Latest Comments

Get Web Image Embed Code

Drug this image into your bookmark toolbar to make a bookmarklet for getting Web Image Embed Code
Cách zùng Web Image Code Bookmarklet:

(i) Kéo-và-thả logo IMG above lên thanh côngcụ Bookmark Toolbar, thành một tem Bookmarklet. Batoong muốn dặt-tên nó là gì, thỳ tùy.

(ii) Khy dang nghe một ảnh-mạng aka web-image, nếu muốn chôm nó dưa sang một cồng Quán Bựa, thỳ click-chuột vào Bookmarklet này. Một dialog sẽ xuấthiện, và batoong chỉ dơngiản copy zòng code trong nó.

(iii) Paste zòng code vừa copy dó, sang any soạnthảo cồng Quán Bựa.

(iv) Nếu batoong không dang nghe ảnh-mạng, nhưng dã có dịachỉ URL của ảnh, thỳ cũng click-chuột vào Bookmarklet này. Một dialog sẽ xuấthiện, và batoong chỉ dơngiản làm theo nó.
Page: