Latest Comments
Thursday, December 22, 2016


Skilled-worker immigration: Zizân taychuyên

Chị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Skilled-worker immigration: Zizân taychuyên

ZIZÂN TAYCHUYÊN

Zizân taychuyên, aka zicư-taynghề-cao, skilled-worker immigration, là những chươngtrình nhận batoong thiênzi (miễnphí) vào các quốcgia âubương thiếu nhânlực taychuyên.

Zườngnhư bọn âubương déo nào cũng có các chươngtrình zizân taychuyên, mùa này qua mùa khác, dợt nọ tới dợt kia, liêntục và liêntục, zèzặt và ầmầm, hunghăng và thưthả. Bạo nhất, nhẽ là dám canada, australia, newzealand.

Giùn batoong nào, còn trẻ hay khỏe, boongtrình chuyênmôn cao hay khá, chữ bương ngon, máu thiênzi mạnh, khoái canada australia newzealand, và kinhtài không rất zưzả, thỳ, sao không thử một cú zizân taychuyên, hả quân dýt bò.

Gúc Keywords:

canada skilled-worker immigration

australia skilled-worker immigration

newzealand skilled-worker immigration

DIỀUKIỆN ZIZÂN TAYCHUYÊN

Nếu chúng cô dủ diềukiện zizân taychuyên, thỳ, chúng cô cứ phóng mẹ cú dơn xin zizân taychuyên.

Dơn phóng vào-dâu? Mời gúc.

Dơn phóng như-nào? Mời gúc.

Dơn bao-lâu dược zuyệt? Mời gúc.

Phạmvi bài này, anh Bương {an hoàng trung tướng} nhõn giảng xuống chúng cô cách tính, xem mình dủ diềukiện zizân taychuyên không, mà thoy.

NGUYÊNTẮC TÍNH-DIỂM ZIZÂN TAYCHUYÊN

Bọn bương, tùy nước, tùy bang, tùy vùng, tùy thời, sẽ có cách tính-diểm zizân taychuyên riêng. Diểm này, batoong tự tính, và cơquan zitrú sẽ check.

Nếu chúng cô tính dược, mình dủ diểm zizân taychuyên, nghĩa là, chúng cô dã dủ diềukiện zizân taychuyên. Phóng dơn mau batoong, cơhội thiênzi của chúng cô trên 50% dcm.

Nếu chúng cô tính mình chưa dủ diểm zizân taychuyên, nghĩa là, chúng cô cần nângcấp bảnthân, tới khi nao dủ, hoặc, zẹp mẹ máu thiênzi, cút-xéo.

Bọn canada tính-diểm zizân taychuyên:

http://www.cic.gc.ca/english/express-entry/grid-crs.asp

Data của anh Bương sẽ căn theo bảng trên.

DIỂM TUỔI

Chúng cô kém 17 hoặc quá 45 tuổi, thỳ, déo cắn diểm cặc nào, aka dạt 0 points.

Anh Bương, 84, zĩnhiên cắn 0 points.

Con Lóy, 25, dã cưới vện, cắn 100 points.

Nếu con Lóy khai chưa cưới vện, thỳ, cắn 110 points, maximum.

Niên càng già, diểm càng bé.

And-so-on.

DIỂM HỌCVẤN

Chúng cô nhõn xong trunghọc, thỳ, déo cắn diểm cặc nào, aka dạt 0 points.

Anh Bương, xe-ôm, zĩnhiên 0 points.

Con Sao có bằng PhD, dã cưới vện, 140 points.

Nếu con Sao khai chưa cưới vện, thỳ, 150 points, maximum.

Bằng càng nhẹ, diểm càng bé.

And-so-on.

DIỂM NGÔNNGỮ CHÍNH

Batoong phải zựthy món canadian language benchmark (CLB) dặng có diểm ngônngữ.

Ngônngữ chính của canada là chữ-mẽo hay chữ-pháp tùy bang.

Zựthy CLB nơi nao? Mời gúc.

Chúng cô CLB zưới 4, thỳ, déo cắn diểm cặc nào, aka dạt 0 points.

Anh Bương, CLB chữ-mẽo 20, hehe 32 points.

And-so-on.

DIỂM NGÔNNGỮ PHỤ

Cũng zùng món CLB.

Ngônngữ phụ của canada là chữ-pháp hay chữ-mẽo tùy bang.

Chúng cô CLB zưới 4, thỳ, déo cắn diểm cặc nào, aka dạt 0 points.

Anh Bương, CLB chữ-pháp 15, hehe 6 points.

And-so-on.

DIỂM THÂMNIÊN

Chúng cô chưa 1 mùa kinhnghiệm, thỳ, déo cắn diểm cặc nào, aka dạt 0 points.

Diểm thâmniên ngược mẹ diểm tuổi.

Anh Bương, 50 mùa kinhnghiệm, 70 points.

Con Lóy, 2 mùa kinhnghiệm, dã cưới vện, 46 points.

Con Chăn, 4 mùa kinhnghiệm, chưa cưới vện, 72 points.

And-so-on.

DIỂM VỆN HOẶC CHÓ

Diểm này áp cho con nào dã cưới vện hoặc chó. Cách tính tươngtự above, cứ căn bảng mà tra.

DIỂM KỸNĂNG

Cách tính tươngtự above, cứ căn bảng mà tra. Dạikhái con nào từng sanhnhai và laocông tại canada hay bương, sẽ có thêm khakhá diểm.

DIỂM THÊM

Cách tính tươngtự above, cứ căn bảng mà tra.

KẾTQUẢ

Saukhi tính xong dcm mọi cú diểm, thỳ, chúng cô cộng mẹ chúng lại.

Cắn total baonhiêu ta? Nếu trên 1,200 points, thỳ, chúng cô mở-toang-toác cánh-cửa thiênzi gòy dó, dcm xuchiêng.

Appendix: Bảng chữ mới*vietnamese new writing concept #1*

*vietnamese new writing concept #2*

*vietnamese new characters*

Tahoma Giun New Writing Fonts (Regular and Bold) are now available for download at:
Regular Font: TAHOMA.otf
Bold Font: tahomabd.otf

Tahoma Giun TTF Fonts (Regular and Bold) for the older systems:
Regular Font: TAHOMA.ttf
Bold Font: tahomabd.ttf

Arial Giun New Writing Font for Facebook and most popular sites:
Regular OpenType Font: arial.otf
Regular TrueType Font: arial.ttf

Tahoma Web Fonts (Regular and Bold) and CSS for web developers:
Regular Web Font: TAHOMA.woff
Bold Web Font: tahomabd.woff
CSS Style Sheets: fonts.css

Cách zùng trên Windows PC: download ***.OTF vào máy nhà, xong copy sang thưmục C:\Windows\Fonts. Chọn "Replace Font" khi dược hỏi.

Cách zùng trên Mac OS: download ***.TTF vào máy nhà, xong click nó. Chọn "Install Font" khi dược hỏi.

Các sách của Anh Bương hoàntoàn in trên bộ phông này. Anh Bương thôngcáo.
Page:


42 comments:Mr Lee said...

Ùm, bọn Bựa nhẽ đéo mấy con đủ điều kiện zi zân tạng này, hehe chúng chỉ chém gió thoy. Con đường thiên zi bằng buồi, nhẽ vẫn là một lựa chọn số một.

Mr Lee said...

Nghe dồn, con Hốc dang có mấy cửa thiên zi rất sáng phết quá, cơ mà con này chưa thấy chia sẻ với anh em nhiều.

Quán còn mấy em nữa, cũng sắp thiên zi bằng lồn/ buồi hehe. Nào mời mời lên cả dây chia sẻ kanh nghiệm di.

Mr Lee said...

Mr Lee said... (2)
Nghe dồn, con Hốc dang có mấy cửa thiên zi rất sáng phết quá, cơ mà con này chưa thấy chia sẻ với anh em nhiều.

Quán còn mấy em nữa, cũng sắp thiên zi bằng lồn/ buồi hehe. Nào mời mời lên cả dây chia sẻ kanh nghiệm di.

Sói Xám said...

DCM, bài hay, đúng chủ đề, đúng trọng tâm như thế lày mà không vào nổ là thế nào? Các bựa mõm vẩu răng bựa đâu hết rồi.

Trước tôi cũng tự tính theo bảng của bọn Úc lợn, cơ mà đéo đủ điểm. DCM ĐEN. Lại hỳ hục nâng cấp thân lừa.

Bò đội nón said...

Mùa này, mong một sự chia sẻ thật là khó khăn.

Bọn đại bàng tại giùn thì lo cắm mặt chạy việc cuối năm. Đại bàng Âu Bương thì bước vào mùa holiday 2 weeks or 4 weeks tuỳ theo công việc, sẽ bắt đầu những chuyến đi dài ngày. Như tôi phải dọn rửa lều trại cho những chuyến camping sắp tới.

Thiên di, lợi nhuận đầu tiên mà các cô sẽ nhận được cơ bản nhất là hoà mình với thiên nhiên một cách an bình.

[img=https://lh3.googleusercontent.com/-lkEH-gIjJ6A/WFx0lMSvcII/AAAAAAAAAd0/krqLD99B8lQN4veJssNpRWpKUZB7brRRACL0B/w424-d-h318-n-rw/IMG_3255.jpg]

Các cô sẽ có cơ hội làm những điều ước muốn đơn giản mà ở giùn hơi khó đạt được

[img=https://lh3.googleusercontent.com/jJgN87cdUN8XNOmpDj6DpPdUQwaAqxt1HGCi_ro_yHv7giJk9PlGEyD8DQMWMytHcrKW_umeQ6-AuGqwdM44RsWoXZI0wEGBhw=w1440-h900-rw-no]

Các cô sẽ có cơ hội để nhi đồng có thể thực nghiệm những điều học được trong sách vở, điều mà ở giùn khó có nơi để thực hiện.

[img=https://lh3.googleusercontent.com/mF0ls9QIEjWY7iFe60srAVQcxynCjLtIW_HERcYoQkVahW-Tkqp2MjgNl3O5ol1J7wepaY4gOXhePKqqTUsu4uEUM6ZcDIcIyg=w1440-h900-rw-no]

Vậy là động cơ thiên di mỗi ngày sẽ thúc đẩy các cô hơn

Bò đội nón said...

[img=https://lh3.googleusercontent.com/-1E9X0hVMstk/WFx0lOc_fhI/AAAAAAAAAeA/vXUeUx0TwOYD_oNpB8weJGWsuLmD7uxFACJoC/w424-h318-n-rw/IMG_3254.jpg]

[img=https://lh3.googleusercontent.com/-ymtfOJvmS9k/WFx0lBlXH8I/AAAAAAAAAeA/7l3BPmlvzjwGTbUjIMUh8ZI2q0WlgE1AgCJoC/w424-h318-n-rw/IMG_3243.jpg]

Con bà nó said...

Ref: Bò đội nón (6)

Nhi đồng nhà mụ Nón lớn ghê rồi nhỉ. Nhìn các anh ấy ríu rít với thiên nhiên thật là vui mắt quá đi.

Con bà nó said...

Ref: Bò đội nón (5)

Bài học từ vụ thiên di của bản thân tôi:
1. Nếu tự thấy mình có khả năng thiên di thì hãy bắt đầu ngay bây giờ. Đcm NGAY BÂY GIỜ.
2. Thiên di là 1 khoản đầu tư đéo bao giờ lỗ. Cho dù cô sang xứ mới chỉ để đi những đường cày đảm đang như tôi sắp.
3. Đi bất cứ xứ nào thì xứ đó cũng hơn xứ Giùn các cô đang ở.
4. Nếu cô không thiên di thì sau này nhi đồng nhà cô cũng sẽ phải tiếp tục con đường đó. Thế thì đcm tại sao không thực hiện sớm một thế hệ đi hả những ông Giùn? Đcm những ông Giùn.
5. Nếu cô vẫn cảm thấy tự ti thì mời vào đây:
https://www.idp.com/vietnam/ielts/bookmytest/hochiminhcity/hochiminhcitytestdetails
Hãy làm 1 test IELTS để xem khả năng mình đang ở mức nào. Khi các cô biết mình đang ở mức nào thì mới có chiến thuật để get your target được.

P/S: Cồng của tôi chỉ nhắm đến những đối tượng đã được mention trong mục 1.

Bò đội nón said...

Ref: Con bà nó (7)

Vì vậy, khi cô worry về nhi đồng của cô thiên di liệu có sớm quá chăng??? Xin thưa là: càng sớm càng tốt, đừng để giùn tính nó nhiễm hẳn vào nhi đồng của cô.

Bò đội nón said...

Lợi nhuận nữa là gì???

Là bỏ nhậu. Các cô có thể nói: Nhậu ở giùn là niềm vui bạn bè, là làm ra lợi nhuận, ti dô có từ những cuộc nhậu đó ..vv..vv..
Điều đó có thể đúng, có thể sai, với ai tôi không biết, nhưng với tôi, lợi nhuận, niềm vui bạn bè là có từ những cuộc nhậu thâu đêm, ngày này qua ngày nọ. Thời ở giùn, tại đất Gồng, tôi có những cuộc nhậu triền miên, 5-6 ngày 1 tuần, từ 4-5h chiều đến đêm, có những cuộc nhậu bắt đầu từ 11am, vì công việc....có những lần lái xe nhiều vòng khu công viên Hoàng Văn Thụ mà không nhớ đường về nhà, té xe.... Giờ nghĩ lại mà thấy rùng mình nhưng cũng tự nhủ: Tuổi Trẻ mà...

Vậy mà từ ngày thiên di, tôi đã bỏ được nhậu. Không phải là tôi nghiện rượu để phải bỏ, mà bởi vì xứ này không có nhiều cám dỗ trời ơi như ở giùn để mà biện minh, và công việc, thời gian cũng như tính chất không cho phép, dẫn tôi nhìn lại: Thời gian ở giùn tôi đã bỏ bê gia đình nhiều quá.

Lợi nhuận là đây chứ đâu.

Con bà nó said...

Ref: Con bà nó (8)

Giùn có 1 câu rất hãm lồn: Nói trước bước đéo qua. Đcm câu này thể hiện đầy đủ mọi phẩm chất hãm lồn của Giùn.

Đéo nói thì ai biết là cô làm? Đéo nói thì đéo bước nữa cũng đéo ai hỏi, mà bước đéo qua thì cũng đéo bị người ta cười cho. Đcm Giùn quan trọng câu người ta cười cho hơn cả tính mạng của mình. Giùn khác cười thì quan trọng lắm sao? Nó cười, nó khóc, nó chửi, nó gào thét, nó vùng vẫy thì bản thân nó đang sống trong đống cứt, cứt sẽ bắn vào mõm nó đầu tiên. Liên quan đéo gì đến chúng cô mà chúng cô phải sợ.

Vậy thì tại sao chúng cô không dõng dạc mà tuyên bố: đcm anh là Giùn, nhưng anh chán ăn cứt rồi, anh muốn cạp đất mà ăn nên anh biến. Đcm anh biến. Cô không biến được mùa này thì đợi mùa sau. Cô không sang được xứ này thì chọn xứ khác. Cô không muốn cạp cứt thì cô có quyền chọn cạp đất hay chí ít là cạp quần cơ mà. Đcm vì cớ gì mà không dám mở mồm khẳng định dù chỉ một câu hả các ông Giùn?

Con bà nó said...

Đcm một vài mùa đã là đéo gì? Đcm, Lào, Miên, Sing, Coỏng, Nhật, Hàn, Đài thì đã sao? Kiểu đéo gì các cô chả hơn chúng Giùn vài boong. Cho dù chúng ngày cưỡi Lexus, đêm tỉn Ngọc Trinh thì chúng vẫn là Giùn đầu bù răng bựa. Mãi vùng vẫy trong đống shit. Mà thôi.

Con bà nó said...

Ref: Bò đội nón (9)

Đúng rồi mụ Nón. Nhi đồng nhà tôi mới bập bẹ học nói nên sang đó chắc nó sẽ catch up với tụi Úc lợn. Nhanh thôi. Bản thân tôi cũng thấy tôi ngu khi cứ chần chừ mãi, sợ nhi đồng bé quá mà không dám bắt đầu.

Con bà nó said...

Đcm Noel mà quán vắng tanh. Có mỗi tôi và mụ Nón ngồi chửi Giùn thế này. Cô Pín, cô Lói, cô Hốc đâu rồi? Đm các cô.

Con bà nó said...

21 con đang hóng quán mà không con nào lên tiếng là sao? Giùn chúng cô nghe chửi tại sao cứ câm như hến thế?

Thôi tôi đi lấy document. Noel an lành. Chúa ở bên chúng cô.

Ong Mật said...

Tôi có biết một thèng ngày xưa làm cùng, máo me thiên di thôi rồi. Sau 15 năm giờ gặp lại trên Phắc-búc, nó đang tưng bừng Noel ở Na-uy, hỏi sao mày thiên di được, nó dáu như mèo dấu cứt. Thôi lờ mờ đoán này nọ, giờ thì đã hiểu. Cảm ơn Zì và Con bà nó.

Ong Mật said...

Tôi không hiểu những con giỏi chuyên môn hay giào có nghĩ gì. Chọn con đường Thiên di là con đường chông gai vất vả nhưng khổ đáng đồng tiền bát gạo. Còn ở VN mà yên phận thủ thường thì sống khác gì đã chết. Các cô ở VN lo xây nhà vài ba chục tỷ mà bước ra khỏi nhà điều kiện sống có giá vài ba xu thì có đáng không?. Cuộc sống là 1 hành trình, thú vị ở chỗ trải nghiệm. Tôi rất phục những con dứt được áo ra đi.

Ong Mật said...

Tôi nghe nói có thèng Chí em, nó cứ có xiền là nộp đơn lên toà Đại sứ Mỹ đòi phỏng vấn di cư. Nó chả có lý do éo giề ngoài việc lải nhải rằng nó đang phải ở trong đống cứt, nó muốn sang Mỹ sống vì Mỹ coi trọng nhân quyền. Mà nhân quyền là quyền được tự do đến nơi mình muốn đến, nếu không thì loài người chỉ là giống tiến hoá giật lùi và không bằng con vật. Biên giới là do con người tạo ra mới đây thôi. Chúng vẫn đi lại tự do như thèng Khựa Tôn Ngộ Không hoặc mới đây thèng Columbus... chứng cứ đầy đủ cả mà lại không cho thèng Chí em đi thì đừng mở mồm nồn mà bàn về nhân với chả quyền. Sau rồi thèng Chí em cũng được cái visa, giờ vẫn phèo ở Càli nhưng chả biết chiện thật hay nó đùa.

Dai Cuong said...

SChỗ tôi làm, hay có các khoá học sau Đại học ở nước ngoài. Những chỗ, mà theo Giùn ngon, thì éo đến lượt tôi. Vừa rồi có công văn xuống về việc đi học bên Nga, haha, tôi đăng ký, cả chỗ làm 200 mạng, mình tôi đăng ki, xác suất đi là khá cao, chẳng nhẽ bộn Nga ế ẩm quá ta?

Dai Cuong said...

Lĩnh vực tôi học tiếp bên Nga chắc cũng ko có gì, nó gần lĩnh vực lúc tôi học Đại học rồi; đc xem mấy cỏn trc đó học, thấy nhầm ngon thôi

Tiếng Nga; tôi học 3 năm; chăm chỉ học phết; nhưng chỉ biết đại khái; học " đường đến nước Nga". Nghe thì giống vịt nghe sấm lắm các cô ợ, nhưng tôi phấn tháng đầu tiên phải gạ đc 1 êm Nga xịn giao cấu.

Tôi đang hức việc này. Sau lại tính và đang tính tiếp

Dai Cuong said...

Chúc Zì; đệ nhất phu nhân KOA; các ủy viên bộ chính trị Vương quốc KOA; lãnh đạo các bộ ban ngành của KOA; và thần dân KOA; mùa Giáng Sinh an lành; đón năm mới 2017 vui vẻ, may mắn. Trân trọng cảm ơn. Chào thi đua quyết thắng

Bò đội nón said...

Lợi nhuận tiếp: Giùn tính dần đươc loại bỏ cho thế hê thứ 2.
Các nhi đồng tôi thiện di ở độ tuổi 6&4. Các anh đi học, tôi đéo biết ở trường dạy cái gì, chỉ nhớ đến 1 ngày, khi các anh thấy vện tôi nấu ăn với 1 con gà vừa mở bọc, các anh có vẻ lo lắng và truy vấn vện tôi rằng: Sao mẹ lại giết nó để ăn thịt, nó đang sống vui mà> Tôi và vện bất ngờ, phải nói khác đi rằng sinh vật đó đã chết trước đó, và người ta nuôi, để nó chết rồi mới bán cho mình ăn, chứ không giết.
Vài lần về Vn chơi, các anh đi ngang chợ, thấy người ta chặt cá, làm gà khi nó còn sống, các anh hoản hồn líu ríu chân tay.

Cho đến nay, khi các anh đã lớn, đã biết dây chuyền sản xuất như thế nào (thông qua các buổi excursion trên trường), các anh đã không còn thắc mắc nữa, nhưng tình yêu súc vật vẫn còn trong anh, gặp một con nhện trong nhà, các anh cũng bắt thả đi, không tàn sát...

Giùn tính đã thoát ly cho thế hệ 2.

Giùn gộc said...

Các con Bựa biết quán Zì, chưa vện/chó, chửa hài-nhi ẵm-ngửa, tức chưa đèo-bị gì, nên nỗ-lực thiên-di, mọi cách.

Chớ các cô, đã chót mua-tậu một đồng-bào khác giới, rồi nặn hài-nhi, thiên cái cặc chi nửa?

wet blanket said...

Anh dân chợ búa, đéo (thể) thiên di dạng tay nghề được, đcm riêng cửa này anh bỏ. Bằng buồi hay EB5 thì còn có thể

Tạng này, các văn công cứ thảo luận sôi nổi, anh ngồi hóng chơi có dịp mang ra bàn nhạo với giùn nổ lấy số má hehe

Bò đội nón said...

Vậy mới nói, Úc nhợn khi bán bò hơi cho Indo mọi, và cả giùn, khi diều tra ra việc giết mổ mang tính tàn nhẫn đối với súc vật, anh Bương đã đình chỉ và yêu cầu 2 nơi cải thiện việc này rồi mới bán tiếp.

Khoai said...

[si="6"]nghe các đc Chibộ Australia thảoluận anh ngậmnguồi ghê

từ lâu anh đã tính sang Perth, bang Tây Úc mần các nghề theo thứtự ưutiên:

- Sniper

- Tàixế xe bus

- Khai thuế mướn[/si]

Khoai said...

[si="6"]mà tới jờ anh vưỡn còn chốn đây:[/si]

[img=https://lh6.googleusercontent.com/t7lP_bUqVafL5ElYQ16v5I9dwIevGSJEs1McAEGn5A1wN4saVzbSB6rEzaeH7FWYCkiQp-ws9XeIi4k=w1366-h648]

Khoai said...

[si="6"]ref: Ong Mật (18)

anh nghĩ chiện chiển có thiệt, đó hầunhư là một thầnthoại

ĐSQ thì anh hổng gành, but LSQ US tại Gồng thì xét visa hoàntoàn cảmtính, đó hầunhư là một fongcách[/si]

Trần Thúy said...

Phong Ky said...

Ref: Khoai (26)

Đồng chí Bí thơ giải thích giùm vụ bán tỉa cái được hôn, khó hiểu quá đi, he he.

mr.Orlando said...

Ref: Dai Cuong (20)

Nga ngố anh củng thích lắm, vàng son thì đẹp miển bàn, môi hồng cằm chẻ tóc vàng óng ả. Dddd hehehe, nếu cô cưa được chúng ẻm, nói xì lồ xì là, bụp rỏa, vui lắm chứ lị hệ hệ hệ.
Đéo đùa được đâu. Hahaha.

Vàng son Nga ngố. [img=http://anh.24h.com.vn/upload/3-2014/images/2014-09-09/1410245664-l1.jpg]


mr.Orlando said...


Đẹo mẹ noel zồi mà anh phải.

Đi tìm hình bóng của nước, vất vả quá batoong ạh.

Anh đây, anh lúc nào củng ngầu cả, đừng khen anh hahaha.

[img=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/a0/46/8f/a0468fe77d62e0a5e230b66cb6fbc60b.jpg]

Cô Lìn Farrell said...

Ref: mr.Orlando (32)

Chào cô đô. Cô vẫn hoành phết hehe
Vụ thiên di, a biết vài cửa khác khá sáng thưa các cô.
Đó là làm việc oversea. Tại sao lại khả dĩ. Vì các đại bàng tư bẩn ở giùn cũng khá đông, nhiểu khi chỉ là vp đại diện. như TK, Procter & Gamble, schschlumberger ect
Khi các cô lao công vài niên, cô cũng là lao công toàn cầu.
Nhoắt cái nó dẩy cô sang columbia khoan dầu, hay đi sụp bọt bên si ri hồi mọi bất trắc. Nhiều cô có tố chất còn nhận óp phơ sang headquater làm vài niên.
Nhất là pháp với ý lợn, bản địa lười như chó.

Mà giùn vốn trâu chó, lươn lẹo đã quen, môi trường mới cống hiến miệt mài, rất dễ nhận dc óp phơ dài hạn.
Và lúc đó, cơ duyên của cô đã tới. Chỉ cần đặt vấn đề với công ty, cơ quan nhập cư sẽ rất thiện cảm với skilled lao công như cô.

Chỗ anh có 1 con sang mẽo, 1 con sang đức nhợn, 1 con úc nhợn. Đi mãi đéo về, bế mẹ vợ con sang làm nail. Anh nghĩ k lâu các cỏn sẽ có ID hịn.

Vậy nên, các cô nào nhìn nhận thiên di là sứ mệnh thoát kiếp giùn, hãy thử bon chen vào đại bàng chi nhánh, hòng rình cơ hội. Anh nghĩ đó là 1 cửa khá sáng

Cô Lìn Farrell said...

Ref: Cô Lìn Farrell (33)

Với moa tiếp xúc, đã thử, nhận thấy level khó của thiên di:

bắc âu quí tộc> anh kiêu> đức sành> mẽo đĩ> nhật hói> cana lành> úc bốc đồng> pháp nhợn, ý nhầy> bọn còn lại.

Mẽo đã phần HO,
Đức skilled lao công.
Nhật hói hàn lâm nghiên cứu.

--> cana lành nhũn nhặn hay úc lợn, úc len dễ nhằn hơn

mr.Orlando said...

Ref: Cô Lìn Farrell (33)

How are you?

mr.Orlando said...


Merry Christmas. Nha quý cô cô and cô nương.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=cSxgAT7_M9s]

mr.Orlando said...
This comment has been removed by the author.
mr.Orlando said...

Ref: mr.Orlando (37)

Cái này cô nào có 1 xíu trí tưởng tượng là sẽ làm được.
Nhớ không gian phải yên tĩnh, một mình alone với bóng tối.

Xoong Thủng said...

Chúc các vàng son, Zì cùng các quí cô một mùa giáng sinh an lành

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=-feIVqd1lBc]

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Đôn Lò said...

Bài này hay quá.

Nước nào nhận zi zân chém zó hay zi zân biên nghị quyết không nhẻ Zì ơi.

Đệt cụ 4 sọi đến đýt, 1 vện 2 con, biết mỗi tiếng Mông như Lò, nhẽ thiên zi đi Mù Căng Chải.

Thực za Lò cho rằng với mini còn nhỏ (dưới lớp 9) thì định hướng thiên zi kiểu này sáng hơn cả bằng lồn/buồi.

Tro pham said...

Merry Christmas 2 All
Share this post please batoong


Post a Comment