Latest Comments
Sunday, December 10, 2017


ASINERUM NOUNS: ASINERUM ZANHTỪ #3

ASINERUM ZANHTỪ [3]

Bài No5 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-2.html

Bài No4 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-1.html

Bài No3 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-orthography-asinerum-amvi.html

Bài No2 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-basic-concepts-canban-cua.html

Bài No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-artificial-language-for.htmlNote: vănbản bằng chữ Asinerum trong trìnhbày của Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} luôn biên-hoa, còn chữ Mẽo aka english thì biên-thường trong zấu ngoặc-nhọn {...} nhằm cắt-nghĩa.

ASINERUM NOUN CASES 6-10

Phần trước nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-2.html

6TH CASE: ACCUSATIVE-II

Cách #6 là accusative-ii-case aka dối-cách tạng II (2). Zanhtừ phải biến-sang cách này khi nó dứng-sau dộngtừ ESER aka Là {to-be}. Khi biến-cách accusative-ii, Asinerum thêm [X] vào zanhtừ nguyênbản:

SIN: nó là {she-is};

STUDENTA: nữ-sanhviên {female-student};

SIN STUDENTAX: nó là nữ-sanhviên {she-is-student};

SIN UNAX STUDENTAX: nó là nữ-sanhviên {she-is-a-student};

7TH CASE: ACCUSATIVE-III

Cách #7 cũng là accusative như cách 5/6, nhưng là accusative-iii-case aka dối-cách tạng III (3). Zanhtừ phải biến-sang cách này khi nó dứng-sau các dộngtừ ngoài AVER/ESER. Khi biến-cách accusative-iii, anh Asinerum thêm [C] vào zanhtừ nguyênbản:

HEA: của-nó {his};

HEA FEMA: vợ-nó {his-wife};

HITERIN: nó dánh {he-hits};

HITERIN HEAC FEMAC: nó dánh vợ-nó {he-hits-his-wife};

HITERIN FEMAC HEAC: nó dánh vợ-nó {he-hits-his-wife};

FEMAC HEAC HITERIN: nó dánh vợ-nó {he-hits-his-wife};

8TH CASE: INSTRUMENTIVE

Cách #8 là instrumentive-case aka chủdộng-giántiếp-cách. Zanhtừ phải biến-sang cách này khi nó làm 1 em chuthe giántiếp {indirect-subject} của dộngtừ. Khi biến-cách instrumentive-case, Asinerum thêm [T] vào zanhtừ nguyênbản:

HEA: của-nó {his};

HEA FEMA: vợ-nó {his-wife};

HITERIN: nó dánh {he-hits};

HITERIN BIR: nó bị dánh {he-is-hit};

BIR HITERIN: nó bị dánh {he-is-hit};

HITERIN BIR HEAT FEMAT: nó bị vợ đánh {he-is-hit-by-his-wife};

HITERIN HEAT FEMAT: nó bị vợ đánh {he-is-hit-by-his-wife};

LETTRE: thư {letter};

LE LETTRE: bức-thư {the-letter};

PENU: bút {pen};

SCRIVERIN: nó biên {he-writes};

SCRIVERIN LEC LETTREC PENUT: nó biên bức-thư bằng bút {he-writes-the-letter-by-pen};

PENUT LEC LETTREC SCRIVERIN: nó biên bức-thư bằng bút {he-writes-the-letter-by-pen};

9TH CASE: DATIVE

Cách #9 là dative-case aka bịdộng-giántiếp-cách. Zanhtừ phải biến-sang cách này khi nó phải làm 1 em doituong giántiếp {indirect-object} của 1 em dộngtừ. Khi biến-cách dative-case, Asinerum thêm [D] vào zanhtừ nguyênbản:

BRICU: gạch {brick};

FEMA: vợ {wife};

HEA FEMA: vợ-nó {his-wife};

HITERIN: nó dánh {he-hits};

HITERIN BRICUC HEAD FEMAD: nó táng gạch vào vợ-nó {he-hits-brick-to-his-wife};

HITERIN BRICUT HEAC FEMAC: nó táng vợ-nó bằng gạch {he-hits-his-wife-by-brick};

10TH CASE: COMPLICATIVE

Cách #10 là complicative-case aka phức-cách aka hợp-cách. Zanhtừ phải biến-sang cách này khi nó làm 1 em doituong của 2 dộngtừ songsong. Khi biến-cách complicative-case, Asinerum thêm [B] vào zanhtừ nguyênbản:

SIN: nó là {he-is};

HE SIN: nó là {he-is};

LE HOMME: cái-thằng {the-man};

VEDERALZ: chúng-anh nom {we-saw};

HERY: hôm-qua {yesterday};

HE SIN LEB HOMMEB VEDERALZ HERY: nó là cái-thằng chúng-anh nom hôm-qua {he-is-the-man-whom-we-saw-yesterday};

Note: trừ [L], [M], [N], [R], thì mọi phụ-âm khác, cũng-như các zãy phụ-âm, khi dứng cuối từ-biên, dều câm {mute}, naná quân Pháp. Aka chữ [VEDERALZ] above dọc như [véderal] của quân mình.Note 1: số-nhiều {plural-number} của zanhtừ, thì thêm [S] sau biến-cách nó;

Note 2: lượng-cách [C3] không cần số-nhiều, nhưng thêm [S] cũng không sao;

Note 3: zanhtừ riêng {proper-noun} không có biến-cách, giữ như nguyênvăn;

Note 4: trọng-âm không thay vịtrí trong các biến-cách của any chữ Asinerum;

*continua*

(C)2002-2017
Page:


109 comments:Lý Thông said...

Asinerum Project Commander said... (11)
Đatạ Đức Hiệutrưởng-Buồihoành đã hàophóng bantặng !

[img=http://content.hardcorowo.pl/elqPqeyG2i4A/1.gif]

Pú lit said...

Đa tạ Zì ban tặng xèng Asinerum

Pú lit said...

Zì cho anh Lit tham gia biên soạn tự điển nha. Lit biên tự điển cứng phết đấy, đéo đùa đâu.

thì bựa bựa said...


@ Sao La: anh hiểu về ICO.

ý anh là 100 nhân zân, thì nó sẽ được xem như là congty cophan dại chúng vậy dó mà, khà khà

Ka Ka said...

Ref: Asinerum Project Commander (28)

Đội ơn Zì, thảo rất, hehe

ICO trên nền Ethereum có phỏng Zì?

Là Sao said...

- ICO là chứng khoán niêm yết lần đầu.

- Các nhà đầu tư có thể đánh giá rủi ro (risk score) của blockchain tokens theo bảng đánh giá sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QxOV2dgxO3C_TyVE0-41ZwLlzPmB-EE1NNshJGuedCU/edit#gid=0

or click here

Asinerum Project Commander said...

Ref: Pú lit (2)

Hehe Zì quên mẹ con nài.

Thoy Zì tungxùy xuống mấy lìutìu ngoài zanhsách 10 Trinh lấy-thảo. Déo ai phúng nhõn 2 trinh, mà khy tiêu thỳ mất mẹ 10 ty hehe.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Ka Ka (5)

Dánh Ethereum là Trinh loại 2. Còn Trinh loại 1 nữa, là Xu {coin} chánhtông, zưng khảnăng dào zất thấp, tươngtự con Ripple. Tên ông ý là RUZ aka Rumi Z.

RUZ chỉ pháthành khi RUI thànhcông týdỉnh.

Lừa ngố said...

Ngoi lên chúc năm mới bương Zì Đặng xin phong bao lì-xì.

nhân dịp năm cũ sắp qua và năm mới sắp dzìa, kính chúc Zì cùng Phu nhân và toàn thể thần dân vương quốc Asinerum thật mạnh khoẻ và minh mẫn đặng giao cấu quật cường và đong xèng mạnh mẽ.

HAPPY NEW YEAR.

Lừa ngố said...

Anh theo Zì đã lâu, nhưng chỉ hóng là tài. Nhưng luôn ủng hộ Zì mạnh mẽ hầu như mọi dự án.

Anh là thanh viên paidbox busines với acc ...enlo2000@yahoo.com

Anh cũng đăng kí mua sách 5Y. Và sở hữu quyền mua cuốn 142 với cùng acc trên.

Anh cũng là học viên lười biếng của K5 FMBA của Zì hiệu trưởng buổi hoành trứ danh khắp hoàn võ...

Kể ra để Zì liều liệu mà mở rộng hầu bao với anh nhé. Đa tạ đa đa tạ.

danden said...

Thưa Zì,
Tôi thuộc lớp tin tin đời sâu, ham học hỏi lịch sử nên biết đến zì bựa bựa. hôm nay, rất mong được zì rộng lượng khai sáng phát:
Tôi có đọc một số blog thì thấy ông “gió” với ông “osin” đang nổi nhưng đọc 1 số bài thì thấy hảm bỏ mẹ. 1 tay viết cho 1 phe hay sao ấy, chẳng biết đúng sai mẹ gì.
Có lên tìm các entri bựa của Zì đọc hay thì, thì zi viết són són đọc thêm thèm. Tôi có tìm cái bài của Zì và hiepsibacha trang cà phò, thì trang này chết mẹ đời nảo đời nào, chán vãi.
Mong Zì kính yêu khai sáng phát nầu, đội ơn Zì kính yêu.

Gai Ngoan said...

Ref: danden (11)

hic, anh danden sát sao chính trị quá.

Cẩn thận kẻo các anh Bựa chửi cho sml.

Silk said...
This comment has been removed by the author.
Silk said...

Ref: Asinerum Project Commander (7)

Ớ ớ Zì còn quên cả anh nữa kìa hehe.
Tuy bận đong xèng cắn Tết nhưng anh vẫn theo sát Zì, không sót dấu chân nào đâu đó. Plzz

[img=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/6a/7d/09/6a7d09e5b263f67967665cbede07aa34.jpg]

thì bựa bựa said...

Ref: danden (11)

Bọn viết blog về chínhtrị như con công thôi, ăn cơm chúa buộc phải múa tối ngày.

Muốn viết blog về chínhtrị hay thì phải có "thôngtin"

Với thểchế Giùn hiệntại, thôngtin sẽ chỉ có được nhờ ai đấy "tuồn cho mà viết"

Tạng thôngtin "tuồn cho mà viết" là tạng thôngtin một-nửa-sự-thật, dù hay nhưng đều là một-nửa-sự-thật.

Với đặctrưng dântộc tràn đầy cảm-tính, cộng với sự hóng hớt tạng thôngtin một-nửa-sự-thật, Giùn xứng đáng là những chú lừa ngoanngoãn, để được dắt mũi chứ làm cặc gì à cơ.

Frankers Lee said...

Lâu lắm r mới nghe bài này hehe
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=G41OkbFs5jY]

Lý Thông said...

danden said... (11)
thì bựa bựa said... (15)
Cô 2 Bựa giảng chuẩn đấy cô zânnhọ !
Kể cả những bloger được cho là " zâmchủ" mà sống ở Giùn đều thuộc bangphái hay chimmồi của đảng ...Các bloger zânchủ thật sự thì hoặc đã thiênzi, hoặc đang chăn kiến trong trại chờ thiênzi đéo có cửa nhởnnhơ búgựu chơigái biên bài chống đảng ở Giùn nhé !

Hình không liênquan .
[img=http://content.hardcorowo.pl/b6nQQkKybWop/1.gif]

thì bựa bựa said...


Chúng cô đọc mạng, hóng hớt blog chínhtrị, nếu muốn biết 1 blog là hay, là đáng đọc thì chúng cô chỉ cần xem vài đặc điểm sau:

1. Blog í có vì thương dân mà chỉ cho dân cách làm giàu, hoặc chỉ cho dân tránh bị lừa, hay không? Nếu CÓ thì blog í là đáng đọc.

2. Blog í có xúi dân đổ máu xương để dành lấy cái gì đó, hay không? Nếu KHÔNG thì blog í đáng đọc.

3. Blog í có nhắc gì đến dân, có lấy dân làm gốc rễ để viết điều tốt đẹp, hay không? Nếu CÓ thì blog í là đáng đọc.

4. Blog í có làm cho dân thấy toàn chuyện tiêu cực, thấy toàn 1 màu xám, hay không? Nếu KHÔNG thì blog í là đáng đọc.

Đấy, là tổng kết từ cá nhân anh mà ra.

Và những điều anh nói, thì đều là ...

chân lý.

thì bựa bựa said...


Chúng cô là dân, những lại đéo thích nghe chuyện dân, mà thích nghe chuyện quan. Thứ chuyện được kể bằng loại thông tin một-nửa-sự-thật.

Và chúng cô tự suy diễn ra nửa sự thật còn lại, rồi hả hê, rồi chém gió, bla bla ...

Trong khi một-nửa-sự-thật lại chính là ... sự dối trá.

Cay

&

Đắng

Những thứ cơm, áo, gạo, tiền sát sườn thì chúng mình lại đéo care.

Ngang trái!

Lừa ngố said...

Ai xin thì sẽ được, ai gõ cửa thì sẽ mở.

Lời của ai đó thì Zì chắc biết, mong Zì mở rộng hầu bao tung xuỳ cho anh vài trinh lấy thảo.

Dai Cuong said...

- bựa tầungầm cần nổi nhiều hơn, viết những gì trảinghiệm lên đây, tạc vào đây, biết đâu nó lại hữuích cứudỗi chốclát cho con nào đến sau là điều hayho quá đi chứ.

- Nhưng trên hết là khảnăng trìnhbày (nghe nói đọc viết) về 1 vấnđề gì đó của chính bảnthân các cô được nâng lên rất nhiều. Lăn lônglốc đi, cứ mãi 1 hònđá vùi 1 chỗ làm gì.

Trước khi vào Quán, ZC rất tự ti về mình, về bản thân; nhưng giờ nó đã khác. Đọc quán, tôi nghĩ, rằng cần ngẫm nghĩ nhiều để hiểu ý sâuxa nhưng gắn với bản thân, nhận thức bản thân; dần dần sẽ thành thói quen trong đọc, nghe ngóng thông tin, nói chuyện,....

Lúc mới vào quán, giờ xem lại những cồng đầu tiên, ngáo ngơ đéo chịu được. Nhưng giờ thì chỉ bớt ngáo ngơ hơn chút thôi(???).

Trước tôi rất ngại chém gió với các con nhớn tuổi hơn; giờ thì khác, tôi chém đủ trò với chúng, trong câu chuyện cả nội dung chính nhưng cả nội dung tếu táo hài ước; chúng cười như phá mả.

Nói chuyện với nhỏ hơn, tôi cũng vẫn phong cách ấy, nhưng chúng rất tôn trọng tôi, chứ đéo có chuyện nhờn chó chó liếm mặt.

- Ở quán Dì và 1 số giàhói viết rất hànlâm; ngắn gọn đủ ý, câu cú rất chuẩn chỉ, từ vựng thì cựkỳ đa dạng. Và hướng đến sự làmviệc để mình vui; để lại dấu ấn gì đó cho dòng đời liêntục vôtận (cánhân thì hữuhạn) thì càng tốt; chứ để vinh danh này nay mai nhẽ chả vọng.

Dai Cuong said...

- trước đây, ZC chưa học tập và rèn luyện trong quán Bựa, toàn ngóng với nghững người viết trái chiều. Nhưng sau 1 thời gian thấy rằng giọng điệu, chủ đề, mục đích, phương pháp nhàm chán kinh khủng và cũng có phần gì giống với nhưng cái mà ZC được học trong sách 16-18 năm rồi. Tất cả để bảo vệ con TƯỚNG, chúng khác nhau ở mầu mà thôi. Chúng cũng có con tốt, con tượng, con xe, con hậu.

- Những cái thực tế, cụ thể trước mắt thấy rất khác với những gì mà trong sách hay các vị ấy viết;

tỷ như dân vietnam tham từng hàng lúa với nhau, liệu có chuyện hào phóng góp tiền bạc không? chỉ 1 việc rất nhỏ cần thốngnhất với nhau, chấphành nghiêm kỷ luật để làm nhưng thực tế chúng dựa dẫm, làm kiểu mèo mửa, dối trá,... thì liệu con lạc cháu hồng có đoàn kết, 1 lòng ý chí không?.....

Quân đen, quân trắng họ không đi vào vấn đề đó, mà toàn chuyện rất to nhớn, nhưng ảothuật, phi thực tế, dối trá, lấp lửng. Lôi kéo các con tốt đi theo.

Và chỉ 1 thời gian ngắn, tôi chán; tôi cần tìm cái mới, cái gì thực tế, tôi cần hơn. Nhưng lúc đó tôi cũng đéo biết khái quát như giờ mà chỉ thấy chán, tìm cái mới lạ thôi.

Và tôi thấy mấy con Bựa viết hàiước và đúng với thực trạng tôi sống hơn so với quân đen, quân trắng viết. Tôi đọc miệt mài, nhưng trong các bài viết đó thường có nói đến anhoangtrungtuong, quán bựa.

- Lúc mới đọc quán, có nhiều nội dung, nhưng nên chọn nộidung các cô đang quantâm để đọc, để có cách nhìn nhận mới lạ kinhhoàng, và sau mới đến các vấnđề khác. Khi đã quen rồi thì mới theo nhịp chung của quán, mới thích hóng quán. Nhưng kếtquả với các cô thế nào tôi đéo biết.

- Không nhớ chính xác ngày vào quán, nhưng khoảng gần 2 năm gì đó. Giờ thì rất ít đọc lăng nhăng nơi khác, đọc quán, ngẫm nghĩ là chính. và áp dụng nói với ván đề của bảnthân mà thôi. Lưu ý, tôi thực sự biết internet từ 2013. Trước đó, chỉ nghe qua và thấy toàn trò tầm phào.

- năm đầu tiên thì kếtquả cũng nhạt nhẽo vì còn nghi ngờ. Nhưng sang năm 2017 thì quả thực có bước nhảy kinh hoàng, kinh hoàng về hầu hết mọi mặt. Tất nhiên có 1 quả đầutư kinhtế không cao gì lắm.

- các cô tổng kết năm và kế hoạch năm mới 2018 đi nhẻ.

- Năm mới 2018 thành công, may mắn đến với Dì và các Bựa. May mắn nhiều nếu chúng mình có cửa nào giăng hết cửa đó.

Nguoi Ha Loi said...

Ref: Dai Cuong (22)

Cảm ơn ZC đã chia xẻ.

Quán Bựa là nơi an ủi nương tựa dung dưỡng động viên ta, và là nguồn ý tưởng mới lạ dồi dào mà ta có thể mượn/aka ăn cắp (nhớ là có suy xét và tùy chỉnh). Lại còn là nơi có thể chọc ghẹo chửi bới nhau thoải con gà mái đặng xả xì chét. Cảm ơn chủ Quán và các Bựa viên thật nhiều.
Mong năm mới 2018 Quán Bựa và các bựa viên còn thành công hơn nữa.

thì bựa bựa said...


Cô Đại Cương tiến_bộ trông thấy. Anh rất có lời khen.

Ti nhiên, viết nó ngắn ngắn thôi, dkm.

Viết ngắn, nó thể hiện ở tài biết chắt_lọc _vấn_đề.

Thiên cơ said...

[si="12"] nay anh đọc tin thì mới tỏ, hóa ra chính phủ mẽo đã thông qua việc hủy bỏ tính trung lập của mạng trầngian, gần 2 tuần trước. Các cô thông não cho anh phát, đcm điều này có ảnh hưởng đến đám nhân zân-consumer net lìu tìu như anh hông ta ? Ngoài ra, ví dụ phát luôn, nếu Zì-bựa, đéo phúng xèng cho bọn providers, thì trang này cũng bị load chậm luôn chứ ?

linkthamkhao
[/si]

Dai Cuong said...

CHÚCMỪNG DÌ, CÁCMÁC, CÁC GIÀHÓI, CÁC BỰA NĂM MỚI 2018: SỨCKHỎE, TÌNHYÊU, MAYMẮN VÀ LỢINHUẬN!
(whishky, ka-nhắc,... em đã gửi qua địachỉ BTC của Quán, hehe)

Dai Cuong said...

Ref: thì bựa bựa (24)

- lời anh nói rất đúng; ngắn gọn, xúc tích, đủ ý.

trong sáchgiáokhoa về toán; địnhluật, địnhlý, địnhnghĩa, tiênđề,.. rất ngắn, rất ngắn. Nhưng có rất nhiều chứngminh, vídụ, bàitập tươngtự, bàitập ápdụng hòng người đọc hiểu được.

Lời tôi kiểu như một vidụ, chưa đủ boong trình cao hơn. hehehe.

- về tư tưởng, bố cục khi viết của tôi giờ mạch lạc hơn; nhưng vẫn dài dòng lôi thôi, lan man chút.

- vừa rồi bà giáo bắt viết thư về cuộc sống bển lầy sêu 2 moths; con đọc thư xong khóc dưng dức khi thấy boong trình của conbựa ni coa vời vợi vời vợi.

Dai Cuong said...

NGƯỜI CÓ ĐẠO VÀ NGƯỜI VÔ ĐẠO
(cảmnhận cánhân phạmvi nhỏ)

- trước, xungquanh, toàn vôđạo, tấtnhiên tôi vôđạo. Và rằng, người ThiênChúa, chủ nhật nào cũng Lễ nạt, cứng đầu, cưới xin, tết nhất khác. Người Hồigiáo với khủngbố, chùmkhăn, chắc ác lắm.

-hiệnnay, xungquanh, người ThiênChúa, Hồigiáo, vôđạo.

Người Thiênchúa với điều răn, họ hiềnlành, giàu đứctin, thánhthiện trong suynghĩ lờinói.

Người Hồigiáo thẳn thắn, nhiệttình, rõ ràng, trung thực, cũng hiềnlành.

Cả 2 điều ít mưu sâu, kế hiểm.

Người vôđạo: cực kỳ bá đạo, nghe chúng, tất cả bọn 19-20 nói chuyện, làm tôi, với trái tim sắt nhói đau. chúng vôđịnh vôhướng, bản năng, và giao điều khi sống với papa mama ở Giùn vôđạo.

- Vừa rồi, trên báo loan tin; 1 nhóm 9/11 ông trẻ từ 19-20 tuổi xộ khám vì dùng dao, mã tấu chặn cao tốc LàoCai-NộiBài xin tiền laixe, quay va tung video lên youtobe, face. Xãhội Giùn sẽ đi về đâu nhỉ.

Gần mực thì đen, gần bùn thì tanh.

Nguoi Ha Loi said...

klq, cơ mà sao ông PGS Bùi Hiền người cải tiến chữ Vịt có nét giông giống Zì của chúng ta theo các bức hình mà Các Mác bốt quá đi cơ ta? Hông nhẽ tư tưởng tanh hoa giống nhau khi phát tiết nó ảnh hưởng đến ngoại hình? :))))

ba phải said...

ChúcMừng NămMới 2018.
Chúc Zì, CácMác, VIPs, giàhói, tintin, tàu ngầm: Nhiều Sứckhỏe, Hạnhphúc và Lợinhuận.

Phong Ky said...

Thôi anh chúc trước rồi đi nằm, he he!

Chúc mụ Bôm mới Ly yêu kiều, em Mình xinh đẹp và toàn chi bộ năm mới thắng lợi mới nha, sang năm ai phát tài cho anh xin be rượu là được, he he!

[img=http://pettysoc.com/wp-content/uploads/2016/11/cho-husky-dep-ff4.jpg]

Lý Thông said...

Chúc Đức Hiệutrưởng, Cácmác cùng toànthể các ACE năm mới cày ít nhưng thuhoạch nhiều lợinhuận cao, Sex nhiều sex bạo ông người khỏe !
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=_-v3TEHIcfE]
Vuichơi nhưng luôn phải thựchiện tốt nghĩavụ .
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=iOtSBIOg9ek&feature=youtu.be]

Remi said...

Chúc Zì, CácMác cùng vươngquốc luôn viênmãn trànđầy sứckhỏe. Làmviệc và hưởngthụ tinh hoa, đong-xèng bền-vững.
Cầu-nguyện cho những bựanhân có kế hoạch thiên-di sẽ thêm niềmtin chiếnđấu. Chúa luôn bên các anhchị

Lừa ngố said...

Chúc bách hợp phu nhân và Đức hiệu trưởng buồi hoành trứ danh hoàn võ cùng toàn thể chi bựa năm mới an-bình tốt-lành thánh-thiện ân-đức.

Chúc mừng, xin chúc mừng và xin chúc mừng.

thì bựa bựa said...


Năm mới 2018 đã tới rồi.

Là người thành thật, tốt tính, nhiều ý tưởng và luôn nhiệt tình, anh thường mang lại may mắn, thành công khi mở hàng cho người khác :-D

Với vinh dự đó, anh tự chọn quán bựa sẽ là nơi đầu tiên của năm mới 2018 để "xông đất".

Anh chúc Zì cùng phu nhân và dàn bộ đội của quán nhé, sẽ có một năm 2018 kiên cường, dũng mãnh với các dự án thành công.

Chúc bọn bựa quật cường và bung lụa, dkm.

Chúc Mừng Năm Mới!

Happy New Year!

[img=http://topworldfact.com/wp-content/uploads/2017/12/2018-Happy-New-Year-Animated-Greeting-Cards.gif]

thì bựa bựa said...


Aha, chúc mừng con Lừa Ngố kịp nói lời chúc ở 0h00'

Chúc cô niên 2018 sức khoẻ, thành công nha

đt dđ said...

chúc zì ngài và phu nhưn sức khỏe.
chúc cả lò bựa năm mới sức khỏe.

Lừa ngố said...

Ha ha ha

Anh vinh dự là người xông đất vương quốc Asinerum.

Anh đã nhanh tay hon cô 2 bựa, hy vọng Zì sẽ cho anh cái phong bao nhiều Ngọc Trinh hơn nhỉ

thì bựa bựa said...


Mời chúng cô xem trực tiếp đón mừng năm mới 2018 khắp năm châu:

[Youtube=https://youtu.be/CsPA1BZG1L8]

Lừa ngố said...

Đa tạ cô 2 Bựa đã có lời chúc năm mới.

Chúc cô luôn kiên cường và mạnh mẽ để trở nên tinh hoa và công chính.

thì bựa bựa said...


Năm 2018, những bựa nhanh nhẹn đã kịp nói lời chúc mừng năm mới tới quán bựa.

Thời gian trôi nhanh, không còn kịp để "táo bón" nữa à cơ.

Zì Zùn, hãy nhanh và mạnh mẽ nha.

Con tàu mang tên THIÊN THỜI không đợi các hành khách "táo bón".

Thật, dkm!

Nhổ neo thôi, người ơi (*_*)


Asinerum Project Commander said...

Chúc năm mới nhàynhụa thànhcông dcm batoong

Là Sao said...

Chúc toàntheer Chi Bộ Bựa A Happy New Year 2018!

Cert said...

Chúc chi bộ năm mới: mạnh, phẻ, lợi nhuận!

Dcm, a Cert thân yêu 2018,
[img=https://1.bp.blogspot.com/-OKU4-Jf7WJ0/WknGeg8ZtEI/AAAAAAAAGOs/um4-BDgGiEkDOnyqQXoyl2nzs0hPwAjVgCLcBGAs/s640/A%2BCert%2Bthan%2Byeu%2521.jpg]

CBDN - CBDN said...

Ref: Dai Cuong (28)

Tôi vốn dĩ thiện cảm với công giáo từ bé, vì bạn bè thân của tôi có đạo rất nhiều. Không phải con Chúa, nhưng vì thiện cảm ấy mà tôi đọc nhiều, tự tìm hiểu nhiều, với tất cả sự thành tâm, hiểu tương đối, ngấm tương đối, và tin - đã từng có lúc tin tuyệt đối. Đã từng nghĩ chỉ một chút duyên nữa là mình nên con Chúa bất cứ lúc nào duyên ấy tới, bất cứ khi nào Chúa vời đến mình.

Nói "đã từng", vì giờ điều đó không còn nữa.

Xảy ra một vài chuyện với một người thân là con Chúa, công chính và ngoan đạo (tôi từng tin thế), khiến tôi bị hụt hẫng. Bởi vì tôi nghĩ, nếu Chúa thực sự toàn năng thì Chúa đã không để con chiên của mình xấu xa, tồi tệ, vô đạo đến mức một người luôn nương nhẹ sẻ chia lầm lỗi của người khác đến mức sếm sẩm lẩm cẩm hâm đơ kiểu như tôi mà phải cảm thấy kinh khiếp.

Nghĩ đi nghĩ lại, mình không có duyên làm con Chúa. Vì mình không tin Chúa đến mức, chứng kiến có những người là con Chúa táng tận đến mức ấy - mà vẫn nghĩ về Chúa hoàn hảo, vẫn tin Chúa tuyệt đối.

Là cảm nhận cá nhân cực đoan từ những câu chuyện cá nhân thôi, sorry - nếu có động chạm và làm phật lòng những người là con Chúa lỡ đọc cồng này. Là cảm nhận cá nhân từ chuyện cá nhân, nên xin miễn tranh luận.

Đọc cồng Dái Cuồng, nhớ đến vài chuyện buồn cũ năm qua, nên trải lòng tí cho năm mới nhẹ nhàng.

CBDN - CBDN said...

Ref: Asinerum Project Commander (42)

Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn tất cả những lời chúc của mọi người dành cho Quán, cho Zì, và cho cá nhân tôi, tại đây và bên inbox FB.

Ké theo cồng này của của Zì, tôi xin gửi tới tất cả mọi người những lời chúc yêu thương nhất, tốt đẹp nhất. Dù lên Quán hay không, thì tôi vẫn biết sâu sắc một điều, là tôi đã được nhận từ đây, rất nhiều những tình cảm chân thành.

Năm mới bình an và hanh thông cho tất cả.

Frankers Lee said...

Năm mới bình an đcm bọn con bò khà khà

Travis Hawk said...

Chúc Zì vĩ đại chim bé, cùng anh em văn công xu chiêng năm mới nhiều lợi nhuận. Chúc các cô chân cứng đá mềm, mãi cường dương hêhê.

Travis Hawk said...

Thành Zì ngài ban tặng trinh (token) nhế. Kẻ hèn nài quyết hodl cho đến khi lên nóc tủ, đéo bán dcm.

Bon chen said...

Zì ui, Trong bài giảng, cái này "HITERIN HEAT FEMAT" và cái này "HITERIN BIR HEAT FEMAT" có cùng một nghĩa? Rồi nó có cùng nghĩa với cái này hông "BIR HITERIN HEAT FEMAT"?

Chúc Zì và mọi người a very Happy New Year

BTW, em là học viên chăm ngoan nhất khóa II đây, sao Zì không có phiếu bé ngoan cho e vậy?

Là Sao said...

Bích coi giá đang mềm mềm phết.

Mua vào tiếp chứ các cô?

Vu Van Oai said...

Ref: CBDN - CBDN (45)

Zì Ly,

Hổng biết biến cố của Zì Ly đến mức nào nhưng nếu ta đòi hỏi Chúa toàn năng phải theo kiểu như ta nghĩ thì liệu Chúa còn toàn năng nữa không?

Đối với ai, kể cả khi đã tin và phó thác cả đời mình... nhưng Chúa vẫn đòi hỏi và thử thách người ta nhiều lắm đấy.

Ai mà sống được công chính thì người đó là thánh rồi chứ không phải là người thường và yếu đuối như ta đâu.

Và một câu nói quen thuộc: Thánh nhân nào chả có quá khứ, tội đồ nào chả có tương lai. Ta ngẫm câu trên sẽ thấy toàn năng và tình yêu của Chúa đối với tất cả mọi người chúng ta.

Ta nói thì dễ nhưng làm được thì rất khó, ta dễ dàng phán xét người khác trong khi mình rất khó khăn để mở lòng bao dung đối với người xung quanh.

Đừng đòi hỏi Chúa phải thế này thế nọ và con Chúa phải công chính thì mới theo. Chúa tìm tới mỗi người, gõ cửa tâm hồn mỗi người và chờ đợi người ta phản hổi lại.

Nhưng trên hết Chúa cho con người chúng ta Tự Do.

Với cá nhân tôi, mặc dù cảm nhận được rất rõ tình yêu của Chúa nhưng tôi thì yêu tôi lắm, và tôi chẳng làm được công chính như Chúa mong muốn.

Vậy tôi có xưng danh Chúa và cầu nguyện thường xuyên thì các bạn nên nhớ rằng tôi yêu tôi hơn Chúa, hơn các bạn. Tôi chưa phải là người công chính. Cho Dù vậy, tôi vẫn lăn lỷ Chúa tha thứ cho những yếu hèn của tôi.

An Phong said...

Năm mới bình an và lợi nhuận đến Zì và các cô.

Chimnho said...

Chúcmầng năm mới Zì ngài kèn hoành, phunhân cácmác và các anh chị bựa.

Zaocấu quậtcường và đong xèng miênman nhé.

Chimnho said...

Ref: Là Sao (51)

Why not hehehe? Ném chút qua alts cho hào-hứng anh Sao nhé.

CBDN - CBDN said...

Ref: Vu Van Oai (52)

Ref: Vu Van Oai (52)

"Hổng biết biến cố của Zì Ly đến mức nào nhưng nếu ta đòi hỏi Chúa toàn năng phải theo kiểu như ta nghĩ thì liệu Chúa còn toàn năng nữa không?" (@Oai)

- Chị không thể chia sẻ tường tận đầu cuối câu chuyện được, nhưng biến cố này là biến cố không có mức, nó lớn đến không thể đo đếm, chỉ có thế mới quật ngã một người vốn dĩ kiên cường - tâm vừa an vừa vững như chị. Có thể lúc nào đó, Zì sẽ là người thay chị kể lại câu chuyện này.

Ừa, sau cú đấy, thì chị đã rất thấm, đúng là Chúa không toàn năng theo như cái cách ta mong đợi [.O.]
==========

"Với cá nhân tôi, mặc dù cảm nhận được rất rõ tình yêu của Chúa nhưng tôi thì yêu tôi lắm, và tôi chẳng làm được công chính như Chúa mong muốn.(@Oai)

- Nếu mà ai tự biết mình và thẳng thắn về mình như em - thì đã không nên chuyện. Tiếc là có những ngườidày công tô vẽ khoác lên mình bộ mặt công chính ngoan đạo lớp ngoài giỏi quá - khiến cho người khác tưởng thế - một người tỉnh táo và thận trọng như cú như cáo là chị cũng 100% tin thế (hóa ra mình vẫn ngốc thật đấy[(o)]) nhưng thật ra không phải thế - nên khi sự thật được phơi bày thì khiến người khác còn trên cả khiếp sợ.
==========

"Đừng đòi hỏi Chúa phải thế này thế nọ và con Chúa phải công chính thì mới theo. Chúa tìm tới mỗi người, gõ cửa tâm hồn mỗi người và chờ đợi người ta phản hổi lại. " @Oai)

- Ơ kìa, cái này thì chị đã nói rõ trong cồng rằng đây là "cảm nhận cá nhân cực đoan" và do "tình yêu Chúa" của chị không đủ lớn nên thành ra thất vọng thế. Chứ, chị mà nghĩ được như Oai - thì chị đã là con Chúa rồi, còn gì đâu mà thảo luận nữa[.O.]

ba phải said...

Nhờ Zì hay ní tàu ngầm nào trồi lên giảng giúp về MMO youtube cho tui với.

Tìm khắp các bài của Zì cho thấy có Mít đơ nói về Drop shipping.

Day-dreaming said...

Ref: Phong Ky (31)

có 7 giờ tối mà đã mệt muốn đi nằm rồi.

Day-dreaming said...

Chúc tuyền cả nhà ngày đầu năm mới làm việc vui vẻ và hiệu quả nha.

[youtobe=https://www.youtube.com/watch?v=co6WMzDOh1o]

Còn gì đẹp hơn khi khi sau mọi bão tố, nhìn chú chim líc chíc chíc mỏ ngậm nhành cây xây dựng tổ mới.

What you don't have you don't need it now
What you don't know you can feel it somehow
What you don't have you don't need it now
Don't need it now. It's a beautiful day

Là Sao said...

Ref: Chimnho (55)

Did you mean alt-coins? Tôi chỉ quanh quẩn BTC, BCH, and ETH thoai.

Day-dreaming said...

bót lại

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=co6WMzDOh1o]

ba phải said...

Ref: ba phải (57)

Hỏi cụ tỉ chút cho các bựa dễ bón shit.

Tui định thử làm reup video thôi.

Trình non, chưa làm được content.

Le Anh said...

Ref: Lý Thông (17)

anh nhìn quả ảnh GIF này mà cười toé dắm non. tổ sư.

lucbinh said...

Ref: CBDN - CBDN (45)

Chúc mừng Các Mác quay trở lại. Lần trước anh thấy CM không tập dâm công, lần này là không nên con chúa. Đời mà tự quyết định và tự chịu trách nhiệm, thì đã là hạnh phúc rồi.

DoNam said...

Chào chi bộ năm mới. 
Đầu năm, đầu tháng, đầu tuần thả tý cho ló phiêu.
[ss:color: rgb(0, 0, 255); font-family: "Trebuchet MS", Trebuchet, Verdana, sans-serif; font-size: large; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);][youtube=[/ss]https://youtu.be/eIqeoZDLfQg]

DoNam said...

Mần lại,

[youtube=https://youtu.be/eIqeoZDLfQg]

BankBua CủChuốiTây said...

Ref: Là Sao (60)

Anh Sao La

alt-coin cũng hay mà, nó tăng giá cũng khiếp đảm chứ.

Ai ôm RXP cỡ 0.2 giờ lên 2.8 mà chả hay sao?

Bỏn tăng 5-600% trong vài tháng, là thường rất quá.

Mr.Orlando said...


Chúc mừng năm mới toàn thể chi bộ,thân ái và quyết thắng dkm. Hu hu hu.

[img=https://phantichkinhte123.files.wordpress.com/2017/12/ptkt-happy-new-year-2018.jpg]
Mr.Orlando said...


Why am I like this? Dkm.
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=EQUPH0QURgI].

Mr.Orlando said...Trung Tướng and your LyLy khẻo không? He he he, dkm anh bảo đảm trên cõi mạng xứ Zùn này đéo ở

Đâu dân chủ như quán Bựa dkm, mặc lòng quý cô chửi bới chủ quán everything, mà admin đéo xóa,

Là đủ thấy boong trình QB ròy dkm, Trung Tướng anh thương cô, hu hu hu. Đó là bước đệm cho xu

hướng dân chủ ở xứ Mọi, mà dkm 90 triệu xúc sinh, ích kỷ chỉ nghỉ quyền lợi cho bản thân là chinh.

Mr.Orlando said...Tự nhiên nick name AHTT hay ho vậy giờ đổi qua Asinerum Project Commander. Tiếng Tây? Lai căng

àh? Hay đưa cho tụi bộ đội quảnlý, để về hưu rồi hả anh? Ha ha?

Dai Cuong said...

Ref: CBDN - CBDN (45)

- những gì cảmnhận bước đầu e thấy 1 xãhội vô đạo tiềm ẩn nhiều điều nguy hiểm, e thấy nó đeng hiện hữu dần dần.

- người mà gây ra sự không thiện cảm đến với Chúa của Cácmác, dù họ nghe lời Chúa nhiều, nghe lời giảng nhiều,...; làm không tốt vaitrò của 1 ngôn sứ của Chúa. Có thể anhta chỉ là hạt giống mà Chúa gieo vào đá sỏi, gai góc.

Ngay cả môn đệ của Chúa cũng bán đứng Chúa. Ngài biết nhưng ngài dậy là hãy mỉm cười với kẻ thù, hehe. Cácmác cũng mỉm cười với người này xem sao?

- mỗi lần đi đến nhà chúa, nghe lời Chúa (chung chung, khái quát quá, không hiểu nhiều lắm) và nghe lời giảng của Cha xứ thì e nảy sinh nhiều suy nghĩ, hiểu rõ hơn về lời Chúa. Em thấy nhẹ nhàng hơn sau mỗi tuần.

Ngồi trong nhà Chúa, hít mùi trầm thơm, tĩnh lặng, nền nhạc nhẹ nhàng và ngẫm nghĩ hay ho phết Cácmác ợ.

Dai Cuong said...

Anh Là Sao, anh Chuối và các anh Bựa.

hehe, cứ đảo coi như anh Là Sao nhưvậy hay ho phết.

vừa rồi, lúc 31.12 cuối năm 2017, ngía trên coinmarket biểu đồ giá nguyêntuần của BTC, BCH, LTC, DASH; chúng giảm tới 15-30% so với $;

dùng BTC chia ra, mua và sở hữu các coin theo tỷlệ 2-1-1-1; hôm nay chúng tăng ngọt phết. vừa bán mấy anh DASH, lợinhuận quớ. Nếu chúng giảm thì cứ cầm thôi. Chơi với tâm lý đó sướng thật.

Mua mấy đồng kia thấy chúng tăng khiếp người quá, chắc có ai đó đỡ giá. Lần trước nhìn con BCH mới ra đời, cũng phăng phăng tăng rồi 1 thời gian giảm rồi lại tăng, cũng ớn. Chơi mấy con mình thích thì kiểu quái gì cũng vui.

Con BCH volume24h cũng nhớn, nhiều bỏn suport cũng đỡ ớn.

CBDN - CBDN said...

Ref: Dai Cuong (72)

Tks Dái Cuồng đã chia sẻ nhé

- "Mỉm cười" - thì đã mỉm cười rồi. Nếu chưa mỉm cười - thì chắc không chia sẻ ra.

- Em nói đúng, công giáo hay chứ. Chị cực đoan, nhưng chắc chắn không bao giờ vì sự vô đạo táng tận của một or vài người có đạo mà vô lý phủ nhận sự ưu việt của cả một tôn giáo.

Có chăng, là có niềm tin yêu vốn nguyên vẹn giờ không còn nguyên vẹn nữa, và sau biến cố, chị thấm thía một điều, chỉ có thể tin cậy và trông cậy vào chính mình, - nó hoàn toàn chỉ là cực đoan của một cá nhân mến đạo, vậy thôi. Đó là sự lựa chọn cá nhân.

CBDN - CBDN said...

Tiện thể, hôm nay là sinh nhật xịn của cô Zì, các cô chúc thọ cổ đi.

Người như cô Zì nên/cần/đáng/bị/phải... sống lâu :D. Tôi cần cổ sống lâu các cô ạ. Hỗ trợ tôi chúc thọ cổ nào :-).


CBDN - CBDN said...

Ref: Mr.Orlando (70)

tks a. Em đang trên đà khỏe :D. Nice to see u.

Chimnho said...

Ref: CBDN - CBDN (75)

Wow, so surprise.

Chúcmầng sinhnhật Zì ngài hoànvõ trứ-zanh.

Xoong Thủng said...

Ref: CBDN - CBDN (75)

Chúc mừng sinh nhật xịn của Zi chim bé he he he

[img=http://www.tridanim.com/images/www.wishesquotes.com/wp-content/uploads/2017/06/Birthday_Memes_Cats_Funny_13.jpg]

T Bạc said...

Ref: CBDN - CBDN (76)

Các Mác c ơi, chúc mừng năm mới c nhé <3

T Bạc said...

Mừng sinh nhật hiệu trưởng Zì kèn teo
Chúc Zì mọi điều tốt đẹp nhứt

T Bạc said...

Ref: CBDN - CBDN (76)

Rất vui khi thấy c onl :)

Gai Ngoan said...

Mừng Sinh nhật Zì. Chúc Zì vạn thọ vô cương.

lucbinh said...

Từ khi chơi quán, anh cũng kiếm được vài lợi nhuận, anh chia sẻ thay lời chúc chúc mừng sinh nhật xịn của Zì

Anh move gia đình anh vào chung cư, có cái công viên, cuối tuần anh thường mang cafe ra đó, nghe chim hót và tận hưởng không gian yên bình.

Anh bụp chiếc CV-R mà cái đít xấu không chịu nỗi ( như vàng son nào đó nói và anh cũng thấy vậy), nhưng chạy 2 năm rồi và anh vẫn hài lòng.

Lò mỗ đã tăng trưởng 80% trong năm qua trong khi mục tiêu là 20%, nhờ chơi quán mà anh có động lực hơn.

Cảm ơn quán Bựa và Chúc mừng năm mới, hehe.

Silk said...

Chúc mừng sinh nhật Hiệu trưởng Zì kèn to khủng

[img=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/23/64/de/2364de0015f5ac5418f17e85e04838b9.jpg]

Nguoi Ha Loi said...

Chúc mừng sinh nhật Zì Zùn nhé, heehee Zì là Aquarian thì đúng rồi.

An Phong said...

Chúc mừng sinh nhật Zì, mong Zì luôn chân cứng buồi mềm, ý nhầm chân cứng đá mềm và may mắn trong đong xèng để sớm không phải lo nghĩ về kinh tế mà toàn tâm toàn ý dạy dỗ giống Giùn.

Day-dreaming said...

Ref: CBDN - CBDN (75)

Chúc mừng quá đấy chứ. Anh Fây báo lại bảo chắc giả nữa rồi. Hoá ra lại thật

[img=https://i.pinimg.com/564x/7e/d0/b2/7ed0b260ed6c3396d5e36f2d0cb56ea5--funny-happy-birthday-pictures-funny-birthday-wishes.jpg]

Day-dreaming said...

Mừng CM trở lại lợi hại hơn xưa.

[img=https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMjA4ODg5NjUyOV5BMl5BanBnXkFtZTgwOTM2ODk1MDE@._V1_UY268_CR9,0,182,268_AL_.jpg]

Doan Nguyen Ngoc said...

Những người sinh tháng 1,2,3 là những kẻ xuất chúng! Chúc mừng sinh nhật Hiệu Trưởng Zì Anh Bương!

Day-dreaming said...

Nghe chia sẻ, mới thấy CM đã trở lại bình thản biết bao.

Để nên con Chúa cần có duyên. Mìng cũng thuộc diện rất ưu cảm với Công Giáo, Tin lành. Cũng thiết tha nhưng biết mình có vài rào cản, biết bản thân còn chưa tự vượt qua nổi.

Vừa rồi trong đơt dọn đồ lại để thất lạc cuốn Bible mìng được tặng hồi xa xưa năm 2000, bởi một cậu bạn thủy thủ người Philippin. Hồi đó cậu ấy thấy mình tò mò rồi xin, hữa ;là không bao giờ vất đi. Huhu

Quyển sách quý giá nâng niu, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm, đọc dăm dòng.

Giờ thì nó nằm ở đâu??? Cái duyên nó đang dần rời xa mìng quá

Rong Chu said...

Happy Birthday Zì. Chúc mừng luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
[img=http://www.cartolinepersonalizzate.com/images/personalizzate-modello/compleanno/compleanno1948.jpg]

Cô Tư said...

Chúc mừng Sinh Nhật Zì Zùn, chúc Zì mãi mãi cường dương! :)

[img=https://data.whicdn.com/images/304485195/large.jpg]

[img=https://data.whicdn.com/images/302253287/large.jpg]

Cô Tư said...

Lâu lắm mới thấy chị Ly xuất hiện. Cho Tư hỏi thăm sức khỏe chị Ly, hi vọng mọi việc đều run smoothly?

Tặng chị Ly:

[img=https://data.whicdn.com/images/300366100/large.jpg]

[img=https://data.whicdn.com/images/295354802/large.jpg]

thì bựa bựa said...


Em bé Zì hum nai chào dời dó hử. Chọn ngày déo gì khôn phết.

Tuổi âm, thì vẫn mang con vật năm cũ.

Tuổi zương, thì dã sang năm mới cmnr.

Thế là tuy học cùng lớp bọn dàn em, nhưng lại chơi cùng bọn dàn anh. Bẩu sao cũng có tí khôn sớm hehe.

Chúc mầng sanh nhựt em bé Zì nha, dkm chịu khó ăn nhìu rau mí lại hoa quả vầu, thế mí khỏi bịnh táo bón nha chưa!

Happy Birthday địch cụ hihi 😁

An Phong said...

Ngày 3/1/2009 Satoshi Nakatomo đã thiết lập blockchain đầu tiên khai sinh Bitcoin.

Lẽ nào Zì ngài chính là ông tổ Bitcoin huyền thoại hế hế. Nhân dịp này Zì phóng cho ba toong quán Bựa mỗi đứa 1 bitcoin nhế.

thì bựa bựa said...


Dời, mà có 1 người bạn dường dể mà mình yêu thương, hoặc là dể mà người bạn dường í yêu thương mình, thì là nhứt, chúng cô ạ.

Có yêu thương mí có sẻ chia, có sẻ chia mí có cảm thông, mí làm cho ông người thêm rộng lượng.

Nhưng trên hết cả, thì là chữ Tin (believe).

Có Tin mới lớp (love)

Có Tin mới xe (share)

Mất chữ Tin thì mất tất.

thì bựa bựa said...


À zưng cơ mà Tin không dồng nghĩa mí Nói Thật nha chúng mình.

Có những chuyện Nói Thật sẽ làm cho người khác dau.

Cách làm cho người í không dau, không phải là Nói Zối, mà là Không Nói.

Silence is gold hô hô.

Anh lại ban thêm xuống chúng cô chân lý nựa roài, ngại ghê mơi, hihi

Tran Tuan Son said...

2 năm nay Miềng vẫn cắm đầu đọc lại bài và cồng ở Quán Bựa archive, thỉnh thoảng mới vào đọc bài mới, hôm nay nhân thể đọc đuổi kịp bài mới nhất vào khoe với các Bựa chút.

1. Không sống nơi nhà-ống trong hẻm ngoằnngoèo.
2. Không chạy xekêu {motorbike} khi cothe chạy any phươngtiện khác.
3. Không phádám môitrường (both tựnhiên và xãhội) bằng any hìnhthức.
4. Không nhậunhẹt bùkhú, cũng không cắn các súcsanh bị Zì cấm.
5. Không giảngzạy hàinhi theo cách của Giùn.

Năm điều mụ Zì dậy chúng Bựa thì Miềng đã đạt được điều 1 sau gần 2 năm phấn đấu, gia đình nhỏ của Miềng mới chuyển về ở khu Vinhomes Gardenia, có Bựa nào là hàng xóm không ta.
Sắp tới cũng bán nốt con xe kêu để mua or mượn con xe câm để đi làm là hoàn thành điều 2.

Nhân đây cũng tổng kết "thành tích" cá nhân theo style "Me after You" để các tầu ngầm và các Bựa mới có động lực phấn đấu.

Tran Tuan Son said...

Me after You (1):

Miềng biết đến Zì và quán Bựa quãng năm 2013-2014 lúc Bitcoin mới nổi, 1 trưởng lão ở công ty quăng link quán cho mấy anh em trong nhóm đọc, đọc hết bài và comment vẫn chả hiểu mẹ nhưng bị văn Bựa mê hoặc, Miềng dần cầy hết đống bài cũ, cầy hết bài cũ rồi giờ đang cầy nốt comment ở bài cũ (dự hơn 1 năm nữa mới cầy xong)

Nhân đây gửi lời cảm ơn chân thành tới trưởng lão T bẹt đã giới thiệu quán Bựa, sở làm của Miềng nhiều con Bựa tầu ngầm phết, có cả 1 Vip đỏ đời đầu.

Và "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ" vợ Miềng giờ cũng không khỏi ngạc nhiên là điều gì khiến 1 con khá bần nông thay đổi chóng mặt trong 2,3 năm qua.

Tran Tuan Son said...

Me after You (2):

Thay đổi đầu tiên là về tư tưởng, và tư tưởng quyết định mọi hành động, thành quả kể lể từ kinh tế vậy:

Lúc chuẩn bị ra trường pama mua cho căn nhà 4 tầng trong ngõ ở Nụi, cứ nghĩ túc tắc kiếm tiền mua xe, chơi bời, nhậu nhẹt chẳng cần lo nghĩ gì. Nhưng Zì đã xui tôi nhẩy xuống hố để bật lên cao hơn, 2 vợ chồng quyết tâm mua 1 căn nhà riêng để ở cho Độc Lập-Tự Do-Hạnh phúc, dù hiện tại cũng đang lo trả nợ tá lả nhưng ở căn nhà anh Voòng xây thì đúng là mới ra dáng ông người.

So với việc ở nhà trong ngõ ngách và ở chung cư a Voòng thì tạm sơ bộ kết luận: Người giầu chưa chắc đã tinh hoa nhưng bọn nghèo thì chắc mẹ nó bần nông

Tran Tuan Son said...

Me after You (3):

Thay đổi tiếp theo là về thói quen sinh hoạt: Trước đây thì bóng đá, tennis, nhẩy dây, đá cầu, cái méo gì cũng chơi và sau chơi thì lại bia, nên hầu như tuần nào cũng tụ tập bia bọt, ít thì tuần/bữa, nhiều thì tuần vài bữa, ui đù móa nghĩ lại mà mệt hết cả người, tốn tiền, hao sức khỏe.

Hiện tại thì 2,3 tháng mới đàn đùm nhậu nhẹt với chúng bạn, chúng đồng nghiệp cho đỡ lạc đàn, mà tính Miềng dạo này cũng lắng nên giờ mỗi lần uống cũng nhẹ nhàng lắm, nhậu về những vẫn tỉnh táo rửa bát cho vợ, giục tụi nhỏ vệ sinh cá nhân và hôn lên trán chúc ngủ ngon.

Tran Tuan Son said...

Me after You (4):

Thay đổi tiếp theo là về tình cảm vợ chồng: Trước đây thì đúng là bần nông toàn tòng, xấu hủ đéo chệu được, không nhắc lại nữa nhế. Giờ thì san sẻ 50-50 công việc gia đình với vợ, người nấu cơm thì người rửa bát, người dậy con thì người dọn nhà, người đi chợ thì người giặt (máy), phơi quần áo.

Mấy vàng son ở công ty nhìn Miềng giờ cứ như của quý, bẩu giờ lấy đâu ra người như anh, thế mới thấy đàn ông xứ Lừa hãm lìn thật, thương các vàng son nên Miềng toàn khuyên bỏn ngon thì lấy zai tây, không thì kiếm nhiều xiền mà sống tự do, tự tại đừng vì pama giục giã mà nhắm mắt vơ đại phải con bần nông thì bỏ mẹ.

Tran Tuan Son said...

Me after You (5):

Thay đổi tiếp theo là định hướng tương lai: Trước đây cứ nghĩ sống ở xứ Nụi bẩn thỉu, ô hợp, nhộn nhịp hết đời là thôi. Biết đến Zì lúc đã có 2 nhóc rồi nên cửa thiên di đời mình hẹp quá, đời con chắc chắn phải thiên di. Trong vài năm tới sẽ thử cửa thiên di đời mình để về già không phải ân hận.

Các tầu ngầm, bựa mới nếu ai đó còn đang ở trạng huống bằng lòng như Miềng cách đây 3,4 niên thì hãy dũng cảm nhẩy xuống hố, yên tâm, đéo chết đâu mà lo

Chuyên mục khoe và tâm sự xin hết.

Tran Tuan Son said...

Quên, nhảm nốt câu nữa, trước đây Miềng ngập ngụa trong báo lá cải và fb giờ thì chỉ có Quán Bựa là kim chỉ nam, fb thi thoảng lướt tin bạn bè và đong xèng nhúc nhắc, báo lá cải thì vài tuần vào đọc title cướp giết hiếp để quay tay thôi :)

Zýnh said...

Chúc mừng sinh nhật Zì. Zýnh cùng cung hoàng đạo với Zì hehe.

Mừng chị LiLy trở lại.

Lý Thông said...

Chúc mừng sinh nhật
Đức Hiểu Trưởng báchniên-buồicứng
Chúc Cácmác trămmùa đẹptươi !

[img=http://zdjecia.nurka.pl/images/obrazki.joe.pl-sub-images-piekne-kwiaty-piekna-kobieta.gif]

Mr.Orlando said...Chúc mừng anh hiệu trưởng kèn mềm bớt mềm hơn xíu. Hừ hừ.

[im]https://asset.holidaycardsapp.com/assets/card/b_day_fhi10-171e11369f2eaeea0eb02164bfa010e5.png[/im]

Là Sao said...

Ref: thì bựa bựa (96)

Just have faith, it will work out.

Đức Tin giúp ta vượt mọi gian-lao.

Xoong Thủng said...

Chào Zì và các Bựa
Lò mổ của đệ anh đang cần tìm công ty tư vấn chứng chỉ CMMI aka [co="#FF0000"] Capability Maturity Model Integration [/co]

[img=http://cmmiinstitute.com/sites/default/files/levels.JPG.png]

Zì và các Bựa nào biết công ty nào o Giùn tư vấn chứng chỉ CMMI đảm bảo tư vấn là có chứng chỉ thì tung xùy giúp anh tí thông tin tin. Anh xin khấu đầu lạy tạ.


P/s: Anh đã Gúc và tìm ra thằng ECCI khoe tư vấn cho 90% số doanh nghiệp đạt chuẩn CMMI. Không biết thực hư ra sao???
Share this post please batoong


Post a Comment