Latest Comments
Saturday, February 27, 2016


Pop shù: Nhotoán bìnhdân

Nhotoán bìnhdân


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Shù, chữ Khựa, nghĩa là, số, aka bóitoán, một cấuthành của nhohọc. Anh bương ngài An Hoàng Trung Tướng không tin, cũng không zùng shù, cũng không định khuyên batoong chúng cô tin hay zùng nó. Đơngiản, Trung Tướng mong chúng cô thâunạp mởmang tẹo trithức xưacũ, đặng hoànthiện bảnthân, và, cothe, ápdụng khi trườnghợp kípbách.

Lãnhvực của shù zất zộng, và nhulượng của shù zất sâu. Trung Tướng sẽ són từng mục nhỏ, tùy cơn hứng của ngài. Chúng cô cảmthụ được hay không, thì mặc cụ chúng cô.

Nhothời thiêncan địachi

Thiêncan, aka can, là một trong mười con số {thập-thiên-can} của hệ-đếm 10: giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỉ, canh, tân, nhâm, quí.

Note: trìnhtự above là bóbuộc, chúng cô phải thuộc.

Địachi, aka chi, là một trong mười-hai con số {thập-nhị-địa-chi} của hệ-đếm 12: tí, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi.

Note: trìnhtự above là bóbuộc, chúng cô phải thuộc.

Bọn shù ghép tuầntự 10 thiêncan vào 12 địachi, nhằm xáctính các mốc thờigian mùa; tháng; ngày; giờ.

Giáp-tí là 1, ất-sửu là 2, bính-dần là 3, etc, etc, và cuốicùng, quí-hợi là 60.

Vượt quí-hợi {60}, thì quay zìa giáp-tí {1}, và vòngvo, vòngvo, mãimãi.

Note: không có con giáp-sửu, hay ất-dần, và naná, vì không ghép được.

Mùa giáp-tí gần chúng cô nhất, là mùa 1984. Gòi tới 2044, giáp-tí trở lại.

Các tháng của mùa, cũng đếm tươngtự, 1::60.

Các ngày của tháng, cũng đếm tươngtự, 1::60.

Các giờ của ngày, cũng đếm tươngtự, 1::60.

Can của các mùa âulạch {solar-calendar} là:

1. xxx0: canh.

2. xxx1: tân.

3. xxx2: nhâm.

4. xxx3: quí.

5. xxx4: giáp.

6. xxx5: ất.

7. xxx6: bính.

8. xxx7: đinh.

9. xxx8: mậu.

10. xxx9: kỉ.

Chảdụ, can của mùa 2013 {xxx3} là quí, mùa 2014 {xxx4} là giáp, etc.

Can của tháng: không nhớ hehe.

Can của ngày: không nhớ hehe.

Chi của 12 tháng âmlạch {lunar-calendar} trong một mùa là:

1. tháng một (11): tí.

2. tháng chạp (12): sửu.

3. tháng giêng (1): dần.

4. tháng hai (2): mão.

5. tháng ba (3): thìn.

6. tháng tư (4): tị.

7. tháng năm (5): ngọ.

8. tháng sáu (6): mùi.

9. tháng bảy (7): thân.

10. tháng tám (8): dậu.

11. tháng chín (9): tuất.

12. tháng mười (10): hợi.

Chi của các ngày trong tháng âmlạch: không nhớ hehe.

Chi của 12 giờ âmlạch trong ngày là:

1. 23.00-1.00: tí.

2. 1.00-3.00: sửu.

3. 3.00-5.00: dần.

4. 5.00-7.00: mão.

5. 7.00-9.00: thìn.

6. 9.00-11.00: tị.

7. 11.00-13.00: ngọ.

8. 13.00-15.00: mùi.

9. 15.00-17.00: thân.

10. 17.00-19.00: dậu.

11. 19.00-21.00: tuất.

12. 21.00-23.00: hợi.

Chảdụ, 00.00 giờ sáng, ngày 1 tháng 1 âulạch 2013, là giờ canh-tí, ngày đinh-mão, tháng nhâm-tí {11}, mùa nhâm-thìn {2012}.

Quả thờigian tạng này, Trung Tướng kêu là, thờigian nhotoán {shù-time}, aka nhothời.

Nhothời của một tạovật (chảdụ batoong, quốcgia, côngti, nhà, tàisản, etc) sẽ liêncan vào trạngthái âmdương {yinyang} hay ngũhành {wuhang} của nó. Âmdương và ngũhành, là hai phạmtrù nghiêmtrọng trong shù, Trung Tướng sẽ són mau.

Khi hai hay nhiều tạovật (chảdụ chúng cô và bạn kinhdoanh, hoặc kháchhàng) tươngtác nhau, thì nhothời của chúng sẽ đụngchạm, trên quandiem shù. Quanhệ ý cothe đẹp hay nôn, lợi hay hại, hợp hay xung, sinh hay khắc.

Đó là nộidung của shù.

Lụcgiáp

Vòng 60 conđếm nhothời chia 6 khoảnh, aka 6 nhogiáp. Bọn shù kêu là, lụcgiáp.

Các nhogiáp khởi từ can giáp, và kết tại can quí, aka 10 conđếm.

Lụcgiáp gòm:

1. giáptí: gòm giáp-tí, ất-sửu, bính-dần, etc, etc, quí-dậu.

2. giáptuất: gòm giáp-tuất, ất-hợi, bính-tí, etc, etc, quí-mùi.

3. giápthân: gòm giáp-thân, ất-dậu, bính-tuất, etc, etc, quí-tị.

4. giápngọ: gòm giáp-ngọ, ất-mùi, bính-thân, etc, etc, quí-mão.

5. giápthìn: gòm giáp-thìn, ất-tị, bính-ngọ, etc, etc, quí-sửu.

6. giápdần: gòm giáp-dần, ất-mão, bính-thìn, etc, etc, quí-hợi.

Lụcgiáp khá quantrọng cho tínhtoán shù, Trung Tướng sẽ són mau.

Ngũhành

Ngũhành, nômna là, năm nguyêntố cănbản tácthành vạnvật, zĩnhiên trên quandiem shù.

Ngũhành gòm:

1. kim, aka thép {metal}, có màu trắng.

2. thủy, aka nước {water}, có màu đen.

3. mộc, aka cây {wood}, có màu xanh.

4. hỏa, aka lửa {fire}, có màu đỏ.

5. thủ, aka đất {earth}, có màu vàng.

Note: chúng cô thường quen đọc kim-mộc-thủy-hỏa-thủ, không trúng đâu nha. Nên đọc kim-thủy-mộc-hỏa-thủ, theo trìnhtự tươngsinh ngũhành.

Bọn shù phán, cái đéo gì, cũng sanh bởi ngũhành, và, cái đéo gì, cũng zính ngũhành.

Năm nguyêntố của ngũhành quanhệ nhau zưới luật tươngsinh và tươngkhắc.

Vòng ngũhành tươngsinh là, kim-thủy-mộc-hỏa-thủ:

1. kim sinh thủy: thép đun, thì thành nước.

2. thủy sinh mộc: nước tưới, thì mọc cây.

3. mộc sinh hỏa: cây cháy, thì hóa lửa.

4. hỏa sinh thủ: lửa nguội, thì còn đất.

5. thủ sinh kim: moi đất, thì thấy thép.

Vòng ngũhành tươngkhắc là, kim-mộc-thủ-thủy-hỏa:

1. kim khắc mộc: thép chặt cụt cây.

2. mộc khắc thủ: cây đâm xuyên đất.

3. thủ khắc thủy: đất đắp ngăn nước.

4. thủy khắc hỏa: nước zập tắt lửa.

5. hỏa khắc kim: lửa nung nhũn thép.

Chúng cô trộn mẹ hai vòng tươngsinh và tươngkhắc, thì được vòng lộnsòng:

1. kim khắc mộc, mộc sinh hỏa, hỏa khắc kim.

2. thủy khắc hỏa, hỏa sinh thủ, thủ khắc thủy.

3. mộc khắc thủ, thủ sinh kim, kim khắc mộc.

4. hỏa khắc kim, kim sinh thủy, thủy khắc hỏa.

5. thủ khắc thủy, thủy sinh mộc, mộc khắc thủ.

Ba quả vòng tươngsinh, tươngkhắc, lộnsòng, là cănbản của thuyết ngũhành shù.

Nếu gán thiêncan sang ngũhành, bọn shù bảo:

1. kim: canh & tân.

2. thủy: nhâm & quí.

3. mộc: giáp & ất.

4. hỏa: bính & đinh.

5. thủ: mậu & kỉ.

Nếu gán địachi sang ngũhành, bọn shù bảo, đcm hơi khó nhớ:

1. kim: thân & dậu (bỏ tuất).

2. thủy: hợi & tí (bỏ sửu).

3. mộc: dần & mão (bỏ thìn).

4. hỏa: tị & ngọ (bỏ mùi).

5. thủ: tuất & sửu & thìn & mùi (góp 4 chi bỏ above).

Đạikhái, con nào tuoi mão, mà chọn vện tuoi thân, thì đéo ngon zất. Vì mão thuộc mộc, còn thân thuộc kim. Kim chém hehe bay mẹ mộc.

Âmdương

Âmdương, aka lưỡngnghi, nômna là, hai thuộctánh {âm-dương} đốichọi zưng thốngnhất của vạnvật. Âm ngược dương, như nước vs lửa, nhưng trong dương có âm, và trong âm có dương. Bọn shù sángtác món âmdương, đặng giảithích và cănchỉnh vũtrụ.

Nếu gán thiêncan sang âmdương, bọn shù bảo, cứ một can dương, thì đến một can âm. Và các can: giáp, bính, mậu, canh, nhâm, sẽ tánh dương. Còn các can: ất, đinh, kỉ, tân, quí, sẽ tánh âm.

Ychang cho địachi. Cứ một chi dương, thì đến một chi âm. Và các chi: tí, dần, thìn, ngọ, thân, tuất, sẽ tánh dương. Còn các chi: sửu, mão, tị, mùi, dậu, hợi, sẽ tánh âm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Mệnh

Mệnh, aka mạng, là trò gán mẹ ngũhành vào nhothời thiêncan địachi. Bọn shù sángtác món mệnh này, đặng zùng ngũhành giảithích và cănchỉnh thờigian.

Chảdụ, chúng cô sanh mùa 1973 {quí-sửu}. Bọn shù bảo, chúng cô mệnh mộc. Vì mệnh mộc, chúng cô không phùhạp các nhândân mệnh kim, hay những tạovật hành kim. Kim chém hehe bay mẹ mộc. Zưng phùhạp anything hành thủy. Thủy zót hehe mát mẹ cây.

Note: mệnh ngũhành, khác cung-mệnh trong tửvi, nha batoong.

Muốn tính nhanh mệnh ngũhành theo nhothời can-chi, chúng cô phải nhớ canlượng và chilượng và hànhlượng.

Canlượng là:

1. giáp & ất: lượng bằng 1.

2. bính & đinh: lượng bằng 2.

3. mậu & kỉ: lượng bằng 3.

4. canh & tân: lượng bằng 4.

5. nhâm & quí: lượng bằng 5.

Chilượng là:

1. tí & sửu: lượng bằng 0.

2. dần & mão: lượng bằng 1.

3. thìn & tị: lượng bằng 2.

4. ngọ & mùi: lượng bằng 0.

5. thân & dậu: lượng bằng 1.

6. tuất & hợi: lượng bằng 2.

Hànhlượng là, đcm hơi khó nhớ:

1. kim: lượng bằng 1.

2. thủy: lượng bằng 2.

3. hỏa: lượng bằng 3.

4. thủ: lượng bằng 4.

5. mộc: lượng bằng 5.

Chúng cô cộng canlượng và chilượng của nhothời, được baonhiêu thì tra mẹ hànhlượng, sẽ ra mệnh.

Chảdụ, chúng cô sanh 1973 quí-sửu. Can quí có lượng bằng 5. Chi sửu có lượng bằng 0. Lấy 5+0=5, tra hànhlượng 5, ra mẹ mệnh mộc.

Chảdụ, chúng cô sanh 1971 tân-hợi. Can tân có lượng bằng 4. Chi hợi có lượng bằng 2. Lấy 4+2=6, tra hànhlượng 6, đéo có 6, thì đem 6 trừ 5, được 1, tra hànhlượng 1, ra mẹ mệnh kim.

Note: mệnh ngũhành, mà chúng cô thường xem trong tửvi, khá phứctạp nhé, chảdụ sa-trung-thủ, thiên-thượng-hỏa, etc. Trung Tướng sẽ són sau.

Shù bấmtay

Nếu chúng cô đang online, thì việc đongđo can-chi-mệnh, là zezang. Gúc phát, cặc nào cũng có. Nhưng sometimes, chúng cô không đạt trạnghuống ý. Và, chúng cô đành chơi quả bấmtay.

Anh bương An Hoàng Trung Tướng thường bấm can bằng tay phải, và bấm chi bằng tay trái. Như này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Các can-chi bấm xuôi đồnghồ.

Can canh tươngứng con zero, đóng tại chỏm ngón mini của tay phải. Can giáp tươngứng con 4, đóng tại chỏm ngón big, cũng tay phải. Và tuầntự xoayvòng, hai lượt trên 5 ngón, đủ 10 can.

Chi tí đóng tại gò ngón khoẻn của tay trái. Và tuầntự xoayvòng, như trìnhbày, đủ 12 chi.

Can-chi mùa 1979 là nhiêu?

Bấm đếm từ 0 {canh} tới 9, bằng tay phải, thì ra can kỉ.

Bấm chi sẽ nhọc hơn. Chúng cô cần một mốc. Chảdụ chúng cô sanh 1973, quí-sửu, chọn mẹ sửu làm mốc. Từ chi sửu (gò ngón giữa, tay trái), chúng cô cộng 6 nhát (1979-1973), thì ra chi mùi.

Vậy, mùa 1979 là mùa kỉ-mùi.

Hànhlượng của kỉ-mùi 1979 bằng 3+0, tươngứng hành hỏa.

Vậy, em nao sanh mùa 1979 mang mệnh hỏa.

Chúng cô mệnh mộc, mộc sinh hỏa, vậy, chúng cô hạp em 1979.

(continua)

(@2013)

Mẹo anh bương:

1. vòng tươngsinh: kiếm nước {thủy} mà hầm thịt.

2. vòng tươngkhắc: kứa miếng đất {thủ} thành hai.

3. vòng lộnsòng: lộn-sòng khắc-sinh-khắc.

4. vòng hànhlượng: kiêng ziệu {thủy} hả thằng mày.
Page:


200 comments:Văn dốt Võ dát said...

Tem fát: Ong cmn sủ.

CBDN - CBDN said...

Ref: DragonFly (495)

Tuổi này rồi bớt dần bia bọt nhậu nhẹt phổ thông đi thôi chứ còn đợi đến bao giờ nữa hả giời.

CBDN - CBDN said...

Ref: Văn dốt Võ dát (1)

Hehe, công nhận.

Mấy cái này có biết nhẽ cũng tham khảo cho vui thôi chứ áp dụng theo cũng chả biết thế nào mà lần.

Tiện thể, quán có cặp nào chó 73 vện 79 (theo ví dụ của cô Zì trong bài biên) thì ới lên tiếng cho mọi người chúc phúc nhen[(-)] .

AIVANHO said...

Hàng Can thì có cách tính nhanh là lấy năm sinh trừ đi 3, tra số cuối của năm đã bị trừ thì bấm theo thứ tự can là ok.

Ví dụ sinh 1976 - 3 = 1973 (đuôi 3 ứng với hàng Bính)
hay 1945 - 3 = 1942 (Đuôi 2 tương ứng với hàng Ất)
Còn trừ đi đuôi bằng 0 ứng với hàng Quý...cứ vậy mà diễn

DragonFly said...

Ref: CBDN - CBDN (2)

Công việc đi khách thôi em, năm nay mần ăn khó khăn lắm em, thôi thì đành "lấy thân trâu ngựa để phục vụ bày dê chó". Hệ Hệ

P/s: Thế cái clip nhả đầm của em đâu? Đừng có mà xù nha.

DragonFly said...

Ref: DragonFly (5)

Video clip nhảy đầm hôm bưa em nói ấy!

Văn dốt Võ dát said...

Ref: CBDN - CBDN (3)

Trong khi chờ đợi thì anh Zát cứ chúc fúc cho Zì Ngài Giùn và Bách Hợp fu nhơn mà đếch cần biết các "ẻm" hehe tuổi gì.

Emđẹp Emcóquyền said...

Anh tính nhẩm bằng puồi đơi. Hehe

[img=http://s30.postimg.org/48ao55j41/image.png]

[img=http://s16.postimg.org/mff5l77wl/image.png]

Phong Ky said...

Mụ Zì cho anh hỏi thế Quý Mão với Ất Mão liệu có hợp ko vậy ta? He he.

Không Râu Dê said...

Hề hề,
Anh đây, anh đây, anh lại ngoi lên ròi đây.

Bài này Dzì Ngài biên hay, côđọng và súctích phết, hê hê.

À, mà anh xin phântrần trước với Dzì Ngài là dầu xưnghô thì xưnghô nhưng thithoảng bật thì anh vẫn bật nhé.
Số là do anh cầmtinh con tôm; mílị bật là phươngpháp hữuhiệu giúp anh, một con đực, sinhtồn qua 12 năm xã-nghĩa và 2 năm đạicương vậtvã vậtvã.

Hề hề, thoi anh bắtđầu đi vào thẩm vài ý của Dzì Ngài đây.

Không Râu Dê said...

Theo suygẫm của anh, thiêncan, địachi thật ra không có gì khó hiểu đâu các cô ạ.

Trong khônggian, tráiđất quay quanh mặttrời và tự quay quanh trục của nó.

Tráiđất quay hết một vòng quanh trục, tròn một ngày, là vừa đủ mười hai địachi(aka vịtrí của các cô so với tâm tráiđất).
[img=http://earthobservatory.nasa.gov/Features/OrbitsCatalog/images/molniya_oblique.png]
Tráiđất quay hết một vòng quanh mặttrời, tròn một năm, là vừa đủ mười thiêncan(aka vị trí của các cô so với mặttrời).
[img=https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15294t-s16/assignments/duck/ellipse2-cropped.jpg]

Do bội chung nhỏ nhất của 10 và 12 là 60, nên cứ sau 60 năm các cô lại trở về lại đúng với vịtrí của mình trong hệ mặttrời.

Thoi, anh có chuyện gồi, tối về sẽ chém tiếp.

nang_giua_trua said...

Mùa nài đương mùa bóitoán. BKC đi xem bói nườmnượp như đi hội.

Tôi ko tin bóitoán. Nhưng tôi tin duyênsố vợchồng, nghềnghiệp và nơi cưtrú là những điều đã được định trước của mỗi sốphận.

Vũtrụ vậnhành theo những quyluật tựnhiên. Mà đã là quyluật rồi thì cưỡng kiểu gì?

CBDN - CBDN said...

Ref: DragonFly (5)

Ìa, đang nhắc nhở vụ nhậu phổ thông vui đâu chầu đấy vô bổ thôi, k đề cập vụ nhậu ra xiền.

Vụ clip nhảy đầm thì...nhẽ Chuồn già hói quá, trí nhớ có vấn đề rồi nghen nghen nghen.

Cồng bài trước rành rành là 888 về vụ clip nhảy của em Mìng mà, nhầm nhọt sang trồng trọt quá đi thôi giời ạ [(o)] .

Đại bàng said...

Hôm nay, Xơ Zì giảng về lý số cứ như thầy bói tay chuyên. Thật là vãi đái lắm ru.

Thôi thì tôi cũng múa vài nhát phụ họa Xơ Zì.

Thực ra mấy trò Nho shù ứng dụng như xem ngày, xem tuổi hợp, phong thủy etc không quá khó nha. Chỉ cần nắm vững một số khái niệm và quy luật, các cô có thể chém cho bần nông són đái.

Các cô thực hành nhiều sẽ nhớ, hoặc dùng mẹo để nhớ, như bấm đốt tay hay đọc ca-vè. Đéo nhớ nữa thì tra bảng hoặc hỏi thằng Gúc. Thế xong.

Riêng app tử vi lại khác nha. Khó hơn nhiều boong.

Đại bàng said...

[fo: size="5"]Ràocản lớn nhất để học Nho Shù, theo tôi là cách diễn đạt thiếu logic. Các Nho shù tay chuyên tư duy kiểu đéo gì mà biên giáo trình dài như dái ngựa. TSB các nhà nho thâm thúy.[/fo]

Đại bàng said...
This comment has been removed by the author.
Đại bàng said...

[fo: size="5"]Bài giảng đêm khuya sẽ bắt đầu với Âm Dương, Ngũ hành, Đcm.

Các cô có bao giờ tự hỏi. Vũ trụ này được cấu tạo từ gì?

Có thuyết cho rằng, vũ trụ này đều cùng 1 bản thể, từ thượng đế mà ra. Thậm chí, có thuyết cho rằng, tất cả đều là không, cái đéo gì cũng là không.

Có thuyết lại nói, vũ trụ do 2 thứ Âm và Dương tạo thành.

Có thyết lại bảo, do 5 thứ: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ tạo thành.
[/fo]

Đại bàng said...

[fo: size="5"]Ra thì, chúng chả cóđéo gì mâu thuẫn cả. Hàn lâm kêu: chúng là các hệ thống phân loại vũ trụ khác nhau theo mục đích sử dụng.

Mỗi thuyết có những ứng dụng riêng. Chả dụ, khi các cô đi tu thì có thể phát biểu: cái đéo gì cũng chỉ là hư không, vô thủy vô chung etc.

Các Nho Shù, sử dụng cả 2 thuyết Âm Dương và ngũ Hành linh hoạt rất. Thậm chí, bỏn còn trộn mẹ vào nhau. Ex: Giáp là 1 thiên can, mang hành Mộc, và mang tính Dương. Tương tự, Ất là Mộc Âm, Tý là Thủy Dương, etc.[/fo]

Đại bàng said...

[fo: size="5"]Còn một cách phân loại nữa, là chia vũ trụ ra làm 8 nhóm: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. (aka: bát quái).

Cách này được dùng trong những ứng dụng cao cấp hơn như bói Chu dịch, phong thủy, etc. Khi đó, các Nho Shù vẫn phải dùng kèm thuyết Âm Dương và Ngũ Hành. TMT.[/fo]

Là Sao said...

Âm Dương nền tảng của Kinh Dịch (1 trong ngũ-kinh).

Cơ bản âm dương dùng hệ cơ số nhị phân.

Ban đầu chỉ dùng 3-hào tức 2^3=8 => bát quái. Tới thời nhà Thương tạo ra quẻ-6-hào tức 2^6=64 => diễn giải các trạng-huống dựa vào 64 quẻ này.

Hai quẻ đầu tiên là Thuần Càn và Thuần Khôn. Tức 2 trạng huống (1) cả 6-hào cùng úp-xấp: (2) cả 6-hào cùng lật-ngửa.

Là Sao said...

Okay. Càn-trời-dương và Khôn-đất-âm.

Bát quái vẽ thế này:

[img=http://www.thienlybuutoa.org/LAD/KinhDich/Bat%20quai%20hau%20thien.jpg]

Ta qui định ":" là Âm (Khôn) và "|" là Dương (Càn). Ví dụ đồ-hình trên thấy thấy Cấn có hình ☶ (::|) hay Đoài có hình ☱ (||:) and so on.

Chả dụ với quẻ Trạch Sơn Hàm có hình ::|||: ta thấy rõ ràng "trên Đoài dưới Cấn" aka đoài là thiếu nữ ở trên cấn là thiếu nam dưới. Quẻ Hàm ám chỉ trai gái cảm nhau sẽ rất hanh thông.

Tiếp sau quẻ Hàm là quẻ Hằng aka Lôi Phong Hằng hehe.

Tetracyclin said...

Ref: Đại bàng (19)

Bát quái là biến của Âm Dương, không phải một thuyết riêng nha.

Bazi Lốp said...


Bài này của ZÌ hay đới, nghe có vẻ khó nhớ thật nhưng thực ra không khó lắm đâu.

Nếu ai thich tìm hiểu cái này mà đọc đến đây đã thấy hại não thì không học được, cái này là nhập môn, bát buộc phải nhớ.
không hiẻu mời cút về với mẹ!

he he.

Bazi Lốp said...


Bốt tiếp phần sau đi Zì ơi, cái này e biết rồi, từ hồi 15 tuổi cơ. he he

Frankers Lee said...

Con Dì post bài này ý tứ như nào mà anh chả hiệu cái mẹ?
Nhẽ anh ngu khã khã

Bazi Lốp said...


Hóng các cao thủ chém, tôi không dám bi bô thêm.

Đừng tưởng Gúc mà chém lấy số được cái này, Gúc chỉ biết được ngọn thôi, bọn tay chuyên bỏn vặn vài câu là lòi ngay.

Bazi Lốp said...


Cái vụ không có Ất Dần, Mậu Mão thực ra cũng dễ hiểu thôi.

Là vì các can-chi được quyđịnh là Âm hoặc dương, chả dụ Bính ÂM, thì Đinh dương, Mậu lại âm cứ tiếp tục như vậy.
Dần âm thì Mão dương, Thìn lại âm.

Các cặp Can Chi chỉ có nghĩa khi Âm đi với Âm hoặc Dương đi với Dương.
vì vậy có Bính Dần mà không có Đinh Dần là như vậy.

Ton Dong said...

Đổi năm dương lịch sang âm lịch:

Can = (năm + 6) mod 10
= 0:giáp
= 1: ất
..
= 9 = quí

Chi = (năm + 8) mod 12
= 0 : Tí
= 1: Sửu
...
= 11 : Hợi

Ví dụ: Năm 2016

Can = (2016 + 6) mod 10 = 2 = Bính

Chi = (2016 + 8) mod 12 = 8 = Thân

Nhưng hỏi thằng Gúc còn nhanh hơn

CBDN - CBDN said...

Ref: Ton Dong (28)

[.O.]

#50 by An Hoang Trung Tuong on Tháng Mười Một 8, 2011 - 12:50

[im]https://2.bp.blogspot.com/-Y1qYbjyyP4E/VtJojehL5DI/AAAAAAAAAus/yuk_sx4O4NY/s1600/Capture.JPG[/im]

Là Sao said...

kinh-dịch bao gồm Kinh và Truyện.

Kinh giảng tóm lược về 64 quẻ, mỗi quẻ tóm 1-2 dòng cô đọng. Và sách kinh lại chia thành 2 tập Thượng và Hạ. Thượng bao gồm 30 quẻ đầu. Hạ gồm 34 quẻ còn lại bắt đầu từ quẻ Hàm, Hằng and etc.

Truyện thì nhiều đéo nhớ hết tên. Truyện giúp giải nghĩa từng câu kinh trong sách kinh. Chả dụ: thoán truyện, tượng truyện, thuyết quái truyện, tự quái truyện, tạp quái truyện.

Hai quyến tiếng-Zùn anh thấy được 1- Nguyến Hiến Lê; 2- Ngô Tất Tố, mời chúng cô tìm đọc. Khi học kinh nên cố gắng kết hợp đọc truyện thì-là ngấm dễ-nhanh.

Nghiên cứu về phong thuỷ thì còn ngửi được, chớ bói toán anh ghét, hehe, đọc/học để phòng vệ mấy con thầycúng nó đéo làm trò thôi.

Emđẹp Emcóquyền said...

Ref: Ton Dong (28)

Thuật toán quy đổi dương lịch sang âm lịch cô Tơn post bên trên là thuật toán kinh điển được ghi trong sách giáo khoa mà các bé sinh viên IT trong các trường ĐH Lừa dùng để tính can-chi từ Solar Calendar. Cũng được con Hồ Ngọc Đức đề cập tới ở đây.

Theo cách tính mà mụ Zì khuân đâu về có nói Canh tương ứng con zero trong Can và Thân tương ứng con zero trong Chi thì thuật toán kinh điển cô Tơn post được viết lại gọn gàng hơn như sau:
Can = năm mod 10
0:Canh
1: Tân
..
9 = Kỷ

Chi = năm mod 12
0 : Thân
= 1: Dậu
...
11 : Mùi

Ví dụ: Năm 2016

Can = 2016 mod 10 = 6 = Bính

Chi = 2016 mod 12 = 0 = Thân

Về mặt toán học thì hai cách tính trên là một, nghĩa là cho ra cùng đáp số, tuy nhiên dùng trong tin học thì ông computer đỡ đi được một phép tính (Can không cần +6 và chi không cần +8 trước khi thực hiện bước Modulo). Hình trong cồng (8) là anh viết thử theo cách tính trong bài này, kết quả hoàn toàn đúng.

Là Sao said...

Ref: Phong Ky (9)

2 con mèo thì phải hợp quá đi chớ còn ghề. hehe.

[img=http://media3.onsugar.com/files/2013/10/29/041/n/1922441/5cdf4034f4bcb74b_cutest-cat-gifs-licking.xxxlarge.gif]

Ton Dong said...

Ref: CBDN - CBDN (29)

Cồng phơm với Các Mác xịp hồng chấm bi là riêng khoản Tử Vi thì Zì dở ẹt hehe.

Ton Dong said...

Ref: Emđẹp Emcóquyền (31)

Anh đưa thêm công 6 mí cộng 8 để dễ nhớ vì bắt đầu bằng Giáp và Tí chứ không là Canh mí Thân khó nhớ bỏ mẹ hehe.

Emđẹp Emcóquyền said...

Ref: Ton Dong (34)

Thì ra lý do là để cho dễ nhớ. Tại anh cứ đóe hiểu sao bỏn lại + thêm 6 mí 8 làm gì cho rách chuyện. Thanks cô.

chuẩn tướng said...

anh điếu hiểu gì về môn này, tuy diên anh vẫn khâm phục đại ca của anh tức An Hoang Trung Tuong, người cái cặc gì cũng biết cả.
anh ngồi im, chật tự và nghe người giảng tiếp. tổ sư các cô cứ mà liệu hồn.

chuẩn tướng said...

nhân dịp ngày thầy thuốc vn, qua thập dâm công bất hủ của Zì Ngài.
anh mạnh dạn chúc Zì ngài & Phu nhân sức khỏe như í và buồi hoành như thông lệ.

Frankers Lee said...

Bài này hay nhưng anh đọc mãi mà đéo hiểu gì thế mới tài khã khã

Lý Thông said...

Zìngài và các cao thủ tử vi trên quán jảng cho tôi một chút xin cảm tạ trước !
Khi tôi sinh za thì mẹ tôi bẩu trời sáng lên một lúc nhẽ jờ mão, chị gái tôi ( lúc đó 10 tuổi ) thì bẩu 8h jờ " thìn". Mẹ tôi thời điểm đó "mải đẻ" thì làm sao mà để ý đến thời jan, còn chị tôi mười tuổi thời chiến tranh chắc jì đã biết xem jờ vì làm jì có đồng hồ mà xem tôi hoang mang zất !
Đây là ngày sinh tháng đẻ của tối - ngày kỷ sửu , tháng Đinh Hợi , năm canh tuất

Phong Ky said...

Nói chung cái này ko lên biết, tại biết mà chưa tới dễ tèo lắm.

Đại khái như cùng là mạng Thổ nhưng lại rất nhiều Thổ, mỗi thổ có đặc tánh khác nhau. Thổ khắc Mộc nhưng lại hợp với một hoặc hai loại trong bộ Mộc.

Hồi xưa anh từng lót dép học Độn Giáp, món này dễ nhất từ Hưu------> Khai tám cung thôi nha. Theo cặp 2 Tốt, Bình thường, Cảnh giác, Xấu.

Khi bấm độn, đại khái vào cung Sinh và Đỗ thì chém gió ào ào, nhưng vào Cảnh và Khai thì hết sức cẩn thận, cười cũng phải rón rén, he he.

Phong Ky said...

Ref: Lý Thông (39)

Cô cứ đưa thông tin cho cao thủ lập lá số, cho thêm thông tin cha mẹ ruột, hoặc của vợ nếu đã lặp GĐ , thêm tý dung mạo càng tốt, cao thủ Zì giùn sẽ biết chính xác giờ sanh của cô, he he.

Đại bàng said...

[fo: size="5"]Ref: Tetracyclin (22)

Không sai. Không chỉ bát quái mà cái đéo gì cũng từ Âm Dương mà ra cả. Đó hầu như là câu cửa khẩu của các Nho shù.

Tôi lại cho rằng, BQ đã là 1 hệ thống phân loại độc lập được rồi. Chả dụ, BQ chia mấy thứ thiên nhiên ra làm:

Càn = trời.
Đoài = ao, đầm.
Ly = lửa.
Chấn = sấm sét.
Tốn = gió máy.
Khảm = nước.
Cấn = núi.
Khôn = địa.
Càn-khôn là zời-đất chứ đéo gì.

Còn nhiều cách gán BQ vào các mảng khác như gia đình, phương hướng, etc. Mời gúc.

Trong khi đó, bỏn Âm-Dương chỉ đơn giản coi cái gì ngọ ngoạy là Dương, đứng im là Âm; cái gì hùng hục là Dương, e ấp là Âm, etc.[/fo]

Đại bàng said...

[fo: size="5"]Nhớ khi xưa có anh gì bên Bương cũng chia vũ trụ ra làm 4 nhóm: Đất-Nước-Gió-Lửa. Đúng bằng nửa của bát quái, he he.[/fo]

Ham Chơi said...

@ Anh Lý Thông, sao tên anh đểu thế. hê hê.
Tôi biết chắc chắc như sau:
Anh mà đéo biết chánh xác giờ sinh thì căn cứ các đặc điểm trên cơ địa anh, cao thủ tử vi sẽ tìm giờ chánh xác. sure.
Vì thực tế, giờ sanh cũng chỉ có mười 12 nhát.

Tiếc, tôi đéo biết @đen.

Ham Chơi said...

@Anh Phong Kỳ nói đúng.
Cái gì đéo biết đến nơi đến chốn, rất hoang mang sờ tai cho văn công.
Mà thầy, nhiều khi phán, đúng hẳn thì đéo nói làm gì, mà hơi hơi đúng mới chết. ồ yea.

Tôi có mua quả gói tử vi bên global, đù mé. Bao nhiêu máu lửa, chúng chủng phán, tụt mẹ cả dái. tm đen. Ah, tôi cũng từng đem lá số mình lên đây gòi.

Ví dụ đại loại, cung thân tôi có Thái Âm vượng địa, nhưng có Hóa Kỵ thành mẹ quả đẹp hóa xấu. Trèo cao ngã đau. đcmnc. Tôi bán tin bán nghi, mà đéo có cách nào check được. Zì ngài mà thu phế, để tôi biết tôi hỏi nhé.

CBDN - CBDN said...

Ref: Ton Dong (33)

Hehe, tử vi của Tơn phải để em xem, đảm bảo đúng 100/100, tmt. Có ai hối lộ cái khăn quàng nào đẹp đẹp nào không ấy nhờ[(-)] ?

Ham Chơi said...

Kánh mong Zì ngài cũng fix một số điểm chính bốp sù, có định hướng thực tế, nhưng tách cực, đặng vân công đỡ bấn loạn. Xin hôn tay người chụt chụt nhóe.

Ở Lừa nhọc quá, thành ra cứ vá víu niềm tin linh tinh.

Phong Ky said...

Ref: Phong Ky (40)

Nhầm Tử ko phải Khai, sò ri.

An Hoang Trung Tuong said...

Bài treo đã 2 ngày, mà đéo có con batoong mặt-cặc nào thảoluận zìa bài vè [fo: color="#FF0000"]Mẹo Anh Bương[/fo] ở cuối bàibiên.

Hóa za, chúng cô có đọc cặc gì đâu.

Con nào giảithích đúng bài vè ý đầutiên, Zì Ngài Giùn xin phôngbao 8.88 ôngtơn gọi là lộc.

An Hoang Trung Tuong said...

Một khóa học Pop Shù của Lừa tại Hanoichó hay Saigonchó, có giá quãng [fo: color="#006600"]20 tới 30 chai ôngcụ[/fo], tùy uytín của con thày giảng.

Khóa này zài quãng 10-12 bữa, trongvòng 1 tháng hoặc ngắn hơn, tùy yêucầu của nhândân theo học. Nghĩa là, mõn bữa học, zài quãng 1-2 giờ, chúng cô tiêu mẹ quãng 1.5 chai ôngcụ.

Trong khi đó, Zì Ngài Giùn zạy chúng cô mienphi. Mà, con thì bảo, nặng quá đéo thủng mẹ, con thì bảo, nhẹ quá anh đéo cần.

Địch còn mẹ, đúng là đéo ai thíchthú zững điều mienphi.

Con nào muốn coi hết loạt bài học, phải trả xèng.

[img=http://b.stc.news.zdn.vn/Uploaded/pgi_xvauqbnau/2014_09_26/19.gif]

An Hoang Trung Tuong said...

Học Pop Shù, chúng cô cothe đéo ápdụng cho mình. Đéo ai bắt chúng cô phải, tin vào Shù. Bảnthân Zì cũng đéo tin, Zì giảng gòi.

Zưng đcm, chúng cô lại cothe zùng Shù, mà đong xèng kiếm cắn. Tạisao không?

Khi buônbán giaothiệp mới Giùn, mà đaphần trong chúng tin Shù, thì, thạo Shù, sẽ là một lợithế nghiêmtrọng.

Khi chúng cô còn nhỏdại, mần batoong, thì việc mátlòng sếp, và các kháchhàng, bằng Shù, không là advantage, hay sao?

An Hoang Trung Tuong said...

Chúng cô mần biz mới Khựa hay Nhật, Hàn, mà đéo biết gì zìa Shù, thì Zì Ngài, xin chiavui trước. Khảnăng đong xèng của chúng cô giảm mẹ vài chục phần trăm.

Ca Chon said...

Ta có để ý cái mẹo của anh Bương cuối bài

Chỉ hiểu một, hai. Còn ba, bốn là gì đéo biết

anh Bương cho ta 4.44 đô nhé

hehe

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Ca Chon (53)

4.44 ôngtơn thì còn gì là lộc nữa.

Tómlại lếu có 2 hay nhiều con batoong trảnhời trúng, Zì phôngbao gộp cho chúng cô 8.88 ôngtơn. Chúng cô chia nhau thếnào thì tùi.

An Hoang Trung Tuong said...

[ss:color: red;]Mẹo anh bương:[/ss]

kiếm nước mà hầm thịt.

kứa miếng đất thành hai.

lộn-sòng khắc-sinh-khắc.

kiêng ziệu hả thằng mày.

Ca Chon said...

Không 4.44 thì nguyên cả 8.88 vậy, hehe

Anh Bương dùng chữ kái đầu của các hành mần thơ cho zễ nhớ

Phỏng?

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Ca Chon (56)

Cụtỉ đi, con đầubò. Ngoài 8.88 ôngtơn, còn thêm một tem Em Toọc.

Ca Chon said...

tương sinh:

kim thủy mộc hỏa thổ (kiếm nước mà hầm thit)

tương khắc:

kim mộc thổ thủy hỏa (kứa miếng đất làm hai)

lộn sòng: một cái khắc, trộn một cái sinh, rồi lại một cái khắc đcm đéo biết zải thích sao hehe

hành lượng: thứ tự 1 đến 5 --> kiêng riệu hả thằng mày --> kim thủy hỏa thổ mộc

Phải hông ta???

chuẩn tướng said...

anh đang há cả mồm ra để nghe con ca chon trình bày, thấy hay hay

An Hoang Trung Tuong said...

Đây là giá học Póp Shù (ziêng phần Phôngsủi) tại Gồng Chố, 1.5 chai ôngcụ cho 6 bữa, mõn bữa 45 phút, tậptrung vào một lãnhvực nhấtđạnh, như "phôngsủi ứngdụng", "phôngsủi cănbản", "phôngsủi tứtrụ". Đcm học ở đây, thì cỡi-ngựa-coi-hoa là đươngnhiên, cơmà hạtzẻ.

Chúng cô thử bỏ 1.5 chai ôngcụ vào đó xem sao. Sau đó quay lại Quán, cho Zì Ngài biết íkiến.

Ham Chơi said...

Con Chớn nhanh thế. hê hê.
Đúng mẹ nó gòi. Tớ đang định pốt, nhưng chộm ý của bạn đéo kịp. Nên thôi.

Ham Chơi said...

Ơ mà Zì ngài chưa báo kết quả đúng. Nên e vẫn được tính. Ồ yea. có tem em tộc hê hê.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Ca Chon (58)

Cho Zì Ngài biết Paypal account của cô, đặng Zì phôngbao 8.88 ôngtơn.

Hehe bòn được xèng của Zì Ngài hoàntoàn không zezang nha. Sin trúcmầng.

Ham Chơi said...

Ơ thế còn iêm , thưa Zì ngài kánh yêu.

Ham Chơi said...

Trích:
Tómlại lếu có 2 hay nhiều con batoong trảnhời trúng, Zì phôngbao gộp cho chúng cô 8.88 ôngtơn. Chúng cô chia nhau thếnào thì tùi.

Hê hê.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Ham Chơi (64)

Zì đã giảng là, chỉ phôngbao cho con giảnhời trúng đầutiên, gòi mà.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (66)

Nghĩa là trúng 100% đó. Chứ lếu mõn con trúng một phần, thì chúng cô mới phải chiabôi.

An Hoang Trung Tuong said...

Hehe con Bín Nghé chưởi Giùn vài nháy, gòi chuồn đâu gòi?

Đcm cô thích chưởi thì cứ chưởi. Zì có cấm đéo đâu. Có vài con vào đá-zái cô, thế là im hả. Đéo gì mongmanh thế.

Chưởi thì cứ chưởi. Gòi chưởi xong bị con khác chưởi, thì cũng kệ mẹ chúng. Biết chưởi, thì phải biết nghe chưởi.

Ham Chơi said...

hê hê.
Đen.
Cơ mà 2 con bốt cùng một khắc thế đếu nào được ạ.
Hoy, anh Chớn xứng đáng.
Nhân dịp anh Chớn trúng giải nhớn, e cũng nỗ lực tý ty, Zì kánh yêu vô đạch khiến khích cái tem tộc cho máo.

Ham Chơi said...

Con Bín hâm, ngẫu hứng thiếu bền bỉ như anh Mách tập thể hành. hê hê.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Ca Chon (58)

Biên "kứa miếng đất LÀM hai" là chưa đúng nha, phải "kứa miếng đất THÀNH hai".

Vì chữ Thủ và Thủy cùng âm Th, nên Zì Ngài phải zùng Đất thay Thủ, hoặc Nước thay Thủy, trong cùng một câu, tránh lãnlụn.

Ham Chơi said...

Bín trọc bóng nhộn. hê hê. Iem cũng sóng sánh đi tập đơi. hú.
[img=http://media.thethaovanhoa.vn/2013/08/31/06/06/pham-van-mach-giua.JPG]

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Ham Chơi (72)

Chúng cô đi tập thẻhành, thì Zì Ngài Giùn khuyên chúng cô nên tậptrung vào phần [fo: color="#FF0000"]càng {legs}[/fo] nha.

Giùn chúng cô thường khoái tập cánh {arms}, vai, ngực, bụng. Mà quên mẹ zằng, Giùn là loài càng và mông gất sấusí.

Thậmchí hoàntoàn [fo: color="#006600"]đéo tập phầntrên cơđịa[/fo] trong một thờigian zài, cũng đặng. Cần đéo gì phình cái nơi cần hẹp.

An Hoang Trung Tuong said...

Chúng cô cothe đéo tin vào Shù. Zưng cơmà nhândân chungquanh chúng cứ tin, gòi tánkháo, bànthảo, khiến chúng cô bị mất phươnghướng, thậmchí hoangmang.

Chảdụ, chúng cô mần bôss, thuê được một con batoong caocấp ngon, zưng lại khắc mẹ mệnh với chúng cô.

Bọn gato quanhquanh sẽ nhân cớ ý, mà thườngxuyên moi za zững chiện xíchmích hoặc không ngọtngào giữa chúng cô mới con batoong ý. Đươngnhiên zững chiện này làm sao tránh được.

Thế gòi, từ bé, chúng xé mẹ za to. Chúng cô ítnhiều cũng bị ảnhhưởng, và đâm za mất mẹ cả lòngtin vào chính mình.

Thế nên, việc chạy theo xuhướng của sốđông, cũng là điều cần quantâm.

Travis Hawk said...

Moa đơi địt mẹ bọn đười-ươi mái-khắm.

Lộn sòng khắc sinh khắc thì cứ lấy đầu con này chắp đít con kia, đít chính là đầu của vòng sau.

Như vậy, vòng lộnsòng: lộn-sòng khắc-sinh-khắc đích thị là:

Kim - Hỏa - Thủy - Thổ - Mộc

Đúng chứ Zì mồm móm?

Travis Hawk said...

Cái trò ngũ hành nhìn đơngiản thế, cơ mà giảithích vũtrụ toàn xoay-quanh 5 món đấy cả.

Moa nhớ đọc đâu đó có nói gằng, bên Hương Cỏng có con thầy shu, chỉ luận đoán bằng ngũhành mà khiến thiênhạ sửng-sốt, đập bàn xưng hùng thiênhạ. Khiếp khiếp là.

Travis Hawk said...

Địt mẹ bọn Giùn là lũ đéo có đức-tin, lên nghe cái đéo gì huyền-bí cũng tin sái cổ.

Sở làm Moa có con BKC mặt lồn chuyên dùng phong thủy bấm bấm móng tay coi ngày để lòe thiênhạ.

Địt con mẹ nó trong cốp xe nó lúc đéo nầu cũng có 1 quyển-sách Kinh dịch to to là. Đi đâu cũng ra vẻ bấm bấm coi coi móng tay, địt mẹ khệnh khạng phết. Zưng Moa biết con này phường chém gió nói phét chứ biết lồn gì.

Số là một hôm Moa bẩu bác cho em nghía quyển sách tý để em mua về ngâm-kiu. Cỏn OKE xong mở cốp lấy sách ra, địt con mẹ nó Moa thấy quyển sách còn mới cóng, chứng tỏ chủ nhân chưa đọc nhiều.

Thế mà cỏn lúc đéo nầu cũng bô bô ra vẻ, cứ rảnh là anh thích uống trà, nghe chim hót và ngâm-kíu Kinh Dịch chú ạ, anh có quyển sách quý phết, đi cũng đem theo bên mình.

Địt mẹ bọn BKC bố-láo bốc-phét quen thân.

Travis Hawk said...

Địt mẹ con nào có trình nhất quát phải biết xem tứ trụ, là gì mời gúc.

Mấy cô ra đường, thấy con nầu múa mép cứ hỏi có biết tứ trụ hay không, và nghe cỏn luận về hành trong can chi là biết bốc phét hay dân có trình.

Mấy con có trình thường kín tiếng, chỉ xem cho bằng-hĩu thân thân tý thôi.

Còn mấy con bô bô nhất quá trình zư lồn.

Địt mẹ chỉ đong gái gạ địt là tài chứ trình lồn gì.

Travis Hawk said...

Người trình cao đéo thể căncứ chỉ ziêng Mệnh cục mà thâu nạp hay zuồng bỏ cấp dưới. Vì việc tương khắc còn tùy vầu loại hành cụ thể.

Chả dụ Thiên Thượng Hỏa mới Đại Khuê Thủy.

Thủy Hỏa khắc nhao, zưng 1 bên là lửa trên trời, 1 bên là nước dưới khe, đôi bên cách xa muôn trượng, đéo xâm phạm gì nhao thì đéo khắc mấy.

Có trường hợp Thủy cần có Hỏa, vì như nước cần lửa đun sôi mới thăng hoa hehe.

Địt mẹ vi-diệu lắm đéo đùa được đâu.

Travis Hawk said...

Thôi tạm thế đã nhể.

Moa dẫn vện đi cắn tối gòi nghe hòa nhạc tý cho nó ra dáng ông người.

A presto.

Địt mẹ lũ Giùn chỉ được cái bốc phét khệnh-khạng chết mẹ chúng mài đi.

Ham Chơi said...

Cà chớn huynh đài ơi. Đù mé. Chúng mình có tem gòi, lên đời gòi.
Đủ má, vui quá chứ lị. Đang máo, iêm xin chơi vài kiến thức cỏ dâng gia đành mành.

Ham Chơi said...

Cút mẹ anh Hốc đi, phần vi diệu còn lại để iêm.

Ham Chơi said...

đù mé văn công trẻ tin tin đang nhăm nhe vện chó.
Hoặc văn công nhỡ nhàng vài tập ngôn tành.
Tôi xin phóng đến các chúng mình một bài essay nhỏ về xem tuổi.

Ham Chơi said...

Đây, một trang online ví dụ về xem tủi phê thê.
http://www.tuvikhoahoc.com/xem-tuoi-vo-chong

Ví dụ có hành ảnh dư sau:
[img=https://lh4.googleusercontent.com/-C4p4UGEOW04/VtLwh0y1uqI/AAAAAAAAAF0/5S0oO8BgWdY/w747-h507-no/1.jpg]

[img=https://lh3.googleusercontent.com/-VU6GwA3wxgk/VtLwiMB7-SI/AAAAAAAAAF0/kISXokrnJfc/w737-h503-no/2.jpg]

[img=https://lh6.googleusercontent.com/-s9iYDGHsFAc/VtLwiKKt28I/AAAAAAAAAF0/g6frmkPJu7Y/w778-h480-no/3.jpg]

Ham Chơi said...

Ví dụ trên, thì hạp hay không hạp. Đù mé văn công.

Ham Chơi said...

VÍ dụ 2,
Gia đành ngôi sao show bít trứ danh miền tây Lý Hải Minh Hà. Gia đành đẹp như thiên thần. nhẻ,
[img=http://vip.media6.tiin.vn/medias12/4f02c19e51372/2015/02/26/88dee6ce-8f07-436c-9cf4-f6e256ece353.jpg]


Link chấm điểm cặp đôi Lý Hải Minh Hà

Ham Chơi said...

Nhìn đi các Giùn thân mến địt còn mẹ của chúng mình ơi.
Thật không thể tin nủi: 9, nai (nine) điểm.

Đảnh cao của đảnh cao trong các đảnh cao là đây.
Khác đéo gì tôi với được ống bơ đầy vàng.

Ham Chơi said...

Ví dụ chốt hạ,

[img=http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/02/07/09/20140207095122-giau-6.jpg]

Đơi là ai, địt còn mẹ, em Thanh Phượng con 3 DŨng và phu quân Nguyễn Bảo Hoàng.
Trước khi bốt lá số, căn theo thông tin tành báo CIA, cặp đôi này giàu, đẹp, nủi tiếng hàng cực cao theo chuẩn công đồng Giùn chúng mình ơi. Cấm cãi.

Ham Chơi said...

Vậy điểm chác thế nào hỡi các văn công mũi tẹt chúng mình ơi.

Link chấm điểm phu thê em Thanh Phượng con anh Tấn Dũng

Ham Chơi said...

Điểm số, nhìn cho rõ đi gia đành mành ơi:

[img=https://lh3.googleusercontent.com/-oLD1_JEtD3U/VtL0v0XyuuI/AAAAAAAAAGI/k7INWn0C0es/w737-h480-no/4.jpg]

3 ( three) điểm, là sao là sao.
Văn công tự kết luận.

CBDN - CBDN said...

Ref: Ham Chơi (84)

Úi chết thật, giờ mới biết hóa ra không hợp tuổi hả thần linh ơi. Chả trách ngao ngao cào cắn nhau suốt ngày dài đến đêm thâu. Cơ mà lỡ rồi biết làm sao bi giờ Ham Chơi ơi. Hay đì vốt ngay và luôn đi nhờ[(o)].

[img=https://2.bp.blogspot.com/-9_ZAwTYi_nk/VtLzr3xrHMI/AAAAAAAAAu8/xuz9q1qNdSM/s1600/1.JPG]

Ham Chơi said...

Chúng mình hãy nhìn cho kỹ cách chấm điểm của trang online tôi bốt. Chúng hoàn toàn được tính theo ngũ hành can chi. Chứ không phải ngẫu nhiên. Mời check.

Các chúng mình hãy lấy mẹ số của người thân, đặng so xem giàu, sướng thế nào.

Ham Chơi said...

Vậy, rõ ràng, yếu tố cần thêm, nếu có, để giàu mà sướng, chắc chắn là yếu là khỉ mẹ gì khác. Cả nhà làm iêm nản quá. Đéo hú đéo hô gì. Bố thằng nào muốn viết cái đéo gì. Chố quá đi.

Ham Chơi said...

Kánh thưa phu nhân Ly Ly, người đẹp hình đẹp tiếng nhất biển Đông này, iêm đã giả nhời ở cồng vừa xong ạ. Xin quỳ dâng phu nhân.

Ham Chơi said...

Vậy yếu tố là gì,
Tôi biết đéo đâu đấy. Nhờ các siêu cao thủ võ lâm cắn nhời bổ sung.
Gia đành mành là cứ chơi kiểu show ví dụ trực quan là nhan nhuốt nhất. hê hê.

Ham Chơi said...

Các bạn, khi gia đành mành chưa biết, cứ yêu đương bất chấp cho tôi. Chết tự chịu hỉ.

Ham Chơi said...

Giờ,
Sau khi giao thông phối hợp một số info.
Tôi sẽ dại cho văn công một kỹ thuật thực dụng. Các văn công muốn làm MC dẫn chương trành, hay muốn học thanh nhạc như em Troong Taan, muốn phát biểu hanh trước hàng vạn nhân công, muốn giọng nói đầy uy lực như trương phi nhưng đầy ngọt ngào để có thể giót mật vào tai ears vàng son.

[img=http://static.laodong.com.vn/Uploaded/DangThiChung/2015_12_10/4_BDNV.jpg]

[img=http://nld.vcmedia.vn/k:2015/tran-thanh-1-1449644650396/tran-thanh-dau-voi-truong-giang.jpg]

Ngoài ra, các văn công tin tin, muốn trành tiếng Mẽo Mít hoàn hào, hãng luyện ngay và luôn.

Ham Chơi said...

Kỹ thuật bá đạo đó có tên, Lấy Hơi Bằng Bụng. Nghe như phẽo. hê hê.

Bước 1: Hít vào, bằng cả mõm mouth và mũi nose, thật nhanh, chỉ 1 giây mà thôi.

Bước 2: Dồn khí xuống đan điền, a nhầm, xuống bụng. Làm sao để bụng phình ra, cứng đét như mặt trống cái là đạt yêu cầu.

Bước 3: vửa nói, vửa để khí thoát ga đường mồm aka mouth, không được thoát 1 tẹo nào đường mũi aka nose.

Bước 4: bài tập luyện. Mỗn lần một chu trình như thế, đếm từ một đến mười, gòi nhả hết mẹ nó hơi là ngon. Tập khá thì từ 1-15, 1-20.

Nhớ chuyên cần nhé gia đành mành.

Văn dốt Võ dát said...

Ref: Đại bàng (42)

Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh 64 quẻ.

Ham Chơi said...

Bành thường, khi hít hà bản năng, chúng mành sẽ dùng phổi tụ khí. Khí rất đoản và nói rất mệt.

Luyện được thì chúng mình sẽ có một giọng nói hay, một sức khỏe tốt.

Ham Chơi said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (73)

Cám ơn Zì kánh yêu đã tư vấn và hào phóng ban iêm tem phiếu.
Lúc nãy, thấy mấy thằng cha thể hành dưỡng sinh. Iêm đã quyết định ko tập.

Và, tạt qua lò võ. Coi như đã fix lịch tuần 3 nháy. Vửa xinh luyện càng aka legs như Zì kánh yêu nói, mà lại phòng thân lúc vào bar sàn có biến.

Chúng chủng giới thiệu có 2 món, là võ hê hê tổng hợp và wushu tán thủ (là cái đéo gì đây).
Em chỉ biết tán thủ, còn cái na ná kia, chịu. Nhưng em đăng ký gòi.

Ham Chơi said...

Lúc vào lò, thấy đồng chí dạy võ đưa cho mấy bài báo, hóa ra bạn ý ngày xưa cắn được mấy huy chương bạc võ Wushu Asiad. Nhưng hê hê, bạc thì ai nhớ thương ai.

Lúc iêm nói iêm muốn tập cho khỏe với cả để tự vệ, đồng chí ấy cởi phăng áo, khoe body, và xoay tít thò lò, đạp bùm một phát vào cái bao tập. Vãi mẹ đái. hê hê.

Sau đó chỉ chỏ hướng dẫn mấy đệ tử éo dẻo. Thế đéo nào, lạnh quá cứ co quắc, xong gòi mặc áo hê hê vào. Iêm đéo dám cười. hê hê hê.

Thôi, e chào cả nhà mành. E cút ạ.

Nguoi Ha Loi said...

Ref: Ham Chơi (100)

O thành mụ một nhát. Tui se thử. Tui dạo này đang cố luyện mọi thứ đăng nâng cao sức khỏe bổn thân. Báo giờ luyện xong phép rớt mật vô tai người là tui mãn nguyện.
Năm nay giờ này chưa thấy bị dị ứng phấn hoa, nhẽ cũng là nhờ phép tắm nước lạnh của Zi Giùn. Không ngờ tắm lạnh lợi nhuận mọi nhẽ thật.

Đại bàng said...

[fo: size="5"]Về Mẹo anh bương:

Tôi cũng có đáp án giống con Ca Chon said... (58), nhưng ý #3 tôi xin sửa lại như sau.

lộn-sòng khắc-sinh-khắc là như này.

A khắc B, B sinh C, tất C lại khắc A. Thành vòng tròn chưa các batoong?

Vòng lộn-sòng hay được dùng để hóa giải các thứ trong phong thủy nha.

Chả dụ, con WC (thủy) ngay cạnh bếp (hỏa). Để hóa giải, các cô đặt mẹ 1 chậu cây (mộc) trước cửa WC. Khi đó, WC mải sinh dưỡng  cho cây mà quên mẹ nhiệm vụ khắc con bếp.

Con Ca Chon ngồi chơi xơi nước nha. Phần thưởng của tôi đới, đcm.
[/fo]

Đại bàng said...

[fo: size="5"]Con nào có ý định coi tuổi vợ chồng online phải cẩn thận nha.

Tôi vừa lượn qua 1 vòng các trang xem tuổi hợp-khắc. Bỏn xem dựa trên nhiều tiêu chí.

Về các tiêu chí dựa trên ngũ hành thì tôi không có ý kiến. Đó là trình độ sơ đẳng rồi.

Còn nếu các cô thấy bỏn xem theo bát quái thì tôi đéo chấp nhận được.

Xem theo Bát quái, nghĩa là bỏn bảo tuổi cô là quẻ A, gấu cô là quẻ B. 2 quẻ này ghép với nhau theo nguyên tắc: "nam trên nữ dưới". Rồi ra quẻ kép là: A/B.

Từ quẻ kép (trùng quái) đó, bỏn sẽ phán cụ tỉ là hợp hay không.[/fo]

Đại bàng said...

[fo: size="5"]Đéo chấp nhận được là vì bỏn lập quẻ cho các cô dựa trên Bát-Trạch chứ đéo phải là Mệnh-quái-nạp-âm

Bát trạch chỉ dùng để coi (he he) phong thủy thôi nha. Chả dụ, xem tuổi cô có hợp với hướng gì đó hay không. Củ tỉ, mời Gúc.

Đéo biết có bao nhiêu con bị oan uổng vì xem kiểu này rồi. Bỏn xài chung 1 sách hay sao mà trang đéo nào cũng tương Bát-trạch vào. Thế mới hiểm.

Con nào đi xem bói, gặp thầy như thế tương tự thì tránh mẹ cho loành.[/fo]

Đại bàng said...

[fo: size="5"]Cách đơn giản để phân biệt Bát-Trạch với Mệnh-quái-nạp-âm.

Khi nhập tuổi vào, Bát-trạch cho ra kết quả khác nhau giữa zai và gái. Còn Mệnh-quái-nạp-âm thì không.

Chả dụ, quý batoong sinh mùa 1968.
- Bát-trạch của zai là Khôn, gái là Khảm.
- Mệnh-quái-nạp-âm là Cấn, dù cô là gái hay zai.[/fo]

Tõm Cầu said...

Zì Giùn xem zúp em: ngày Canh Tí, tháng Tân Tị, năm Canh Dần. Nghe các cụ kể, lúc sinh em thì tự dưng giữa đêm Zời bừng sáng lên tâm 64 phút, hương thơm ngào ngạt 8 xã chung quanh, chim về hót vang 5 hiệp.

Emđẹp Emcóquyền said...

Ref: Tõm Cầu (108)

Tử vi con nài có phán rằng lúc sống đóe biết nào, dưng sau khi tèo rùi thì phần điền trạch cũng mở mang quãng mười mấy héc ta đất vàng nụi chó. Hehe.

Dai Cuong said...

- Kính chào Zì Ngài.
Zì ngài có nói:"Zanhsách từvựng cần học thuộc với mọi ngônngữ zùng hàng ngày,..... Tổngcộng 1,500 từvựng. Muốn mua zanhsách này của 10 ngônngữ fổzụng, kèm zững? Fải trả xèng Ông mẫu câu cănbản Tơn hehe."
Zì còn bán không?

Đoàng said...

Ref: Tõm Cầu (108)

Nhẽ cô thử lá số con cô cụ?

Nếu là vại, thì jàhói đồn cỏn TânTị, not CD.

AnhZeoHoanh said...

He he mấy món shu mới sủi cậu cũng hấng quá mà đéo biết zì. Có nhiều combination fuck tạp bỏ mẹ.

Chị Zì zùn & co. có cô nào zải thích hộ cậu xem ví zụ như trong xem tuổi như cô zì bốt ví dụ ở trên có đến mấy yếu tố như cung, mệnh, thiên can, địa chi etc. thế thì yếu tố nào quan trọng hơn yếu tố nào? Hay là vai trò của các yếu tố đó đều như nhao?

AnhZeoHoanh said...

He he còn chuyện cặp đôi Feng-Huang thì nhiều chuyện cậu biết trực tiếp, dưng đéo kể đâu. Technically bỏn là vợ chồng trên zấy nhưng có là vợ chồng ngoài đời hai không thì lại sin mời gúc he he.

AnhZeoHoanh said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (51)

Chị Zì zùn thảo luận đúng goài. Cạo thái nhiều con phất lên nhờ mấy miếng tài lẻ sùi shui, điếu tráp tư vấn cho xếp là các xếp vui gất.

Cạo zìa Lừa thái zân buôn bán và ae quan lại cực mê món nài he he. Thường mấy anh em quan lại hai có thầy cắp nách hoặc thi thoảng có thằng đệ có thầy hay lại zắt đến xem cho quan bác khà khà. Trúng trật đéo biết đâu nhưng số thầy thì cứ gọi là mượt như xuân nếu bập đc vô mấy mối nài.

Đoàng said...

Ref: Dai Cuong (110)

1500, là từ (words/mots), NOT từ-vựng (vocabulary/vocabulaire).

Chê con Zì có lúc học cũng 2chớp-2nháng.
--------

Vựng (彙 [huì]) = (cùng) loài/loại/hạng (với nhau).
--------

Của cô:

- 850 list, đcm

- 1500 list

thì giùn giùn said...

Có cái luânhồi quantrọng rất mờ chửa thấy con nầu thảoluận nhẻ.

Theo luânhồiluận mờ noái í, thì người vợ kiếp-trước của ta hiện đang là bồ ta, còn người đang là vợ ta thì kiếp-trước cô í lại là bồ ta.

Tạisao thế?

Bởi, giữa ta và cổ có một mối duyên-nợ-ân-tình.

Thật thế không?

Hứ!

Câu trảlời có sẵn và đang ở kiếp-tiếp-theo.

Không Râu Dê said...
This comment has been removed by the author.
Không Râu Dê said...

Anh đơi, anh đơi.

Theo như anh gúc, nềntảng của phongthủy, tửvi, ect. là kinhdịch, mà nềntảng của kinhdịch lại là hệ nhịphân(aka thuyết âmdương).
Và sảnphẩm nổi bật của thuyết âmdương chính là bátquái.
[img=https://vietdich.files.wordpress.com/2010/10/presentation7-chuyendoiquavachquai.png]
[img=http://blog.nhatkyradio.net/wp-content/uploads/2015/09/L%E1%BA%A5y-l%C3%A1-s%E1%BB%91-t%E1%BB%AD-vi-n%C4%83m-2015.jpg]
[img=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Pakua_with_name.svg/224px-Pakua_with_name.svg.png]
[img=http://tapchisonghuong.com.vn/uploads/news/size500/news2/2/081127can.png]
[img=http://batdongsan.visla.vn/wp-content/uploads/2014/08/nguyen-tac-xem-phong-thuy.jpg]

Mà hình như, các bạn Hàn(cũng như một số Giùn) sử dụng hệ bátquái khác thì phải.
[img=http://vietsciences.free.fr/vietnam/vanhoa/kinhdich/images/5hdttS.png]
[img=http://i1085.photobucket.com/albums/j432/tuandeptrai_2011/Nghiencuu/BCungViet07.jpg]
[img=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Flag_of_South_Korea.svg/900px-Flag_of_South_Korea.svg.png]

Sorry cô Búa Tạ, sángsớm ngóngngớ nên anh post nhầm từalưa.

Thôi tròn lời hứa(dù delay mẹ một ngày) gồi, anh lại lặn sâu đây.

Maria said...


Bín Nghé ơi bia anh ơi, tuần này nhọc quá bts lại còn tuyết rơi ngập cả người.

Chuyện bói toán này buồn cười phết. Bên này nhân dân ông Giùn Dế đời mà cứ bế tắc một tí là rủ nhau đi làm quẻ bói, thường thì ra phố Tầu, gớm biển hiệu quảng cáo 4 thứ tiếng luôn Tầu Giùn Anh Phớp hoa mẹ mắt hehe

Phí đâu quãng trăm đồng ông xịn. Nghe nhân dân bảo xem hẳn cả đời luôn kiểu bao khoán đến lúc nào cũng được điếu biết có phải không. Tử vi tứ trụ tướng số ba lăng nhăng chích choè chè đỗ đủ cả.

Em Maria thì chưa bao giờ đi coi bói, tử vi duy nhất bốt lá số lên QB. Nghe đâu Âm Dương Nghịch lý mấy cả thân Vô Chính Diệu mẹ mẹ gì ấy chắc là xấu tướng và chết sớm hehe dựa theo tử vi nhưng em Maria lại điếu tin hehe tmh. Còn bà bu thì kinh qua đủ các thể loại, thậm chí thấy mụ mua hẳn quyển gì dài lắm toàn thơ là thơ, danh sách thầy coi abcxyz của mụ dài cả tỉnh. Còn nhớ hồi Maria chịu phép rửa, mụ dỗi hẳn tháng liền, mụ sụt sùi bảo là kiếp trước Maria là hoà thượng kiếp này lại không thờ Phật là không được. Ối giời ơi khổ điếu để đâu cho hết. Là cái gì không là, lại bảo là hoà thượng hehe hài vãi cả chạn.

Có nhiều những thần bí khó giải đáp, Maria gặp nhiều phết rồi. Tin và không tin cũng khó nói cho hết được. Nhưng phó thác nơi nào thì tuỳ lựa chọn mỗi người. Miễn sao cảm thấy bình an.

Biết trước các sự, dù xấu hay tốt cũng đâu còn cái thú gì nữa. Mừng có thể thành mừng hụt. Lo có thể thành lo hão. Bỗng nhiên ôm những mối chả ra đâu.CBDN - CBDN said...

Nay ở Giùn 29/2. Tự nhiên lan man nghĩ, ồ, ngày nhuận này 4 năm, trước mình ở đâu, mình làm gì, mình nghĩ gì, ăn gì, chơi gì?

Rồi nhớ ra là ngày này năm ấy được thưởng thơ thẩn lẩn mẩn bất hủ của một bạn đang vật vã sến như con hến [(-)] . Đọc xong vừa cảm động, vừa xót, vừa buồn cười.
=======================
[im]https://2.bp.blogspot.com/-aOb4zoRrzHE/VtOnqL3jx8I/AAAAAAAAAvU/JalFlpMuuEI/s1600/1.JPG[/im]
[im]https://4.bp.blogspot.com/-FP3FaotYIU8/VtOnp7QHR-I/AAAAAAAAAvQ/y3KDp_y2ztc/s1600/2.JPG[/im]
[im]https://4.bp.blogspot.com/-qd56xa2wu8o/VtOnp9Pd7DI/AAAAAAAAAvM/HwzsR_g8S0s/s1600/3.JPG[/im]
[im]https://4.bp.blogspot.com/-Y1pAu-qrIhQ/VtOnqyrVnpI/AAAAAAAAAvY/P7h2m3j5DBA/s1600/4.JPG[/im]
======


CBDN - CBDN said...

Ref: CBDN - CBDN (120)

Họa trêu của Fa[(o)]
[im]https://3.bp.blogspot.com/-4XwBZDT2LZ8/VtOpuzEhgFI/AAAAAAAAAvk/uOKNfwUPNyE/s1600/5.JPG[/im]

Văn dốt Võ dát said...

Anh Zát đéo tin vầu tướng số cũng, tự thủa tintin xa xôi rất quá anh đã được nghe một câu nói từ người thân, họ hàng, làng xóm đó là, thằng này mặt to tai lớn, tướng làm quan, sau này cả họ được nhờ. Câu ấy anh nghe nhiều đến nỗi, anh tưởng sau này nghiễm nhiên anh sẽ giầu sang, fú quý mà không fải lao tâm khổ tứ gì nhiều?

Anh chả bao giờ đi xem bói, bạn bè anh có dăm vài thằng làm ăn fát tài đều rất tín, bọn bỏn cứ nghe tiếng ở đâu có thầy, bà nào nủi tiếng là fẩy đến xem cho kỳ được, bỏn cũng hay rủ anh đi cùng, anh đi nhưng chả bao giờ xem, thầy gạ cũng không.

Dưng có một điều lạ, là, anh rất hay được gạ xem bói miễn phí. Đang ngồi trên tàu chợ vửa hùi hụp, vửa lo lắng, vửa hy vọng vì đây là lần ly hương đến một nơi xa lạ bắt đầu công cuộc đong xèng, bỗng xuất hiện một ông lão dâu dài như dâu ông Cụ đến bẩ, tôi xin phép được xem cho anh quẻ bói. Sau này trên quãng đường đong xèng của anh Zát trường hợp đó lặp lại rất nhiều, khi thì đang chém gió chè bồm, khi đang đi bộ, khi đang làm việc ở công ty, ông Sếp mời một thầy bói có tiếng về xem cho ông ổng nhưng khi nhìn thấy anh Zát thì ông thầy cũng lại vầu xin xem cho anh một quẻ, cá biệt có lần đăng chạy tập thể dục buổi sáng, mồm miệng vưỡn thối um vì chưa đánh răng thế mà vẫn có người đề nghị được xem bói cho anh.

Mẫu số chung của các ông thầy nói chung cũng chả khác mẹ gì nhiều so với dững câu anh được nghe thời thơ bé, nầu là giầu sang fú quý, nầu là quan chức nọ chai, nầu là fúc đức đủ đầy... vươn vườn và vươn vươn. Cá biệt có ông còn bẩu anh Zát vốn dĩ dòng dõi đế vương bên nước mẹ, lưu lạc sang đây, bây giờ con cháu bên ấy vưỡn đương tìm mà chưa thấy, chết con mẹ nó cười.

Tóm lại thì sao, tóm lại bây chừ anh Zát là thằng đàn ông thất bại, đcmnc. Hay là fải trăm, hơn trăm tuổi thì nhời của các thầy mới ứng vầu anh Zát nhỉ, biết đếu đâu đấy, thôi thì anh cứ mơ vậy, vì ở Giùn đếu ai đánh thuế giấc mơ.

Nguoi Ha Loi said...

Ref: CBDN - CBDN (121)

Người tung kẻ hứng, hay nhỉ. Đúng là quán Bựa lừng danhbất hủ.

CBDN - CBDN said...

Ref: Nguoi Ha Loi (123)

Hehe, lão Budifa tay chuyên thơ máy mà chị Lội. Hồi hổi có lần lòng đang rầu rĩ, mà đọc thơ máy trêu Zì của Fa xong cũng phải tủm tỉm cười nhẹ nhõm.

Đ.c Fa nếu còn quanh quẩn đâu đây, lúc nào rảnh thì lại vào í ới thơ máy cho vui nghen. See u[;] .

Đại bàng said...

Ref: (104)

Sorry các cô, cái ví dụ của tôi về vòng lộn-sòng không đúng đâu nha.

Khâm thử!

Văn dốt Võ dát said...

Ref: CBDN - CBDN (124)

Anh Zát cũng nhớ cô Fa fết quá, hổng biết có còn "ở quanh đây" hay là lên nóc tủ đếm chuối, ngắm gà rùi, hehe.

Maria said...


Nhưng có một món nhé, em Maria tò mò phết tò mò phết. Cái món bùa ngải chài của bọn tọoc xịn không phải tọoc Bín Nghé đâu cơ. Món bùa yêu, món chài để hại nhau đại loại rất rùng rợn.

Có cao thủ nào phát biểu hộ em Maria, nó là cái dạng gì không, tò mò phết

bữa no bữa đói said...

Hehe!! Chết mẹ nó cười mới bọn chữ bẻ đôi cũng đéo biết mà nổ phong thủy cứ dư thầy Tào. Lếu các cô thâu nạp dững trò phong sủi ba láp nài đặng trang bị võ khí để khênh dững con khác trong trò buôn bán nhà đất, bất động sản, cây kiểng, cá kiểng thì anh nhiệt tình cổ võ. Còn dư một số con coi đai là một khoa học cần ngâm kíu nghiêm túc thì địt con mẹ, anh xiên chân chọng trát vầu chỏm mũi các cô nguyên một bãi cứt gà sáp. Bútủ giống nợ, chỉ được cái dị đoan là tài.

CBDN - CBDN said...

Ref: Văn dốt Võ dát (126)

hehe, thi thoảng chàng chảng vẫn xuất hiện cắc bụp - ở chốn khác.

Đọc lại thơ mái của Fa giải trí đầu tuần cuối tháng tí rồi còn chạy nào. Tết Giùn nghỉ dài, dồn việc chóng mặt.
====================
Hoàn cảnh ra đời, hehe
[im]https://1.bp.blogspot.com/-LSqw3yiPSes/VtO3ne5MNvI/AAAAAAAAAv0/Mj8dFzCm-T4/s1600/13.JPG[/im]
Thơ máy by Fa
[im]https://1.bp.blogspot.com/-AZB4QK6MtXY/VtO3vonBCiI/AAAAAAAAAv4/RaAd2ExicB0/s1600/16.JPG[/im]
[im]https://1.bp.blogspot.com/-m-0hVhOqR1E/VtO3vyUWRfI/AAAAAAAAAv8/iPQuc9B_G44/s1600/17.JPG[/im]
[im]https://3.bp.blogspot.com/-DdJjQeDh5xw/VtO3v58yFII/AAAAAAAAAwA/pyvto9nqYJE/s1600/18.JPG[/im]
=================
Ref:
[im]https://4.bp.blogspot.com/-IRJsnRx6oZc/VtO4ZF33bkI/AAAAAAAAAwM/Okn9-88a8sE/s1600/15.JPG[/im]
[im]https://3.bp.blogspot.com/-ufHKSaB56TA/VtO4huR_AcI/AAAAAAAAAwU/srbX5SgR7-I/s1600/19.JPG[/im]


Gai Ngoan said...

Ref: Không Râu Dê (11)

Không có đâu anh!

Lịch âm 360 ngày, lịch dương 365,25 ngày. Để trùng nhau thì phải 19 năm. Không tin anh coi lịch thử nhé.
Nếu móc món này vào can chi thì anh tính xem bao nhiêu năm mới quay lại. 1140 năm hay sao?

CBDN - CBDN said...

Ref: CBDN - CBDN (129)

Lồng chí Fan nếu có chẳng may ghé chân qua Quán thì giờ bạch hóa đính chính tí ti rằng: ngày ngảy đúng là có 1 nàng talk PM nhờ khen Fa - chứ hỏng phải cồng PM nghen, hehe.

Thôi khảo cổ vui vui tí. Chúc mọi người tuần mới tháng mới hanh thông.

Maria said...


Giờ đến chương trình giới thiệu đặc sản địa phương đơi

Các văn công nếu đi du lịch Can hoặc đâu đó mà kiếm được show Cirque du Soleil đặc sản quê em Maria, thì em Maria highly recommended các quý cô gắng mua vé đặng đi xem cho đã mắt, đảm bảo không thất vọng.

Chả dụ show này đang chẩn bị diễn mùa 2016

[youtube=http://youtu.be/wG7BwkHzB6s]

Show này là show ưa thích của em Maria

[youtube=http://youtu.be/x-1-gLv3aWs]

Không chỉ là xiếc, là cốt truyện, sân khấu, hoá trang, vũ đạo, mà âm nhạc cũng là một phần tuyệt đỉnh nữa, hãy nghe

"Alegria
I see a spark of life shining
Alegria
I hear a young minstrel sing
Alegria
Beautiful roaring scream
Of joy and sorrow,
So extreme
There is a love in me raging
Alegria
A joyous,
Magical feeling"

[youtube=http://youtu.be/XnXnGzEht8g]


Văn dốt Võ dát said...

Ref: Maria (127)

Fụ nữ nói chung và em Ria nói riêng là một loại bùa yêu mà nhân loại mất hàng nghìn năm để tìm hiểu mà vưỡn hông sao hiểu nủi.

Maria said...


Giá vé không đắt lắm đâu quý văn công, rẻ nhất quãng 44 ông hiêu, vip quãng 244 ông hiêu ngồi chính diện sân khấu mẹ. Tức là chả dụ nó mở cái cabinet de curiosités thì các quý cô trả 244 ông hiêu sẽ thấy đầu tiên còn các quý cô khác tha hồ nghển cổ ngó hehe đùa tí chứ cũng đáng nhẻ

@ Zát: ối giời ông anh cảm ơn ông anh. Cứ ngọt như mía lùi ấy thôi em Maria hỏi khí không phải chả có nhẽ ông anh già hói hehe

Anonymous said...

Ref: Maria (132)

Mỗ có coi show dạng này một lần ở Las Vegas, nội dung,âm thanh hay hình ảnh gì cũng cực ấn tượng, mà lâu nay quá quên mẹ nó mất rồi.
Nhớ đoạn mụ phù thuỷ vẽ tranh cát, nhanh quá nhanh, hay hay lắm:

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=ay6zhY5AEyQ]

Maria said...


Trích đoạn này là trong vở Zarkana của Cirque du Soleil đây ông Đất.

Bọn này diễn ở Las Vegas nhiều cực, đáng xem nhở.

Em Maria cũng đang tìm vé để book cho mùa hè đây hehe

Văn dốt Võ dát said...

Ref: Maria (134)

Không anh Zát trẻ, thậm chí rất trẻ, đương nhiên nếu so với tuổi hehe cụ rùa, xin thưa em Ria xinh đẹp.

Anonymous said...

Ref: Maria (136)

đều show dài quá, hơn hai tiếng, nhẽ coi một tiếng thôi thì hay.

Anonymous said...

hồi mới qua Mẽo, việc mỗ ao ước đầu tiên là phắn ngay Las Vegas quý cô hehe
số là dạo Tết trước khi thiên di, thằng bạn Mỗ rủ mỗ đi chơi Xóc Đĩa.
Trò này cũng tương đối đơn giản, cắt lá bài thành hình đồng xu, bỏ trong một cái dĩa, úp chén lên, rồi một thằng làm cái, lắc cật lực. Bọn còn lại đặt cửa, chẵn hay lẽ, 50-50 hehe

[img=http://www.tzavdesign.com/wp-content/uploads/2015/01/35.jpg]

Ngày xưa thì chơi đồng xu luôn, đều thời này phải chuyên qua đồng giấy không thôi lắc kêu tiếng to CAM bắt bỏ mẹ. Quê mỗ, đấm chém nhao kêu cả buổi trời đéo thấy đâu, chớ đá gà, đánh bạc, bắt độ... có mùi tiền tươi là trốn chỗ nào cũng đéo thoát mới CAM, chơi phải trốn mẹ vào cái chòi trong rẫy, mà thằng bạn còn dặn là, đm nge la CA là chụp xèng liền nhé, rồi bỏ chạy nhé, không thôi bị bắt được thì no đòn còn phải ói thêm vài chai nữa chứ đcm nó Tết nhất chơi vài trò ôn lại truyền thống dân tộc cũng đéo yên nữa CAM ơi là CAM.

Anonymous said...

chơi vài ván mới biết Mỗ có thể nge được tiếng Vị các cô ạ, đéo tin được nữa.
Tự dưng mỗ nói nhắm mắt lại nge tiếng xóc xóc coi, vậy mà mỗ đoán được hơn 70% mới kinh hoàng.
Ngày đầu tiên đánh mỗi ván có 100 mà ăn những 1tr4 cụ, không phải bị một con nhận ra rồi la lên: " UI đụ mẹ, thằng Đất đọc vị" thì nhẽ còn ăn nữa.
Do mở mắt thì bị phân tán tư tưởng nge đéo được, nên cứ phải vừa ngồi chồm hổm hai tay ôm mặt, hay phải cắm đầu xuống đất mới nge nổi.
Làm riết có con nhận ra, mỗ sợ ăn đấm ăn đá quá đéo dám nge nữa, xung quanh tuyền giang hồ gộc, có mà đập nhao thì chắc mập mình.
Nên mỗ chơi lảng vãng vài ván cho thua rồi phắn.
Bữa sau mò vào kiếm tiếp cũng đc 1c5 nữa, rồi phải lên Gồng mần việc, rồi vài tháng nữa Hải ngoại xuất dương luôn

Maria said...


@Ông Đất

Em Maria không ngại show dài. Vì em Maria đi nghe rock bỏn chơi hẳn gần 4 tiếng chứ không phẩy 2 tiếng mà em Maria vẫn cân được tuốt. Hơn nữa bỏn có cốt truyện, từng act có những hấp dẫn thú vị lắm cơ.

@Ông Zát

Vậy em xin sori ông, em nghe nhạc hiệu đoán chương trình, cứ thấy ngọt ngào hạnh nhân bọc đường là em quy hết về quân già hói vô cùng gian xảo :D

Anonymous said...

Qua Mẽo thì kiếm đường đi Las càng nhanh, coi thử có món xóc đĩa không mà buồn quá đéo có Bèo ơi. Chắc có Giùn mới chơi trò này rồi
Không giờ nhẽ thành trùm cờ bạc mẹ.
Ơn Chúa, trong cuộc đời mỗ muốn làm cái gì xấu là đéo thành công được.
Ngày xưa muốn vào đặc công nước, đi học võ xì tai đấm đá tàn bạo, chạy bộ tới mười mấy cây số, rồi đùng cái gãy mẹ hai tai, cận luôn mắt, xong.
Giờ cũng hay theo dõi mấy con đặc công trên face, đm thấy sống nay chết mai, thấy hên vãi đcm

Anonymous said...

Mỗ nge được là do luyện khí các cô ạ, 8 năm Thiếu Lâm chân truyền, dòng của Mỗ, Mỗ là con Giùn đầu tiên. Thầy Mỗ tất nhiên đéo phải Giùn gộc.
Mỗ ngày trước xin việc phải test TB Skin Test phát hiện trùng Lao, nếu như hồi nhỏ đã chích ngừa Lao rồi thì làm test này positive chắc chắn lun.
Vậy mà khi nổi cái hạch lên, thì mỗ chơi kéo gân, rồi co giãn mạch máo đủ kiểu nó mờ luôn chứ, hehe mấy em y tá phải mở camera lên cho chuyên gia hội chẩn mà cũng đéo biết là Positive hay Negative, sau rồi chơi đại Negative luôn thế mới phẽo ha ha

Anonymous said...

cô Không Râu Dê với em Lội trên kia có bàn về thở bụng, các cô dồn khí đan điền choi chừng ruột chại mẹ xuống bọng đái, đã có nhiều trường hợp như vậy rồi, đéo hiếm đâu.
Nói thở bụng thực ra là do hoành cách mô di chuyển lên xuống khi phổi co giãn, chứ bụng là đéo gì có khí mà nén với không nén.
Thở có ba dạng, phổi trên hay phổi dưới hoặc dùng cả hai.
Cái mà người ta nói thở bụng thực ra là thở bằng phổi dưới, phổi dưới thể tích lớn hơn lại nhiều tế bào trao đổi Oxi hơn.
Khi phổi dưới nở ra thì đẩy hoành cách mô xuống làm bụng phình ra, khi thở ra thì hoành cách mô chạy về lại chỗ cũ.

DragonFly said...

Ref: CBDN - CBDN (131)

Thế mới biết kông-fú của Zì Mọi thâm hậu thật, đôi chân Nam-Bắc Lừa lại còn điểm huyệt Ba-Lê. Ước gì mềnh đừng như anh ấy. Hệ Hệ

Bà lội chợ Mun said...

AnhZeoHoanh said... (114)
anh Zéo Hoảnh nói đúng thực trạng AEQL xứ Giùn luôn! Tui có cậu em họ, làm quan cỡ nhỡ nhở ở 1 cục cũng béo bở (tức là TP của 1 vụ trong đó), nó nuôi 1 ôgn thầy cúng còn nhiều hơn tiền nó nuôi con nhiều lần! Mỗi năm nhẽ nó cúng cho ông í mấy trăm triệu. Tuần nào cữ nào cũng hỏi thầy, rồi lễ bái liên miên, rồi giải sao giải hạn cúng kiếng ông nọ bà kia, chúa phật bà từ tông ti củ tỉ lôi lên cúng hết! Bà cô tôi kể, giá mà nó để dành tiền đấy thì vài năm nó mua được cái nhà nữa rồi! :D hehe...

Tui thì thuọc loại vô thần. Éo bao giờ tin vào cái gì thần bí. Chưa bao giờ đi xem bói. Nghe nói là nếu ko tin thì thầy cao tay đến đâu cũng éo xem bói cho được đúng ko các Giùn???

Maria said...


Nghe tí du dương mấy cả coi tí fashion cho sáng mắt sáng lòng rồi đi toạ cho ngon đơi

[youtube=http://youtu.be/fBpqrpW_uFg]

À nhân tiện Bà nội chợ mun bẩu không tin không xem được đúng, em Maria xin kể lại rằng, Bà Bu em Maria thần xem bói như em đã kể trên, mụ đi coi một quẻ bói thời em Maria bé như chim ri, quẻ phán em Maria sẽ thiên di đi nước khác, đến khi sự thành thực, mụ vái cả nón nhà quẻ bói, mụ từ tin sái hàm đến sái cổ luôn.

Dù em Maria thời bé như chim ri nghe quẻ bói xong đã phát biểu rằng:"Đi nước ngoài gì có mà đi ngoài ra nước" hehe đểu nhở

Anonymous said...

mời quý cô nge tí nhạc dịu dàng. đám cưới nhé, tuyết nhé, có ông cún quay phim nữa nhé.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=SPROD2u7Ulo]

On November 2nd, 2014, Addie and I got married on the top of Roan Mountain, TN in 2 feet of snowy wonder. It was cold and magical. Our dog, Ryder, insisted on filming the wedding video, so we let her do her thing. She took awhile to edit the footage, but we think she did a great job.

Là Sao said...
This comment has been removed by the author.
Là Sao said...

Xing chúc mầng thần tượng củ Zì buồi mềm.

[img=https://pbs.twimg.com/media/CcWbvYgXEAEWl_E.jpg]

Bà lội chợ Mun said...

Tiếp, tui có thằng bạn làm nghề lobby cũng nuôi thầy nhiều năm. Mỗi năm cúng cho các loại dâng sao giải hạn, số má, chùa, miếu, thần linh vươn vươn và vươn vươn nhẽ 2-300M (Cái này nó kể với tui). Vợ chồng nó, từ mùng 1 tết cho đến suốt tháng giêng tháng 2 chỉ đi lượn khắp các chùa đền miếu mạo. Nó thì đi cùng các AEQL, còn vợ nó thì dẫn các chị vợ AEQL đi hầu phủ nọ phủ kia. 2 VC nó rất chi nà song kiếm hợp bích. Nó kể nó dẫn được nhiều dự án qua những buổi đưa quan đi lễ hay đi bói. Nghề của vợ nó là chăm sóc các bà vợ AEQL ở trong diện cần lobby. Từ đi chùa, đi xem bói, đi hầu đồng, đi shopping, đi du lạch, đi lùng đất cát, đi lùng đồ độc, đồ bổ âm bổ dương... Nó nói, nếu ko có vợ hỗ trợ thì mình tôi ko làm được. VC nó mỗi người lái 1 cái 4 bánh hịn với rất nhiều thứ huyền bí bên trong! Tui cũng ngạc nhiên là đéo hiểu sao mình chơi đọwc với nó? vì chúng tôi khác nhau 1 trời 1 vực. có lẽ do éo có gì chung nên thỉnh thoảng còn ngồi được với nhau đôi ba tiếng buôn dưa lê dưa cà về những thứ mà chẳng có gì liên quan đến nhau.

Là Sao said...

[img=http://s7.postimg.org/6ji5gainf/Screen_Shot_2016_02_29_at_12_02_33_AM.png]

Anonymous said...

Ref: Bà lội chợ Mun (146)

Cách đây gần 1 niên, ở Tào đưa ra xử Chu Vĩnh Khang, cựu uỷ viên bộ chính trị kiêm chủ tịch uỷ ban chánh pháp trung ương hehe chủ yếu do tính làm loan chống lại Tập đại giáo chủ.
Chu cũng bị cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước cho thầy bói của mình là Tào Vĩnh Chính được giang hồ xưng tụng, Tân Cương tam đại tiên.
Tào sao nài dù đã tìm đường trốn tránh nhưng vẫn không khỏi thọ nạn, giờ đéo biết chịu án giam cầm nơi nào. Liệu, anh ấy có đoán được mệnh của mình hay không ?

Tào, Chu:
[img=http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/01/05/13/20160105132841-tao-vinh-chinh-va-chu-vinh-khang.jpg]


AnhZeoHoanh said...

Ref: đất (143)

He he cô Đất kinh vãi Bom nhẻ he he. Cô vào quán hơi muộn chứ ko vô sớm gặp con Chuối Thanh Trì đặc công nước bơi ngửa 12 tiếng hay con Dark chuyên viên bơi lội đến từ Úc Nhợn là cô tắt điện khà khà. Mà đấy là chưa kể một loạt bọn cao thủ Vĩnh Xuân he he trên gúc nổ một zạo zờ chạy đâu hết he he.

Mà cô có võ xịn thì hôm nào quay cái clip bốt cho con Bín Nghé lé mắt chơi he he.

AnhZeoHoanh said...

Ref: CBDN - CBDN (131)

Em Nài, con Fa từ đận xây biệt phủ xong đến zờ, cứ đến zờ chưa là về nhà hầu \./ gấy, ko ho he lên mạng chém đc nữa đao he he. Hồi xưa, cỏn hay lên mạng chém là vì cỏn nhịn ăn trưa vửa zảm vòng eo, vửa có thời zan bú thuốc lào chém zó tại văn phòng luôn :)))).

AnhZeoHoanh said...

Ref: Bà lội chợ Mun (146)


He he đận rồi cậu về Zùn, gặp gỡ bọn con buôn mới aeql cũng nhiều. Cái cậu quan sát thấy là không chỉ riêng chuyện bói toán, đình chùa miếu mạo, mà nói chung là bây zờ bỏn chơi hổ lốn đủ thứ. Cái đéo zì cũng chơi, ai nói zì cũng thử. Cậu cứ thấy tồi tội thế đéo nào. Quan sát cung cách chơi và cung cách hưởng thụ của bọn có tiền ở Zùn, cậu vẫn cứ thấy thấp thấp thế đéo nào, ko có chiều sâu cho lắm.

Mụ Zì hay chưởi Zùn là đéo có tôn záo nên đéo có ngọn đuốc zẫn lối lanh hồn nên chỉ biết chạy vòng quanh, loạn cào cào, nhẽ có phần đúng. Cậu thì không sure là Zùn cần tôn záo hay cái zì, nhưng cậu sure là nhân zân Zùn kể cả lớp có học đang khủng hoảng trầm trọng về zá trị định hướng và zẫn đường. Cả xã hội cứ noạn cào cào hết cả nên.

AnhZeoHoanh said...

Ref: Là Sao (152)

He he con Leo đận nài zựt tượng thế là chuận rồi. Mây mùa trước, cứ đến vụ Oscar là nhân zân lại vò đầu bứt tai chuyện con Leo ziễn xuất nhiều vai bá cháy con bọ chét, fin của cỏn đóng tuyền zật nhiều tượng mà sao cỏn đéo có tượng nầu. Mỗi độ như vậy, nhân zân lại bùi ngùi cho Leo gất.

Mà con Leo nài đã thực sự chuyển mình từ một dude sang một zật tờ lờ mình thực sực roài. Cỏn lồng thông điệp quảng bá chiến zịch vận động chống hấp ziêm (í quên hâm nóng) tuyền cầu lúc nhận zải cũng nuột, anh khen.

Sin trúc mầng cỏn, Leo sáu múi của Zì zùn.

CBDN - CBDN said...

Ref: AnhZeoHoanh (155)

Có, thi thoảng lão ấy vưỡn xuất hiện tí ti. Nhẽ độ bếu giờ đã đi vào giai đoạn ổn định rồi chăng? Mà gọi hồn léo nhéo thế này k biết có ai nóng ruột k, sorry[(o)]

CBDN - CBDN said...

Ref: DragonFly (145)

Không liên quan lắm. Nhưng Chuồn khiến em nhớ đến bài biên "Câu chuyện đầm lầy"[.O.] (by Chuồn)

Anonymous said...

Ref: AnhZeoHoanh (154)

Cô Zéo, bơi ngửa 12 tiếng chắc không phải đặc công xịn, mỗ thấy có một con ở Quỳnh Lưu, Nghệ An mời vào đoàn 126 có mấy tháng đã giật được cái bằng "bơi liên tục 18 hải lý, thả trôi 24h trên biển"

Hehe võ của mỗ không phải tạng biểu diễn như cô Pín, dòng mỗ học chỉ luyện duy nhất một cú đấm, còn đơn giản hơn boxing, haha cũng đéo có gì mà biểu diễn

Ca Chon said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (63)

Ớ! ... Trúng giải của anh Bương Zì ngài.

Lại còn được tem em toọc hehe. Thật là vui mừng quá đỗi người ơi.

Nhưng mà đcm đen. Ta đéo có account paypal

Ta thỉnh cầu anh Bương Zì ngài bảo lưu món lộc lá đầu năm mấy ngày. để ta đi làm một cái, được không?.

Ta chúc mừng anh Ham chơi cũng được gắn tem toọc với ta đợt nài. Anh Hốc với anh Daibàng giải thích món lộn-sòng dễ hiểu. Ta khen. nghe chưa.

Mừng trúng giải của Zì ngài, ta khui chai vang Dalat (nhà còn mỗi chai nài đcm).

Mời các vàng son, mời những Cácmác. Mời tuyền thể quán bựa chung vui.

Mời mời...!

Anonymous said...

Ref: đất (160)

xoá tên, đảm bẩu sinh mạng chánh trị he he

[img=https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/12512441_1578330149158422_5982217801396761720_n.jpg?oh=795a2359afb95675f5c67d2920497c31&oe=576FD47C]

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Là Sao (152)

Chúcmầng anh Leo, đệ Zì, mới giải Ốtca đầutiên trong đời.

Leo đệ Zì, là 1 trong 2 con ôngsao phimảnh Zì yêu nhất. Con kia là Robert De Niro. Zưng con Rob nài vưỡn xếp zưới con Leo một boong. Phin của 2 con nài Zì coi không thiếu quả nào.

Địch còn mẹ, Zì đã tưởng bọn Mẽo khốnkiếp không baogiờ trao Ốtca cho đệ Zì.

Nơi phin Django Unchained của con Tarantino, đệ Zì cũng, con Leo đánhphin hay chưa từng có, vậy mà, một con khác của phin phỉn, đánhphin như cặc, lại được Ốtca. Zì cực caycú vụ này.

Travis Hawk said...

Cách đây chục niên khi chưa biết Zì ngài là con mồm lông nầu, Moa đã thạo món Kinh Dịch đcm thề đéo phét. Sưu tầm nhiều sách rất vì Moa thấy nó huyềnbí hai hai hehe.

Cơ mà từ khi giác-ngộ lýtưởng Zì ngài, Moa đem sách nhóm lò tất cái đcm lại thề đéo phét.

Địt mẹ chúng Giùn các cô nên học hỏi em Ria. Kiếm 1 đứctin nơi tônggiáo.

Shu nài chỉ nắm để chémgió, dựng quanhệ tăng lợinhuận hoặc hêhê đong gái địt thôi, nhớ chưa.

Travis Hawk said...

Zì ngài đây gòi. Địt mẹ Zì thấy Moa phán vòng lộn sòng có chánh cmn xác không?

Moa cũng thích con Leo này. Cỏn có ánh mắt biết nói. Các vai diễn của cỏn cá tính cực và gây nhiều ám ảnh cho khán giả.

Moa thích cỏn nhất trong Wolf of Wall Street và The Great Gatsby.

Trong The Aviator, cỏn vầu vai Howard Hughes cũng chất vãi lồng.

Thế đéo nầu Oscar lại lọt về tay con diễn viên phụ là Cate Blanchett. Địt mẹ bọn chấm điểm zư cạc.

AnhZeoHoanh said...

Ref: đất (160)

He he cậu biết đéo đâu đấy. Con Chuối Thanh Trì trước có là đặc công xịn hay không đéo biết, chỉ nghe cỏn nổ cỏn bơi ngửa 16 tiếng (lúc nãy bốt nhầm 12 nhé) zọc sông Tô Lạch :v. Còn zờ cỏn zải nghệ, mần quản đốc công xưởng xì líp hoa lâu rồi.

Bọn đặc công nước của Lừa thời chiến tuyển nhiều con mấy vùng chài biển như Quỳnh Lưu/Diễn Chao Nghệ An hai Lệ Thuỷ Quê Bọ phết. Vì he he by default bọn nài có thể bơi ngửa 16 tiếng mà không nổ như con Chuối Thanh Trì. Tuyển bỏn vào bỏn có thể nín thở bơi luồn qua hàng rào bảo vệ như anh đéo zì tự thời cổ, đục thủng hành không mẫu hạm Mẽo như chơi.

Võ vẽ thì cô nói thế nghe được, cậu cứ tưởng võ cô cỡ võ Bín Nghé :v. Khi mô ra rừng tiện tay đấm lõm cây thông chụp hình bốt chi bộ coi cũng đc khà khà.

Là Sao said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (163)

Django Unchained and chưa coi. The Wolf of Wall Street and Catch Me If You Can là 2-fin anh đã xem và thấy hay.

Ngẩu Pín said...

tôi đây rồi anh chị ơi hahahaha.

đit j tổ tông bọn Giùn ngu kia..

Con đéo gì mà đéo có Paypal, thì để tôi nhận giúp cho dcm bòn đc cắc bạc của Dì ngài thật là mai mán quá đi.

Ngẩu Pín said...

địt mẹ bọn Giùn xỏ lá hôm qua anh bận, chứ đéo phải anh lười chửi chúng mài hehe.

và giờ, kẻ hèn đã quay lại và khiến tổ tông chúng mài phải đội mồ lên mà run cầm - cập.

Bà lội chợ Mun said...

Chúc mừng Leo!

[img=https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-9/12803150_997691523601010_134341093918396768_n.jpg?oh=01d76208d7aafa04a2c426ae30d4b0bd&oe=5769A202]

Cuối cùng thì sau 20 năm miệt mài, Leo đã cầm trong tay tượng vàng ốt ka! Cỏn xứng đáng! dù ko đóng quá nhiều phin, nhưng vai nào của Leo cũng sâu sắc và có nội tâm sâu sắc.

Ca Chon said...

Ref: Travis Hawk (164)

Đu đưa với anh Hốc tí nhẻ.

Đéo có sách, các anh biết Zịch hay Shu là cái lồn gì?

Cơ mà đọc Zịch mà cứ bám vào sách, nói như sách, trích dẫn sách. Vậy thì các anh bốc cứt ăn vã, hoặc đem đong gái vân vân như con Hốc. Chưa đủ những trải nghiệm thấu-đáo, chưa đủ "tĩnh", thì xếp mẹ xó rồi phó thác cho tôn giáo mà tìm bình an, nhẽ là giải pháp hợp lý nhất mje ròi.

Nhưng mà ta vẫn khuyên anh Hốc không nên đem nhóm bếp. Mười năm, hai mươi năm nữa nhìn lại. Anh sẽ thấy khác lắm. Đừng quá cực đoan như vại.

Travis Hawk said...

Leo là 1 trong zững con thợ diễn có cát-sê cao nhứt Hollywood. Fan cỏn thì đông vôđối mẹ. Tiếng tăm lừnglẫy đéo phẩy nghĩ.

Nên quả Oscar chỉ là tráng-men thôi hoặc bọn Hiệp Hội Điện Ảnh Mẽo muốn trao giải cho cỏn để gỡ-gạc chút danhtiếng.

Địt mẹ bọn này trao giải lồn gì mà năm đéo nầu cũng bị nhândân khắp chốn chửi cho sún mẹ hết răng hehehe.

Văn dốt Võ dát said...

Ref: Maria (141)

Có lẽ anh Zát cũng gian xảo thật và anh có thể gian xảo với cả thế giới nhưng làm sao anh dám và cũng không đủ trình gian xảo với em Ria xinh đẹp, không bao giờ và không bao giờ.

Là Sao said...

Ref: Ngẩu Pín (169)

Ờ vâng, thế hôm nay có câu chuyện máu-lồn gì hay kể tôi nghe coi nào.

Là Sao said...

Các cô xem fin nhiều. Thuê bọn Netflix mà xem. Mỗi tháng quãng $10, anh là rất toại nguyện với dịch vụ của bọn bỏn.

Anonymous said...

Ref: Là Sao (175)

cô Sao không mua gói Amazon Prime thử? 99 ông tơn 1 niên
Cũng phim ảnh nhèm, đều hơi cũ một tí, còn free shiping ( với những sản phẩm do Amazon bán hoặc Fullfill), 5% cash back, mượn sách Kindle nữa

Văn dốt Võ dát said...

Thời anh Zát còn công tác, cứ đến dịp khai ấn đền Trần là mệt mỏi rất. Fải chuẩn bị nầu là xe cộ để đưa đón bầu đoàn các quan chức từ HNC về dự lễ (các đồng chí ấy tránh không đi xe biển xanh để giữ đạo đức cách mạng) , nầu là chuẩn bị chỗ ăn, chỗ chơi, chỗ nghỉ ngơi cho các vị vỉ, đặc biệt fẩy lo được vé mời đẹp để các vị còn xin ấn đúng giờ đẹp để đường quan lộ đặng hanh thông, đcm mệt lồn rất.

Mờ công ty của anh có ở Nam Định chó đâu, năm nào cũng fẩy giao cho một đồng chí giám đốc hoặc phó giám đốc công ty con là thổ công ở đó lo việc viểng, đụ mạ, các đồng chí ấy cũng mệt lồn rất.

Là Sao said...

Ref: đất (176)

Năm trước anh chơi Amazon prime rồi. Zưng mà ko hiệu quả nhẽ được cái free shipping thoai. Sách free toàn truyện tiểu thuyết anh ko nhằn được. Còn 5% cash back thì anh ko biết hehe. Nên năm nay anh cắt, chuyển Netflix xem phim.

Phim này lời thoại hay đới, cơ mà dài quá, anh chẩu đã:
[img=http://s27.postimg.org/ptjieibnn/Screen_Shot_2016_02_29_at_2_05_43_AM.png]

Frankers Lee said...

Anh xem mới có khoảng 3 hay 4 phim gì của Leo đóng
Cũng đéo hiểu sao Viện hàn lâm Mẽo hay trao Oscar cho toàn diễn viên củ buồi

Xoong Thủng said...

Ref: đất (140)

Cách nghe "vị" này đơn giản hơn này cô Đất. Quảng cáo đầy trên youtube luôn.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=tgKFl7fTpP4]

Ngẩu Pín said...

Mai tôi sẽ chửi, dcm mà giờ nhé, bọn Giùn giờ trả tiền tôi mới chửi, dcm chúng mài trình lồn gì mà đc nghe kẻ hèn này chửi ơ kìa ???

cái địt tổ tông nhà giùn chúng mày.

DragonFly said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (163)

Địtmẹ Zì Mọi giá như đang ngồi trước mặt anh face to face anh hỏi bắt đầu thích từ phim nào cu Leo đóng chả ngọng líu lô ý chứ. Hệ Hệ

Tuy anh thích cả 2 con De Niro mụn ruồi lẫn con Leo, nhưng đừng so sánh có được không? Đồ ngu! Hệ Hệ

Anh có nhời nhờ vả đây, anh đéo thể ngừng uống trong ngắn hạn(do công việc).
Vậy, cách nào để vừa uống vừa dung hòa giữa gout và chớm trĩ? Mách anh mau, anh đéo thể ngồi trên zuột mình và đi như sắp đổ mà cười tươi như hoa lở thêm được.

Kiú anh, Pls!. Hệ Hệ

Frankers Lee said...

Ref: DragonFly (182)

Làm đéo có thuốc nào như anh Lài khẩn haha
Đèo mẹ nhậu thường xuyên thì gout đéo ghé thăm nhẽ phí khã khã

Lừa cơ bản said...

Ref: Là Sao (175)

Ở Giùn, thói cắn-cắp thành quen mất rầu, ít-ai thuê Netflix cho tốn-kém hehe.. Với-lại, bỏn cũng có một-vài ứng-zụng dòm phim-phỉm miễn-phí khá hay, tất-ziên không công-chánh lắm.

DragonFly said...

Ref: AnhZeoHoanh (155)

À quên, hôm bữa nghe Bựa Nụi nào nói con Fa bị bệnh nan y, chắc chết mẹ rồi.

Thôi thì sống ở thác về, RIP cỏn, tội nghiệp cỏn nguyên chức danh liên đội trưởng trường PTCS con Pín nghé học, được ăn 2 cái bánh mì(hơn con Pín Nghé 1 cái) khi đi thăm lăng ông Cụ, thế mà con Pín Nghé không chết mẹ đi thay cho con Fa Mồm Hồng nhẻ, đúng là giời đéo có mắt. Hệ Hệ

Travis Hawk said...

Sin tria buồn cũng anh Lài và sin trào mần anh janhập quân-đoàn nhổm đít vì hehe trĩ.

Ex-boss của Moa, thân cao zư Quan Vũ, bú diệu zư Võ Tòng, đêm đóng 7 nháy đéo thở dốc, sứckhỏe vôđạch thiênhạ, thế đéo nầu dính cái móm nhổm đít này tý chết.

Lói thế để anh biết đường tính. Bú diệu vửa vửa thôi.

Ông người chứ phải cục sắt đéo đao ơ kìa.

Don Corleone said...

Ref: Maria (132)

Ở Giùn cũng có ông bạn Don chung vốn với mấy người bạn mở Ionah show dạng này xem cũng ổn rất. Có điều với giá vé 600K và 800K Cụ thì chỉ hút được giới trung thượng niu.
[youtube=https://youtu.be/QWJIbXJ9IvA]

Không Râu Dê said...

Uầy uầy,
Thoi để anh lên phântrần thêm chút đỉnh.

Ref: Không Râu Dê (118)
Nguyênvăn ýtứ ở cồng này của anh là:
Thưa Dzì Ngài, anh có ngâm qua chút toán nhị-phân và Bát Quái nên có biết Bát Quái chia thành hai loại là Tiền Thiên và Hậu Thiên và sảnphẩm của chúng thì nhiều vô thiên lủng.
Nếu sau này anh sửdụng các sảnphẩm của Hậu Thiên để kiếmcắn mà gặp phải con kháchhàng sử dụng Tiền Thiên, thì có mâuthuẫn gì totát gây ảnhhưởng tới côngcuộc đong-xèng của anh hay không?

Ref: Không Râu Dê (96)
Và nguyênvăn ýtứ ở cồng này là:
Thưa Dzì Ngài, theo một số nguồn mà anh gúc được thì cho rằng Choang Tộc chẳng những là “đệ”(chưhầu) của nước mẹ(Tống Triều) mà còn là đệ của Giùn Tộc.
Phải chăng vì nguyêndo này mà nước mẹ mới sai Giùn Tộc đi “thanhlý mônhộ” hay không? Và vì đó mà “pháiđoàn” của Giùn Tộc đi bìnhđịnh một cách đơngiản như đang giỡn hay không?

Vài dòng phântrần thế thôi chứ anh nào dám bấtlương đi chốngđối đườnglối của lãnhtụ vĩđại bấthủ.

Ref: Không Râu Dê (171)
À, mà tiệnthể, hai chữ “hồngquần” mà anh đã dùng một cách thiếu-tinhtế với Các Mác ở cồng trên mang nghĩa chỉ người con gái trẻ, đẹp và quýphái nhé.

Văn dốt Võ dát said...

Ref: Travis Hawk (186)

Đêm đóng 7 nhái thì cỏn mắc thêm bịnh xuất tinh sớm rùi, hehe. Anh Zát đêm chỉ được 1 nhái thui nhưng từ tiếng thơ tới hêhê vươn thở.

bữa no bữa đói said...

Chắc các cô đều biết CTy Liên kết Việt vửa báo cáo thành tích là đã cho vầu rọ được 60k con Lừa, mới số xèng độc có 1900 tỷ ngân Cụ. Ui địt mẹ, một thương vụ mà sự thành công rất đáng ngưỡng mộ quá. Và vinh dự rất, Fongcho quê anh là nơi được LKV iu ái nhất hehe. Nhiền dững con Lừa giề rên dư rắn cắn "Giời đất ơi, tôi đã lừa con, lừa cháu, mất sạch cả tiền dưỡng già", mần anh sướng hehe đéo chiệu nủi. Lếu các cô mà mần được dững biz dư vại thì mới xứng đồng xèng bát gạo học phắc-MBA cùng mới dững kĩ năng phụ trợ, chả dụ dư Pop shù. Dưng các cô phải thuộc nằm lòng điều nài, lếu đéo muốn tốt tũ aka tù dư cô đại tá sếp LKV, đó là phải luôn luôn tổ chức dulạch căm-bu-Chia cho AEQL. Sai lầm nhớn của cô đại tá là chủ quan khệnh khạng nên cắn dày quá, mần AEQL buộc phải kết thúc thương vụ hơi sớm nhằm đảm bẩu tính nghiêm minh của pháp luật, cùng mới 134 tỷ Cụ "xèng không có bố" sẽ nộp ngân sách.

Các cô cứ tổ chức lừa được Lừa là anh ưng. Địt mẹ bọn nài một khi đã say sóng bởi lòng tham thì cứ việc xoa đầu bỏn mà lấy xèng.

Nguyên tắc: Của đồng chia đôi, của nhà chia ba, cứ thế mà phệt cho anh.

Cạo râu rồi said...

Mần mấy món này tôi thích rất mặc dù tôi đéo hiểu mấy, tôi hay ngồi đọc Quỷ Cốc Toán Mệnh, Tướng Số, Tử Vi...đọc vậy thôi chứ có ngấm vào đầu được gì đâu tại tôi đéo dám lôi ra thực hành...
Tôi mà có thầy chuẩn thì tôi cũng xin theo học môn Tướng Số + học Tây Bương môn Tâm Lý Con Người nữa..Đông Tây kết hợp có thể đoán được tính cách, suy nghĩ mỗi người khi giao tiếp. Cái này làm ăn, buôn bán, hợp tác hay bạn bè đều quan trọng rất

Tetracyclin said...

Ref: bữa no bữa đói (190)

Của đồng chia ba chứ nhà chia 3 thì còn cái con cái đèo gì mà gặm hử ?

Củ ChuốiTây said...

Ref: bữa no bữa đói (190)

việc cô no đói nói, khiến anh cũng tâm tư phết.

Số là trước giờ, đơn vị anh không có thói quen chia 3, chia 4 gì.

Khi làm báo giá, anh báo sát, đúng phần của mình. Việc viết tăng thêm, coi như chuyện riêng của AEQL.

Không biết có nên thay đổi, rằng cứ báo tăng lên, rồi trả thêm phần đó, khiến AEQL hưng phấn hơn không, thưa văn công?

Nhẽ anh ngây thơ quá, hay là Lừa, thì phải thế?

Xin các Bựa hãy chửi thật lực, đặng anh sáng mắt, sáng lòng.

Tetracyclin said...

Ref: Củ ChuốiTây (193)

Địch còn mẹ, thay vì bẩu giá em là giá net, anh gửi thêm em thu 22% thuế TNDN phần chênh, thì tăng mẹ giá lên 10% rồi bẩu: anh ơi cái này nét của em đã bao gồm 5% của anh nhóe. AEQL sẽ hưng phấn hơn đó cô, đại khái thế.

Pi Tơ said...

Ref: bữa no bữa đói (190)

Đéo có trình nổ thì cũng khó nhai đầu lũ Giùn phết đó anh.

Tôi thấy kiến thức baxuteng dễ chứ mà học cut win thì khó.

Cơ mà Bựa quán là nơi thực hành ngon hehe.

F-BMA có phần cut win ko Dì? Học xong lên được chức đại bàng mà đéo cut win được thì cũng ăn cứt dddd.

Pi Tơ said...

Ref: Pi Tơ (195)

Dcm F-MBA chứ không phải F-BMA, em xin chép phạt lại 5 lần cho nhớ

F-MBA

F-MBA

F-MBA

F-MBA

F-MBA

hehe

Nguoi Ha Loi said...

Ref: CBDN - CBDN (129)

Ui chòi ui, sáng ra đọc bài thơ mà cười quận cả ruột. Bao giờ được kẻ tung người hứng để thấy hết cái hay và giàu có của ngôn ngữ Giùn như ngài xưa đó hả Zily?

Tõm Cầu said...

Tôi zí lồn vầu shu, đéo phét. Cả thần tài cũng đéo có chỗ nơi lò mổ của tôi. Cũng từ 5 năm nay, tôi không đến các nơi đền chùa miếu mạo, có lạc vầu cũng không cúng bái nor thắp hương. Tôi chẳng thà cho lũ con cháu đi núi đi non, để chúng bớt nhiễm mấy trò nhảm nhí đó từ cha mẹ chúng, zững đàn bà sẵn sàng chi tiền cho thầy cúng nhiều hơn tiền đầu tư cho con. Với tôi, thế là ngu xuẩn.

Đôn Lò said...

Lò cũng không tin vầu tướng-số, cơ mà đúng như Zì biên, địt cụ bọn Giùn tin hơn cả tin ông Cụ. Nhẽ thông thạo thì cơ kiếm cắn không phải nhỏ hehe.
Vì vậy nên thành Zì quá. Anh Chuối có ở đây không ta? Để Lò đô nết Zì mấy Tơn 8/3 cái nhể. Lò ngại mở cái Bây Ban ra quá :v

Đôn Lò said...

Con Léo, 1 thợ diễn ngon lành, mà đến nay mới được tưởng thưởng 1 món quà mọn, là có lý zo cả.
Đi mí Bụt lại đòi áo zấy.
Chơi ở Hollywood mà cứ đòi chỉ lên sóng bằng tài năng oánh phiêm thì khó.
Anh chuối cho Lò lại cái tài khoản vầu mail hoangxuandon@gmail.com nhá
Share this post please batoong


Post a Comment