Latest Comments
Thursday, December 15, 2016


Secure asset allocation matrix: Matrận tàisản antoàn

Chị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Matrận tàisản antoànAnh Bương {an hoàng trung tướng} vẽ cú matrận tàisản antoàn SAM {secure asset allocation matrix} từ những ýniệm cănbản zo anh zothái trọcphú Jacob Fugger truyềnbá mùa 14xx.

Jacob Fugger dược daphần quân Bương xácnhận là trọcphú khủnglù nhất nhângian ever. Tàisản anh tươngdương 500 tỷ ôngtơn mùa nay, aka dông xèng hơn cả những John Rockefeller hoặc Andrew Carnegie, zĩnhiên vượt xa bọn Bill Gates, Warren Buffett, hay Amancio Ortega.

Jacob Fugger giàu tới dộ, các vuachúa âubương chuyên phải vay xèng anh cho các quyhoạch huyhoàng của chúng, như khaimào chiếntranh, mởzộng thủdô, săntìm thuộcdịa.

Bonus cảnh anh Fugger dun văntự vay xèng của em vua Charles V trứzanh xứ tâybannha và lamã:Ngay giáohoàng cũng thường vay xèng Fugger. Chính anh cungcấp kinhphí thànhlập và zuytrì sưdoàn tinhbinh Swiss bảovệ tòathánh:Jacob Fugger gốc zothái, nhưng giadình anh cải sang cônggiáo. Trước anh, chiênchúa tuân giáoluật cấm chovay thu lợinhuận. Cú luật bảothủ này, zằngzặc ngàn mùa, dã tungxùy anhem zothái từ kiếp thaphương cầuthực thành mẹ những con trùm ngânhàng vôdịch. Fugger, zĩnhiên là chiênchúa dầutiên làm chủ ngânhàng.

Jacob Fugger giảng, khi chúng cô zư xèng, thỳ nên chia xèng ý ra bốn khoản ngang nhau, ném xuống bốn trươngmục dầutư:

(i) stocks, aka chứngkhoán

(ii) real estate, aka bâtdôngsan

(iii) bonds, aka tráikhoán

(iv) gold coins, aka vàng

Chứngkhoán, là những dầutư thu lợinhuận không dều, chảzụ góp vốn côngty, mua cổphiếu.

Tráikhoán, là những dầutư thu lợinhuận dều, như gửi bank, chovay.

Jacob Fugger cũng giảng, hãy cantrường thua một trong bốn khoản.

Vào mùa lạmphát {inflation}, chúng cô thua tráikhoán, nhưng thắng vàng, và bâtdôngsan.

Vào mùa giảmphát {deflation}, chúng cô thua bâtdôngsan và maybe thua cả vàng, nhưng thắng tráikhoán.

Chứngkhoán, thỳ không ngán lạmphát hay giảmphát, chỉ ngán chính nó.Khác Jacob Fugger trọcphú, anh Bương không khuyên nhânzân chia dều tàisản dầutư, mà chia tùy hoàncảnh cánhân, xãhội, thươngtrường.

Anh Bương vẽ matrận của mình như này:(i) vàng và bâtdôngsan thuộc hàng tàisản yếu; weak asset

(ii) tráikhoán và chứngkhoán thuộc hàng tàisản mạnh; strong asset

(iii) vàng và tráikhoán thuộc cột tàisản mềm; soft asset

(iv) bâtdôngsan và chứngkhoán thuộc cột tàisản cứng; hard asset

Như vậy:

(i) vàng là yếu và mềm

(ii) tráikhoán là mềm nhưng mạnh

(iii) chứngkhoán là mạnh và cứng

(iv) bâtdôngsan là cứng nhưng yếu

Ghép ngũhành âmzương, thỳ:

(i) vàng tươngdương thủy; water

(ii) tráikhoán tươngdương hỏa; fire

(iii) chứngkhoán tươngdương kim; metal

(iv) bâtdôngsan tươngdương mộc; wood

(v) trungtâm matrận tàisản là thổ; earth

Anh Bương giảng, batoong nào nhútnhát ethẹn nữtánh, ngại zủizo và lo bonchen, thỳ mua mẹ vàng mà gom trong dýt, những món khác dánh nhẹ thoy.

Cũng batoong trên, nhưng xèngnong dang không dông quá, thỳ mua thêm tráikhoán, hay gửi mẹ xèng bank.

Cũng batoong trên, nhưng xèngnong dang baola zủngzẻng, thỳ mua thêm bâtdôngsan.

Batoong này nên tránh xa chứngkhoán, hoặc chỉ dánh chứngkhoán hybrid.

Ngược lại, batoong nào năngdộng máume phóngtúng, ham tháchthức và thừa thamlam, thỳ cứ chứngkhoán mà tương.

Cũng batoong ý, sẽ chọn mua thêm tráikhoán hoặc bâtdôngsan, tùy lượng xèng nhàn.

Batoong này dừng nghịch vàng, chả lợinhuận cặc gì dâu.*continua* bảnmệnh batoong vs matrận tàisản antoàn.

*continua* hoàncảnh cánhân vs tàisản antoàn.

*continua* hoàncảnh xãhội vs tàisản antoàn.

(@2008-2016)

Appendix: Bảng chữ mới*vietnamese new writing concept #1*

*vietnamese new writing concept #2*

*vietnamese new characters*

Tahoma Giun New Writing Fonts (Regular and Bold) are now available for download at:
Regular Font: TAHOMA.otf
Bold Font: tahomabd.otf

Tahoma Giun TTF Fonts (Regular and Bold) for the older systems:
Regular Font: TAHOMA.ttf
Bold Font: tahomabd.ttf

Arial Giun New Writing Font for Facebook and most popular sites:
Regular OpenType Font: arial.otf
Regular TrueType Font: arial.ttf

Tahoma Web Fonts (Regular and Bold) and CSS for web developers:
Regular Web Font: TAHOMA.woff
Bold Web Font: tahomabd.woff
CSS Style Sheets: fonts.css

Cách zùng trên Windows PC: download ***.OTF vào máy nhà, xong copy sang thưmục C:\Windows\Fonts. Chọn "Replace Font" khi dược hỏi.

Cách zùng trên Mac OS: download ***.TTF vào máy nhà, xong click nó. Chọn "Install Font" khi dược hỏi.

Các sách của Anh Bương hoàntoàn in trên bộ phông này. Anh Bương thôngcáo.
Page:


277 comments:1 – 200 of 277   Newer›   Newest»
Nicher said...

Bam nhát đánh dấu, pha tra rồi đọc tiếp. Ahi...hi....hi..

ĐCM, các cô dậy muộn, cứt trâu đéo có mà hót

An Hoang Trung Tuong said...

THÔNGBÁO TÀICHÁNH

Zo tàikhoản Paypal nhận donation của Quán gặp trụctrặc, Zì dã refund các khoản thanhtoán sau của văncông:

$62.5
mobilebankbuaquan@..
Cozy Le (via Chuoi)

$30
goodies25.02@..

$20
tvchien2013@..

$50
daolonhot92@..
Anh Thủng

$20
Buiquydong@..

$50
baoaces@..
Khoai Bitho

$20
redriver37@..
Anhgiaibacky

$10
anhpha90@..

$10
nguyencbn@..
Con bà nó

$10
mobilebankbuaquan@..
Zim yeuemchuot@.. (via Chuoi)

$299.7
goodieslandltd@..
Tim Meader

Các khoản trên dều là Donation tới Quán, trừ khoản của cô Tim Meader là xèng họcphí MBA7 (bị thiếu quãng 3 ôngtơn vì tàikhoản Paypal của Quán dã hết xèng balance).

Mời các văncông batoong có tên trong zanhsách mở tàikhoản Paypal của mình dặng nhận lại xèng (có khảnăng phải bấm vào nút Accept Payment).

Cô nào gửi xèng donation qua Chuối Thúngdúc (zườngnhu là Cozy Le và Zim) thì vuilòng côngtách Chuối dặng nhận lại xèng ý.

Riêng batoong Tim Meader vuilòng côngtách với anh Búa bên tiệm Búa (https://www.facebook.com/buas.elite.fashion/) hoặc anh Chuối Thúngdúc dặng có thôngtin thanhtoán họcphí MBA. Số xèng cô phải nạp sẽ trừ khoản 3 ôngtơn mà Zì còn trả thiếu.

Wed Dec 14, 09:02:00 PM 2016 GMT+7

Cô Cấn said...

Chữ mới khoai quá ngâm cứu sâu khà khà.

Cô Lìn Farrell said...
This comment has been removed by the author.
Lamer Wu said...

Cám ơn Zì ngài đã gửi lợi nhuận đến 1 đứa có thân hình của con người nhưng mang đầu của 1 con bò như em

Cô Lìn Farrell said...

Bài này quá khủng bố súc tích thưa Zì.

Lượng sức gắp lúa. Nghe giản dị dưng chất chứa triết lý âm dương ngũ hành hàn lâm, Zì quá vĩ đại. Khổ lắm nói mãi hehe

Con nào phan arsenal, ngán đầu tư mạo hiểm thì tránh mẹ stocks ra. Thuổng bánh đậu rồng vàng, chôn gốc mít sau vườn nghe chưa.

[img=https://3.bp.blogspot.com/-LWtiKxp_qKI/WFIAS2lUrDI/AAAAAAAAEto/sNn24ERvHJ8HGzLcF0L58rXKz26yO51RQCLcB/s320/4_8_1324873874_93_20111225104428_25c5.jpg]

Là Sao said...
This comment has been removed by the author.
Là Sao said...

Theo kinh nghiệm của anh, đòn-bẩy trong kinh doanh cực quan trọng. Các cô đéo biết dùng đòn-bẩy aka đéo dám vay-xèng, thì xin thưa, mãi mãi các cô chỉ là bần nông thoai.

Để đánh giá 1 tay-chuyên, chỉ cần nhìn vào tổng vốn (vay+chủ sở hữu) mà cỏn đang quản lý.

Là Sao said...

à, các cô sẽ hỏi, tỷ lệ đòn bẩy thế nào thì phù hợp. Xin thưa, tỷ lệ đéo quan trọng, mà là trình quản lý thoai.

Chả dụ: cô chỉ có 1 tỷ, nhưng vay thêm 49 tỷ để mở Salon bán xe, không sao, miễn là đạt lợi nhuận 20-25% năm, [co="blue"]như thế ổn[/co].

Chả dụ: cô có 2 tỷ, vay thêm 1 tỷ, kinh doanh Chứng, cơ mà trình ngu, cụt mẹ vào vốn, [co="blue"]như thế đéo ổn[/co].

Pú lit said...

Ref: Là Sao (9)

Cái đó là đòn bẩy tài chánh. Thực ra nhiều thứ khác cũng kê đòn vào bẩy được, thế mới tài.

Sất said...

Ref: Là Sao (9)

Con nài học FMBA đến phần đòn bẩy chưa ta?

wet blanket said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (2)

anh Zì thâm thối như đít anh, hehe
có batoong nào ngửi thấy ko

Phong Ky said...

Nhoắng cái đã 30 năm rồi, đại hội 6 diễn ra như nầu anh đếch nhớ, chỉ biết trước đó cả tháng mọi người tất bật hơn, hàng hóa bầy bán nhiều hơn và anh hay được ăn thịt quay hơn, he he.

[img=http://www.xaluan.com/images/news/Image/2016/02/05/TET-THOI-BAO-CAP-1.jpg]

Hai mặt hàng thời đó chăn con công và phích nước ông cá chép hầu như nhà kha khá nào cũng có. Dư âm Mexico 86 thì vẫn còn, những cái tên như Maradona, Platini, Beckenbauer, Joaelbat thủ môn hay Daseef vẫn được lũ trẻ nhắc đến mỗi khi trốn học đá bóng.

[img=http://media.bongda.com.vn/files/bao.nguyen/2016/06/23/argen1-0913.jpg]

Đến tết âm lịch thì cái chết của bác Duaan hầu như bị lãng quên, pháo nổ to hơn và tiền mừng tuổi cũng nhiều hơn, he he.

[img=http://ttngbt.files.wordpress.com/2011/07/cuahangbanphao.jpg]

chuathoatngheo said...

Biên chữ font kiểu này khó đọc là. Anh phải cóp ra đổi font khác mới đọc được. Nhọc nhọc là :p

chuathoatngheo said...

Zì ngài kèn teo cho anh hỏi phát, nếu theo ngũ hành như ma trận của ngài, người mệnh Kim nên đầu tư chứngkhoán, mệnh Thủy đầu tư vàng... còn mệnh Thổ thì đầu tư gì cũng được? Phỏng?

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: chuathoatngheo (15)

Thongminh dó, coong diêng. Mời cô tự lấy vízụ và kiểmchấng

chuathoatngheo said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (16)

Thế quy ra ngũ hành để làm cailon gì hả Zì kèn teo? Anh tưởng để dùng mấy quy luật tương sinh, tương khắc, tương thừa, tường vũ gì đoa.

Chuẩn Tá said...

Zì tung bài này ngẫm nhức đầu lâu đây. Dô Trum dang lên rất quá. Hum nay ban ra 2237. Chắc con lên nữa. Zùn dang dổ vào Trum anh ơi. anh cũng ngâm cưu xem tung xuỳ vào đâu để lợi nhuận cao, thanh khoản tốt.

Con bà nó said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (2)

Anh đã nhận được khoản refund của Zì rồi nhé. Zì vui lòng thông báo khi nào paypal có hiệu lực trở lại để donate lại.

@Mụ nón & cô Ben: Cảm ơn cả 2 đã share những thông tin quý giá về Aussie nhé! Giờ tôi phải rushing cho mấy cái document nên ko lên quán thường xuyên được. Hứa hẹn đến khi lên plan xuống hố sẽ hỏi 2 mụ nhiều.

Cô Cấn said...

Cô Chuẩn Nghèo! Làm ơn biên lại dưới cồng bằng chữ thường cái thành thành!

cu Tí said...

Vài niên trước mà zòm được bài ni cụa Zì ngài thì tui phi hết xèng vầu nhà đất đúng bản mệnh thì ngon hahaha, đàng này rẽ mẹ vầu chứng, đâm đì đẹt quá người ơi!

Bò đội nón said...

Hóng con Dzì mọi continua.
Mụ Dzì cho hỏi : Trích "Anh Bương giảng, batoong nào nhútnhát ethẹn nữtánh, ngại zủizo và lo bonchen, thỳ mua mẹ vàng mà gom trong dýt, những món khác dánh nhẹ thoy.",
---> nhưng chị chơi mẹ bất động sản rồi, láng đít thì lấy đéo lực đâu nữa mà chơi dzàng đây. Dzậy người nông dân phải làm sao?? Mua con gì (nót Dzì), ủ con gì (nót Con Dzì again) ???

Bò đội nón said...

Ref: Con bà nó (19)

Lưu ý: Cô Nó và người nhà đã có bằng lái xe kêu chưa? Nếu chưa thì phải làm ngay và luông, và thực hành nhuần nhuyễn kỹ năng lái xe nha, đặc biệt là lái thẳng tay lái (@Pín) chứ không phải tuyệt kỹ lạng lách xứ giùn âm binh hột vịt lộn.

Dai Cuong said...

- bài biên của Zì; chia tài sản ra 4 loại chính; mỗi loại lại có nhiều hạng mục; mỗi hạng mục lại có lựa chọn, chọn cụ thể cái nào rất khó, sai thì cũng tèng teng.

- bài biên của Zì nói rõ từng tạng người thì thế này thế kia; cùng tạng người tiền đông thì thế x ; tiền hẻo thì thế y.

- gắn kim thủy hỏa thổ mộc vào cho nó toàn diện; đông tây kim cổ, xưa nay kết hợp.

- bài này chỉ cách tiết kiệm và sinh lời chắc chắn, an toàn hơn.

- đặt bài này trong bối cảnh: Trump sắp nhiếp chính; các nước đang rầm rầm đổi tiền ( ấn, venezuala, nghe đồi cả úc,...) và giùn thì vẫn cứng, hoành tráng, to mồm, gân cổ thôi rồi. Không biết Zì ẩn dụ là gì?

Ẩn dụ là nói 1 cái sơ đẳng nhưng trong bối cảnh nào đó; để nói cái toa lớn, sâu sắc vĩ mô. hiểu được ẩn dụ lại tùy từng người. Ẩn dụ, nếu diễn tiến sai or ko chắc chắn sự việc xảy ra; chẳng sao; tao có nói vậy éo đâu. Ảnh hưởng uy tín ít.

Chủ đề tài sản lun là mối quan tâm; Zì đưa vấn đến từ 14xx đến này vẫn đúng; đúng hơn, lợi ích to lớn hơn khi khủng hoàng Giùn và toàn cầu.

Cái nào mà gì chắc cú: kiểu như vụ bầu tổng thống Trump; Zì sẽ chắc chắn hừng hồn, mạnh mẽ.

- Cô Phong Kỳ lại đệm quả đổi tiền năm 1985 nữa rồi tết 1986; không biết ý gì.

- Kính chầu.

p/s: phương pháp tự suy diễn

Chuẩn Tá said...

Từ matrix này, ngẫm ra không biết có hơplí ko Zì ?
Khi thị trường yếu, dễ biến đổi, khó lường như Thủy thì ôm gold cho chắc cú
Khi nóng hổi, phừng phựt bạo phát bạo tàn thì nhảy vào bonds thu lợi nhuận. Trường hợp này như cô Sao,2008 một năm ăn mẹ 20 phân
Khi hơi ấm, tăng trưởng địnhhình nhưng chưa bền vững như Mộc thì nhảy vào Land kiếm lời
Khi thị trường dịnhhình chắcchắn bềnvững tăng trưởng ít nên dổ xùy vào sìtốc.
Tiền lẻ có thể bơm vào 2 mảng lâncận tùy sức
Khi thị trường rộnglớn, trung hòa, vữngchãi như thổ thì mỗi ngành 1 ít.
Matrix này của Zì tôi thấy cũng có tươngsinh, tươngkhắc

cozy Le said...

Bài này hay đây, vậy là tôi mệnh thủy thì chỉ có thể đầu tư vào vàng và Bonds hả Zì.

Vụ stocks thì tôi bị dính một quả ở zùn đúng luôn, nhớ năm nảo khi chứng zùn đang ở đỉnh mới đất đang đỉnh thì tôi nhảy vào chơi stocks, à mà tôi vốn không mặn mà với stocks lắm nha, mới lại là không phải là tay chuyên nên không chơi ngay từ đầu, thế nhưng khi thấy zùn rồ lên vì stock lúc đó nên tôi cũng muốn thử đú, lý luận là đất lên thì bọn xây dựng phát triển, stocks bọn vật liệu sẽ lên, thế là tôi quăng 100 tr đồng zùn vào stock của một thằng sản xuất cement vì tôi đọc thông báo tài chính của nó thấy cũng có vẻ ổn. xác định là 100 củ chơi lấy trải nghiệm, thắng chơi tiếp, mất thì dừng đéo xoắn hehe

Danco said...

Chào chi bộ,

Làm tý buồi lồn cho nó có không khí giáng sinh, nhân văn nhỉ.

Các cô sau khi chơi phò thì cảm giác như thế nào, thế nao? ĐCM

Danco said...

[img=http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/hoanhson/2016_05_20/khoakeo_iwnh.jpg?width=685]

Danco said...

[img=http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/hoanhson/2016_05_20/khoakeo_iwnh.jpg]

Chuẩn Tá said...

Ref: Là Sao (7)

Năm 208 bds dã bắt dầu xuống dốc, bọn tay to tháo chạy, chínhphủ chơi gói kíchthích cứu bọn kẹt lại nhưng kết quả như 210 sốc thuốc ngã sùi bọt mép. Năm đó bọn tôi cũng rút ko kịp. Tay to đã bỏ cọc vì chúphỉnh cấm tungxùy ngoài ngàh chính. Sitoc còn nóng hơn. Cô Sao rút ra kịp là thắng mẹ, ăn trọn như bọn fpt

cozy Le said...

cozy Le said... (26)
đăng ký Tk các cái xong nhập hàng xong thi stocks đứng hình luôn, rồi đỏ lòm DCM
tôi nản quá ngâm con mẹ nó đấy đéo cắt lỗ, thỉnh thoảng coi nó lên xuống sao, năm sau thấy lên xanh tí bán hết luôn thu được tổng cả vốn lẫn lãi về là 64 củ hehe.
sau đó tôi dí dái vào chơi tiếp. Sau này nữa thì tôi biết được là báo cáo TC mấy công ty zùn trước khi lên sàn toàn xào nấu lại hết cả, đéo tin được, DCM chúng nó, mới lại đại bàng cá mập thao túng hết, đéo quan hệ mới tay chuyên thì cắn cứt hehe

Dai Cuong said...

Ref: Danco (27)

Lần đầu, lúc tin tin; 5 thằng rủ nhau lên Xuân Mai; hỏi ông xe ôm chỗ nào có; xe ôm chỉ 1 chỗ; vào hỏi; bị chủi te tua; vác trym về; bực mình với xe ôm.

Lần 2; chỗ NKT, Cầu Giấy; tạt xe đường, giả nai hỏi đường 1 ẻm; ẻm chỉ xong nói; có đi chơi không; bao nhiêu; 100k/shot vs 50k nhà nghỉ; ok; nhìn thấy vú lồn; trym đã cứng ngắc; ẻm cầm nhét vào; nhấp 5 cái; hợp đồng xong. Cảm giác, chẳng thấy cảm giác éo gì cả; vừa éo vừa zun; nhỡ cam vào nó bắt; gọi ông bô bà bô lên nhận người thì bỏ mẹ.

- Lần 3; ... ; lần n.

cozy Le said...

Thêm vào chơi quán Zì nứa thì thấy dừng lại là đúng, đéo phải tai chuyên thì đừng đú hehe

The Kop said...

Mạt Tướng đéo có xèng nhẽ chỉ chọn mõn món bốc cứt ăn vã nhể. ĐCM, đọc bài nài mà bùn thối mẹ cả cỗ nòng.

Cô Lìn Farrell said...

Ref: The Kop (34)

Cô Cốp quần thủng đít đây rồi.
Ngoài hút cát. Cô thử cửa nà bet con cu ti nhô hehe

Thôi cô biên ít chiện tỉn vện ở men men lưng đồi chúng anh nghe coi

The Kop said...

Ref: Dai Cuong (32)

Hehe, cô nài còn may chán.

Lần đầu, Mạt Tướng tỉn phò, đéo biết nó cho mềnh cắm vào đâu. Kiểu cave dựa tường, ục ục ịch ịch ba nhiệp, nó kêu rách bao gòi, lượn. Ngó quanh, tuyền bác sĩ với bồ đội nên đếch dám ho he. Miễn hết cả cưỡng, kéo quần, cụp đuôi té.

Cảm giác núc đó là nứng vãi nồn.

The Kop said...

Ref: Cô Lìn Farrell (35)

Cát tặc giờ cũng tranh giành ghê nắm. Mạt Tướng vưỡn đương hóng vụ MMO mí nại HYIP của Trung Tướng mà chưa thấy ngài ho hắng.

Cô Lìn Farrell said...

Ref: The Kop (36)

Chuyện tỉn phò anh dài như cô dâu nghìn tuổi các cô ạ.
Anh quí phò như ông bạn vong niên tri kỷ vại
Dưng, lần đầu tiên anh lại k ban cho phò, tội các em hehe

Thời anh còn tung hoành phồng chó, tuần 3 lân nhậu, rồi tất nhiên đá phò như 1 truyền thống nghĩa hiệp.

Cứ làm quả taxi 2 chiều đợi 3 tiếng. Hạt dẻ có 270 cụ. Lái xe dc quãng 30 cụ 1 khứa. Hài hòa phết. Phò đồ sơn anh chỉ ưng ninh dạt hay gianglaobaicho. Yêu nghề 1 cách miễn cưỡng, thường thời vụ, k trung kiên, cặm cụi, như hoaque, viettri, dưng anh vẫn quý, tác nghiệp hài hài, bỏn hồn nhiên như đi hái ngô thôi

Cô Lìn Farrell said...

Ref: The Kop (37)

Tôi biết chút mảng anh.
Bọn cát tặc lợi nhuận lớn, dưng toàn tay to đỡ đầu, cty nào làm thì thầu mẹ hệ thống khai thác cả tỉnh.

Năm nào đéo nhớ anh hóng vụ đấu đá truyền thông.
Mà khởi nguồn từ vụ cát tặc tỉn chết 1 làng.
Thằng giám đốc đệ của chủ tịch tỉnh đéo gì. Solo tướng về hưu, bắn đòm. Kéo lên cả nụi. Mấy cu ngã ngựa vụ vủ

Danco said...

Ref: The Kop (36)

Ủ ôi, các cô toàn bị công nhân tình dục phá chinh nhỉ, thật là tao nhã quã đi thôi.

Hôn nay, mượn rượu, chị đi đá phò. Một ẻm bán chính ủy, công tác vùng kinh bắc.

Thật là săn chắc, gọn gàng. Chị đang cảm nhận cái cảm giác phò phạch, ĐCM.

Danco said...

Ref: Danco (40)

Thiệt tình chị chả thấy cảm xúc cặc gì, ĐCM.

Mặc dù đối tác cao ráo, trắng trẻo, sạch sẽ.

Các cô có nhu cầu thì nhớ đến thăm quan các nhà máy gần gần trụ sở công an nhé. Toàn hàng ngon, lại an toàn. ĐCM

Danco said...

Ui ĐCM, say quá.

mr.Orlando said...Các cô vợ con cả zồi mà cứ azi phò phò thế lày là đéo ổn hehehe.

Anh Vẫn Biết.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=v90qHgL3tg4]

Danco said...

Sometime các em ẻm dư một món ăn để các cô đãi khách.

Chị nghiệm ra là các con đực chỉ có mấy món sau là đéo bao giờ chán:

- Xe bương

- Gái aka vú lồn

- Thể thao, tùy tạng.

Chúng batoong mần kinh doanh mà đéo tay chuyên mấy món trên là bú cặc luôn.

Danco said...

Ref: mr.Orlando (43)

He ..he...he...


Lồn lạ cá tươi he..he..he...


ĐCM, cô đéo tung xùy tài phú thu vú lồn thì có con cặc mần được việc, ĐCM!

The Kop said...

Ref: Cô Lìn Farrell (38)

Lần đầu Mạt Tướng chơi phò Đồ Sơn vào một trưa hè nhạt nắng. Trước đó một tuần, thằng đệ vèo qua Quán Trữ, bị mấy anh Cam tước mẹ cái driving license. Hai thằng thuê con Zace ghẻ, hỏng phanh, lượn qua phồng nộp phạt.

Mụ bán chè bồm nhận thầu từ A-X, mất nhõn 20p ngồi chờ thì mọi thủ tục hoàn thành. Chúng anh nhằm Đồ Sơn chực chỉ, không quên tạt qua rét-to-dần nhậu một chầu bả lả. Lúc nhấc được hai quả bi tới quán phò, Mạt Tướng vẫn ngỡ mình đang bồng bềnh giữa bãi mửa nơi quán diệu. Say mềm buồi, thụt hết cả pít tông.

Oeo cơm Mạt Tướng là một lúng liếng vàng son và đồng nghiệp. Đương mắc tè nên Mạt Tướng phi vội vào nhà xí đái phát đã, địt bọp tính sau. Móc mãi mới lôi được ông chiêm nho nhỏ ra khỏi quần thì cửa đập thình thình, sau đó bật tung. Úi chà chà, thì chính nà vàng son núng nính. Ngại điếu chiệu. Mạt Tướng bẩu ra ngoài chờ, đợi anh đái xong rùi chúng mình tâm xự.

Trước mắt Mạt Tướng là gần chục phu buồi, thả phanh mà lựa chọn. Mạt Tướng vốn dễ tính lại hoà đồng nên bảo thôi thì em lào cũng được. Vàng son tiến lên nắm tay Mạt Tướng nhắc, núc nãy trong nhà xí hẹn em gòi.

Lên phòng, vàng son giận Mạt Tướng ra mặt. Nàng bẩu, ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thích anh rồi, thế mà còn dám buông câu em nào cũng được.

Cắt cồng, gấu đương đòi vào khoang vét máng.

Cô Lìn Farrell said...

Địch cụ mấy con hủ hóa.
Tỉn phò mà k có cảm xúc. Phải cảm thấy vui vì làm dc 1 việc tốt cho xã hội chứ.
Đôi khi k phải là tỉn, chỉ như giao du 1 vài mảnh đời lang bạt. Vậy mà suốt ngày các cô đòi hỏi các em có tâm, nhiệt huyết yêu nghề, trong khi các cô chả thèm động viên cặc gì hehe

Anh giới quả phò lãnh tụ ý lợn. Malena

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=W-YD2Y8ojYE]

mr.Orlando said...

Ref: Danco (44)

Cô nói bằng thừa liền ông ai lại chả mê những thứ đó hehehe.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Bò đội nón (22)

Lúc nào cắt lãi xong, thỳ dủi phỏm

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Chuẩn Tá (25)

Dược dó, Zì khen

Dai Cuong said...

Ref: Danco (40)

- rượu vào, mỗi người 1 hứng; đứa đòi hát, đứa đòi phỏm, tổ tôm; đứa đòi đi tỉn; đứa đòi đi tắm và nghịch vú bướm cái em tắm;... đa dạng.

vừa rồi đi đá bóng giao lưu; rượu vào; kiếm số cho cả bọn đi chơi phò; bắt xe taxi 7 chỗ cho 9 mạng; đến Trần Duy Hưng; xe dải mỗi ngõ 1 đứa; lúc về thì ngược lại; nghĩ lại hài éo chụi đc.

- thời sinh viên; thích 1 em sư phạm, quê hatinhcho; mùa đông ngồi ghế đá buốt mông các cô ợ; em tựa đầu vào vai mình; mùi thơm tóc nồng nàn; chẳng nói gì, đến tận khuya; về kể mấy con bạn; chúng nói mèo chê mỡ; chỉ dừng ở đó, lấy em đó thì vỡ mồm; 1 chốn 4 nơi, xèng thì hẻo.

- Lần 3: rượu vào, ra quốc lộ 3, xuôi về Nội; cỏn đi cùng đâm sầm vào nhà nghỉ; trước sân; 2 ẻm nhiều tuổi phết; đang giặt quần áo. Nhận phòng, tắm xong, nằm chờ; lúc sau chính 1 rong 2 ẻm lên phục vụ. Vừa vào cái nói, ảnh cởi quần áo đi; đồng thời ẻm cũng lột luôn; nhanh chóng. Nói chung là hơi ngỡ ngàng vì cách tiếp khách nhanh chóng.

- lần 4: điện thoại đầy đủ với 1 ẻm chuyên nghiệp; hẹn nơi giao dịch đàng hoàng; đến noi giao dịch ẻm nói bỏ nghề rồi. Vác chim về thôi.

Cô Lìn Farrell said...

Ref: The Kop (46)

Cô tường trình khá chân thực đấy.
Các em lò đào tạo đồ sơn, đa phần anh thấy chan hòa, tự nhiên, dễ bảo. Có em còn biên thơ vở ô ly trong lúc giao ca. Chắc em giấc mơ thi sỹ còn dang dở.

Thời gian tốt nhất để giao lưu, nên là quãng 2-3h. Vì sau 1 đêm vất vả, hốc cơm, chè cháo xong. Các ẻm hăng hái, hào hứng, tràn đầy sinh lực, thậm chí yêu đời mơ mộng thăng hoa, sáng tạo hơn, nếu gặp khách bô trai như chúng mình.

Các em phò, về cơ bản đều bị hâm. 1 ngày giao lưu gần 2 chục anh già bằng bố hay ông nội, k hâm mới lạ. Vậy mà các em vẫn bám biển, bám nghề, thì các anh phải động viên em chứ. Em giải nghệ về làng, làm giàu quê hương, có khi còn nuôi sống cả đám trai làng đéo đùa.

mr.Orlando said...

Ref: Cô Lìn Farrell (47)

Anh xem phim đó, anh thương Malena zô cùng, đúng là miệng đời cay nghiệt.

Em ý thì đẹp tuyệt chần. Dkm.

Danco said...

Ref: mr.Orlando (48)

ĐCM, dạo này anh tiếp khách chả thấy mấy khi nói chuyện chuyên môn. Câu trước câu sau lại là xoay quanh mây chủ đề xe cộ, thể thao, cuối cùng là vú lồn.

ĐCM, thiệt là tội lỗi, tội lỗi.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: cozy Le (26)

Mệnh thủy, thì nên tránh dánh chứng thoy. Tuynhiên, nếu mua dược chứng antoàn, thỳ ngại cặc gì.

Cô Lìn Farrell said...

Ref: mr.Orlando (53)

Đúng thế thưa cô.
Monica Bellucci, đẹp mê man, hút hồn.
Khi thánh nữ về làng, bần nông thèm khát, dèm pha. Dưng ẻm iả mẹ vào bọn hóng hớt. Câng câng, ngạo mạn vì em nó là cao boong

mr.Orlando said...

Ref: Danco (54)

Chỉ zững thứ đó liền ông mới xích lại gần nhau hơn.

Tay bắt mặt mừng ôm zai bá cổ hehehe.

Nhớ có ziệu quốc lủi vào nữa nhé hệ hệ.

Danco said...

Ref: Danco (54)

Ở nhà thì chết lâm sàng

Ra đến đầu đường lại rôn ràng hát ca.


Ui, ui, ĐCM, thật tha hóa quá đi thôi.

Danco said...

Hay zà,

Con nào khoe đã sinh hoạt công tác ở han-cuc-cơ 8 niên, trồi lên đây chị hỏi tý, ĐCM.

Giờ chị muốn lập văn phòng đại diện tại hàn quốc thì phải mần sao. Theo luật của bọn Hàn quốc thì phải đáp ứng những điều kiện gì, ĐCM.

Cô tư vấn dạo cho chị ngửi nhát, ĐCM

Dai Cuong said...

- lúc chưa vợ con gì; có đồng nào tiêu sạch các cô ợ; rượu chè, phỏm cạ, đề đóm; masage; phò phạch,...

- khi vợ con rồi mới có động lực hơn; không phải ủ ôi lấy vợ đâu nhế.

- năm 2013, đất cát trầm lắng; huyện X của hnoicho; bán đấu giá đất; anh em éo mua; mình nhảy vào mua; 8trieu/m2; 60m2; rồi làm nhà nhỏ nhỏ mát tôn; hehe; làm nhà biết nhiều thứ kinh hoàng.

- Sau đó thấy khi đó đất lên nhanh quá; chưa được 1 năm mà lên tân 14 triệu/m2; bán luôn; ông bô bà bô cản; mặc xác chúng; bán đc 14 triệu; lần đầu cần xèng nhiếu và lãi, sướng mà mê mẩn luôn, bán nhà cũng biết chút về giấy tờ, đủ kiểu.

- Sẵn đạn trong tay, khu đó lạo đấu giá tiếp; lần này mật ít ruồi nhiều; phải đi thỏa thuận ngầm các cô ợ; vác 150 cụ; cuối năm 2014 để đặt mua; mua vào 9 bán 13; heehhe.

- Nhảy vào chứng khoán; 150 triệu; lúc thu về còn 74 triệu; cay sót lắm các cộ ợ.

- Làm mấy vụ nữa, chẳng đâu vào đâu; ngồi xem xét lại bản thân.

- Rồi 1 ngày lang thang, gặp quán và theo học FMBA của Zì.

mr.Orlando said...

Ref: Danco (58)

Anh có xem film cowboy lâu zồi đéo nhớ tựa đề phim phỉm.

Có đoạn hội thoại mà anh zất tâm đắt của một tên nhân vật cực đẹp chai và hào hoa.

Tển phát biểu đẹo mẹ chúng cô, trong đám này chỉ có anh mới xứng đáng dẩn đầu, chúng cô phải nghe anh tất.

Một tên già hói bẩu, why?

Tển chả nhời, vì anh đéo có vợ con, 1 liền ông thông minh là không nên lấy vợ.

Mà đúng tển thông minh cực, đẹo mẹ đúng là phim hehehe.

wet blanket said...

anh đạp phò cũng tương đối, nhưng lại đéo có trận nào ghi dấu đặng kể lại chi bộ

thú thật, khi tỉn phò
vui là chính, anh chả sướng bome gì, vì các em ý ... rộng quá, tỉn cứ như đấm vào hư không, giống đi gym

chỉ có cây nhà lá vườn là ngon nhất cacc ah

Cô Lìn Farrell said...

Ref: Dai Cuong (60)

Cô ZaiCuong tuổi trẻ đam mê, quyết liệt tôi phục rất.

Có dính càng vào bất kỳ đâu mới vỡ vạc ra nhiều thứ, tưởng như đơn giản. Dễ ăn nhưng đéo phải.
Dù thời vận, cơ duyên luôn thay đổi, chúc cô đam mê đong xèng quật cường, luôn và mãi hehe

Tôi chỉ thuần kỹ thuật ăn no vác nặng, đầu tư kinh tài hầu như đéo khái niệm, thế mới trăn trở, phải vác vở đi học Zì ngai và luôn hehe. Dcm phải thành kỹ trị chứ đéo phu phen mãi dc, phí mẹ thằng người ra

mr.Orlando said...

Ref: The Kop (46)

Đang gay cấn mà cô Kóp lặn đâu mất tiêu zồi.

Dai Cuong said...

Ref: wet blanket (62)

mấy em ấy có bài khép đùi mà?hehhe

lần đi hát tay vịn, éo thích trò này lắm; 1 ẻm nói nhỏ với mình: anh làm bồ của em nhé. Đứng hình, lặn mất tăm, không hát với hò gì cả. Cơ mà ẻm cũng éo đẹp gì cho lắm.

Cô Lìn Farrell said...

Ref: mr.Orlando (64)

Cỏn báo cáo xin phép tôi để đi phu vét máng rồi cô ạ.
Chắc sau khi học bài lên đỉnh, đã giác ngộ, về áp dụng ngai.
Muốn thành nô dịch vện tốt phải chăm ngoan chứ sao.

The Kop said...

Ref: mr.Orlando (64)

Cáo lỗi cô. Mạt Tướng bận chút việc. Giờ này phải đảo qua mấy xuồng cát coi có thằng nào nó phá hoại công cuộc cách mạng, còn kịp thời cho cỏn mấy nắm hạt cải, cút về mới mẹ.

Nhọc lắm, cô Lận Đồ có hiểu cho không?

The Kop said...

Ref: wet blanket (62)

Hehe, anh Chân Ướt mõm loe, nhẽ chuyên dùng hàng ba loét, bao trọn gói tiền phòng, khu công nghiệp không khói TDH, NKT, NTĐ... có phỏng?

The Kop said...

Ref: The Kop (68)

Thi thoảng có diệp lên thủ đô, Mạt Tướng cũng.

mr.Orlando said...


Các cô không biết sao chứ đối zới anh, anh thích mẫu vàng son đầy đặn như nhân vật Malena zậy. Tuyệt đối không thích mình zây cây cảnh.

Vẻ đẹp chuẩn mực mà thời kỳ Phục Hưng thế kỷ 15-16 ở Ý đại lợi tôn thờ, vòng nào ra vòng đó. Thiệt là đẹp quá đi.

Dai Cuong said...

Ref: Cô Lìn Farrell (63)

- tôi làm kỹ thuật, trợ lý vớ vỉn;làm chính nhưng tiền éo biết và éo được hưởng tương xứng; môi trường ao tù nước đọng; thằng trên mình tham như mõ; bực éo chụi được; lên nói rõ quan điểm; chúng ghét chúng kiềng mặt, éo giao việc gì nữa; kệ con bà chúng; đi làm việc khác.

- sau mấy vụ làm ăn, va chạm chút xúi; biết được chút xíu; thấy cơ hội chỗ khác cũng nhiều.

- tháng trước; đi trả lời phỏng vấn xin việc; đi nhầm mẹ nó công ty; công ty này cũng đang tuyển; trả lời lộn bậy nhưng vẫn được thi hết các vòng. cuối cùng gặp con giám đốc; hỏi mày đang ứng tuyển vị trí gì không; em khai thật;là nhầm công ty phỏng vấn, không biết mình ứng tuyển vị trí nào. Lưu ý: công ty này đến cửa ghi tên; là được hỏi.

- vừa rồi đi làm hộ chiếu, thẻ căn cước; thấy bần lông éo biết đọc biết viết; nảy mẹ ý tưởng ngồi viết thuê cho bần lông; viết xong bần lông chỉ việt ký thôi; mỗi con thuê mình lầy 50k ông cụ; ngày cũng kiếm đc 400k ko đuồi đâu; hhee

mr.Orlando said...

Ref: Dai Cuong (71)

Nếu cô chả nhời phỏng zấn nhầm công ty, bỏn nhân sự chúng đéo thích đâu, mặc dù cô nói thật, chúng chủng luôn thích cá nhân ứng tuyển rạch mạch đường đi nước bước của công ty cụa chúng.

Cô Lìn Farrell said...

Ref: wet blanket (62)

Con Chăn ướt này tỉn nhạt nhẽo nó quen đi.
Ai lại hùng hục như gym, vện thì có tình cảm hờn dỗi, hí hửng hơn, chứ k hẳn là cấu tạo khác biệt nhớn.

Hiện trạng k quan trọng bằng bối cảnh đâu. Vần đối tác ra ban công ngắm trăng, bú bia, vừa tác nghiệp vừa trâng tráo nhìn cô lao công nhặt rác. Hoặc thủ đoạn táo tợn hơn là rủ đi bơi, sông hồ hay biển, chen chúc quả phao, sóng cứ dập dềnh làm thay công việc..
Có bận anh đang vừa tác nghiệp vừa tâm sự chuyện nghề em phò vong niên. Tự nhiên ẻm có điện thoại, em đang dở thì móc buôn luôn với tình yêu mẹ 20 phút, đúng là dân chuyên nghiệp, cảm động luôn thật.

ngọc Phamkim said...

zì ơi cho hỏi ai ở đây đã có kinh nghiệm mua hàng trên alibaba hay aliexpress chưa, em định mua ít đồ trên đó mà thấy cái ship nhanh ship chậm rồi thuế má các kiểu con đà điểu mà suy nghĩ ko biết về rồi có tiền cá quá tiền cơm ko :"> nhờ các cao nhân chỉ dạy ạ

Dai Cuong said...

Ref: mr.Orlando (72)

Công ty đó ra đề kiểm tra sai tóe leo; tôi nói các anh ra bài sai chỗ này chỗ kia; chỗ này gây hiểu nhầm; mấy con coi thi căm tôi lắm; kệ mẹ chúng; hehe. Mấy cỏn thi cùng đợt, đọc bài ko hiểu gì câm như hến; đến lúc e hỏi đề bài và giải thich đề bài chúng mới làm được. Thi xong chúng cười phớ lớ mời bia; bia mả cha chúng. Dù sao tôi cũng ko khoái làm chỗ đó; nên bật lung tung.

The Kop said...

Ref: mr.Orlando (72)

Thì cỏn phỏng vấn nhầm nên ko nắm được thông tin gì về cty đó, đành phải thú thực thôi. Chẳng nhẽ chém huyên thuyên ko trúng cái gì, bỏn càng coi cô chả ra cái đéo.

Mạt Tướng từng được thằng bạn cho hưởng cái cảm giác làm interviewee một bận. Hehe, hài vãi đái. Bạn Mạt Tướng phỏng vấn mấy chỗ và nhận được việc cái bụng nó ưng dồi. Cỏn bảo Mạt Tướng, mài vào giả nhời phỏng vấn cái xem dư lào. Cả đời chưa được đi PV bao giờ nên Mạt Tướng thực nà phấn khích. Thằng bạn dạy cho Mạt Tướng trước phần câu hỏi và giả nhời, nhuyễn phết.

Vào phòng, Mạt Tướng cũng bắt tay bắt chân loạn xì ngậu như ai. Thằng kia hỏi câu nào, Mạt Tướng lại nhe răng nhăn nhở, gỡ chút thì gian nhẩm lại lời thầy. Cuối cùng, cỏn hỏi Mạt Tướng hành dung bản thân ra sao trong năm niên ahead? Câu này dễ, dù chưa học nhưng Mạt Tướng vườn giả nhời hết sức tự tin. Lói thật anh chứ, nay mai em còn chưa biết sống chết thế nào, nghĩ đéo 5 niên cho ung mẹ đầu lâu.

Vụ đó, con bạn nói lại là nó mời phỏng vấn tiếp vòng đéo gì nữa. Cơ mà Mạt Tướng đồ rằng cỏn bốc phét thôi.

mr.Orlando said...

Ref: The Kop (76)

Ý của anh là đâu bắt phải nói xạo đâu.

Mà là khả năng rớt từ vòng gửi xe. Hay là không ấn tượng tốt, Lý do là phỏng vấn nhầm công ty.

wet blanket said...

Ref: ngọc Phamkim (74)

hàng giá trị quanh quẩn 50-100 đô thì k phải lăn tăn thuế má, anh em hải quan nới lỏng phía Tung Của kha khá, batoong cứ order rồi chờ hàng bình thường

còn muốn nhanh lẹ rẻ khi mua hàng giá trị cao thì nhờ dịch vụ, google đầy ra..

hoặc nếu batoong là vàng son, anh Ướt đơi xiên phép được giúp đỡ hehe for the best

Dai Cuong said...

Ref: mr.Orlando (77)

Khu công nghiệp đó nhiều công ty lắm; chúng liên tục tuyển. Tối hôm trước nghiền ngẫm công ty của Mỹ; lớ ngớ nào chạy sang công ty của Giùn; ngồi chán chê đợi phỏng vấn; lúc nhìn logo công ty mới nhớ là nhầm; gọi điện sang thì chúng nói; cuộc phỏng vấn kết thúc. hêhhe

mr.Orlando said...

Ref: The Kop (67)

Cô làm bến cảng gì mà, anh nhìn thấy bàn tay cô trắng trẻo như công tử bột.

Nhẻ cô chỉ đứng, chỉ chỉ chỏ chỏ bàn tay năm ngón hệ hệ phỏng?

Lừa Citizen said...

Zì lại reopen fuckbuc à : https://www.facebook.com/anhoang.trungtuong
Đang rộ lên tin đồn đổi tiền, mời Zì và chi bộ khai sáng cho văn công.

Lừa Citizen said...

Bọn đầu bò đi đâu cả rồi ? Bam cái cho đỡ nhạt mồm :
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nghi-can-tung-tin-don-doi-tien-bi-bat-3514200.html

Unknown said...

Trước sinh hoạt ở một group cũng nghe vài mem nhắc về Dì, tưởng thế nào vào xem thì thấy cứ đòi nhận donate này kia là đéo ham rồi out luôn. Kiến thức thì cũng vớ vẩn, quanh đi quẩn lại nói mấy cái chung chung chả sâu, mà đéo hiểu sao nhiều con cứ tôn lên thành thánh, rồi ảo tưởng như con Khà.

Dai Cuong said...

Ref: Unknown (83)

một sự vật không thể đem cảm xúc như nhau cho mọi đối tượng được.

có cảm xúc thì cô ở lại; không có cảm xúc thì biến; chẳng nhẽ phải thở điều hiển nhiên như vậy?

The Kop said...

Ref: mr.Orlando (80)

Được thế thì còn jì bằng hử cô. Dưng mà chưa được, chưa được. Nhẽ còn nâu nắm.

The Kop said...

Ref: Danco (40)

Mạt Tướng bị phá chinh bởi một nạ dòng. Not bởi phu buồi aka công nhân tềnh rục.

Dai Cuong said...

bài viết này của Zì trong thời điểm này là ẩn dụ gì đó; nhưng cơ bản là cách giữ gìn tài sản;

nếu đổi tiền or phát hành thêm tiền or bỏ mấy mệnh giá 500.000 đồng chẳng hạn ( ấn; venezuela;...) or có thể in tờ 1.000.000, 2.000.000; là những cách bòn rút tài sản của các cô, nếu để tài sản bằng đồng ông Cụ.

ví dụ: hiện tại có 1 tỷ ông cụ; gửi bank kiếm 8% năm; 1 tỷ ông cụ, hiện tại tương đương; 450.000 usd or 312,5 chỉ vàng. Phá giá 10-15% tiền ông cụ, theo xu thế quốc tế; 1 tỷ ông cụ còn bao nhiêu????

Phong Ky said...

Đại khái thì nó như thế này khi chúng ta hời hợt, he he.

Vương An Thạch quan đời Tống văn hay chữ tốt, tài kinh bang át cả vua.

Sau lần tuần du phương Nam về trong một lần thiết ẩm các quan dưới quyền, tức cảnh sinh tình phóng hai câu cảm thán.
'' Minh nguyệt sơn đầu khiếu.
Hoàng cẩu ngọa hoa tâm. "

Tống triều thời thởi có Tô Thức aka Tô Đông Pha, đệ nhất thơ phú ho một tiếng con nhang reo ầm ầm như thác, nghe được câu đó nói rằng, Vương gia tướng tài văn không tệ, sao biên câu ngớ ngẩn đến vậy?", sao Ánh trăng lại hót trên đỉnh núi?, sao Chó vàng lại ngủ trong bông hoa?". Bèn sửa lại.
" Minh nguyệt sơn đầu tiếu.
Hoàng cẩu ngọa hoa âm." he he, tức là:
" Ánh trăng cười đầu núi.
Chó vàng ngủ bóng hoa." he he, tuyệt tác.

Chuyện đến tai Vương đại nhân, đại nhân không nói gì nhưng bắt Tô thi sỹ đi đầy Phương Nam biệt xứ.

Hai năm ở Phương Nam, Tô lưu chuyển qua nhiều vùng, vào một chiều Hè yên ả, Tô nghe thấy tiếng một loài chim rất lạ không giống bất cứ loài nào ông từng biết, ông hỏi người nông dân, người đó cho biết dân ở đây gọi nó là chim Minh Nguyệt, chim này chỉ mùa hè mới bay về và sống trên đỉnh ngọn núi hiểm trở cao nhất vùng.

[img=https://webqinsmoon.files.wordpress.com/2015/04/f319f2ca7bcb0a4639b1ed6a6963f6246a60af39_meitu_5.jpg]

Tô giật mình hỏi thế vùng này có con gì tên là Hoàng Cẩu không, người nông dân cười rồi giải thích, Hoàng Cẩu là tên một con sâu mầu vàng nằm trong hoa cỏ to như mào gà, ngài bóc ra là thấy.

[img=http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2012/03/02/co-ga-loi-tieu.jpg]

Đêm đó Tô đã thảo bản tấu tạ lỗi với Vương gia tướng, nhận mình biết một mà không biết hai. Sau này, hai người trở thành bạn chi kỷ, diệu mới nhau suốt. He he.

PS. Có những cái chẳng cần giải thích, vì chúng chưa đủ thông tuệ. he he.

Dai Cuong said...

Ref: Phong Ky (88)

Hiểu ý cô; bài viết của cô hay.

Dai Cuong said...

Ref: Phong Ky (88)

bức ảnh thứ 2 của cô làm tại hạ nhớ tới thời trẻ trâu; nhặt những cỏ gà này; rồi đi quất nhau; đầu cỏ gà nào đứt trước thì thua.

những người hiểu biết, thông tuệ, trải nghiệm nhiều; thần thái ung dung; làm viết cái gì cũng có ẩn ý có chiều rộng, chiều sâu nhiều nhiều.

hiểu được người này phải tầm tương xứng về trí tuệ; trải nghiệm. Nếu không phải đi đày; như Tô thi nhân trong chuyện; người chỉ mơ mộng ảo diệu với ngôn ngữ, lý thuyết; ảo tưởng về bản thân; xa rời thực tế

Con bà nó said...

Ref: Bò đội nón (23)

Lái xe thì tôi ok. Lái trên đường thẳng như Úc lợn, tốc độ chừng trăm cây số giờ hay lạng lách như ở Giùn, tốc độ 10 cây đều khỏi bàn. Tôi đã cẩn thận lấy luôn cái International Driving License (IDP) hạn 3 năm luôn rồi.

Vện tôi bây giờ mới chịu đi học lái xe kêu. Cỏn sợ đéo dám lái ở Giùn. Mặc dù đã từng thử lái ở Mẽo, Đức, Úc lợn đủ cả. Viễn cảnh ở cách downtown 30km, các shop cách nhà cũng 5-7km trở lên khiến ẻm chịu move ass đi học rồi hehe.

Cho tôi hỏi sang Úc lợn muốn convert bằng lái Giùn hoặc IDP sang Aussie Driving License thì process thế nào?

Dai Cuong said...

Ref: The Kop (86)

rất trân trọng khai với các cô; tại hạ tự phá trinh mình bằng tay; sau 1 lần vác cuốc vào xin nước mưa, thấy chủ nhà đang xem sex.

kiến thức giới tính của tại hạ là do gà vịt; bò lợn dậy; thực hành bởi các cô phò; đẳng cấp tình dục (làm tình) thì học tại quán bựa.

1 lần đi phò: tại hạ vận dụng mọi cái tinh hoa; em phò sướng đờ đẫn; ko biết giả vờ or thật; rồi ẻm bừng dậy; anh ra đi; anh là khách đầu tiên của em hôm nay; và có nhiều khách đang đợt ẻm; dừng tập thu súng về doanh trại.

Bò đội nón said...

Ref: Con bà nó (91)

Cô Nó:
1/Theo quy định của bang Victoria (cơ quan quản lý giao thông và bằng lái của bang gọi là VicRoads) thì những ai có bằng lái oversea thì được phép lái tạm thời trong vòng 6 tháng mà không cần đổi bằng, và đương nhiên phải tìm đọc và thông hiểu luật giao thông tại Úc. Sau sáu tháng, nếu cô vẫn còn ở lại thì bắt buộc cô phải (học và) thi chuyển đổi bàng lái sang bằng lái của Úc.

Theo tôi, khi cô đến Úc, trong thời gian đầu set up cuộc sống, thì nên sắp xếp thời gian thi chuyển đổi bằng lái trong thời gian sớm nhất, vì sau đó, khi cô bắt tay vào đi làm, sẽ không có thời gian nhiều cho việc học và thi, lợi nhuận không cao.

Khi có bằng lái xong, đó là số ID của cô suốt đời, mọi giao dịch sẽ căn cứ vào số ID đó:---> lợi nhuận là đây chứ đâu.

Cắt cồng, đi ị cái...

Bò đội nón said...

Continua ..(@Dzì mọi chim teo)

2/ Cô và vện nên lấy bằng lái tại VN, cũng không nhất thiết phải đổi bằng quốc tế chi cho tốn kém vì đằng nào khi cô qua đến đây cũng thi đổi bằng rồi. Lợi nhuận ra sao???

- Khi đến Úc, việc đầu tiên là đăng ký đi thi luật (thi trên máy tính), cô có thể thao khảo tại đây :https://www.vicroads.vic.gov.au/licences/your-ls/your-learner-handbooks.

- Sau khi thi luật đậu xong, cô có thể đăng ký thi lái thực địa luôn (Với điều kiện là cô đã có bằng lái overseas). Khi đi thi lái, cô có thể dùng xe của người quen, hoặc thuê xe của thầy dạy lái. Nếu thi đậu, cô sẽ được nhận bằng lái trong vòng 10 ngày (working days). Nhưng tin tôi đi, cô nên thuê thày dạy lái kèm cho cô ít nhất 10 hours thực hành để có thể đậu bằng khi thi lần đầu, tránh tốn kém.

- Lợi nhuận khi có bằng lái VN:
a/ Nếu cô trên 25 tuổi: Cô sẽ được cấp bằng full.
b/ Nếu cô dưới 25 tuồi : Cô được cấp bằng P (Probation) đỏ 1 năm (Giống bằng full nhưng có hạn chế), sau đó, nếu không vi phạm sẽ có bằng full.
c/ Nếu cô không có bằng VN trước: Thi luật, học và thực hành cho đủ 120 giờ, chờ thời gian tuỳ theo độ tuổi ---> thi bằng P đỏ ---> chờ tiếp 2 năm, then lấy bằng P xanh ---> Chờ tiếp 1 năm thì lấy bằng Full.
P đỏ: bị nhiều hạn chế, P xanh: ít hạn chế hơn Full.

continua

Bò đội nón said...

Chi phí :

- Hiện nay, giá thuê thầy dạy 1h ( xe của thầy dạy, cô chỉ việc lên xe): Thầy Việt ($A30-$A35/h), thầy Úc ($A40-$50)
- Thuê xe thầy dạy đi thi: từ $180 (tham khảo)
- Lệ phí thi luật + thi lái + cấp bằng lái : khoản $400 (tham khảo

Frankers Lee said...

Thầy Việt dậy lái xe ở Mẽo đây
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=JvgLrSIOP1Y]

An Hoang Trung Tuong said...

Từ nay, Zì sẽ không nhận donation qua Paypal nữa, vì thủtục rất lằngnhằng quá.

Con Chuối Thúngdúc vuilòng trả lại xèng donate của các batoong Cozy Le và Zim, zùm Zì nha.

Many thanks

Dai Cuong said...

Ref: Bò đội nón (94)

Lấy bằng lái tại Nội Giùn; 9 triệu ông cụ; học khoảng 8 buổi; biết lái;

còn lái ngon thì hết nhiều hơn. Nhưng vẫn dẻ hơn Úc. Đừng có đâm vào đâu thì rẻ thôi

Bò đội nón said...

Ref: Dai Cuong (98)

Thật sự lái xe ở Úc cũng dễ mà. Nhiều anh chị biết, tuyên bố là tay lái lụa, 10 mấy năm kinh nghiệm tại giùn, đcm khi thi phải lần thứ 3 mới đậu, có em tới năm lần, hao tổn hết sức. Vì vậy tôi nói là kỹ năng lái thẳng quan trọng đới.

Lái xe ở Úc/ giãy chết, đơn giản: thuộc luật, lái xe give way, friendly và don't over speed là ok, còn đường thì của ai người đó chạy thôi

Lừa Citizen said...

Ref: Frankers Lee (96)

Con Fanh bam nồn gì bam lắm vại, nhạt như lước nã.

Cô Tư said...

túm lại là các cô liền ông Giùn nào cũng đã/đang/sẽ quan hệ bên ngoài với gái bán dâm có phỏng? Chỉ cần đối tác có cái lỗ và 2 vú là các cô có thể have sex? Nó có giống lấy miếng thịt bò 2 lạng khoét 1 lỗ rồi đâm chọc không các cô?

Dai Cuong said...

Ref: Bò đội nón (99)

theo tôi có bằng B2 năm 2012; vừa rồi; tự dưng có ô tô đi; chưa có kinh nghiệm nhiều; chỉ thấy đi nhiều mình thấy từng bước làm chủ cái xe (không gian, căn chỉnh, ước lượng khoảng cách chính xác; chân côn, phanh, ga, gài số nhuyễn; sử dụng hết các chức năng của xe, nhất là chức năng đèn); mong các cô chia sẻ thêm.

Danco said...

Ref: Cô Tư (101)

Con đực nào cũng vậy, thưa cô tư.

Dai Cuong said...

Ref: Cô Tư (101)

- lúc mới nhớn; cù lần; mà nhu cầu thì cao, tò mò. Hơn nữa, liên tục được bơm vá về cách; giao cấu thế lọ thế chai; tả ngực tả mông đàn bà. Không đi như vậy thì biết làm sao???

- khi lấy vợ rồi tại hạ, hehe, hết nhu cầu đi phò.

- Đôi lúc, thấy mấy cỏn chỗ làm đi; đi phò vì: nhu cầu của cỏn cao, vợ ko đáp ứng được; rượu vào ngạt mũi, mà nhu cầu thì bức bách; 1 cách mời nhau thân mật trong quan hệ đực- đực.

- Nhiều lúc thấy 1 ẻm phò đẹp là đẹp, nổi hứng muôn sở hữu,hehe

cu Tí said...

Ref: Cô Tư (101)

Theo tui biết trong cộng đồng của mình thì hehe cứ 100 con đực thì đi FÁ-ĐÒ độ 101 con mà thôi.
Chiện ni cũng giống như cà phê ăn sáng thôi, xong rút ví rồi ta về,thật là nhẹ nhàng, gọn gàng, vui vẻ không ồn ào.

mr.Orlando said...

Ref: Cô Tư (101)

Liền ông ví như bé bi chưa bao giờ chịu nhớn vậy đó người đẹp ạh.

Em nghe bài lày nà hiểu tất hệ hệ.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=5_8ia_5BwEk]

Thằng mặt lồn said...

[si="14"][co="#000000"]Lái xe ở Tai dễ như cạo lông buồi, có lồn gì phải xoán. Hehe

Tôi thi bằng ở Giùn để mốc như lồn phò ế. Luyện vài bữa sang lái như đúng rồi. Chỉ có điều lúc lái thẳng không sao, lúc rẽ lại đi lộn mẹ làn bên phải. Mất mấy tuần mới quen. Hehe dcm[/co][/si]

Lý Thông said...

Các anh chơi phò như để xả zâmtính và thểhiện namtính thì đúng là nôngphu zất !
Với tôi thì chơi phò như một hình thức thưzãn, mátsa và cảmnhận.
- Mục thưzãn thì như thế này đa số cácanh cho zằng mấy côthợ tìnhzục là nãongắn kém hiểubiết...Nhưng sai hoàntoàn nhiều côthợ đang là sinhviên và có những côthợ zuyên zất khi kểchuyện đờithường...Hãy gọi chai champagne nhâmnhi chuyệntrò, kểcả khi biếtzằng các côthợ ấy đang ziễn, sau mươi phút zồi mátsa các anh sẽ cảmthấy nhânvăn zất khi đi chơiphò.
- Mục Mátsa thì kèn, liếm, phi cáccái khỏi cần kể ...
- Mục cảmnhận: Mỗi côthợ có kiểu vú, lồn, lông và đặc biệt mùi zathịt không cô nào giống cô nào sau khi chinhchiến nằm nghỉ zăm chục phút vê vú móc lốp thật tao nhã quá đi he he ...

Cô Tư said...

Các cô chơi phò xong về quan hệ với vợ có còn cảm hứng? hay chỉ qh cho đủ bài, rồi hôm sau lại đi chơi phò cho fresh?

Cô Tư said...

Chuyện các giai Giùn bị/được/chủ động bị phá trinh = phò có vẻ phổ biến ha? Tui nghe thằng bạn thân tui kể hồi năm đầu ĐH bọn giai lớp nó có 1 trận đá bóng, xong đi uống bia, xong ngồi nói chuyện về sex và thống nhất rủ nhau đi phá trinh tập thể (do trường nó toàn giai). Rồi gần chục thằng con giai 19 tuổi vẫn mặc nguyên quần áo đá bóng đi tìm hàng đèn mờ ở dưới phía dưới Giải PHóng ấy. Rồi cũng tìm thấy, rồi thì cái nhà đấy nó ko đủ gái, phải điều thêm từ chỗ khác về, thế là đứa vào trước đứa vào sau... Hồi tôi nghe nó kể thì nghĩ là chắc có đám đấy nó thế thôi. Vào đây mới thấy hóa ra nó là rất phổ biến.

Tôi mà làm ở Bộ LĐ tôi offer đưa nghề phò vào danh mục nghề nghiệp chính thức, có đóng thuế, đóng bảo hiểm đàng hoàng.

đt dđ said...

Dcm nhẽ có mình ên tôi yêu một ẻm và cưới luôn.

phò phạch, massage, chưa bao giờ . nhẽ hiền như vậy nên xèng ít hehe

mà nói thêm một câu cho công bằng, nhẽ do tui ở trong môi trường ko phò phạch, diệu chè...chứ mà có "điều kiện" chắc tôi cũng như các anh trong quán cũng hehehe

Cô Lìn Farrell said...

Ref: đt dđ (111)

Vậy cũng là oan hỷ cho cô phôn khôn này quá.
Miễn sao cô k thấy cô đơn, lạc lõng trong vòng tay liền bà và hài lòng với nó. Ko nhất thiết cô phải a dua theo bọn đá phò lấy vui như bỏn, những kẻ kém may mắn với trong ty, tôi thật.

Thực ra anh k thích mấy cô phò thị dân manh mún, luẩn khuất ở nụi. Nó vừa thiếu chuyên nghiệp, dấm dúi, khuất tất, sinh ra các ẻm phò láo liên, trí trá, hay nhõn a thấy vậy sao.
Anh thích những qui hoạch giản dị, mạch lạc rõ ràng như đồ sơn hay quất lâm hơn. Các ẻm lựa chọn tự nguyện và sòng phẳng. Chả cần đéo ai thương hại. Nên hợp pháp hóa để cho các ẻm 1 vị thế xứng đáng hơn.

Cái nết đá phò nó nhẽ đến anh từ lối sống phóng đãng, phiêu dạt dưng cô quạnh, luôn cần 1 sự giao lưu tâm hồn nhiều hơn là thể xác. Nhẽ lúc giao thời chờ tìm vện hay sao.

Thực tình anh k thích kiểu tụ tập đông, búa xua, hô hố với nhau lắm. Vì cảm thấy các ẻm sẽ bị cợt nhả rẻ rúng, như pet vô tri. Vì a sợ cảnh phải nhìn các ẻm cam chịu những lũ thô lỗ bần nông, rồi lòng cay nghiệt thù oán đàn ông dai dẳng dai dẳng..

mr.Orlando said...


Mấu chốt vấn đề, là liền ông dể dàng lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, chỉ trong tík tắk 5 hay

6s gì đó là đã thăng hoa, gần như 100% liền ông đều biết cảm giác lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn.

Vậy liền bà thì sao? Hông đơn giản zậy, liền bà do cơ địa khác biệt, nhạy cảm dể xúc động đậy hehehe, nên cần có zững lời lẽ ngọt ngào thủ thỉ bên tai nàng dấu yêu. Zững hành động mơn trớn nồng nàng, hư đốn, lúc zu zương lúc mạnh bạo thì em ý mới hòa nhập và rung cảm. Vì lẽ đó mà các em ý luôn có xúc cảm zâng trào thăng hoa với người người đàn ông mà mình thương yêu and cảm mến.

Cho nên các cô luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Thì là mà zằng.

Liền bà yêu bằng tai, liên ông yêu bằng mắt là zậy đó.

Liền ông chúng cô cứ tượng nữa thế giới kia, cũng phàm phu tục tử như chúng cô hay chăng?

Khà khà khà.

mr.Orlando said...

Ref: mr.Orlando (113)

Vì điều đó nên ta có kết luận zằng, vàng son thì luôn luôn kén cá chọn canh.

Còn liền ông thì cở nào cũng chơi sát ván hệ hệ.

The Kop said...

Mõn lần bàn về Phò, thiết nghĩ, đồng bào cũng nên nghe lại chước phẩm lừng danh, khai trương quán bựa, bởi Trung Tướng An Hoàng.

Dai Cuong said...

mấy ông bà làm luật hợp thức hóa nghề phò lâu quá nhỉ; đi chơi cứ ngơm ngớp bị CAM tóm, rồi đen ra có trát lên CAM nhận người thì buồn lém, vẫn biết lo bò trắng răng.

Có lần ngồi cỗ cưới với 5 anh em CAM; chúng biết mình, nên nói mẹ ý định của chúng với nhau; dạo này chỗ anh thiếu hàng quá; kiếm đâu cho anh chục em. hehe, làm ăn nhớn đấy nhỉ.

Dai Cuong said...

Thằng bạn em; nhờ phò làm mất tân mà khi gần gái là nó mạnh mẽ hơn, đỡ ngại ngùng, e thẹn; trước khi mất tân nó éo biết làm gì dù có vài cô người yêu, vòng nào cũng căn đét; sau vụ mất tân; đến cô bạn này tiếp theo thì chúng cưới nhau. Sau đón dâu; làm vài choác etanol, riêng tư mấy thằng; nó thừa nhận sau vụ mất tân do em dẫn đường; nó mới dực lửa lấy vợ.

Dai Cuong said...

Có lần đi phò, nằm nói chuyện với ẻm; ẻm nói đa số tầm tuổi anh đi; cũng nhiều bác 60-70 da đỏ au au cũng đến; áo đồng phục học sinh cũng có. Hehe; cấm éo gì nữa mà lâu thế.

The Kop said...

Cách nay vài niên, Mạt Tướng có công chuyện phải lên thủ đô ăn nằm ba tháng. Duyên phận đẩy đưa, bỗng nhiên thành khách quen của một em Phò. Ẻm cỡ hăm nhăm hăm bảy, nghe đâu đến từ vùng lon cao, hiểm trở, nơi mạn ngược.

Mõn lần gặp gỡ, Mạt Tướng thường nằm với ẻm khá lâu, hàn huyên những chuyện thâm cung bí sử. Phò nói, ẻm người Mông, tại cái chồng nó hay diệu, lại yếu xinh ní nên ẻm đành giã biệt cái chồng, hạ sơn, xuống thủ đô hy vọng kiếm được ngón nghề đỡ cực tấm thân mà nặng hơn cái túi bạc. Được bạn bè giúp đỡ và tận tình chỉ bảo, ẻm chọn nghề Phò.

Có hôm đương nằm miên man lồn vú, điện thoại rinh reng, ẻm nhấc máy, xổ một tràng tiếng mán, líu lo. Mạt tướng kéo ẻm vào nòng, nhè nhè nuồn tay nơi khe háng, thủ thỉ hỏi nàng, quê anh người ta gọi cái lày nà cái nồn. Ở bản Mèo, thiên hạ đặt ló tên nà cái chi chi? Ẻm đếch giả nhời, móc ku Mạt Tướng, cười tít, nỡm ạ, thưởng thêm cho cái lữa nhá.

Lần khác, Mạt Tướng và nàng cũng vừa yêu xong thì có chuông điện thoại. Nàng nghe, còn Mạt Tướng vào buồng vệ sinh để cọ dửa chim cò. Lúc bước ra, Mạt Tướng hỏi nàng, chả hay sắp có khứa viếng thăm? Nàng bảo, có chú sinh viên, muốn được mần tình mà trợ cấp từ quê gửi ra chưa kịp, hỏi chị có thể cho em chịch nợ phát được không. Mạt Tướng mặc quần áo, quay lưng, lên đường lo công chuyện, vẫn kịp nghe nàng buông một tiếng thở dài đầy thương cảm. Thì ra, nãy giờ nàng vẫn đương xót xa, tội nghiệp chú sinh viên.

Chả hay các bựa nhân trong quán, thưở hàn vi, đã anh nào từng có hành vi ăn mài tình dục vại chưa.

An Hoang Trung Tuong said...

Nhà Zì có anh hàinhy vửa muatạu hai quả cănhộ chungcư, vuông, sát nhau, mỗn căn 40m2. Anh ý muốn dập mẹ tường hai căn cẳn, gòi làm thành một căn bự.

Quán có con nào thợ-kiến, thỳ tungxùy cho Zì xin vài xu ýtưởng coi.

Lếu chúng cô muốn thảoluận gì, thỳ mời vào tiệm Búa gặp anh Búa, nha batoong.

Zì thành thành.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Cô Tư (109)

Dây là vấndề tếnhị phết quá.

Có dực chơi phò xong, thỳ về nhà yêu vện hơn gấp bội.

Có dực ngược lại, chơi phò nhiều quá, chán vện như chán cơm thiu.

Cô Lìn Farrell said...

Ref: The Kop (119)

Cô Cốp kể hay vãi đái quá.
Tôi cũng đôi bận có tri kỷ ẻm như vại.
Mặc dù chưa có lần nào mục thị hoàn cảnh nan giải thế.
Dưng tôi có nghe 1 ẻm kể lần về tp, đi big C ăn kem và hẹn hò bằng bát bún ốc, trà sữa, đổi lấy 1 lần giao lưu em sv ham hố. Xong ẻm nối, giờ ẻm muốn về ktx thăm ku sv. Ku hốt thật, ku yêu em, nhưng k dám đâu, xin tha lỗi. Thế là ẻm về, giọng bùi ngùi chua chát phết.
Có vẻ nhiều khi ẻm cũng cần những hoạt động như 1 thiếu nữ binh thường. Nhưng cuộc đời gạo tiền, định kiến k cho ẻm mơ mộng.
Dcm kiếp phò giùn buồn mịt mùng

An Hoang Trung Tuong said...

Dực chơi phò, có nhiều tạng quá.

Zì không nói bọn dực chưa-vện, không-vện, hay vắng-vện, nha. Bọn ý có nhucầu, thỳ chơi thoy, như dói-cắn, khát-bú. Zì chỉ nói bọn dực dang sống mới vện.

1. tạng chơi phò vì thèm tỉn

Bọn này nhucầu tìnhzục cao. Chúng không chán vện, chỉ là chúng thèm tỉn nữa, tỉn mãi. Chúng sẵnsàng tỉn cả bò hay ngựa.

2. tạng chơi phò vì muốn refresh tinhthần tỉn

Bọn này nhucầu tìnhzục maybe không cao, nhưng chúng có nhucầu tinhthần dặcbiệt trong các cú tỉn, mà vện chúng không bùdắp dược.

Chảzụ, có con chơi phò chămchỉ hàng tuần, vì vện déo biết bú-buồi aka doing blow-job, hoặc vện déo cho con ý bật dèn sáng choang, hoặc déo biết phátngôn tụctĩu zâmdãng trụylạc, hoặc déo zám tỉn trước gương hoặc ngoài bancông, etc.

3. tạng chơi phò vì nghiện tỉn lồn lạ

Bọn này zịzạng lắm. Chúng luôn tìm tỉn lồn lạ. Chúng không hết yêu vện dâu, chỉ là chúng thèm các lồn lạ, lồn nào cũng dược. Dây cănbản là một trạnghuống bệnhlý.

Khác với chúng cô nghĩ, bọn này cực dôngdảo. Rất dông vàngson khóc luloa vì bồbịch của chó mình vửa dần vửa xấu, kém mình nhiều boong.

Các em ý déo biết rằng, chó mình tỉn gái có phải vì gái ý xinh déo dâu, mà vì gái ý có lồn lạ.

4. tạng chơi phò cho vui

Bọn này chơi phò như bú bia cắn chố thoy. Dánh xong thỳ về nhà ngủ mới vện bìnhthường. Dôikhi chúng chơi vì azua, chảzụ mời kháchkhứa chơi, thì ké một phát.

5. tạng chơi phò vì chán vện

Bọn này chán vện, zưng chưa tìm dược gái mới. Thế là tìm dến phò. Có con yêu mẹ phò saymê dắmduối. Cũng là bìnhthường.

6. tạng chơi phò vì vện hỏng mẹ bướm

Bọn này cănbản vưỡn trungthành mới vện, sống có tráchnhiệm, zưng vện tannát mẹ thiếtbị tìnhyêu gòi còn dâu. Chảzụ zo em ý quá già, hay liệt, khô, etc.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (123)

Chúng cô còn nhớ bài giảng về tươngthích Buồi-Lồn của Zì không?

Nếu nhà nào mà chố có tươngthích lồn, vện có tươngthích buồi, thỳ hiếm khi có chuyện một trong hai chúng ngoạitỳnh.

An Hoang Trung Tuong said...

Quay lại mới bàibiên nhẻ bọn con bò.

Sao Zì gọi [fo: color="#FF0000"]Vàng và BDS là tàisản yếu[/fo] {weak asset}, còn [fo: color="#FF0000"]Trái và Chứng là tàisản khỏe[/fo] {strong asset} hả batoong?

Dơngiản vì, giá Vàng và BDS zườngnhư hoàntoàn phụthuộc vào thịtrường, chứ ít phụthuộc vào bảnthân con bán chúng.

Việc làm-giá Vàng và BDS của con bán, là có, nhưng khó.

Còn giá Trái và Chứng phụthuộc rất mạnh vào chính con bán.

Chảzụ Trái của chánhphủ Giùn cực dắtdỏ (aka lãi cao) vì Giùn có uytín déo gì dâu. Ngược lại, Trái của chánhphủ Mẽo thỳ cực zẻzúng (aka lãi thấp), vì chúng là dếquốc Mẽo.

Chứng, cũng naná Trái. Có khi, chỉ vì bản báocáo tàichánh nghe sạch-dẹp trắngtrẻo, hoặc con giámdốc trẻtrung xinhtươi, là giá Chứng ngóc mẹ lên gòi.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (125)

Và, sao Zì gọi [fo: color="#FF0000"]Vàng và Trái là tàisản mềm[/fo] {soft asset}, còn [fo: color="#FF0000"]BDS và Chứng là tàisản cứng[/fo] {hard asset} hả batoong?

Dơngiản vì, thanhkhoản của Vàng và Trái luôn cao hơn của BDS và Chứng.

Vài mùa trước, Zì zùng chữ [fo: color="#006600"]Tàisản Lỏng[/fo] {liquid asset} thay cho Tàisản Mềm, và zùng chữ [fo: color="#006600"]Tàisản Dặc[/fo] {solid asset} thay cho Tàisản Cứng.

Nhưng zùng thế, thỳ chỉ có ýnghĩa tàichánh, chứ khó kếtnối với ngũhành âmzương hehe.

Dinh Nguyen said...

Ref:An Hoang Trung Tuong(120)
Kêu hàinhy chụp mặt bằng post lên để biết vị trí lối vào, gen vệ sinh, bancon.. có vậy mới ra ý được!

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Dinh Nguyen (127)

Dây nha, con kiến vàng

https://www.dropbox.com/s/vvkbh37u59mzetn/canho_lt.pdf?dl=0

wet blanket said...

Ban đầu tôi đéo tin đổi tiền, nhưng hôm qua tôi gặp 2 chiếc container nối đuôi chạy trong phố, xuyên thẳng các quận trung tâm, có xe vệ sĩ công an đi trước và sau hú còi dẫn đường..

Sau về nghe anh em kền kền vỉa hè cho hay là 2 hôm nay bỏn tập kết gần 10 chiếc container buổi đêm ngay trụ sở NHNN rồi cho batoong khuân các bao tải niêm phong vào trong trỏng

[img=https://4.bp.blogspot.com/-XdEidRXuzK4/WFJBuc_3Y_I/AAAAAAAA1-A/65zHU2cVPIYaEUVtomrcG6CD-SAyKRr2ACLcB/s1600/tiena.jpg]

Lếu là xe tiền mới cho nhân dân lì xì tết, thì làm cặc gì nhiều thế, đcm

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: wet blanket (129)

Mùa déo nào lãnhtụ chả in vài chục xe xèng cắn tết. Không thỳ lấy lồn ra xèng thưởng cho chúng cô.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (130)

Lếu lãnhtụ muốn dủi toànbộ xèng, thì số xèng mới phải dược tậpkết trong cả vài mùa luôn, hàng trăm côngtailơ cũng déo dủ. Và phải chia dều xuống các dịaphương, các chinhánh ngânhàng quốczoanh.

wet blanket said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (131)

Thế tôi an tâm phần nào, hà hà

Lý Thông said...

Tôi cho zằng nếu đổixèng thì lãnhtụ sẽ cho phát hành songsong hai loại xèng cũ và mới zồi từ từ thu xengcũ về như vậy thịtrường sẽ không sẩy za những biến động lớn...Và đây cũng là thờiđiểm tốt nhất để lãnhtụ đổixèng kiếm cắn cả đôi đường !

Gia Ngua said...

Chào Zì và mọingười. Các anh các chị có khỏe không.
Ngựa confirm dã nhận lại refund của Zì. Zì k nhận donate qua Paypal thì dổi qua cái zì vậy zì.

Gia Ngua said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (131)
Dủi toanbo xèng thì chacchan không nhưng tranghuong BCT tung xùy 1 ông menhza lớn chả zụ 1 trẹo ông cụ hay hủy bỏ hẳn 500 ongcu...thì Batoong có nên chuyển toanbo tiền ongcu thành bds, vàng hay tơn...trc ko thưa Zì.

MicroTri said...

Ref: Phong Ky (88)

Chuyện của Mẹ hay phếp, hóng Cô tục tiếp (aka tiếp tục)

Hoa Ngâu said...

Tìm phò chánh ủy ở Gồng thật khó quá người ơi.
Hàng trung cấp thì tìm ở đâu, ở đâu hở các cô?

Giùn gộc said...

3toong xèng đông, hẵng lo chuyện đổi chác, chớ bần-nông Giùn đói thối mồm chốc mép, quan-tâm mần cặc gì.

Nhẽ các cô quanh đây, tuyền xèng mọc zư cỏ dại, mới lo ngay-ngáy ngai-ngái thế?

Giùn gộc said...

Vàng-son phòng tôi, kể chiện bạn-gái thân có chó đi chịch phò. Chợt ẻm quay qua hỏi tôi:

- Anh, khai thật đi, có bao-giờ anh đi ngoài luồng, kể từ-khi có vện, hay không? Thằng chó của bạn em, cũng trầm, lành i-đúc anh.

Đáp: - Bẩu không, chắc em đéo tin, nhẽ anh lại nói, có?

Ẻm đéo tha, chiều muộn, nói-nhỏ tôi:

- Còn 2 anh em, anh nói đi. Em thề, không hé ai hay.

Tôi thoáng ngần-ngừ, dăm giây, lập-tức ẻm đấm thùm-thụp:

- Tức là có, phỏng? Đồ chó!

Hehe, gái Giùn cũng dễ-thương vãi Zì.

As Or said...

Giả thiết Bê chọn in toàn 200,000 ông cụ.

100 × 200,000 ông cụ có kích thước:
100 × 148 × 65mm

Giả thiết số văn công lìu tìu của riêng Bê, và số ông cụ trên giấy, dược nhận trong zịp này:
3,000,000 * 5,000,000 ông cụ

Vậy, Bê cần dưa dón:
721.5 khối cụ

Công chở ông cụ của Bê có kích thước:
2.42 × 2.17 × 2.26m ~ 11.87 khối

Một xe chở dược 2 công. Số xe cần thiết là:
721.5 / (11.87 × 2) ~ [fo: size="5"]31[/fo] xe

Dinh Nguyen said...
This comment has been removed by the author.
Dinh Nguyen said...

Dinh Nguyen said...

Đã gửi Zì đường link mặt bằng căn hộ mới (MBCH)ở trên!

The Kop said...

Ref: As Or (140)

Cô Ó hạch toán rành mạch, chi li, Mạt Tướng có nhời khen. Chả bù cho Mạt Tướng, cứ mõn lần đụng đến con tính là lại liệt mẹ cả não bộ đầu lâu lẫn dương cụ. Đéo khá khẩm được.

cozy Le said...

An Hoang Trung Tuong said... (97)
chắc mấy cồng cuối bài trước Zì đéo đọc nên tôi phải nhắc lại vậy
quà phúng viếng tôi đã nhờ thống đốc chuối đợi đến khi Zì khắc phục xong paypal thì chuyển lại cho Zì hoặc thống đốc chuối nếu biết TK của Zì thì làm ơn quy đổi ra tiền đồng Zùn rồi chuyển thẳng vào TK banks của Zì cũng được.
cảm phiền thống đốc Chuối xác nhận lại Zùm.
Tuy nhiên nếu Zì chê quyết đéo muốn nhận thì tôi cũng không nề hà mà nhận lại Hehe

cozy Le said...

An Hoang Trung Tuong said... (97)
Paypal lợi nhuận thế mà Zì bị trục trặc là seo nhỉ? Tôi tưởng Zì là tay chuyên Paypal chứ, hay đéo phải? khai mau hehe

anyways tôi cũng cứ post lại cách giải quyết khủng hoảng paypal thường gặp -không rút được tiền về - khi có một số tiền đột ngột chuyển vào tk palpal.
Đó là Account has been limited, nếu đúng case của Zì có thể sử dụng

Khi Paypal đóng băng TK của mình thì nó sẽ gửi thông báo đến email mà mình đăng ký với nó, trong đó giải thích lý do nó Limited acc của mình, nhớ đừng bỏ qua vì nó cũng hướng dẫn cách giải quyết.

khi login vào Acc paypal, sẽ có window hiện lên yêu cầu mình cũng cấp thông tin cá nhân của mình cho nó - gửi file attach-như là passport, giấy khai sinh hay bằng lái xe, có 3 mục yêu cầu, tối thiểu phải đáp ứng hai.
sau khi đáp ứng yêu cầu cảu nó thì phải đợi coi nó có chấp nhận hay là yêu cầu thêm bằng chứng, trong thời gian này thì acc paypal vẫn nhận được tiền, nhưng không rút tiền được, mua được, có thể không refund được( my case)
tóm lại là nó giới hạn cái functionality Acc của mình, cụ thể thì nó nói trong Email
thời gian chờ giải toảt thì tôi không biết hehe
tuy nhiên nếu nóng ruột thì gọi điện đến trụ sở complain, sẽ nhanh đc giải quyết- nửa ngày hoặc một ngày là xong.
đầu tiên thì vào tài khoản paypal lấy cái code Acc của mình, code này có giá trị trong vòng 1 hrs
gọi điện đến trụ sở, máy sẽ trả lời và đưa ra một số options chọn từ 1 đến 5 gì đấy, sau khi chọn thì nó bắt vào code, rồi lại trả lời bắt chọn options ...DCM hehe. sau đó mới nói chuyện được với người giải quyết case của mình. lúc này Zì có thể trình bày lái lọ cái chai hoặc đơn giản là chởi nó hehe

lưu ý : nếu nghe tiếng anh mà như cặc thì case này khó vì máy tự động trả lời và yêu cầu chọn options ở phần đầu, nếu Zì lãng tai thì đưa cho các mác hoặc nhi đồng nầu đó nghe hộ.

sau khi giải toả được paypal Acc thì muốn nhận hay gửi bao nhiêu tiền cũng được hehe

Cô Lìn Farrell said...

Mục thẩm nhạc khuya khoắt hầu chi bộ thư giãn.

[youtube=43Wt9rfHR6U]

Chắc hẳn các cô nhận ra quả Diễm xưa trứ danh của thợ nhạc quá cố Sean Trinh. Mà bọn Nhật bửn khá ưa chuộng. Chủ đề dc bàn cãi nhiều là Diễm ở đây là đéo ai mà kỳ bí vại?

Theo con wiki và đa số cải giùn, batoong chúng cô đã đinh ninh thừa nhận thì Diễm là ả nữ sinh đồng khánh tên Diễm mà Sean vẫn thầm ẩn nấp thẩm du, trộm nhớ mỗi ngày nàng qua ban công của y.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di%E1%BB%85m_x%C6%B0a

Cô Lìn Farrell said...

Ref: Cô Lìn Farrell (147)

Nhưng, thực tế theo anh là đéo phải thế mới hiểm hehe.
Anh nghe từ 1 nguồn tin thân cận của 1 lão thành đồng lứa Sean, cỏn là gs viện năng lượng (1 bạn nam giấu tên, kệ mẹ cỏn) thì là dư này:

Qủa nhạc đích kể về chuyện của 1 đôi tềnh nhân, đéo phải Sean mà là bạn thân Sean, chơi từ thuở quàn thủng đít đến năm cấp 3. Rồi sau đó, cỏn chia tay tình yêu, ra nhập du kích a Diệm Ngô. Và tất nhiên là tèo tốt, k lâu sau đó.
Cô ngy anh bạn xấu số quá đỗi đau buồn. Đến nỗi mỗi năm đều mang hoa thăm mộ anh. Sean để ý thì đến 1 năm, k thấy cô vác hoa tới thăm anh như thông lệ thường niên nữa. Cô đã đi lấy chồng, hay sao.
Sean cảm thấy đau xót cho anh bạn bạc mệnh mà biên ra những câu nức nở :
"chiều nay còn mưa sao em không lại"
hay "làm sao em biết bia đá không đau"
hay "chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa"
--> bia là bia mộ chứ còn sao nữa.

Gỉa thuyết này anh thấy hợp lý hơn là con Diễm bỏ mẹ nào từ mẽo về nhận là cô cổ trong bài hehe

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: cozy Le (145)

Không phải Zì chê xèng, mà dây là chánhsách của Paypal về vấndề donation.

Chúng cô dã khaibáo làm [fo: color="#FF0000"]online seller[/fo] nhận xèng qua Paypal, thì [fo: color="#FF0000"]không dược nhận donation[/fo] nữa (aka làm non-profit organization).

Nếu muốn [fo: color="#009900"]nhận donation, thì không dược bán hàng[/fo].

Zì chỉ dược chọn một. Và Zì dã chọn làm seller.

Dây không là lần dầu Zì gặp chuyện này, mà mấy lần gòy. Zì dã tưởng giảiquyết dược bằng một số luật của Giùn, cơmà bọn Paypal không chịu.

Tómlại Zì sẽ không nhận donation qua Paypal nữa, mà chỉ nhận bằng TT vào tàikhoản bank (Bương hoặc Giùn), hoặc sẽ tìm một cách khác.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Dinh Nguyen (143)

Zì thành con Nguyên nhé. Hàinhy sẽ liênlạc mới cô qua kênh Fấtbúc

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: As Or (140)

Dúng gòy. Cứ gần tết, mùa déo nào cũng thế, lãnhtụ chúng cô cho in quãng vài chục xe xèng (trọnglượng quãng trăm tấn giấy bôlime) phát-thưởng cho côngchức viênchức và bọn giàhói cắn lương hưu.

Số xèng ý vào quãng vài ngàn tỷ ôngcụ.

Zodó, chúng cô luôn thấy, cứ gần tết, là giá bán hànghóa Giùn tăng-vọt, bấtluận hànghóa là xe-bương mẹchxơdỳ hay băng-vệsinh cotếch.

Sau tết, thỳ giá hànghóa cứ giữ nguyên như trong tết, déo xuống.

Dơngiản vì, xèng dã dược in thêm, thả vào lưuthông, thỳ giácả xuống thế déo nào dược nữa.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: cozy Le (146)

Có quãng 50 lýzo chính khiến tàikhoản Paypal của chúng cô bị limited.

Mỗi trong 50 lýzo chính ý, lại có quãng 10-20 lýzo phụ.

Như vậy, sẽ có cả ngàn lýzo khiến Paypal tạm khóa mẹ tàikhoản của chúng cô.

Khi tàikhoản của chúng cô bị limited aka tạm khóa, chúng cô chỉ cóthể nhận xèng, nạp xèng, và refund xèng, chứ không dược làm các việc sau:

- rút xèng về bank

- trả xèng cho người khác

- múp xèng di nơi khác

- thêm hoặc xóa thẻ credit card

- thêm hoặc sửa email

Tóm lại là déo làm dược cặc gì, ngoài việc trả lại xèng cho người gửi {sender}.

Nếu chúng cô không kịp trả xèng người gửi (trườnghợp Zì là các donations của batoong), thì sau 2 tháng, xèng ý mất trắng mẹ luôn.

cozy Le said...

An Hoang Trung Tuong said... (149)

Vậy thì thống đốc Chuối quy ra tiền ông cụ rồi chuyển vào TK bank của Zì zùm, làm ơn.
Thanks


An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (152)

Nếu chúng cô hoạtdộng ít trên Paypal, thỳ tàikhoản của chúng cô chỉ bị limited zo các nguyênhân tầmphào như con Le giảng. Chảzụ tựzưng nhận hoặc tiêu các khoản xèng lớn, hoặc thêm/sửa email/password liêntục trong thờigian ngắn, hoặc login từ quá nhiều dịachỉ khác nhau, etc.

Khi bị limited tạng cánhân như thế, thường thỳ cách giảiquyết rất dơngiản, chảzụ chứngminh nhânthân (như upload hình hộchiếu, bằngxe), chứngminh dịachỉ (như upload hình hóadơn xèng diện, xèng nước), chứngminh thanhtoán (như upload hình saokê tàikhoản ngânhàng).

Còn khi chúng cô dã dăngký zoanhnghiệp seller, thỳ vấndề sẽ phứctạp hơn nhiều. Zì dã upload vài trăm trang chứngtừ tàiliệu, mà bọn Paypal déo nghe.

cozy Le said...

An Hoang Trung Tuong said... (154)

Hehe, tôi hiểu case của Zì rồi
Zì vui lòng xoá mẹ nó cái Acc paypal zùn đi, coi nhi đồng nầu ở tây bương lấy địa chỉ rồi đăng ký Paypal bương. case done
Lưu ý là tôi thời gian tôi chơi paypal mới ebay cũng đéo kém Zì đâu, thậm chí có khi còn trước ấy chứ hehe,
cái Acc paypal đăng ký tại zùn của tôi cũng phải xoá cụ nó đi, DCM paypal khi đã đăng ký địa chỉ country rồi đéo đổi đc, chỉ có deactived acc mà thôi. Paypay zùn hãm lồn rát

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: cozy Le (155)

Paypal của Zì làm từ Mẽo, dịachỉ cánhân ở Mẽo, dã dược xácminh.

Zưng khi dăngký zoanhnghiệp nhận donation cho Quán Bựa, thỳ Zì lại khai mẹ zoanhnghiệp Giùn. Thế mới cứt hehe.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (156)

Tóm lại là không zây vào món donation qua Paypal nữa, là xong.

cozy Le said...

cozy Le said... (155)
cái zì liên quan đến zùn cũng hãm lồn, Palpal acc zùn cá cược cũng đéo được nhà cái chấp nhận, paypal zùn cũng đéo cho luôn DCM
tiêu mạng dùng paypal an toàn rất, gặp con seller lừa đảo có thể lấy lại được tiền, DCM bọn zùn lợi dụng chính sách này để cắn cắp, ảnh hưởng rất đến một số rất ít công chính như Zì hehe

BankBua CủChuốiTây said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (157)

Anh vừa phóng tiền donation, của văn công cozy Le và Zim, theo bank Giùn.

Khi nầu Zì nhận được, vui lòng cồng phơm.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: BankBua CủChuốiTây (159)

Zỳ dã nhận ngânlượng phúngviếng. Thành các batoong Le, Zim, và Chuối Thúngdúc.

Tim Meader said...

Anh thả rắm phát rồi chạy chứ đang bận sô quá.

Cô chuối pờli cho cái công tắc nha,

Tetracyclin said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (151)

Đây chính là một trong những hànhđộng cắncắp trắngtrợn mà lãnhtụ cộngquân làm từ mùa này qua mùa khác, năm này qua năm khác trong khi nhândân batoong đéo làm thế nào được, cái địt con mẹ bọn cộngquân vô đạođức.

Củ Chuối Tây said...

Ref: Tim Meader (161)

Vui lòng đánh điện tín về: mobilebankbuaquan@gmail.com

Việc sẽ chạy thun thút, thun thút.

BankBua CủChuốiTây said...

Ref: Tim Meader (161)

Vui lòng đánh điện tín về: mobilebankbuaquan@gmail.com

Việc sẽ chạy thun thút, thun thút.

Lộn sòng, anh bốt lại. hehe. Không lại tưởng clone.

MicroTri said...

Kỷ niệm chiến trường. Trên Loa: Chết Khát Khúc Quân Hành

[img=https://4.bp.blogspot.com/-f6PZ3BHkLCQ/WFacIxoPJLI/AAAAAAAAPzc/Y4TMqy4jbrw8p2deMExZ58Tywkf2UidYgCEw/s320/Hanh%2Bquan.jpg]

Những ngày cuối của kiếp tân binh, bọn Mỗ tổng kết bằng buổi hành quân: Khẩu AK thần thánh + ba lô quân trang + vài cục gạch, tổng đâu khoảng 10-15Kg, cuốc bộ cả đi lẫn về khoản 20 km. Hehe mắt mũi trợn ngược, lết về doanh trại lảo đảo cả bầy.
Ngày ở F2, chuẩn bị đi thăm bạn Kam, thấy mấy đại đội bộ binh dợt trước khi, quân trang, vũ khí tầm 30 kg, dạo quanh mấy đỉnh núi nguyên ngày (khoảng 30km). Chiều về thấy một đám lê thê thấy mà hãi. Mấy tay lính cũ nhếch mõm cười nhạt: Chưa ăn thua, thực địa có khi cõng trên 40 kg, ngồi nghỉ phải có cái cây trước mặt, khi đứng dậy phải vịn vào, Mỗ rủa thầm: định dọa ai đấy.

Rồi ngày ấy cũng đến, thân anh gầy guộc cõng tầm 40 kg đúng là đứng không nổi, vậy mà phải lê lết khoảng 30 km ngày. Đấy chưa phải nỗi kinh hoàng nhất, ăn vắt cơm trưa với mấy hột muối sống (bọn cũ kể có lúc đếch có muối ăn), nước bi đông đúng một lít, không có cảnh ngữa cổ tu đâu nhá, đúng 1 nắp lưng thôi. Đi qua đoạn rừng cháy, tro than hầm hập, lửa còn lập lòe khét lẹt dép lốp, thời đó Mỗ chưa thấy cảnh thầy trò Tăng Đường Kinh Thỉnh Diệm Sơn Hỏa, chắc cũng cỡ đấy. Có khác bọn Mỗ chẳng có thần thông bảo bối nào, nên cứ lê lết nghiêng ngả như đám zombie.
[img=https://4.bp.blogspot.com/-hE-68v4yR-4/WFabu26oTBI/AAAAAAAAPzU/pbNzVCLMFLcCX01bhVqDEOdiKBNpWkySgCLcB/s320/zombie.jpg]
Trinh sát nghiêng ngó bản đồ phán cỡ 3 km đến vị trí tập kết có nước, đến nơi cả đoạn suối khô cạn như Kèn Zì, cắt rừng đi thêm 5km mới đến được nơi có vài vũng bùn đen quánh cỡ vòng 3 em Trinh (Ngọc Trinh Zùn)

Con bà nó said...

Ref: Bò đội nón (95)

Hehe, thành mụ Nón. Nhà tôi đang attach dần document lên Skill Sellect. Chắc trong vòng 2 tháng sẽ có visa thôi. Cả nhà cũng phải sang đó 1 lần quãng 1 tuần để activate cái visa. Liệu có nên thi bằng L trong khoảng thời gian đó ko? Hay đợi sau này sang permanent rồi thi luôn thể?

Tụi tôi định tìm 1 căn nhà chừng 3 phòng ngủ thuê rồi share lại để tiết kiệm chi phí (vì saving của tụi tôi cũng không nhiều). Theo mụ nếu muốn share nhà ở Vic thì nên ở khu nào?

Tôi cũng có 1 con bạn người Sing cũng đang apply. Định rủ nó share nhà nhưng ko biết khi nào nó acquire được visa. Rồi còn đăng ký điện thoại, Internet, tìm preschool cho nhi đồng. Đau đầu rất quá.

Chắc trước khi đi phải list out things to do để nhờ mụ với cô Ben tư vấn cụ tỷ.

CBDN - CBDN said...

Cuối tuần cà phê cà pháo, ngẫu nhiên quản quản mở ca khúc này, nghe suýt khóc.

Bài hát kỷ niệm 1 thời. 6 năm trước, ngày nào đạp xe buổi tối, cũng nghe văng vẳng ca khúc này từ tivi nhà dân hai bên đường tha thiết vọng ra, trong một bộ phim truyền hình đang phát ngày ngảy.

Thế là suốt chặng đường đạp xe buổi tối, vừa đi vừa nghĩ đến một người. Có lần sến quá, đạp vèo về nhà, chống vội xe, nhảy vào mở lap send cho người ngưởi qua mail. Vèo phát đã 6 năm.

[youtube=https://youtu.be/3V6sf6ak5eE]

CBDN - CBDN said...

Ref: CBDN - CBDN (167)

Đang sến rơi sến rụng, nhưng mà cũng phải hạ cánh xuống... giường thôi, hehe. Mai lại đầu tuần rồi. Trời lạnh nghẻo ngon, nghẻo ngon. Cuối năm, tết nhất đến nơi, công việc xoay xoay xoay chóng cả mặt.

G9 all.

Cert said...

A Cert thân yêu của các cô đây rồi,

Quanh đây có con nào đọc tin này mà gợi lên suy nghĩ gì không,

7-Eleven sẽ vào Việt Nam bằng cách thâu tóm toàn bộ chuỗi Vinmart+

http://certtification.blogspot.com.tr/2016/12/7-eleven-se-vao-viet-nam-bang-cach-thau.html

Sản phẩm của trọc phú chính là kênh phân phối với chuỗi ngàn cửa hàng.

Dcm, giờ xây lên 1000 cửa hàng siêu thị, trọc phú anh ơi kinh doanh lời lỗ vài mùa rồi bán lại cho đại bàng bương kiếm tỷ USD,

Đó mới là mục đích của trọc phú anh ơi,

Các cô cứ lo lời lỗ của chính các siêu thị cửa hàng đó bằng thừa à,

P/s: Nói mới nhớ đến cái vụ Tiệm búa của Zì ngài kính yêu, hệ hệ

Zýnh said...

Zì và chi bộ cho Zýnh hỏi, Hội Thánh Đức Chúa Trời có phải tà giáo không? Bạn Zýnh mới gia nhập được hơn tháng, biết trước đó 2 năm. Hôm nay, Zýnh đến tham dự buổi "hội thảo" của hội này. Zýnh đã biết thông tin cơ bản và sự khác biệt của nó với Thiên Chúa giáo. Về gúc tên (trước khi đến đó không được biết tên cũng như địa điểm) thì thấy một số thông tin cho rằng HTĐCT là tà giáo. Thành Zì và chi bộ.

Cert said...

A Cert thân yêu thêm 1 công nữa rồi đi nghỉ,

Vừa rồi có vài con lên quán chửi nhau, rồi khoe vị thế mạng dựa vào fb của mình có trăm ngàn pô lâu, mỗi bài viết có cả ngàn se, triệu like,

Dcm, với a Cert thân yêu thì vị thế đó mà hái ra được xèng thì mới quan trọng, chứ vị thế ảo thì làm cặc gì cho đời

Từ vị thế ảo mà chuyển qua vị thế trọc phú anh ơi một cách công chính là cả quãng cách xa quá,

Các cô hãy nhìn công cuộc đong xèng gian truân gần 10 mùa của Zì kính yêu trên quán bựa sẽ thấy rõ,

Dcm, kiến thức phải nói như ngọn núi phú sĩ, tung xuỳ xuống nhân gian bao nhiêu là tư tưởng dẫn dắt tiến bộ, parner đệ tử sừng sỏ lẫy lừng cả nổi lẫn chìm, con nhang thập phương tính bằng đơn vị triệu,... Bất hủ, lẫy lừng đến thế là cùng.

Quá thuận lợi để đong xèng một cách công chính còn gì, nhưng dcm, các cô cũng đã thấy hiện trạng công cuộc đong xèng ở quán khó khăn như nào,

Trong các dự án đong xèng của Zì kính yêu, a Cert thân yêu ghi nhận chắc chỉ mỗi chương trình cao học MBA là thành công rực rỡ nhất, tính đến nay khai giảng đâu gần 10 khoá, dcm số thạc sỹ gì đào tạo sắp sửa vượt hơn bọn trường kinh tế giùn chã chơi,

Còn lại, các dự án khác, hehe

Các cô xem đó mà be bé mồm lại mỗi khi chém về các trọc phú anh ơi,

P/s: dcm, thật là muộn phiền rất vì vài con cứ lăn tăn về a Cert thân yêu.

Day-dreaming said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (154)

thế em đúng là trường hợp này rồi. Có thể là khi đăng nhập cùng thời điểm, cùng location nhưng đang ở tài khoản email khác nhau thế là nó đóng băng luôn.

Mà nó cũng chẳng pop box yêu cầu verify cái khỉ gì. Email cho chúng nóa claim thì cũng chẳng thấy hồi âm trong khi email gọi mời shopping cứ là liên tục. Chẳng lẽ còn mỗi cách là deactive account, mở cái mới

Day-dreaming said...

Cuối năm bận chóng hết cả mặt. Giờ mới được lượn lờ một tí.

Mr Lee said...

Có bài mới mà bận quá, chưa thẩm được. Cuối năm lịch chơi bời, công việc kín mít dkm.

Chúng Bá vửa mần một vòng Tây bắc ngắm mây, cơ mà đen, đúng hôm mưa rét quá, hehe trời mù cbn mịt.

[img=https://c6.staticflickr.com/1/145/31717736165_fa39c18573_b.jpg]

[img=https://c4.staticflickr.com/1/617/30907817243_02e874a226_c.jpg]

[img=https://c5.staticflickr.com/1/424/31571103892_043b2384cf_c.jpg]

Mr Lee said...

Bọn hehe đệ đi trước mấy bữa, mà ảnh nét nèn nẹt nhẻ.

[img=https://c7.staticflickr.com/6/5640/31344704190_960bcf8c14_c.jpg]

[img=https://c7.staticflickr.com/6/5647/31680439486_5332bbb56a_c.jpg]

[img=https://c5.staticflickr.com/6/5595/31680440756_247714fb55_c.jpg]

CBDN - CBDN said...

Ref: Mr Lee (174)

Ref: Mr Lee (174) Hehe, trời mù có cái hay - có kỷ niệm vui của trời mù mà. Sao k xin contact của cái cậu dân bản địa - mối của anh Tơ ấy - để thăm dò thời tiết đi cho trúng.

Buffalo Buffalo said...

[si="4"][co="#FF0099"]Anh mới biết Zì khoảng 2 tuần nay, đọc lời Zì giảng cứ thun thút, địt mẹ, thấy mặt trời chân lý chói qua tim.

Zì vui lòng hướng dẫn anh cách mua vé vào mật thất. Paypal anh có rồi.[/co][/si]

Chịu Chìu said...

Làm nào để vuợt qua vỡ nợ hả các cô? Anh sắp sẽ Dcm

cu Tí said...

Ref: Chịu Chìu (178)

thứ 4 này Vietllot sẽ xổ với mức giá trên 100 tỷ ông cụ đấy, nhẽ nào cô không còn 10k trong ví hehe

Dai Cuong said...

Ref: Chịu Chìu (178)

- ưu tiên cách của cô Tý; mua vietlot; éo biết đâu được đấy; tối t4 cô có gần 100 tỷ; hiện tại là +78,4 tỷ.

- như các anh vỡ nợ khác: nhớn thì nhảy cầu; để xác suất thành công cao thì cầu Thăng Long; Thanh Trì; mới nhất là cầu Nhật Tân chẳng hạn; lưu ý; đùng nhảy cầu Tõm; nhảy lầu từ tầng +10 tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối; nhưng nhìn kinh lắm cô ợ; em nhìn thấy 1 vụ rồi từ tầng 15; lưu ý: ko có đống rơm bên dưới. Nhớ viết giấy tờ căn dặn đàng hoàng nhé.

- các anh vỡ nợ nhẹ thì chốn biệt tính; sang Cam, Lào; chắc anh đủ xèng làm cái hộ chiếu 200k; 10 triệu đi đường; có quê hương mới; ngon lành;

- mấy anh tooc; Mường; họ hay chui vào rừng; khe hang; như vượn; mấy anh cầm đồ éo làm gì được.

Chúc cô may mắn.

Danco said...

Ref: Chịu Chìu (178)

He..he...he...

Vỡ nợ !

[img=http://2.bp.blogspot.com/-6zfxKapLbPI/Uq6TIvqGg-I/AAAAAAAABZk/Gcxw6ITDZNg/s1600/doi-sim.png]

Shutdown point!

[img=http://image.slidesharecdn.com/chapter14pp-140317122420-phpapp01/95/chapter-14-pp-11-638.jpg]

Danco said...

Ref: Danco (181)

ĐCM, mấy con FMBAer đâu roài, điểm danh cái nhể.

[img=http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/3/28/diem-danh-3af4f8.jpg]

Dai Cuong said...

Ref: Danco (182)

hehe; đang onl kiếm phò

Dai Cuong said...

Ref: Danco (181)

- nếu giá bán sản phẩm < điểm shutdown point >>> công ty sẽ vỡ nợ.

- nếu công ty vỡ nợ thì vẫn phải thanh toán chi phí cố định.

Chi phí cố định như khấu hao máy móc; chi phí thuê nhà xưởng,....

- Lãi, vốn các khoản vay sắp đến lúc phải trả thì đổi sim, chốn; đống máy móc vật tư kệ bọn chủ nợ tự xử nhỉ???

hay nói rằng: thưa các anh, hiện nay công ty đang dưới điểm Shutdown point; công ty tạm dừng sản xuất; các khoản nợ em vẫn nhớ; khi nào kinh tế phục hồi, kiếm được hợp đồng mới; có lợi nhuận em sẽ trả từng anh 1; còn không; máy móc đấy; người em đây, các anh làm gì em thì làm.

Chimnho said...

Ref: Dai Cuong (184)

Anh ý lô-đề bóng-banh vỡnợ đơnthuần thôi, có phải chủ zoanhnghiệp đâu mà tưvấn sậptiệm shutdown.

Lặn mềnhmàng, êm rồi về, thế xong.

Giùn gộc said...

Vỡ-nợ lô-đề banh-bóng phỏng, xùy địa-chỉ nhà-cửa pama vện/chó các cô lên trước khi lặn. Hội đòi thuê sẽ tặng nhà-nhả dăm bịch mắm-tôm, vài cân cứt thối, chán rồi chúng cút.

Nhớ ly-hôn trước, thật-giả tính sau ahihi

Cô Tư said...

[youtube=https://youtu.be/ozfht3mFmyQ]

...Beauty I'd always missed
With these eyes before,
Just what the truth is
I can't say anymore.

'Cause I love you,
Yes, I love you,
Oh, how I love you.
Oh, how I love you...

Cô Tư said...

Còn 10 ngày nữa hết năm 2016, ngồi duyệt lại một hồi thấy kế hoạch năm chả đâu vào đâu. Thực hiện được có 1 mục tiêu trong nhiều mục tiêu. Một năm ảm đạm, như đáy hình sin. Không biết năm 2017 sẽ như nào!

Các cô dùng Paypal lúc rút tiền về TK Giùn thấy thiệt ko? Bọn PP charge 60k phí, bọn bank Giùn (VCB của tôi) charge 60k + VAT nữa mất mẹ nó 130k ông cụ cho 1 giao dịch rút từ ngoại tệ về. Thôi, để đấy mua vé máy bay dần!

Con bà nó said...

Ref: Cô Tư (188)

Theo kinh nghiệm của tôi thì không nên rút. Cứ để đó làm 1 khoản saving nho nhỏ. Đến lúc cần thiết thì rút hết ra 1 lượt mà dùng.

Tôi cũng có 1 tài khoản kiểu như thế, chuyên nhận lương freelance. Đợt vừa rồi chuẩn bị thiên di, nó quả là một cứu cánh hehe.

Bò đội nón said...

Ref: Con bà nó (166)

Hi cô Nó: thời gian 1 tuần sợ là không đủ để thi bằng L (Learner Permit) vì cô cần phải booking và chờ thời gian thi, chứ không phải cô vào đăng ký là thi ngay đâu.

- Việc thuê nhà thì tuỳ vào nơi nào cô dự định sẽ đến ở. Có nhiều điều cần phải cân nhắc vì nó phụ thuộc rất nhiều vào sở thích, điều kiện cũng như tính chất Visa của cô nữa. Ví dụ:
1/ Tôi không biết Visa của cô thuộc diện subclass nào, nên không thể có 1 kinh nghiệm rõ ràng cho cô được.
2/ Tuỳ thuộc cô có muốn sống gần cộng đồng giùn hay không?
3/ Điều kiện kinh tế cũng như công việc làm của cô.
v.v và v.v

Tựu chung lại, có vài thứ mà tôi thấy cô cần chuẩn bị cho ít nhất là cho 1-2 năm như sau:

cắt cồng- rania

Bò đội nón said...

continua:
Phí chết hàng năm:

1/ Bảo hiểm sức khoẻ (Nếu Visa của cô là TR : temporary residence): Khoản $5K-6K/năm cho gia đình 4 người, và tuỳ theo option mà cô chọn lựa.

2/Phí học cho con : Tôi không biết là Visa của cô có được cover không, nhưng nếu không có thì cô cứ chuẩn bị: Primary school ( lớp 1-6): khoản $6k/năm (trường công), Secondary School (Lớp 7-12): Khoản 8-12k/năm (Trường công). (Nếu Visa cover: Primary: $150 - $5K, Secondary: $300-$8K tuỳ cô chọn trường. $150 &$300 là trường công, hơn số đó là trường đạo và trường tư)

3/ Xe: Phí đường: $750/xe/năm, bảo hiểm 2 chiều : trung bình $1k - 2.5K/xe/năm tuỳ theo tuổi và kinh nghiệm lái xe)

4/ Thuê nhà: - Nguyên căn: khoản $500 tuần (x52 tuần) - Share phòng: Khoản $200 tuần cho 1 gia đình 4 người
- Tiền điện, nước, gas, internet: Nguyên căn khoản $400/tháng ; share phòng : $0.00

Vài chi tiết vậy, cô cứ tham khảo, tôi stop đi cầy tiếp đã

Danco said...

Em Mời chúng cô bàn về tình hình kinh tế vĩ mô xứ giùn nhận dịp kết thúc năm 2016 bước sáng năm 2017:

- Tăng trưởng or suy thoái.

- Lạm phát mẹ rồi vì lãnh tụ in hàng chục công te nơ xèng.

- Thất nghiệp

- Thâm hụt ngân sách

- Tỷ giá, ĐCM, cái Tỷ giá.

Unknown said...

Danco said...

Ref: Danco (192)

ĐCM, không nắm và dự báo được tình hình kinh tế vĩ mô thì chúng cô hửi bài SAM aka ma trận tài sản an toàn mần cặc gì? He...he...he...!

Chị nản chúng cô quá đi thôi, ĐCM

Dai Cuong said...

Ref: Danco (194)

>>>Một số ý kiến của tham luận 1 như sau:

- dự là kinh tế suy thoái: kinh tế Khựa đang giảm dần, giảm dần; hàng tồn kho Khựa nhiều sẽ bán dẻ hơn; giá mạo tệ cũng đang mất giá dần. Bất ổn bên South Korea về kinh tế, chính trị. Khung hoảng tài chính có thể xuất hiện ở Malaysia; Indonesia; úc;... dân quanh vùng Giùn. Bất ổn náo loạn ở India; và nhiều nơi khác trên thế giới.

- dự lạm phát tăng: in xèng; tăng giá xăng vừa nãy xong; điện có kế hoạch tăng nghe nói 20% năm 2017,...

- suy thoái: kinh tế Giùn hướng xuất khẩu; các thị trường xuất khẩu đang khủng hoảng or đặt hàng dào thuế cao hơn; FDI của Nhật Hàn cũng giảm vì phải chống đỡ trong nước chúng; Giùn in tiền làm lạm phát; chi phi tăng cao; lợi nhuận kém; tiết giảm sản xuất; công ty phụ trợ các kiểu co hẹp sản xuất.

- thâm hụt ngân sách tăng cao: giá khoáng sản thấp; xuất khẩu lao động khó; kiều hồi ít; công ty teo tóp;.... thu ngân sách giảm; trong khi bộ máy giảm ko đáng kể; thu tính theo usd; tính theo VNĐ nhẽ vàn nghìn nghìn tỷ; tăng tới 20% ấy chớ

- phá giá tiền tệ mạnh mẽ: trở nợ, gốc lãi; mua hàng cần phải có USD; nhưng usd ngày càng khó kiếm; khan hiếm nên giá USD sẽ tăng; phá giá nội tệ

>>>> Kết luận từ nhận định và bài SAM: mua USD; vàng; BĐS.

>>>> Chờ các tham luận khác và kết luận của Chủ tịch Hội đồng để đưa vào nghị quyết năm 2017.

>>>> tối ngâm cứu tiếp. Giờ đi mua Vietlot cái; vừa vĩ mô; mà cũng vừa vi mô chớ. heheh

Mời các cô.

Cô Tư said...

Bài hát này rất hay, mà ko có trên youtube, copy past vào brower nghe nhé các cô!

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/wicked-game-david-hobson.Hu5xadGPZO9I.html

The world was on fire and no one could save me but you.
It's strange what desire will make foolish people do.
I never dreamed that I'd meet somebody like you.
And I never dreamed that I knew somebody like you.

No, I don't want to fall in love.
No, I don't want to fall in love.
With you. With you.

What a wicked game to play, to make me feel this way.
What a wicked thing to do, to let me dream of you.
What a wicked thing to say, you never felt this way.
What a wicked thing to do, to make me dream of you and,

I want to fall in love.
No, I want to fall in love.
image: http://static.urx.io/units/web/urx-unit-loader.gif


With you...

Cô Tư said...

Năm nay mùa đông Nụi chó mất mùa, muỗi phát triển khủng khiếp. Nhà tui gần 1 con kênh đen đen. Muỗi bay vào nhà hàng đàn đen đặc. Tui đóng hết các cửa, đã xịt thuốc lên tường mà ko ăn thua. Dùng thuốc phát tán qua đèn chiếu cũng ko ăn thua. Muỗi vẫn đen kịt! Mỗi tối cầm cái vợt điện vợt hàng tiếng đồng hồ mà vẫn bay bay bay bay... ĐKM muỗi! Giờ còn cách nào trừ muỗi ko các cô?

Dai Cuong said...

Ref: Dai Cuong (195)

- kinh tế Mỹ là vô đối; chưa thấy nội các nào toàn tỷ phú; mà thế nào mới là tỷ phú; rồi gian ban trực tiếp các CEO hàng đầu của Mỹ; định kỳ 4 tháng lại giao ban 1 lần; có vấn đề gì thì gọi điện trực tiếp. Vậy còn gì mà phải đắn đo với Ngài Trump, nới Mỹ và đồng USD nữa nhỉ???

- xin lỗi các cô; vừa đi uống rượu về, khởi đầu 1 chu trình, uống rồi hát, tỉn, cờ bạc sau đó; em về lấy ví và điện thoại; các cô nho sỹ hàn lâm phát biểu ý kiến đi chớ; khuya về tôi lấy cái đọc; chống vã.

Dai Cuong said...

- chiều đi mua quả Vietlot; 10.000 ông cụ nhưng số chó mà đớp phải có giá là 97,8 tỷ rồi các cô ợ; quần chúng chơi ác thiệt.

- quần chúng hà nội chới ko nhiều lắm; kế hoạt mở đại lý đợt 2 phải kéo dài ra và đợt 3 chưa có thời điểm start. Tonkin quả là bất hủ, bảo thủ.

wet blanket said...

Ref: Dai Cuong (195)

Chỉ nhõn việc Trâm lên, anh đã có hàng tá định hướng cho riêng mình.

Chả dụ, anh ảnh sẽ thu hẹp năng lực sản xuất toàn cầu đặng mang công cắn việc làm cho dân Mẽo, dẫn đến giá cả hàng hóa ở Mẽo sẽ tăng và nguồn cung ít lại, tuy nhiên sức mua lại cao hơn. Cơ hội là gì cho chúng cô?

Trong khi năng lực sx thừa ở các nước công xưởng (Khựa, Mã, Giùn,..), dẫn đến hàng hóa rẻ mạt, thất nghiệp tăng cao dân công rẻ mạt. Cơ hội là gì cho chúng cô?

Anh Trâm còn dự sẽ áp thuế nhập khẩu vào Mẽo từ Tung Cẩu lên cao. Cơ hội chúng cô ở đây là gì?

...


«Oldest ‹Older   1 – 200 of 277   Newer› Newest»

Share this post please batoong


Post a Comment