Latest Comments

Resources

Dành cho các cô nào quantâm đến tàinguyên Quán Bựa.

(1) Xem các cồng (aka Comments, aka Shits) mới nhất Quán Bựa tại đây.

Các cô điền tổngsố cồng muốn xem vào ô text-box thứ-nhất, và vịtrí xem (aka Index) vào ô thứ-hai. Rồi click Show. Không muốn xem nữa thì click Hide. Vịtrí cồng sẽ tựđộng tăng sau mỗi lần duyệt. Cồng xếp từ mới tới cũ.


(Items are newest-first)

(2) Download các bốt (aka Posts, aka Bài Biên) mới nhất Quán Bựa, kèm cồng của chúng, tại đây.

Các cô điền tổngsố bốt muốn xem vào ô text-box thứ-nhất, và vịtrí xem (aka Index) vào ô thứ-hai. Rồi click Show. Không muốn xem nữa thì click Hide, tươngtự xem cồng phía-trên. Bốt xếp từ mới tới cũ.

Các links sẽ trỏ tới các files dạng XHTML. Các cô right-click vào link cần download, chọn Save Target As (hoặc Save Link As nếu dùng Firefox), rồi save file đó vào máy-tính của mình. Các file này có-thể upload lên bấtcứ lốc nào bằng côngcụ có sẵn.


(Items are newest-first)

(3) Review Văn Bựa tại đây.

Các cô điền tổngsố bài muốn xem vào ô text-box thứ-nhất, và vịtrí xem (aka Index) vào ô thứ-hai. Rồi click Show. Không muốn xem nữa thì click Hide, tươngtự các action trên. Bài xếp từ mới tới cũ.


(Items are HTMLs)

Chúc vuivẻ bọn văncông búzù Simacai.
Page: