng phọtphẹt. Và chúng sẽ tèo hehe, vì đéo có đònbảy.

Anonymous said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (30)

Aha Zì vĩ đại và bất hủ và muôn vàn kính iêu và he he etc đã hiện hùn về đai gòi. Đcm Zì biên cồng này song ngữ Tai-Lừa đáng iêu đéo chiệu, nhẽ là chiếu cố cho con Lừa bần lông là anh đai có phỏng?

Anh ngoi lên chầu Zì nhát tiện thể xin Zì cho anh thêm ông lịu đạn để thi thủm ngoi lên quán anh nổ cho nó khí thế. Chỉ thêm nhõn ông lìu đạn thì mất đéo gì Zì nhể ( địt mẹ nịnh Zì mấy nhời ngượng mùm phết DDDD)

Anonymous said...

Ref: Bộ Đội Bắn Đòm (38)

Zì cho anh xin thêm chứ đéo phải thay cuộn giấy chùi đít bằng lìu đạn đâu nhế. Đéo hiểu sao dạo này anh lại thích nhiều tem phiếu các cô ạ đụ mạ cặc hế hế

Anh thành Zì mới cả bọn bù đụi nhiều nha, nặc dù chưa được thêm ông lìu đạn địch còn mẹ

Anonymous said...

Ref: Bộ Đội Bắn Đòm (39)

Mặc dù not nặc dù, đcm thằng uýnh mái

Đoàng said...

Táng là táng thedeonau. Ngậm nà ngậm thebuoinau. Con Zì đuối lí là chưởi ng ta, ngụy biện deo chiệu.

Anh đang phấn đấu cắn 1 ông lò xo.

Hanlam là caideoji, chứ, nếu k0 jup người ta ZÙNG được.

Chả có caideoji KHÔNG tí nầu phuthuoc sanluong, trừ, may ra, chén nước quả cau cúng ông địa ở xó nhà công ti. Nói "TRỰC TIẾP" thì còn được.

Tức là đành phẩy hiểu TƯƠNG ĐỐI thôi.

Như, ngay chazu trong bài, chả có con ngẫn deonau, đi mở quán phở jatrien đời 1, mà quên mất tiền thuê nhà (đành là chỉ chảzụ cho vuôi). Địt cụ, ở Lừa, xèngnhà là cái cỏn tính đầutiên, và lo nhứt, vì là, nhớn nhứt. Zưng quên lương chínhmình thì lại thiếtfuc zất.

Trong vidu iPhone, xèng linhtinh 5 trẹo, sẽ có chèchén gọi nhà bên đãikhách, mí đãi 2 thàng thợ thối mùm. Nếu sanluong tăng lên 15 phone, thêm ngai 5x2 chén chè, gòi, địch còn mẹ.

Ngĩa là, khi tính (or ngàmngàm), phẩy HIỆU CHỈNH chútchút.

Đấy là đối vốn. Đối nhân còn khác xa. Công ti tư vấn luật chả hạn, xèng côngtác linh tinh tăng ngaivaluon, nếu tăng kháchhàng, nhất là khách ngoại tỉnh. Nếu cứ khưkhư ngẫn thì có hạch bằng buồi toán.

Ngĩa là hanlam chăng nữa, phẩy hiểu TƯƠNG ĐỐI thôi. Nhẻ. Anh, có sợ cái vỏ chữ hanlam, cái buồi anh đơi nài.

Hanlam là sẵn sàng được/bị bác bỏ. Hệ quả là, luôn đau đớn tự bác bỏ.

Các VC, đi học, phẩy sẵng sàng bật, mới mong tiến. Đừng e ngại các khainiem.

Anonymous said...

Hay là Zì mới bù đụi cho anh xin thêm ông nhợn mùm đỏ cắn nhanh nhế, cho ló bần lông hêh, hoặc là cả 2 càng tốt. MDGD aka mất đéo gì đâu

Đoàng said...

Ref: Bộ Đội Bắn Đòm (38)

Địch cụ. Cỏn chưởi anh, cô, chưa đến tuổi.

Chuẩn Tá said...

Làm an ngày càng khó, luật có nhiều rồi, không theo ko được. Làm ăn ở lừa thì lèo tèo thôi, nhưng cố gắng áp dụng bài bản hàn nâm được chút nào hay chút ấy. Từ quản trị vp, quản trị kế toán . . .đến an toàn lao đụng, vs công nghiệp dù vp có mấy mống. Tham gia chung vơi tây long thấy bỏn bài bản khoa học khiếp. Mọi việc đều tánh toán kỹ lưỡng, form mẫu đầy đủ. Bỏn lại sẵn xèng nên mọi việc đều hoàn chỉnh ngay từ đầu 1 cơ sở cho thuê căn hộ nhõn 10 khách, riêng đội ngũ bảo trì đã 10 ông lừa 3 ca liên tục chưa kể nv vesanh, trực buồng v v chi phí cố định cực lớn doanh thu có là bao. Bù lại cỏn được tiếng ngay từ đầu phục vụ chu đáo. Lừa thì vừa làm vừa bổ sung, chắp vá nv chưa kíp huấn luyện, làm đâu hư đó. Nhiều quán cafe, nhà hàng vừa bán vừa sửa, vừa cafe vừa xem xẻ gỗ hehe. Lừa khoái làm ăn nhớn, dù tiền ko đủ, sanh ra chiếm dụng vốn lẫn nhau, giật gấu vá vai . Hiệu quả là mất liềm tin toàn hệ thống. Bú tủ
Taylong quản ly từng ổ cắm, cong tắc, thay trước khi hư. Lừa để hư mới sưa cúp điện, congnhan ngồi chơi 30 phút , tiền ấy vào chi phí cố định. Nhẽ tư duy ấy khiến chúng giàu

Là Sao said...

Ref: Travis Hawk (36)

Hehe. Thành thành cô. Anh sẽ thử áp-dụng xem sâu.

Anonymous said...

Ref: Đoàng (43)

Địt còn mẹ anh biết gòi, í anh nói là cách cỏn biên song ngữ hài hước chứ nói đéo giề chiện của cỏn mới cô đéo đao ơ kìa giời đương mưa to mà sao cô lại nóng thía. Cô ko thấy cồng trên kia anh tự nhận cmn là đéo đủ trình kinh tài bằng các cô à he he. Dốt cái gì thì nhận cái đó chứ anh kinh buồi giề

Anh mời cô bú cốc bia vỉa hè mới anh rồi lại nổ kinh tài cho anh hóng tiếp nhế. Mời mời

An Hoang Trung Tuong said...

Khi các cô chưa vậnhành zoanhnghiệp, hoặc không quantâm vậnhành zoanhnghiệp, thì như con mùm lùn (cunt-mouth holder) nào ở trên thảoluận, các cô cứ ápdụng vào cánhân.

Chảdụ, áp bàihọc nài, vào kanhtế giađình, thì có zằng.

Coi sảnlượng của các cô là số hàinhi trong giađình. CM aka lợinhuận góp của các cô sẽ bằng thunhập giađình trừ tongcong chiphí cho hàinhi.

Chảdụ, các cô hai vện-chố thunhập 20 chai/tháng. Chiphí cho 1 hàinhi hết mẹ 5 chai (nhà các cô mới có 1 ông hàinhi thôi). Vậy CM là 15 chai/tháng.

Con hàngxóm nhà các cô, thunhập tươngđương, zưng có 2 hàinhi. Và CM con ý là 14 chai/tháng. Aka mõn hàinhi cỏn chiphí chỉ 3 chai.

Ở đây, chiphí biếnđộng là chiphí cho hàinhi,  gồm xèng cắnbú, xèng họchành, xèng thuốcthang, xèng điện-nước tăng thêm khi nuôi hàinhi.

Còn chiphí cốđịnh là xèng thuê nhà (hay khấuhao nhà, lếu các cô đã có nhà), xèng tiêupha của hai vện-chó nhà các cô (gồm cả xèng cănbú, xăngpháo, điệnthoại, etc).

Trong chảdụ above, chiphí cốđịnh của nhà cô và con hàngxóm đều bằng 10 chai/tháng.

Vậy DOL của các cô bằng 15/(15-10) = 3. Còn DOL của con hàngxóm bằng 14/(14-10) = 3.5 hehe.

Vậy là, đònbảy của các cô đang nhỏ phết quá. Các cô mà tăng sảnlượng, aka đẻ thêm hàinhi, thì bú cặc hehe địch còn mẹ.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Đoàng (41)

Ngậm mùm đỏ lại, ơ kìa.

Là Sao said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (34)

Hehe. Thành Zì.

Travis Hawk said...

Trước đây khi tínhtoán, Moa cũng làm y như cô Đoàng, tức là dựphòng chiphí quá nhiều thì địt con mẹ tính ra toàn thấy lõm, đéo có xu cặc nầu.

Công thức chuẩn là cứ phẩy theo, còn khi ápdụng thì tùy ngữ-cảnh nơi-chốn.

Chảdụ ở Lừa thì cứ phẩy thêm nhiều chiphí vầu cho chắc cú như xèng Cam lộ, xèng gầm bàn...

Nhưng ở Sing, Hàn, Mẽo thì nó phẩy khác.

Hóng bài Zì đâu chỉ ziêng văncông mần cắn ở Lừa đâu ơ kìa.

vừ a xoắn said...

[si="2"]Dcm Nụi đang mưa to vãi Hoàng, địt mẹ đúng nà cơn mưa tháng 11, như buồi. Nhân lúc anh Hoàng chồi lên ỉu sìu như vẫn, iêm lại tiện mồm sin anh Hoàng cấp iêm tem ông đại bàng ví cả viếp đỏ ví cả cỡ chữ 2, màu nào cũng được. Nếu hết tem gồi thì anh cứ tước mẹ của bọn bựa gộc rồi cấp cho em cũng được, chả dụ như của con Lài, con Già Đểu, con Bín ...Bọn này ít cồng anh tước mẹ tem bỏn đi anh ạ[/si]

[si="3"]Góc phải, hồi tráng niên, chưa bất hủ cho nắm.

[img=http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsQ7aTCxoI_GD25SedXb5L7yOxN8Ncblu8OEf_zD5WPRxDUmin]

Chuẩn Tá said...

Chiphi co dinh đúng là chỉ tương đối. Jả dụ tôi bán iphon lương con bán hàng 3 triệu cụ tháng. Nếu gioithieu bán được 1 cái, cỏn có hoahong ,5 triệu cụ cái. Vậy sản lượng tăng, cpcd cũng tăng. Công thức là ly thuyết căn bản nhất. Nắm vững để đố phó, ứng dụng thực tế. Mới lythuyet thì chưa đủ xông pha. Fải theo lời dạy của cô Zâu nhé : dĩ bất biến ứng vạn biến thì mới giúp ích. Cho đời. Non sông có giở nên vẻ vang là nhờ công học tập của các cô.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Chuẩn Tá (52)

Tươngđối cái lũ lùn mẹ nhà cô {your motherfucker's cunt hole} ý mà tươngđối.

Địch còn mẹ Zì đã giảng đến thế gòi, mà các cô vưỡn cứ bám vào cái tên gọi của chữ Fixed Cost mà địnhnghĩa địch còn mẹ.

FC và VC là kháiniệm tuyệtđối luôn, đéo có tươngđối, cặc gì cả.

Đoàng said...

Ref: vừ a xoắn (52)

Địch cc. Cô cứ bam mõn ngài 24 nhái, cắn ông lừa mõm thối liền. Chứ, cứ táobón hơn cả nãnhtụ, có cái buồi í, cắn. Nhiền con Hốc mà học tập.

(mách nhỏ: mua ngai 1 suất baiboc, k0 chỉ cắncứt, hêhê).

Đoàng said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (53)

Tiệtđối là đúng gòi, nhưng phải hiểu đúng, chứ, cứ nhảxưởng nhảxưởng nhảxưởng, cắn lồn ngai, đéo nói nhiều.

Travis Hawk said...

Mỗi lần đọc một bài mới về kinhtai của mụ Zì, Moa chỉ nghĩ đơngiản là ápdụng như nầu để đong xèng đây? Thế thôi.

Lăntăn làm đéo mất thờigian về côngthức. Các cô học để đong xèng, chứ có phẩy soi côngthức, gòi chứngminh như làm toán đéo đâu hả?

Là Sao said...
This comment has been removed by the author.
Là Sao said...

Be Thankful

Be thankful when you don’t know something
For it gives you the opportunity to learn.

Be thankful for the difficult times.
During those times you grow.

Be thankful for your limitations
Because they give you opportunities for improvement.

Be thankful for each new challenge
Because it will build your strength and character.

Be thankful for your mistakes
They will teach you valuable lessons.

Be thankful when you’re tired and weary
Because it means you’ve made a difference.

It is easy to be thankful for the good things.
A life of rich fulfillment comes to those who are
also thankful for the setbacks.

GRATITUDE can turn a negative into a positive.
Find a way to be thankful for your troubles
and they can become your blessings.
~ Author Unknown ~

Đoàng said...

Ref: Là Sao (58)

Hãy Thankful

Hãy mang ơn mù lòa anh
cho anh học hửi

Hãy mang ơn lần nhứcnhối anh
cho anh lần lớn khôn

Hãy mang ơn bất lực anh
cho anh mần good hơn

Hãy mang ơn “mài ngon hông” anh
cho anh cứng và quật cường

Hãy mang ơn sai lầm anh
zại anh đó

Hãy mang ơn mỏi và cạn hơi anh
là anh đã khác đi tự

Mang ơn the good, zẽ zất quá, địch còn mẹ
Ông người anh TinhBong, nếu
mang ơn rũbại cũng.

Mangơn đem ông người đen quá qua tinhbông quá zất
Biết ơn đi anh, địch còn mẹ
Chúa Lòng Lành Hắt-Xì-Hơi anh!

-----
Địch cc, anh Gúc zịch chuối quá thể.

Đoàng said...

Biết ơn đi anh, địch còn mẹ
Chúa Lòng Lành Hắt-Xì-Hơi anh!
-->
Học 1 cách mangơn zững zất rắcrối quá anh, địch-còn-mẹ
là Chúa Lòng Lành Hắt-Xì-Hơi anh!

anh Gúc đínhchánh.

Đoàng said...

Bài nài hiểu đơn zản là congti có 2 phần hao mòn, cho gốc và cho cành aka ngọn aka ngậm vầu sanpham.

Đònbẩy là hieuqua của phần gốc.

Nếu cứ tăng sanluong là zoanhso tăng vùnvụt vùnvụt, thì mở rộng quimo sx mau mau. Ngĩa là cắn bú chộp zật, k0, bão hòa đến là cắn cứt.

Nếu phần lãi do sanluong ít, nuôi gốc nhều, lãi gộp lớn mà lãi gòng ít, ngon mẹ. Đầu tư ác vầu nền tảng, vầu nhưnlực lõi, vầu độingũ quantrị, đừng ham mở rộng, mà đẩy manh đầu tư chiều sâu, aka bạn đang nắm con gà đẻ vàng. Aka congti đang có trớn ngon, phát trien bền vững.

Ti ziên, nó chỉ đúng khi cạnh tranh lí tưởng aka chưa bãohòa và chánhsách ổn định aka ruiro đạođức zất bé quá. Ngĩa là k0 xuất hiện co kéo bởi hành vi vimo, or vĩ mô cũng. (Khi nào rảnh, anh xin chém cáccô cái vỏ chữ "vi" mí cả "vĩ", địch cụ Lừa).

Chứ, lớn như cỡ Apple, cỏn xuất 50 trẹo vs 70 trẹo iPhone per mùa, câu chiện sẽ zất khác quá. Bởi cỏn lớn đến mức, cothe gây co kéo thị trường. Chỗ nài, mời anh Zì vầu chém. Mời mời.

Đoàng said...

Cái chảzụ jađìng cô Zì above, cc ngía cho vuôi, tin thật có cắt shit.

Số nhidung k0 cắnnhập ji zoanhthu. Zưng đònbẩy thì lại ứng, tmt. Ngia là cc nên màizũa bảnthân đặng tăng lãi gộp, khâu lồn lại, đẻ thêm chỉ cắn cứt. Vì lời k0 sanh thêm, mà gốc hao mòn zất quá.

Zưng, đúng hanlam, đòn bẩy thấp, đồng ngĩa sanluong ngậm trọng số lớn hơn, đáng nhẽ phẩy tăng sanluong aka đẻ thêm. Thế mà, đẻ thêm hainhi, cắn buồi luôn, tmt.

Nhìn qua, thì hàng xóm phải đẻ thêm, vì 2 nhi tốt hơn 1 nhi. Kì thực chính cỏn cũng phải khâu lùn, lại.

Túm lại (trong VD zủ), nghe đòn bảy thì chỉ cắn cứt, k0 nge, cắn cũng.

Thôi, anh lại chẩu ga vỉa hè bú choác bia cỏ, vại. Đuối quá.

Chuẩn Tá said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (53)

Tôi chỉ liên hệ thực tế mần cắn thôi, ko cãi Zì về tên gọi cùng đinh nghĩa, cái đấy tôi biết đâu, chỉ biết lòng theo chân lý

Nắng Chiều Bi Đông said...

Địch Cụ Hiểu rồi thưa Zì.
DOL = (R-V)/(R-V-F) bọn mầm zịch vụ gần như định phí chúng bằng 0 nên DOL hầu như bằng 1.
Bọn nầu có định phí lớn mà Lợi nhuận cũng nhớn thì DOL lớn, bỏn chỉ cần tăng nhẹ sản lượng là lợi nhuận tăng mạnh.
FC và VC là tuyệt đối:
Định phí là chi phí ko thay đổi khi sản lượng thay đổi chả zụ như tiền thuê mặt bằng cửa tiệm 10 chai 1 tháng và lương con NV 5 chai 1 tháng. Zù bán đc 1 hay 10 ông phôn thì cũng phải giả 15 chai 1 tháng
Biến phí là chi phí thay đổi theo sản lượng: chả zụ hoa hồng theo sản lượng cho con NV.


Chuẩn Tá said...

Tin mới nhận cô Banhki TTK lien hiep HTX. là người gốc Lừa, cổ vừa về thăm quehuong,vinhquy bai tổ. Xứ lừa lại thêm tự hào có người con xa xứ thành công (người trong xứ lưa thế nào tôi biết dâu)

Văn dốt Võ dát said...

Ref: Chuẩn Tá (65)

Ổng ghé xứ Đoài hôm 23, nhân chuyến thăm Việt Nam từ 22 - 23/5/2015 chứ "vửa về vinhquy báitổ" đéo đâu?.

Bà lội chợ Mun said...

Cảm ơn cô Đoàng

Tôi lười di chuyển lắm, chạy từ kimacho ra Thaihacho cho bọn bán hàng nó chỉnh lại thôi. Anw, cảm ơn sự nhiệt tình của cô.

wetblanket said...

Ref: Chuẩn Tá (52)

hoa hồng là biếnphí (variable cost), ko phẩy cpcđ nha cô

Bà lội chợ Mun said...

Nụi mưa buồn, buôn bán ế ẩm, ngồi xem phim giết thời gian, phát hieẹn ra quả phim nài của bọn Đức nhợn hay quá cacc ạ!

[youtube=https://youtu.be/r4tbg1CY-7s]

Phim ko có đánh đấm, ko đua xe, ko sex siếc, ko hội hè, ko đông người, nhưng mà thấm đẫm tình người trong đó. Tình yêu 70 năm và những nỗi niềm đan xen nó nhẹ nhàng nhưng mà xem xong ngẫm mãi. Cô nào đang yêu thì nên xem phim phỉm! Cô nào đã từng có tình yêu lỡ dở cũng nên xem phim phỉm luôn!

CHúc cuối tuần vui vẻ!
tui wuay lại với công cuộc đong xèng đầy nhọc nhằn ở xứ sở hình giun!

wetblanket said...

Ở Lừa, CM là lãi trên biến phí, ổn gòi
nhưng con Zì phán thêm gằng, Lừa gọi CM là loinhuan góp, nhẽ dễ gây hiểu nhầm

Thực tế ở Lừa, loinhuan góp (gross profit) là khoảng sau khi doanh thu thuần trừ đi chi phí hàng bán (COGS), GP = R - COGS, theo hệ absortion costing (dịch là gì tôi chịu mẹ)


khác với hệ variable costing trong bài Zì nêu là CM, CM = R - VC

ở chỗ CM bao gồm định phí sx chung (fixed manufacturing overhead - FMO), còn GP thì không
COGS = VC + FMO

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: wetblanket (70)

Ngậm mẹ mùm lại. Lợinhuận "Góp" chứ không phải Lợinhuận "Gộp". Đây là cách gọi CM của some asshole Lừa, đéo phải của Zì.

Ngoài za, some asshole gọi CM là "sốdư đảmphí". Cách gọi này thậmchí còn tởm hơn cách above.

Zì thì gọi CM là "Lợinhuận Trên Biếnphí". Không zất hay lắm, zưng đơnsơ giảndị, và khongthe nhầm được.

Zì đã giảng gõgàng thế gòi mà sao vưỡn còn bọn ông lợng thanphiền?

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (71)

Trong bài biên nài, con tácgiả đã chúgiải thuậtngữ CM bằng các chữ "[fo: color="#006600"]lợinhuận góp[/fo]" (chữ gốc của ai đéo gõ), "[fo: color="#009900"]sốdư đảmphí[/fo]" (chữ gốc của ai đéo gõ cũng), và "[fo: color="#FF0000"]lợinhuận trên biếnphí[/fo]" (đây đíchthị là chữ của Zì, được Zì zùng đầutiên trên trầngian).

An Hoang Trung Tuong said...

Bọn thợdạy gốc trường kanhté Gồng Chố thường gọi CM là "lợinhuận góp". Còn bọn gốc trường kanhté Nụi Chố lại thích gọi là "sốdư đảmphí".

Chỉ có bọn họctrò Zì mới gọi CM là "lợinhuận trên biếnphí".

An Hoang Trung Tuong said...

Thằng Gúc zịch "contribution margin" là "tỷsuất lợinhuận đónggóp" (chữ "tỷsuất" là sai đó nha địch còn mẹ), nên nhiều Lừa gọi tắt mẹ là "lợinhuận góp", cũng được, zưng hay bị bọn thầnquynh nhầm mẹ với "lợinhuận gộp" (gross profit).

Qua tiếng Khựa, nó thành mẹ "biên tế cúng hiến" hehe.

Ở đây "cúng hiến" là "đónggóp" aka contribution.

Còn "biên tế" là "biên" aka margin.

Củ ChuốiTây said...

MBA khóa V đã vào bài học đầu tiên,
văn công nào chưa kịp xuống xèng, mời tham khảo gói Combo 5. Hiện còn thiếu 1 xuchiêng nữa.

Nếu kịp, trong tuần tới, vào lớp vẫn thoải mái làm quen và học bài.

Liên lạc: mobilebankbuaquan@gmail.com

@ chị meomeo: xèng đã chảy vầu bank. Thêm 1 văn công nữa là Chuối chuyển ngai.

Meomeo said...

Thành Chuối nha
Mà ở bài trước, còm 404 thì phải, có bựa luong nguyen hỏi có còn kịp đăng ký khoá V MBA ko. Vì gói combo đã có 4 rồi, Luong nguyen ơi, liên hệ với Chuối để đăng ký suất thứ 5, để mấy anh chị em nhà mình vào lớp cho kịp đi.

wetblanket said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (71)

ban đầu tôi không nghĩ "loinhuan góp" là cách gọi của Zì cho đến khi thấy cồng (47)

ở chỗ tôi, góp hay gộp là do bỏn quen mùm, chứ không khác nhau về ý nghĩa

Tiếng Lừa có vô vàn từ ghép, có sẵn hoặc được chế tác bởi bất cứ con bần nông nào ngứa-mùm, kể cả Zì lếu dư cồng (71) là cỏn nổ thật

wetblanket said...

Ref: wetblanket (77)

nhiều lúc chỉ ước có thể xoá sổ tiếng Lừa, thay bằng Ăng-lê như nhiều quốc gia đã mần

Meomeo said...

À quên cám ơn anh Đoảng nữa. Hôm rồi anh khuyên đọc cuốn "Tổ quốc ăn năn" của anh Kiểng Pháp Nhợn, quê Thái Lọ. Dù cho ko phải U22, nhưng do chưa đọc nên em mới bắt đầu đọc phần 1 của cuốn sách, thấy thú vị phết.

Dạo này em hay đọc và xem những phim về loài vật và (hoặc) trẻ em. Hôm qua xem phim "Two Brothers" nói về 2 con hổ, ôi yêu ơi là yêu ý. Phim này của thằng cha đạo diễn tài năng người Pháp, Jean-Jacques Annaud. Cỏn người Pháp nhưng phong cách cinema Mỹ rất đẳng cấp với nhiều phim em rất thích như "Tên của hoa hồng", "Người tình" "Seven Years in Tibet", "Enemy at the Gates", "The Bear"...

Em nhớ có thằng cha nhà văn người Pháp nào đó từng nói "Càng tiếp xúc với con người, tôi càng yêu con chó của tôi hơn". Em thì nghĩ, càng đọc và xem phim về loài vật, em càng ghét con người. Hôm qua lúc xem phim "two Brothers", vì phim nói về việc săn giết hổ ở Đông Dương, cụ thể là Campuchia, chó em hỏi em "giờ ở Việt Nam có còn nhiều hổ không?". Em không có câu trả lời chính xác. Ở miền Bắc, giờ chim còn chả thấy có, rừng càng ngày càng trọc, thì hổ làm gì còn đất sống nhỉ? Chắc hổ chưa bị diệt chủng hoàn toàn ở Lừa, nhưng còn thì rất rất ít.

Chúng mới đẹp và đáng yêu làm sao, những con mèo vĩ đại. Nói thật là mỗi khi nhìn tụi hổ, em chỉ ước ao được chạm vào chúng, vuốt ve chúng cái. Tất nhiên chỉ là khát khao, chứ thực tế thì khi ở Thái Lan, ở công viên hổ gì đó, có cơ hội chạm vào những con hổ thật, em đã từ chối. Em thấy đau lòng khi con người sử dụng loài vật trong những mục đích trái với tự nhiên. Họ cho hổ ăn hoặc uống một thứ gì đó để chúng lờ đờ ko còn sức sống, vật vờ cho các nhà sư (chả biết có phải sư thật ko) ôm ấp đút bình sữa vào miệng, rồi hàng trăm người sờ mó chụp ảnh.

Lại lan man rồi, lúc đầu còm chỉ để recommend những ai yêu quý loài vật bộ phim "Two Brothers" mà thôi.

Lyquy said...

Anh chuối giữ chỗ Fuck MBA cho tôi trong gói Combo nhé, tôi gửi mail tới Anh confirm. Thành Anh thống đốc Bựa

Đoàng said...

Sai đâu đó thì phải. Nhẽ anh thầi Zì phẩy tu chính bài biên.

Chả có nhẽ (phần, zữa cái củ aka neck, ví cái nón mình?!).

Ui, con vện đợi đã chải nước gọi rùi, anh chẩu đã. Lát nữa quai lại, tìm hanlam (hí hí) bật chết kụ.

Củ ChuốiTây said...

Ref: Lyquy (80)

Xác nhận, xuất Combo số 5, dành cho văn công Lyquy.

Cùng với 4 học viên khác:

1. Saigon daiphat (nót chị 3 Gồng khóa I)

2. Phan Dao Dung

3. Meomeo

4. Dê King

============
Trong ngày thứ 2, hy vọng các thủ tục sẽ hoàn tất, các văn công sẽ sớm vào lớp hủ hóa với khóa V.

Củ ChuốiTây said...

Các văn công khác, chưa kịp cồng xác nhận, vui lòng chờ đợi khóa VI.

Trong thời gian này, Chuối - tiếp tục nhận mua gói Combo 5 MBA, đặng văn công thêm lợi nhuận.

Thư liên lạc xin gửi về địa chỉ ở trên. (cồng nào đéo nhớ).

Lyquy said...

Thành Anh thống đốc bựa aka Gió chuối aka Củ chuối tây.
Hồi hộp hoàn thành thủ tục nhập học vào thứ 2. Quỳ tôi được chung toatầu với em Meo Thần địt, thật là haohung, haohung quá đi.

Lừa cơ bản said...

Ref: Chuẩn Tá (65)

Về thăm từ hôm nẩu hôm nầu rồi có phải mới đéo đơu, chúc mầng những con lừa đã có thêm lý do xóc lọ qua ngầy đoạn tháng đcm

Lừa cơ bản said...

Thành cacc đã đóng góp ý kiến quý báo cho Bản mấy hôm trước, Bản cũng quyết rầu, với lũ khứa bỏ mẹ góp shit thì ít phá wallet của Bản thì nhiều phải sắt máo hơn với chúng ngai và luôn (aka mời các bát hương chim cút). Lẽ ra việc nầy phải làm ngay từ ngày ngảy mới bắt đầu rầu.

Văn dốt Võ dát said...

Hôm nay 01/11 là ngày nền Đệ nhất Cộng hoà Việt Nam sụp đổ, hai đồng chí cách mạng lão thành, yêu nước, thương dân là Diệm Ngô Đình và Du cũng Ngô Đình vửa là bạn thân, vửa là thần tượng của Trung Tướng kènteo bị quân đảo chính thịt chết tốt. R.I. P các ảnh.

Đoàng said...

Bốt ảnh từ kho Google-Photo của VC-XC:

- Cô sign-in vầu g-photo

- BUỘC PHẢI bấm vầu ảnh để nó phóng to, choán hết màn hình, gòi mới chuột phải hình hỉnh, copy Image URL-link, nó sẽ zất zài, có tạng:

https://lh3.googleusercontent.com/....0-h726-no

(k0 có đuôi nhế)

- Thử: Out khỏi g-account, zán thử lên trìnhziệt, thấy ảnh to đủ, k0 có tên user-name, chỉ thấy ảnh, thì là được.

- Zán link lỉnk.

Note: là chuộtphải tại hình, chứ k0 bấm lên nút "Chia sẻ" trên thanh nút lệnh, nhế. Địt cụ nút nủt.

Mí cả, đừng bâujờ xóa, đổi tên, chuyển thưmục, or đổi tên user-name, nha. Để bàkon còn trôngthấy hình.

[img=https://lh3.googleusercontent.com/IJvOe7OmEkdKgttX5f1vi6Ku9wXSjP0xJOnO7fT4iuWF0cfXOLD_5OmaKmqyz6wb7bUthfhFRWpT9tUpcTKbpTlJo2tJUL-rGeNrDu_rGYhc3ueHD9E7ktYozSoUdCsHBW67MmLsFmN2rlwsgJDvNTLFIVGt2OxOPfnQBqq3BS9P-gLD_-oQnl4xdUl5LLwClANbZpgVKgUa-ej9t_HqUtNKd-fkCJr-TCGv6n0r8CBf3TWMS9kAGB5jOX2lERfjfb0KQIRyTpLcbeUFL-cBw1vRpYf56LXIewyzz9-mNVD3F694MZN0LsJA7BZuzPg1Ihny3x0_OVyJ4Yw8RMKYwDmybVQggTtElv3uho_G7nDzznBgP4gUMVHRkyP-bXUFnfEKZcnjdwNicliSF5I7R8UaqhjsfyRikc7F4q6L99NrD2BQNDzbAv1EIikKSmYfSalQErAaylptJK-BFusKWxIsEvlBEepR_U6KKRFuJWvUm9msOL1FhU4fw07WahPFbV9Vhr3sHqsEm9thXLBngnbO6SLlHxPsf-C0kFAphLc=w480-h679-no]

Nắng Chiều Bi Đông said...

Trên quán cô nào là Anh tư sang trên phây búc nhỉ. Tôi thấy sử dụng rất nhiều tư liệu cũng như là tư tưởng của Zì vĩ đại trong các stt mà không thấy ghi nguồn. Không biết cô này có phải bựa viên của quán không.

Anonymous said...

Ref: Nắng Chiều Bi Đông (89)

Hình như là con Cọp già lang băm, anh nhớ mang mánh vại

Anonymous said...

Ơ kìa, Zì mới bụ đụi cho anh xiên thêm quả lịu đạn đê. MDGD

Tran Thanh Dat said...

Ref: Nắng Chiều Bi Đông (89)

Con Tư Sang not Trương Tấn hehe có nick trên quán là cọp già gác kiếm, cơ mà lâu không thấy cồng, giờ nick nào đéo biết.

Chuẩn Tá said...

Ref: wetblanket (68)

Thật sự thì tôi cũng không rành lắm về xếp loại chi phí. Tôi chỉ tính đủ chi phí là được. Nhưng việc đưa Cpcd vào tính hiệu quả của 1 dòng sản phẩm thì hơi khó. Vd 1 công ty có 3 dòng sản phẩm, tôi chỉ tham gia kinh doanh 1 dòng sp. Ngoài đôi ngũ nvkd, biến phí cho việc sx sp thì đã rõ ràng, nhưng việc chia cpcd như van phòng, kế toán . .. sẽ được tính theo
tỉ lệ nào là hợp lý ? Vì cpcd này phục vụ cả 3 dòng sp. Thông thường tôi cứ tính % theo doanh thu ko biết có hợp ní ko. 1 số cty thì cpcd này lớn rất, vanphong đẹp,thư ký xinh, xe utu chạy thả dàn. . . Nếu ko kiểm soat duoc thì cứ đưa vào giá sp tội lắm ai ơi.

Kcare said...

Ref: Meomeo (76)

Anh lót ổ sẵn để đón vàng son gia nhập Fucking Fivers.

Anh cũng đú đởn gói COMBO5 nên vào muộn chút nên bị con lớp trưởng độc tài hớt hết vàng son gòi.

Hủ hóa với anh, đảm bảo nàng sẽ sớm tỏa sáng.

wetblanket said...

Ref: Chuẩn Tá (93)

cái này cô tính dựa trên tỷ lệ chi phí nhân công, máy móc,.. hoặc tổng toàn bộ các chi phí đó

chứ không thể tính tỷ lệ theo sales, trừ khi cô không có số dư đầu/cuối kỳ

Kaito Vũ said...

Hết ngày nghỉ dồi, đcm quay lại kiếm cắn học tập lầu.

Zì xinh biên bài này tốt, anh ưng nghe hơm hehe dững cái nì anh cũng tự mần tính dưng đéo cụ tỷ đc vì trước giờ anh làm thương mại, trong 1 cú phone kéo dài 30 giây là phải gật or đéo.

Cơ mà ngay bây giờ, anh đã xong việc lên dự án và các hủ tục hành chánh củ quặc để bắt tay vầu làm sản xuất, đcm 2 năm nữa anh sẽ bấu cấu Zì cùng anh em bựa viên kết quả, tất nhiên dựa trên cả mớ kiến thức cũng củ quặc lày của Zì hehe

Đừng đùa mới anh, nha.

Turd said...

Sống ở xứ Lừa chẳng khác đéo gì địa ngục các anh các chị ạ, chẳng khác đéo gì súc vật cả, tôi thật.

Kaito Vũ said...

Đcm, nghỉ lát, kinh tài dức cả đầu lâu.

Anh hóng quán gần đôi năm, đọc hết các bài biên + 20% số cồng, cái đéo gì anh cũng hiểu và ấp dụng nhanh như móc lốp, ấy thế cơ mà cái món sức khỏe công công củ cải đéo gì mà dâm dâm anh lại rất khó áp dụng?

Nói ra thì cũng chẳng xấu hổ đéo gì đâu, anh cũng đoán mấy bài đấy là làm chủ độc lập từng bộ phận có liên quan chặt chẽ trong ông người, cơ mà địt mẹ nói thẳng ra là anh đéo thực hiện được, hoặc giả có thực hiện được thì anh nghĩ là thế (bài Nhãn công)

Nhẽ đéo nào anh khỏe quá quá rồi nên cơ thể tự đào thải mấy vụ vủ, tập cũng chả tác dụng mẹ hehe chạm vào giới hạn ông người rồi chăng? người ơi?

Kaito Vũ said...

Mà dkm, anh tin tin mà ngủ rất ít là sâu người ơi? Zì ơi? anh em bựa viên ơi? Đoảng ơi? Chú phỉnh ơi? hehe.

Kaito Vũ said...

Ref: Turd (97)

Câm cái mùm than thở lại, nha cô.

Còn tin tin như anh thì lo mà cày cuốc, cô có mục tiêu, thoát Lừa chả hạn, thì kinh buồi gì chốn nào; còn già hói rồi, với si nghĩ đó, làm vốc thuốc tiên aka ngủ tốt, nhân loại cám ơn cô, đỡ chật đất.

Kaito Vũ said...

Địt mẹ từ bé giờ anh mới được mần lớp trưởng hehe háo hức vãi bườm.

Khả lăng đàn áp, chỉnh đốn, đong vàng son của anh thì đéo phải thảo luận, nha các văn công; cơ mà đen cái trình kinh tài anh như buồi.

Có cách nào đi tắt đón đầu hem Zì, anh em? hehe

Bem 1 mình chán quá, anh sang sưởi ấm cô hàng xóm đôi choác rồi đi ngủ. Đèo mẹ,

Văn dốt Võ dát said...

Ref: Kaito Vũ (101)

Lớp trưởng là fẩy biết thu thật nhiều quỹ của đồng bọn, ý nhầm nhầm đồng môn, đặng tụ tập bú bia, hủ hoá, dẫn thầy đi đá fò, xong rùi chớ quên gửi bao thơ, chớ chỉnh đốn là cái lồn gì, người ơi.

Đoàng said...

Ref: Turd (97)

Trích:

"Sanh ở Lừa, các cô, mặcnhiên đéo bằng ông chố."

@Zì VĩĐại BấtHủ Lừa Kèn Từng Teo

Đừng hỏi, người ơi.

Đầu Đất said...

Con Chau Ngo đăng trên phây của còn bài này:

"Nguyên tổng thư ký LHQ, giải thưởng Nobel hoà bình, ông Kofi Annan vừa tới Hoan Châu, Nghệ An để thắp hương trong nhà thờ dòng họ Mai. Vì bị giặc Trung Quốc truy đuổi ráo riết, Mai Hắc Đế và gia đình đã phải trốn qua châu Phi bằng đường biển. Ông Annan cho biết, tuy đã rời VN hơn 12 thế kỷ, gia đình ông luôn hướng về quê cha đất tổ. Ông còn cho biết, bên cạnh nỗ lực cá nhân, những thành tựu của ông đều do bộ gien thuần Việt mà có.
theo Tinkhotin"

Link đây: https://www.facebook.com/joe.hoche.7?fref=nf&pnref=story

Con này già con ngây ngô vãi.

Chim Cú said...

Ref: Đầu Đất (104)

Con đất chưa bao giờ đọc cái bọn tinkhotin này à, bọn này chuyên trào phúng chọc ngoáy bị đánh sập rồi, face nó đây này :

https://vi-vn.facebook.com/tinkhotin/

Là Sao said...

Ref: Kaito Vũ (99)

Ngủ ít có lồn gì mà phải buồn người ơi, càng nhiều thời gian làm việc.

Có điều lúc ngủ là phải sâu, ngủ là phải như lợn thì mới được.

Anh giờ ngủ khoảng tròm-trèm 6 tiếng. Nhẽ còn quá nhiều, kỳ vọng ngủ khoảng 4 tiếng thì ngon, hehe.

Là Sao said...

Professor Horne says: ‘The gene variation in short sleepers means that they can easily survive on around five hours’ sleep a night ...

‘More research needs to be done, but it could be that short sleepers don’t need much sleep because the sleep they do have is very good quality.’

Chuẩn Tá said...

Ref: Đầu Đất (104)

Trang này hâm mộ Cô ChauBau chứ ko fải cổ, bỏn luôn lây Chaubau làm vd, viết cũng vui lắm nhưng bị táo bón. Nên ít. bài.

Văn dốt Võ dát said...

Ơ, đụ mạ bọn Bựa chết zấp đâu hết rùi ấy nhở?

Nắng Chiều Bi Đông said...

@Tran thanh dat, bo doi ban dom
Tôi nhớ có lần cô Cọp Già Gác Kiếm nói cổ ko phai là con này.Chỉ giống nhau cái khoản nghề nghiệp thôi. Con này trên phây cũng nổi phết quá, toàn tư tưởng từ bựa quán. Hehe

chuẩn tướng said...

Thiếm đánh mau về nhận oder mới
[im]http://img.k13cdn.net/f/2015/11/12189668_403427999847241_321637496166554_2lje0c4l9joak.jpg[/im]
Bỉm cho balo
Hơn hẳn cotex với cả softina vài bong

Lyquy said...

Anh Chuối thống đốc bựa check email hộ tôi với, Thành thành Anh nhiêu

F1 Condor said...

Ref: chuẩn tướng (111)

Thiếm Đánh đương công cán ở nơi xa xôi lắm, mà nói công cán cho oai thế thôi chớ thiếm đi bốc cứt xứ tai lông, nhọc đéo chịu.

Thiếm đã nổ 3 bài trên trang facebook của mình dzìa các ngành công nghiệp vechai, từ tái chế bỉm, băng bọc nồn tới sịp zách. Sẽ còn các phần hấp dẫn khác, các cô sẽ tự tìm thấy cơ hội đong xèng ở đấy, ờ.

Ziêng hình bỉm bọc balo thì đó là màng nhựa LLDPE, ngành tái chế loại nhựa nài (cùng với LDPE) ở Lừa sống khoẻ, bất chấp giá dầu zớt, tmt (thế mới thú). Bởi đơn giản thị trường Lừa hầu như ít khi nào đồng bộ mí thế giới, ít nhất cho đến thời điểm nài.

Thiếm Đánh cũng sẽ nổ chi tiết dzìa công nghệ tái chế nhựa LDPE & LLDPE trên face luôn, bất chấp... giá dầu đứng hehe

Diễm Thúy said...

Phụ kiện Macbook chính hãng
ĐỊA CHỈ CÁC SHOP
SỐ 65 Hoàng Văn Thụ, P.15, Q.PN tel: 38446595
Hotline: 0938324656–Tư vấn: (08)39977765-38909705
SỐ 08 CMT8 P. BẾN THÀNH. Q1 -Tel: 36023839
Hotline: 0938324656–Tư vấn: (08)39977765-38909705
SỐ 64 Điện Biên Phủ,P. Đa Kao, Q.1-Tel: 38206818
Hotline: 0938324656 –Tư vấn: (08)39977765-38909705
SỐ 02 Trần Quang Diệu, P.14. Q.3 - Tel: 36020595
Hotline: 0938324656 –Tư vấn: (08)39977765-38909705
SỐ 91A Đường 3/2, P.11, Q.10 - Tel: 36020599
Hotline: 0938324656 –Tư vấn: (08)39977765-38909705
SỐ 47/1 Trương Quốc Dung.P,8,Q.PN-Tel: 39977765
Hotline: 0938324656 –Tư vấn: (08)39977765-38909705

Diễm Thúy said...

Le Tuan Anh said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (47)

Ví dụ này có vẻ đéo đúng mặc dù lý thuyết có vẻ đúng đúng, tăng sản lượng thì phải tăng doanh thu chứ mà zì lấy ví dụ là cách đẻ thêm hài nhi thì đéo đúng, đéo đúng

Blogger said...

If you want your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (even if they're dating somebody else now) you got to watch this video
right away...

(VIDEO) Text Your Ex Back?
Share this post please batoong


Post a Comment